Morgonen efter

28 oktober 2007

Morgonen efter stämmafesten och moderatämman har kastat sig in i en diskussion om kulturpolitiken. Lena Adelsohn inledde som sig bör. Utbildningspolitiken har redan diskuterats och lagts fast.

Något fel på stämningen på festen i Läkerol-arenan här i Gävle i går kväll var det sannerligen inte.

Dansgolvet befolkades intill alldeles för sent. Jag kan vittna om att herr statsministern tillhörde de tappra och ivriga. Även finansministern syntes flitigt förekommande i sammanhanget. Plus alla andra.

Men försynen har ju sett till det så att vi fick en extra timma denna morgon i och med att vintertiden kom tillbaka.

Snart väntar Fredriks avslutningsanförande. Han kommer – som brukas när stämmor avslutas – att blicka framåt.

Sedan bär det tillbaka till Stockholm för att förbereda den kommande veckans olika ärenden och resor.


Rapport från en lyssnare

27 oktober 2007

Den ena debatten efteträder den andra här på moderatstämman uppe i Gävle. Utanför är hösten allt mer märkbar.

Min uppgift här är mest att lyssna – och att träffa gamla och nya vänner. Och det har sitt mycket betydande värde.

På förmiddagen i dag var det Gunilla Carlsson som från partistyrelsens sida manövrerade frågorna om utrikes- och säkerhetspolitiken med bravur. Det efterlystes mer debatt och engagemang i de europapolitiska frågorna – vilket man gärna kan instämma i – och mer tydlighet i försvarspolitiken.

Men nu har diskussionerna gått vidare. Dock först efter att Fredrik Reinfeldt återvalts till partiordförande i denna dags särklassigt minst överraskande beslut.

Nyss besöktes talarstolen av Anders Borg som höll ett mycket bra anförande om jämställdhetsfrågornas betydelse ur ett vidare frihetsperspektiv.

Annars börjar det nog långsamt att dra ihop sig till kvällens stämmofest.


Putins besvikelse

27 oktober 2007

I går kväll fick jag reda på att president Putin vid presskonferens i Portugal hade uttryckt besvikelse över att Sverige.

Det handlade om att regeringen inte till Ryssland utlämnat en person misstänkt för att ha varit inblandad i en kidnappning av en journalist som senare befaras mördad i Tjetjenien.

Men president Putin måste veta att Sverige faktiskt var fullt berett att lämna ut personen i fråga, men att detta inte kunde ske därför att Ryssland inte ville ge de garantier som krävs.

Jag har anledning att beklaga att den ryska regeringen inte var villig att ge de garantier som europeisk rättstradition kräver för att en utlämning skall kunna ske i ett fall som detta.

Så det är nog vi som har mest anledning att beklaga – att beklaga den ryska inställningen.


Fredssamtal om Darfur

27 oktober 2007

Själv sitter jag på moderatstämma i Gävle, men även härifrån går det att följa med vad som händer och sker i den något vidare världen.

I dag startar ju de mer formella fredsförhandlingarna om Darfur i Sirte i Libyen. Från FN:s sida leds ju dessa av Jan Eliasson, och från UD:s sida ger vi självfallet honom stöd i olika avseenden.

Ett fredsavtal om Darfur (DPA) finns ju redan från i maj förra året, men problemet är att detta successivt eroderat genom att de olika rebellrörelserna splittrats i fler samtidigt som regeringen i Khartoum har försökt att flytta fram sina positioner.

Nu handlar det om att komma överens om sådana förändringar i detta avtal att alla kan ansluta sig fullt ut.

Och dessa ändringar måste ju dessutom passa in i de mer övergripande strukturer för Sudan som lagts fast i fredsavtalet (CPA) mellan nord- och sydsidan i landet – ett avtal som f ö just nu befinner sig i en allvarlig kris.

Ett betydande problem för samtalen i Sirte är att vissa betydelsefulla namn har beslutat sig för att t v stanna borta från samtalen i Sirte. Förhoppningen är dock att det successivt skall byggas ett momentum som gör att även de skall ansluta sig.

Viktigt i det sammanhanget är att den kombinerade fredsstyrka som FN och Afrikanska Unionen nu sätter upp i Darfur börjar att komma på plats så fort som möjligt. Men det verkar trögt i portgången. Vi har t ex ännu inte fått grönt ljus för den gemensamma norsk-svenska ingenjörbataljon som borde tillhöra de första förbanden i den styrkan.

Hur som helst har vi all anledning att lycka Jan Eliasson och Salim Salim lycka till under de kommande veckornas besvärliga prövningar.


Så småningom till Gävle

26 oktober 2007

Denna dag tar sin början med en viktig interpellationsdebatt.

Det är Fredrik Malm som interpellerat om den eskalerade krisen mellan Turkiet och Irak, och i samband med att jag besvarar den besvarar jag också en interpellation av Jacob Johnson om den kurdiska frågan mer allmänt.

Detta är ju en fråga som jag följt mycket nära under den senaste veckan – och alldeles säkert kommer att ha anledning att göra framöver också.

Därefter får jag besök av chefen för European Space Agency Jean-Jaques Dordain.

Jag ledde ett policyarbete inom ESA för ett antal år sedan och har sedan dess försökt att hålla nära kontakt med hur de allt viktigare rymdfrågorna utvecklar sig. Sannolikt kommer vi att tala en del om det viktiga Galileo-projektet liksom olika europeiska rymdsatsningar bortom detta.

Men också andra frågor tränger sig på.

I dag är det toppmöte mellan EU och Ryssland i Mafra nere i Portugal. Det är det sista av dessa möten under president Putins ämbetsperiod. Vid nästa möte sent nästa år kommer en annan rysk president med all sannolikhet att finnas på plats.

De konkreta resultaten av detta möte förväntas knappast bli imponerande.

Viktigt är att se om vi får några signal om rysk vilja att avsluta återstående frågor för en anslutning till WTO. En sådan har stått på Putins agenda sedan han tillträdde för snart sju år sedan. Till stötestenarna hör de dramatiska virkestullar som plötsligt aviserats med påtagligt negativa effekter för såväl svensk som finsk skogsindustri.

Energifrågorna finns det allt större anledning att följa.

I går kunde noteras att norska StatoilHydro gick in med 24 % i delar av det gigantiska Shtokman-projektet för gasproduktion i Barentshavet. Tanken är ju att denna gas skall kunna nå de europeiska marknaderna genom en andra fas i den rysk-tyska gasledning som projekteras genom Östersjön.

Betydelsen av dessa frågor markerades av att det var president Putin som själv ringde till den norske statsministern Stoltenberg i ärendet.

Mot slutet av eftermiddagen bär det så av upp till moderata partistämman i Gävla. Min omedelbara uppgift där är att vara värd för den traditionella middagen med utländska gäster.

Bland dem finns bl a Bosniens f d utrikesminister Mladen Ivanic. Vi känner varandra väl inte minst sedan mina år i Sarajevo och Banja Luka.

Det kommer att finnas mycket att tala om.


Multiminister

25 oktober 2007

På dagens sedvanliga regeringssammanträde var jag inte bara utrikes- utan också försvars- och biståndsminister. Det visade sig fungera hyggligt.

Därtill kom att jag var den ende närvarande moderaten. Den som höll i klubban denna torsdag var Maud Olofsson.

Skälet till denna ordning är självfallet att den moderata partistämman nu inletts uppe i Gävle – och dit hade samtliga andra moderata statsråd redan begett sig.

Själv kommer jag att bege mig dit i morgon kväll för att vara med dels när de utrikespolitiska frågorna diskuteras på lördag och dels när Fredrik summerar upp och håller sitt slutanförande på söndag.

Intill dess handlar det om att handlägga ärenden i Stockholm.

Regerande kräver sin tid.


Tur och retur

24 oktober 2007

Det blev snabbt fram och tillbaka till Athen i dag. Hösten börjar komma till Europa – det var molnigt nästan hela vägen.

Nere i Athen beklagade de sig lite över att det var ”svenskt väder” som mötte mig.

Nåja. Tjugo grader och halvsolv var ingenting att direkt beklaga sig över, även om min dag i Grekland med undantag för några enstaka minuter kom att tillbringas i sammanträdesrum, föreläsningsalar och bilar.

Det blev i alla fall en dag med bra och spännande överläggningar. Mest kom det att handla om olika delar av sydöstra Europa – men i grunden var det ju just därför jag kom till Athen.

På slutskedet av lunchen kom vi att komma in också på vårt Europas nordliga och östliga delar. Det finns ju en del att diskutera också om Ryssland. Och intresset var påfallande stort.

Men annars handlade det om Kosovo, Turkiet, Cypern och det vidare post-osmanska närområdet. Viktigt, viktigt.

Om Kosovo sade jag en del i mitt anförande på ELIAMEP som i denna del rekommenderas för de intresserade. Talet finns på UD:s hemsida.

Om Cypern – ett ämne som är lika känsligt som viktigt – var vi ense om att det snart måste bli fråga om att aktivera den process under FN som måste föra fram till att frågan förs till ett avgörande. Ett delat Cypern borde ingen av oss acceptera – vi har alla ett ansvar för att se till att det finns en process som leder framåt.

Självfallet blev det mycket diskussion om Turkiet, och i de strategiska grundfrågorna var vi alldeles ense. Förmodligen finns det inget EU-land – Cypern möjligen undantaget – som har ett så genuint strategiskt intresse av att Turkiet blir medlem av EU som Grekland har.

Så ett antal intervjuer. Intresset från media var påfallande stort.

Och så snabbt tillbaka till fädeneslandet.

Här möts jag av det föga överraskande beskedet att vi raskt är på väg till val till folketinget i Danmark den 13 november.

Jag önskar regeringspartierna genuint lycka till – och är rätt övertygad om att de också kommer att klara av det!

Men nu tror jag faktiskt att jag går och lägger mig. Det är lär ju vara en dag i morgon också…