Tisdag bakom skrivbordet

I dag lyckas jag faktiskt med konststycket att ha en hel arbetsdag utan något eget besök i omvärlden eller något besök från omvärlden hos mig.

Det är ett alldeles utmärkt tillfälle att klara av mycket annat.

En avstämning med Anders Borg efter de finansiella mötena i Washington de senaste dagarna kommer att behövas. En del ärenden av annan natur måste avgöras med Beatrice Ask.

Men också utrikes behövs avstämningar.

Gårdagens samtal om Kosovo i Wien kan behöva följas upp. Situationen med PKK-terrorismen i sydöstra Turkiet förblir utomordentligt oroande. Javier Solanas samtal i Rom med Irans gamla och nya representanter är viktiga.

Förberedelser inför morgondagens möten och anförande i Athen. Diskussion om sambandet mellan energi- och utrikespolitik i dagens Europa.

Också kanske jag hinner gå på riksdagsgruppens sammanträde också.

Det skulle nog inte skada.

18 Responses to Tisdag bakom skrivbordet

 1. Kachina skriver:

  ”Situationen med PKK-terrorismen i sydöstra Turkiet förblir utomordentligt oroande. ”

  Det mest oroande är att ingen ställer krav på Turkiet att lösa frågan vid förhandlingsbordet. Jag får en känsla, Carl, att du försvarar byråkratin före folkrätten.

  Vi värnar Burmas ffolk och frihet. Kurderna är 35 – 40 miljoner människor som hamnat under olika länders styre på grund av några brittiska pennstreck på en karta. Kan inte Turkiet lösa den frågan utan statsterrorism, har de inget i EU att göra.

  Hur gör man? Ja, hur gjorde Sverige och Norge vid unionsupplösningen. Ni får banne mig ställa krav på Turkiet. Löser de inte frågan och ändå kommer in i EU, kommer de aldrig att bli annat än medlem på papperet. Europas folk kommer aldrig att acceptera dem, av den enkla anledningen att man tvingar inte 35 miljoner kurder under ett styre de inte vill ha, lika lite som man tvingar burmeser att leva under ett styre de inte vill ha.

 2. Kachina skriver:

  Tänk även på detta, Carl. Varför finns ingen grogrund för ett ”PKK” bland Sveriges samer, trots det fullständigt idiotiska till att neka dem tillträde till de betesmarker de haft i tolvtusen år?

  Jo, av den anledningen att de behandlas som fullvärdiga medborgare i alla andra frågor.
  Det är Turkiet och Iran som skapar grogrunden för PKK. Ställ kraven på dem, istället för att anklaga de som kräver sina mänskliga rätigheter.

 3. dwilh skriver:

  Angåede den eventuella exporten av JAS, och Carl Bildts intervjusvar under gårdagen. Frågan gäller om Sverige bör exportera till en militärdiktatur (om än förmodligen tillfällig). Bildt understryker då hur väl svensk industri står sig, då Thailand överväger JAS framför amerikanska flygplan och MIGs från Ryssland. Det man bortser från är det i sammanhanget högst relevanta faktumet att åtminstone USA har dragit sig tillbaka då landets lagar ej tillåter export till Thailand….Däri ligger den svenska konkurrenskraften…

 4. Bo W. Höglund skriver:

  Man frågar sig varifrån skrönan om USAs vapenembargo kommer, när de nyligen leverat andra militärflygplan dit?
  Är det F16 tillverkarna som letar ursäkter?
  Eller är det bara det svenska USAhatet?
  Eller är det att sådana länder som Thailand skall i allt göra som PC-Sverige TYCKER!!
  MBST
  bwh

 5. soli01 skriver:

  Bo – du talar som en vis man :) Ja, detta kan du säkert bättre än de flesta här!

 6. lillies skriver:

  Kachina

  förklara hur du ser att Turkiet gör sig skyldig till ”statsterrorism”?

  Visst, de går in vid en olämplig tidpunkt, och kan gott påstås vara ”paragrafryttare” i detta, men har de varit utsatta från attentat och kurdiska delen av Iraq inte klarar att förhindra atttentat så har de en självförsvarsrätt (som inte något land behöver ge upp för att de går med i EU).

  Utveckla din åsikt om att de gör sig skyldiga till ”statsterrorism”….

 7. steelneck skriver:

  Igår publicerades en lång artikel om Turkiet och dess förhållanden till USA och PKK med mera på Asia Times:
  http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IJ23Ak01.html
  ”Why does Turkey hate America?”.
  Saken är betydligt mer komplicerad än man först tror. Jag kommer osökt att tänka på ditt tal i Istanbul härförleden, det där om att inte stänga dörren eftersom de riskerar då att gå genom andra dörrar. Vad beträffar PKK så verkar turkarna nu ställt sig på SCO-medlemmarnas sida, fasen vet hur det där skall gå.

 8. Kachina skriver:

  lillies

  Om den historieskrivning jag läst är riktig, inleddes händelseutvecklingen med ett rejält folkmord på kurder under första världskriget. Därefter skapades skapades nationsgränserna för Iran, Irak, Jordanien av en brittisk lantmätare i London, som lade sin linjal över kartan, utan att ta hänsyn till flera miljoner kurder.

  PKK kom till efter statlig förtryck mot kurder i Iran, Irak (gas) och Turkiet. Vem som agerar i självförsvar kan alltså diskuteras. Ett Kurdistan har lika stor rätt till en självständig nation som Estland, Lettland och Litauen.

  Min fråga är. Kan det vara så dj-a omöjligt att hålla en folkomröstning bland alla kurder om de vill tillhöra de här staterna eller frigöra sig? Vill de bli fria, har ingen av de nämnda staterna rätt till det geografiska området. De har ingen laglig rätt att hålla 35 miljoner människor som fångar.

  Frågan är också varför det aldrig kommit upp om en folkomröstning. Kan det möjligtvis finnas olja och värdefulla metaller i området?

 9. stig2entreprenoren skriver:

  Globaliseringsrådet talar om vikten av livsluft.
  Hur bryter man då ledan?
  Är det månne på riksdagsgruppens sammanträde man hämtar denna ”livsluft”?

 10. Kachina skriver:

  steelneck

  Tack, en tydlig förklaring till Carls brist på ”common sense an civil courage”.

  Carl, det krävs en tydligare förklaring till din/sveriges hållning, än att bara hänvisa till terrorism utan att vara medveten om att det även finns statsterrorism. Irans, Iraks, och Turkiets juridiska rätt till området är ytterst tvivelaktigt.

 11. Josef Boberg skriver:

  GooodNatt… :-)
  vännen Josef

 12. […] BildBlog  Tipsa via epost  Utskrift 1 Läsningar (Betygsätt)  Loading … […]

 13. lillies skriver:

  Kachina

  man kan säkert fråga sig allt detta och lite till. Dock är det för närvarande så att del av området idag kontrolleras av Iraq (som tydligen gör det med begränsad framgång), och att PKK tydligen har vissa aktiviteter där som bl.a. riktar sig mot Turkiet…och detta även om man råkar ha mer eller goda skäl att anse att ”det borde vara på ett annat sätt”.

 14. peshmergeh skriver:

  Ni som inte har bott under turkisk förtryck, uttala er inte om konflikten mellan Turkiet och Kurdistan. Ni föder onödig hat med era påståenden som inte har någon som helst grund. Detsamma gäller Carl Bildt. Han har makt och många människor lyssnar på honom. Därför måste han vara extra försiktig med att kalla folk för terrorister. Historien visar alltid att rättvisan segrar till slut, och jag vet att kommande generationer kommer skämmas över hur politiker blundade för det turkiska fötrycket av kurderna.

 15. soli01 skriver:

  PKK är, om jag inte är felinformerad, terroriststämplade. Alla Kurder stöder väl inte pkk. Vi måste väl skilja bort agnarna för vetet.

 16. hillary2 skriver:

  peshmergeh

  varför inte bemöta de påståenden du påstår saknar grund?
  jag tycker det är intressant att höra vad du har att säga
  men jag viker mig inte en tum från min rätt att yttra mig
  och om du inte står upp för yttrandefriheten spelar du främlingsfientliga krafter i händerna och de krafterna är minst lika intoleranta som vissa krafter i t.ex. Turkiet

 17. pettson skriver:

  pesmergeh

  inse vänligen att i detta land ALLA är experter på alla ”problemen” runt omkring i världen (men totalt blinda vad gäller de egna problemen)

%d bloggare gillar detta: