Öppnare Europa

I dag tas ett stort och viktigt steg mot ett öppnare Europa när nio länder ansluts till det s k Schengen-systemet och gränskontrollerna därmed avskaffas.

För Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien – samt Malta – är detta självklart ett stort och viktigt steg.

För dem faller i dag ännu en mur.

Men också för oss faller en mur och tas ett stort och viktigt steg. Inte minst innebär den nya förenklingar av samarbetet i Östersjö-regionen.

Det är kontrollerna vid land- och sjögränserna som försvunnit i dag. På flygplatserna dröjer det till den 30 mars.

Att det firas runt om i Europa är naturligt.

I Stockholms närmaste utländska grannhuvudstad Tallinn för att fira finns såväl Beatrice Ask som Europakommissionens ordförande Jose Manuel Barroso.

17 Responses to Öppnare Europa

 1. Kachina skriver:

  ”Det är kontrollerna vid land- och sjögränserna som försvunnit i dag. På flygplatserna dröjer det till den 30 mars”

  Och, så höjer vi skatten på tobak till nyår på det att maffians smuggling från baltländerna når nya vinstnivåer. Har månne regeringen aktier i maffia corporation?

  Regeriens beslut är i vart fall inte i fas med verkligheten.

 2. amandalovkvist skriver:

  Heja Schengen!
  men jag gillar inte att man måste visa passet för att bli utsläppt ur sitt land efter att vi gick med i Schengen. När jag reser till Ryssland till exempel måste jag ju visa passet för svenska gränskontrollanter, det behövde man inte inna vi gick med i Schengen.

 3. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Alla,

  Apropå wåra helt nya friheter inom EU – så finns nu också verkligt Goda nyheter – i ett humant MEDmänskligt perspektiv sett – också inom mitt kära fosterland Sverige. Moderaterna/Alliansen har tagit intryck av befolkningens kritik http://blogg.expressen.se/gretagarbo/entry.jsp?messid=319998 emot SexKöpsLagen. Alla FRIA röstningar om den i t.ex. kvälls- och dagstidningar osv – visar ENTYDIGT på att ca 80 % av MEDmänniskorna i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen helt och hållet – och så snart som möjligt. Beatrice Ask har tidigare haft ett annat förhållningssätt härvidlag.

  Lagrådet har därför av Riksdagen helt nyligen fått det följande helt annorlunda = en verkligen helt NY form för lagförslag – för en bedömning av om lagförslaget i någon punkt strider emot Sveriges Grundlag. En utförd snabb förhandsgranskning av Lagrådet pekar mot att så ej är fallet.

  LöneSlaveriArbetsLagen
  Med Arbetssäljare avses i denna Lag alla MEDborgare ifrån sju (7) veckors ungdom som foster i LivModer – tills Arbetssäljare har gjort så mycket LivsErfarenheter att andningen har upphört
  Med arbetsgivare avses alla organisationer – privata såväl som offentliga – även inkluderat försvars- och krigsmakten, polismyndigheten osv – som betalar ut någon form av ersättningar till Arbetssäljare – såväl som enskilda MEDmänniskor som ingår någon form av muntligt och/eller skriftligt uppdrags- och/eller arbetsAvtal med någon enskild annan MEDmänniska – eller grupper av MEDmänniskor.

  1 §. Alla Arbetssäljare äger rätt att enväldigt neka att utföra all slags arbete – som av Arbetssäljaren upplevs som icke njutbart = tråkigt. Arbetsgivare äger icke rätt att ifrågasätta Arbetssäljarens upplevelse och hans/hennes värdering som sådan, och ej heller påföljden att icke utföra av Arbetsgivaren pålagt arbete – varken i domstol eller på något enda annat sätt
  2 §. Arbetssäljaren skall ändå äga rätt att erhålla överenskommen lön eller annan ersättning ograverat – ifall det är ett arbetsuppdrag av kortare tid än en månad. Vid längre avtalstid än en månad skall arbetsgivaren utbetala överenskommen ersättning under max 6 månader – i fallet att Arbetssäljaren därföre helt eller delvis inte finner någon annan försörjningsmöjlighet
  3 §. I fall att Arbetssäljaren och arbetsgivaren kommer överens om en kortare arbetstid än den avtalade – för att Arbetssäljaren skall kunna uppleva arbetet som njutbart = icke tråkigt – skall arbetsgivaren ändå betala Arbetssäljaren enligt §2 – tills Arbetssäljaren funnit annat arbetsinkomst – som utfyllnad till den avtalade arbetstiden
  4 §. I fall att Arbetssäljaren inte funnit något ersättningsarbete inom tidsramen i §2 – skall Försäkringskassan utbetala Arbetssäljaren utfyllnad med en SamhällsLöneInkomst, som motsvarar 90 % av Arbetssäljarens sjukpenninggrundande inkomst
  5 §. I fall att Försäkringskassan och/eller annan myndighet och/eller en eller några privata organisationer utbetalar sådana ersättningar – och ålägger Arbetssäljaren någon form av motprestation för detta – skall §1 tillämpas för motprestationen som sådan
  6 §. I fall att Arbetssäljaren utför arbete utan överenskommen lön eller annan ersättning – t.ex. är elev i någon form av offentlig och/eller privat utbildningsanstalt/skola – skall därvid §1 tillämpas för Arbetssäljaren
  7 §. Denna Lag träder i kraft 2009-01-01. LöneSlaveriArbetsLagen upphäver samma dag ALLA andra Lagar och Förordningar – såväl som ALLA tidigare ingångna Avtal mellan Arbetssäljare och arbetsgivare – som strider emot LöneSlaveriArbetsLagen. – slut lagtext.

  Mera om detta till 100 % potentillt framtida helt annorlunda och möjliga samhällsRäkneSystemet – där MEDborgarna = MEDmänniskorna BETJÄNAS av ALLA offentliga samhällsRäkneSYSTEM – såväl som av ALLA privata organisationsRäkneSystem – finns under rubriken ”DEMOKRATI – IT14:1” på min hemsida (klick på mitt namn ovan).

  Enär NU Moderaterna/Alliansen tagit detta goda initiativ avseende wår framtida lagstiftning – så torde deras framgångar i kommande val troligast att bli än framgångsfullare än vad de var i det föregående. Därtill kommer mest sannolikt Alliansen efter nästa val att bestå av de flesta eller ALLA riksdagspartierna, kanske…

  Ha det… :-)
  vännen Josef

 4. Josef Boberg skriver:

  PS. På bland annat denna webbadress http://linkoping.expressen.se/nyheter/1.973617/hanna-saljer-sex-pa-fritiden kan Du klicka fram läsarnas röstningsresultat om SexKöpsLagen. DS.

 5. foretagsledare skriver:

  Öppenhet kräver social respekt människor emellan.

  Att den snabba öppningen gentemot öststater inte varit problemfritt, får hänvisas till enfaldighetskontot.

  Ett myndighetsSverige som skyfflar in problem i den svenska vardagen utan att ta konsekvenser av etisk integration.

  SverigeDemokraterna kommer att ta sig in i Riksdagen vid nästa val.

 6. halsen skriver:

  Carl,

  Schengen är utan tvekan ett avtal om underlättar för alla medborgare och ett framsteg för ett enat Europa. Det underlättar att kunna köra över gränser utan att behöva stanna. Detta hjälper logistik företag samt privata medborgare som passerar gränser med bil. Vid flygplatser tycker jag däremot inte att kontrollerna på något vis stör. När man flyger inom EU kontrolleras passet sällan, Storbrittanien är ett undantag. Att kontrollera att de personer som reser har ett giltligt pass ser jag endast som en fördel.

  Mvh,

 7. mrmhalland skriver:

  Jo, nog börjar det öppna sig i östra Europa, men därbortom är det sannerligen inte så öppet.

  Läste just att Putin tillskansat sig över 40 miljarder dollar under sitt ledarskap.
  Finns det verkligen INGEN som har insyn, eller gör alla likadant ?

  http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c12%5c21%5c16087&o=expressen

 8. karrman skriver:

  Det är en liten grupp på kanske 20 personer som styr Ryssland idag.
  Där är Putin är tuppen på höstacken. Många menar att det är det gamla tsardömet
  som återuppstått, andra menar att marknadsekonomin är så väletablerad att staten
  på sikt förlorar sin centrala roll i ekonomin.

  Personligen tror man i väst gjorde ett misstag när man inte prioriterade att bygga upp en stat grundad på lagar dvs. en rättstat. Utan rättsstat och en fri press är det omöjligt att komma till rätta med korruptionen. Också omöjligt att skapa en liberal demokrati.

 9. halsen skriver:

  mrmhalland,

  Det mesta i den artikeln om Putins förmögenhet kan nog tas med en nypa salt. The Guardian är i första hand inte känd som en tidning som dubbelkollar sina källor. Sen är allting uppskattat utan bevis, det står ingenstans vart dessa uppskattningar kommer från. Jag säger inte att han inte är rik, det är han med säkerhet, men 40 miljarder dollar låter väldigt överdrivet.

  Mvh,

 10. lillies skriver:

  Halsen…jag tänkte detsamma. Jag tror han nog passar sig för att få för mycket. Men skrattade dock när jag läste att hans (amerikanska) favoritresident var Bill Clinton. Förståeligt om man varit chef för KGB (eller FSB). Clintons egen FBI chef lämnade ju in brickan för att det var omöjligt att få rätt på någonting med en president som (liksom många andra män) har en tendens att ”tappa hövvet” med byxorna (för att parafrasera Svennis. Måste ha varit som Lördag hela veckan för främmande makts underrättelsetjänster.

 11. lillies skriver:

  Var förresten och såg Eastern promises…rätt bra film men jag hade lite svårt att hålla mig för skratt åt Mortensens frisyr och den 80-tals blanka skjortan (eller om det nu är 50- och tidiga 60-talets stilikoner som skall efterliknas)…men på sätt och vis är det rätt realistiskt.

 12. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Mrm Halland,

  Putin är inte ensam i gänget. Mexicos nuvarande president lär vara åt hållet i samma förmögenhetsklubb ! Dock – frågan är vad dom har för nytta av det när dom som i Princip alla andra – mig undantagen – skall klä sig i träfrack ?

  GooodNatt… :-)
  vännen Josef

 13. Kachina skriver:

  Ett öppnare Europa är glädjande. Jag deltar helhjärtat i firandet.

  Men, i anknytning till detta, har jag svårt att förstå regeringens höjning av tobaksskatten. Beslutet leder till ökade vinster på den svarta marknaden och mord när de olika smugglarligorna mördar varandra. Kampen om de svarta pengarna är hård och jag funderar varför regeringen stimulerar tävlandet, kampen om pengarna, när staten inte får ut något av det, annat än kostnaderna för att bärga och begrava liken.

 14. Josef Boberg skriver:

  GooodDag KaChina,

  Dina uttryckta meningar om den höjda tobaksskatten: ”Kampen om de svarta pengarna är hård och jag funderar varför regeringen stimulerar tävlandet, kampen om pengarna, när staten inte får ut något av det, annat än kostnaderna för att bärga och begrava liken.” – slut citat.

  Simma lugnt – för det är helt nya lagstiftningar på väg under år 2008. Kolla mer om det på http://josefboberg.wordpress.com/2007/12/22/loneslaveriarbetslagen

  Ha det… :-)
  vännen Josef

 15. jaanne skriver:

  Det är nog få som anser att Schengen-systemet har bidragit till ett öppnare Europa…ha ha ha

 16. jaanne skriver:

  Josef

  ”Alla FRIA röstningar om den i t.ex. kvälls- och dagstidningar osv – visar ENTYDIGT på att ca 80 % av MEDmänniskorna i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen helt och hållet”

  Skitsnack. Stödet för sexköpslagen är stort och är en lag som vi i detta land ska vara stolta över.

 17. Josef Boberg skriver:

  Goood NyårsDag Jaanne,

  Din uttryckta mening: ”Josef – “Alla FRIA röstningar om den i t.ex. kvälls- och dagstidningar osv – visar ENTYDIGT på att ca 80 % av MEDmänniskorna i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen helt och hållet” – Skitsnack. Stödet för sexköpslagen är stort och är en lag som vi i detta land ska vara stolta över.” – slut citat.

  Tja – smaken är ju som baken delad, verkligen…

  Ha det… :-) /vännen Josef

%d bloggare gillar detta: