Ny säkerhet

Sedan början av 1990-talet har det skett ett mjukt farväl till neutralitetspolitiken i vårt land. Men det har varit ett farväl som inte varit utan sina återfall och sina svårigheter.

Denna regering använder inte begreppet av den enkla anledningen att det saknar relevans.  Genom medlemskapet i den Europeiska Unionen ingår vi i en politisk allians som innebär en helt annan verklighet.

Gårdagens betänkande från den parlamentariska försvarsberedningen sätter nu saken på papper på ett tydligt sätt:

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlemsstat eller ett annat nordiskt land.Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige angrips.

Därmed  skrivs neutralitet som option bort i varje rimligt fall. Vi har ju knappast som tradition att förklara neutralitet i konflikter i mer avlägsna delar av världen. Säkerhetspolitiken handlar om säkerheten i vår egen del av världen.

För ett bra tag sedan orsakade jag politisk storm genom att säga att jag inte ansåg det sannolikt att Sverige skulle vara neutralt om en grannstat angreps. Det ansågs på sina håll mycket förgripligt.

Men nu går försvarsberedningen en bra bit längre genom att säga att vi ”kommer” att engagera oss i ett sådant fall. Och man vill att vi ensidigt uttalar att vi genom detta också förväntar oss att dessa staters politik gentemot Sverige i ett motsvarande läge skall vara densamma.

Vi talar om betydande – men självfallet logiska och riktiga – förändringar av vår grundläggande säkerhetspolitiska doktrin.

Den bäddar för ett breddat och fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inte minst i Nordeuropa, men också inom Europeiska Unionen och med Nato.

19 Responses to Ny säkerhet

 1. spanaren skriver:

  Norska krigsmakten har en arme efter mob. om 220.000 man
  Flottan tar leverans av bla fem nya fregatter. Flygvapnet kommer att
  ombeväpnas med amerikanska 5:e generationens stridsplan F-35 ”Lightening II”.
  Försvaret upprustas med anledning av situationen i Ryssland.
  De stående styrkorna i Nordnorge utökas och försvarsbudgeten (idag 31.5 miljarder NOK) ökas med minst 1,5 miljarder NOK.*
  *Källa: Jane’s

  Finlands starka existensförsvar mobiliserar efter mob. 350.000 man.
  Har nyligen tagit leverans av nytt raketartiller i och luftvärsmissilsystem.
  Inga planer på mindre anslag.

  Vad har Sverige med en ”FN-bataljon” plus ”Folkstorm”, en handfull patrullbåtar
  utan luftvärn och ett flygvapen med 4:e generationsplan i malpåse
  att bidra med till grannländernas försvar om ryssen skapar en
  ny ”Karelskij Front” – armekårer med tusentals stridsvagnar efter
  partiell mob?

  Berätta hur verkligheten ser ut och bespara oss all propaganda!

 2. smalanningen skriver:

  Håller med sig spanaren i en sak: Bespara oss all propaganda.

  Upprustning är inte svaret i dagens världspolitik. Been there, done that – det enda som har gjort världen till en bättre plats att leva i det sista decenniet är snarare nedrustningen.

 3. spanaren skriver:

  Smalanningen

  ALLA våra grannländer upprustar sina militära förmågor –
  Ryssland mest med sikte på att åter ha supermaktstatus
  inom 10-15 år. Vi är världsunika med en säkerhetspolitik
  byggd på drömmar och illusioner. Varför har ingen annan sett
  ”ljuset från Stockholm”?
  Norge har ju de ryska bombplanen flygande på patrull längs
  territorianvattengänsen i Atlanten – kanske en väckarklocka…

  Nu skall vi inte glömma att krig och fred beror på politiska
  beslut – inte ländernas militära förmåga.
  Norge/Finland/Danmark/Baltstaterna/Polen garderar sig
  mot ”ett värsta fall” scenario. VI tror, nåja våra politiker
  tror, att himlen är evigt blå över ”Den eviga fredens hav”.

 4. spanaren skriver:

  smalanningen

  Vad gäller finska försvaret finns uppgifter direkt från
  finska försvarsmaktens hemsida – är den trovärdig?
  http://www.forsvarsmakten.fi/selonteko2004/index.dsp

 5. ollemunter skriver:

  Per Albin sa att ”vår beredskap är god” Det var den inte, utan långt senare, efter andra världskrigets slut, fastslog experterna att det hade blivit ett totalt kaos om vi skulle ha blivit invaderade. Samma kaos, inom beredskapen i Sverige, rådde under många år framöver och lekstugan fortsätter, med nya krav på pengar till något som fortfarande inte fungerar och till ett försvar vi inte längre har kvar och för mig tycks det väldigt underligt, hur du Carl bildt kan uttala dig som du gör. ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof …”
  Du förutsätter att andra skall rycka in om Sverige blir angripet. Vilket nonsensnack och likaså ”det mjuka avständstagandet av neutralitetspolitiken”

  Och som någon sa, att allt vi kan åstadkomma är att skicka en FN-styrka någonstans, med risk för att någon skall råka illa ut, eftersom säkerheten är otillräcklig och det drabbar ju inte er beslutsfattare, utan bara någon svensk kille eller tjej, som råkar vara på fel ställe.

 6. spanaren skriver:

  Smalanningen

  Norska krigsmaktens organisation idag enligt
  NE.se (trovärdig?) En nyorganisation innebärande
  en UPPRUSTNING av nuvarande pga läget i Ryssland
  är under beredning.

  Försvaret bygger på medlemskap i NATO. År 1993 antogs ett långsiktigt, alltjämt gällande försvarsbeslut mot bakgrund av rådande osäkerheter i den säkerhetspolitiska utvecklingen och det faktum att t.ex. Ryska federationen minskat sina stridskrafter och sin kärnvapenkapacitet betydligt mindre i norr än i sina andra europeiska delar. Beslutet innebär en fortsatt koncentration till Nordnorge och bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 12 månader. Försvaret omfattar (2005) 26 000 man med 220 000 man i reserv och är i fred organiserat i en armé om 15 000 man, 99 000 man fullt bemannad, med en brigad i hög beredskap grupperad i norra N.

  Vid mobilisering organiseras en division om tre brigader och tre fristående brigader, varav en i södra N. Marinen omfattar 5 700 man, 28 000 man fullt bemannad, med sex ubåtar, tre fregatter och 15 patrullbåtar. Flygvapnet omfattar 5 700 man, 30 000 man fullt bemannat, med 61 stridsflygplan, främst F-16, och omfattande havsövervakningsresurser. Reserverna uppgår sammanlagt till 220 000 man, varav hemvärnet med 73 000 man. Materielen är modern av normal NATO-standard.

 7. spanaren skriver:

  ollemunter

  Är mina eller Carl Bildts mfl uppgifter propapanda?

  Så tar vi Rysslands militära förmågor 2005. (de är mycket
  större idag) Är Institute for Strategic Studies och Janes
  som är BBC källor trovärdiga?

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/457000/457038/html/nn4page1.stm

 8. Kachina skriver:

  spanaren

  Den svenska krigsmakten har aldrig bestått av annat än ”blötjärn” och kommer aldrig att vara annat än blötjärn i totalt kaos så snart vi börjar tala om brigader. Vi är en nation utan krigserfarenheet sedan snart 200år. En pajasarmé som Egyptens 1967. Symboliseras bäst av när ÖB kom på besök hos oss när jag gjorde lumpen. Jag hade honom i kikarsiktet från min PBV, när hans chaufför ställde ner skidorna på vägen, högg fast stavarna på var sida, varpå ÖB ställde sig på laggarna och väntade medan chauffören spände fast bindningarna. En man som inte kunde ta på sig skidorna själv, skulle alltså leda oss i krig.
  Gud vare tack och lov att det aldrig blev krig.

  Sverige kan göra bra ifrån sig i samarbete med andra, i små högt specialiserade förband. Därför tycker jag att försvarsberedningens yttrande är det vettigaste den här regeringen lyckats åstadkomma.

 9. ollemunter skriver:

  spanaren!
  Carl Bildt försöker invagga oss i en falsk säkerhet, med sitt snack om ett Sverige som står berätt, när det smäller. Han vill få oss att tro, att det finns något i Sverige som inte längre finns.

 10. maverick skriver:

  Min åsikt är att den svenska Försvarsmakten är ungefär lika effektiv som de svenska Landstingen.
  Dvs effektivt i fråga om penningslöseri.
  Skrota såväl det gamla Försvaret som de admistrativt överbebyggda Landstingen och prioritera i stället SMÅ, MODERNT KONSTRUERADE ENHETER byggda på personlig kompetens i st för som det är nu, en samlingsplats för väldigt många byråkratiserade
  småpåvar, taktiskt utsedda styrda förvaltare.

 11. Kachina skriver:

  Här är vi helt överens, maverick.

 12. spanaren skriver:

  Kachina!

  Ingen skugga på de svenska soldater i pluton och kompanistyrka
  som fullgör regeringens ”vifta med flaggen” missioner inom ramen
  för större allierade styrkor. De gör så gott de kan med vad de har.
  I Afghanistan saknas tyngre understödsvapen, pansarfordon och
  helikoptrar samt eget flygunderstöd.
  Jämför med den danska BATALJONENS utrustning.

 13. Kachina skriver:

  Ja, där finns säkert brister. Jag undrar var vår svenska PBV tagit vägen. Den skulle passa utmärkt i den typen av terräng och den typen av krigförong.

 14. smalanningen skriver:

  Maverick, jag och Kachina är helt överens.

 15. hillary2 skriver:

  Sverige kommer att smygassocieras till NATO via det nya EU-fördraget

 16. spanaren skriver:

  Smalanningen!

  Var mina källor inte trovärdiga?
  Hur ser i så fall din verklighet ut?

 17. mrmhalland skriver:

  “Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlemsstat eller ett annat nordiskt land.Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige angrips.“

  Jo, visst känns det lite märkligt att en arme utam materiel och utan soldater ska göra en insats i närområdet.
  Är det tillåtet inom EU att rusta ner försvaret så till den mila grad som har gjorts och fortfarande görs ?

 18. mrmhalland skriver:

  Är det någon som är uppdaterad i Burmafrågan ?
  Jag har svårt att hitta info. om Gambaris arbete i frågan.
  Det vore kul att höra om vår regering fortfarande har frågan på dagordningen.

 19. […] Bildt skriver om det på sin blogg […]

%d bloggare gillar detta: