I SvD om Burma

SvD:s brännpunktssida skriver jag i dag om det internationella trycket för en förändring av regimen i Burma.

55 Responses to I SvD om Burma

 1. knightone skriver:

  Yo.

  Länken är trasig mannen.

 2. anlete skriver:

  Den Svenska vänstern stöder generalerna i Burma.

 3. Josef Boberg skriver:

  Carl Bildt,

  Jag har läst Ditt inlägg på ”drugges” fungerande klicklänk. Jag må säga att håret reste sig av glädje på hela min kropp – av allt det framtidsLovande Du i mitt perspektiv sett gav uttryck för i den artikeln.

  Taaack för det !

  Ha det…
  vännen Josef

 4. martinlindh skriver:

  Tack för att du använder så mycket av din tid för denna fråga.

  Som du säger så kommer diktaturen i Burma att falla. Min fråga är om Sverige är berett att snabbt gå in och stödja en ny demokratisk regim. Finns det en plan för hur Sverige samlat skall agera? En plan eller ramverk som ger svar på frågor som:

  Hur ska biståndet ges?

  Vilka Svenska företag skulle tjäna på att etablera sig i Burma, är de beredda? Hur kan staten stödja dem?

  Hur stor antas den Svenska turismen till Burma bli, kan regeringen styra turismen på ett sätt som stödjer demokrati? Byte Thailand/Burma ?

  Kommer Sverige sälja krigsmateriel till ett demokratiskt Burma?

 5. mrmhalland skriver:

  Ur Carl Bilds inlägg :

  >Frågor om frihet och demokrati är mycket viktiga för Sverige. I dagens värld är Burma, Zimbabwe, Kuba och Iran också våra grannar.

  Visst är det så.
  ALLA diktaturer måste bekämpas.
  ALLA människor måste få leva så fritt det bara är möjligt.
  Det jag tycker är så viktigt att kraftfullt agera i just denna kris, är att hela världens fokus ligger just här just nu.
  Är det möjligt att snabbt göra verklighet av att avsätta den nuvarande regimen och tillsätta en demokratisk, tror jag att det blir lättare att påverka andra diktaturer att reformera sina länder.

 6. karrman skriver:

  Carl Bildt skriver:

  ”På sina håll finns de som tror att det finns en möjlighet att med militära ingripanden ändra regimer i olika länder. Men alldeles bortsett från alla andra komplikationer är det inte en linje som har stöd i FN och dess system.”

  Kan bara hålla med om detta.
  Är egentligen ett underkännande av Bushs utrikespolitiska doktrin.

  När det gäller Burma är antagligen vilket tryck Kina kan utöva på regimen avgörande.
  Kina är känsligt inför Olympiaden. De inser att om de lägger in sitt veto mot åtgärder
  mot Burma är det en pr-katastrof inför OS.

  Frågan är bara vilken är den optimala politiken för att Kina ska känna omvärldens tryck?

 7. lillies skriver:

  karrman…..

  …tja, för några år sedan var Bildt själv med på det tåget.

  ”Är det egentligen ett underkännande av Bush utrikespolitiska doktrin”….nja, problemet med uttalandet är väl att Bildt inte säger just någonting alls utöver vad som är ganska väl känt för många. Kan han säga så mycket efter att ha kampanjat för invasionen i Irak (delvis stödd på falsk bevisning), tjänat pengar på olje- och vapenindustrin och dessutonm enligt en artikel i WashingtonPost yttrat att något annat än USAs hardline och Europas softpower policies behövs….

  Vad ska man säga om det? För vissa går det ju alldeles utmärkt att plocka och blanda hursomhelst. Sådär lite när det passar.

  karrman…
  för Kina att känna omvärldens tryck…knappast bojkott av OS, de enda som skulle ”bojkotta” skulle vara de som inte ser på OS i alla fall. Ungefär lika menlöst som Bodströms uppmaning om att det är fotbollsspelares ansvar att bojkotta deras främsta turnering på grund av prostitution i Tyskland (och som förekommer i Bryssel och Strasbourg men av någon anledning fann inte bodström det av lika vikt att uppmana politiker, konsulter och övriga att ”bojkotta” prostitution genom att dra på sig någon töntig t-shirt över kostymerna.

 8. lillies skriver:

  Läste förresten intervjun med Anders Borg i Aftonbladet där han nämnde att han tycker det är bra att prostitution har förbjudits…men det är väl inte förbjudet…vad som är förbjudet är väl själva köpet av tjänsten..inte tillhandahållandet. Jag fattar dock Zlatans lätt humoristiska ”sneer” (som jag uppfattade det)..om att han fokuserar på fotbollen och att en eventuell karriär som amerikansk gigolo får komma senare.
  Jag vet dock inte om Bodström ibland har svårt att uppfatta en ”quirky” (kommer inte på ett bra svenskt ord) kommentar gjord med humor och självdistans.

 9. karrman skriver:

  lillies

  George Bush Jr. utrikespolitiska doktrin kan sammanfattas med unilateralism och
  hardpower. Som förste president i modern tid skulle de multilaterala institutionerna
  från 1945 ( läs FN ) överges och militära medel i strid med FN stadgan användas.

  Detta har lett till en katastrof för USA:s anseende i världen. De har förlorat mycket av
  det förtroendekapital som de byggt upp under efterkrigstiden. Bush är en katastrof.
  Därför är det bra att detta konstateras även om det är indirekt.

  Om Burma.

  Tror inte heller OS bojkott är optimalt. Skulle bara leda till att Kina bojkottar London OS. Erfarenheterna av bojkotten av Moskva OS är inte heller upplyftande.
  Kina sitter dock med lösningen och det gäller att få dem att agera.
  Är inte tillräckligt insatt för att säga om detta är möjligt.
  Kan vara viktigt att EU agerar gemensamt med en röst.

 10. Torsten skriver:

  En bojkott av OS i Kina kommer förmodligen inte at ha någon verkan.

  Däremot kan vi effektivt använda oss av OS för att visa våra sympatier.
  Försök få OS-generalerna att nu gå ut med ett påbud att alla idrottsmän som deltar i OS skall ha ett rött band som matchar Burmas munkar.
  Vi skulle då få en sympatiyttring som inte ens Kina kunde motstå.

 11. lillies skriver:

  karrman…

  tack, men uppriktigt sagt tror jag inte att jag behöver någon lektion i Bush utrikespolitiska hållning. Jag har långt innan han blev vald uttryckt tverksamhet inför den idealism de försespråkat…dock har han, även om han haft den dåliga smaken att omge sig med tveksamma rådgivare, haft någon slags hållning till skillnad mot John Kerry och fru Clinton.

  Torsten,

  poängen med OS som förbrödrande inom idrott oavsett politisk, geografisk hemvist skulle gå förlorat, man skulle inte uppnå något politiskt resultat av någon vikt däremot skulle man riskera att äventyra det tillfälle för gemenskap som OS ger (även om OS på senare tid i vissa fall liknar ett tivoli med de reklampengar som pytsas runt). Jag tror inte på den idén.

 12. lillies skriver:

  Men visst kan det säkert vara god ide om att söka påverka Kina, dock är jag inte tillräckligt insatt i konflikten och den underliggande strukturen dels inom Burma och dels dess förhållande/beroende av Kina för att ha någon bra ide om hur.

 13. lillies skriver:

  karrman…

  visst,…..jag påstår inte att USAs utrikespolitik inte kännetecknas av unilateralism och ”hardpower”. Detta är allmänt känt (i vart fall av desom är någotsånär intresserade av USAs utrikespolitik) och har varit fallet i varierande grad under rätt så lång tid. Vad jag reageradepå var att Bildt (och för all delandra) gladeligen hoppade på detta ”hardpower” tåg, vilket de för all del har sin demokratiska frihet att göra.
  Men det verkar lite töntigt att försöka kritisera något man själv aktivt deltagit till att starta. Jag är inte så säker att detta uttalande av Bildt som ledde tillpublicering i Washington Post innebär att han per automatik har någon bättre status i Washington än Reinfeldt, som jag inte tror fick något citerat av sitt besök.

 14. anlete skriver:

  För folk i diktaturländer har FN inneburit en katastrof.

 15. karrman skriver:

  lillies

  I praktiken har Bush övergett stora delar av sin egen doktrin genom att avsätta
  Rumsfeldt mfl.

  Problemet med Bush är just att han inte erkänner sina fel.
  Att han bytt linje utan att erkänna det är inte uttryck för någon slags hållning.

  Hans politik blir inte trovärdig.

 16. granitz skriver:

  070930-vs2

  Javisst ja, Carl-Bildt, nyss hemkommen från USA…. Du skriver om Burma, och hur ni gjort ”kraftfulla uttalanden” …. artikeln i SvD andas behov att tala om hur duktig du/man varit – som ett självändamål. Jag hoppas jag har fel… Men hur kan det komma sig att jag känner tvivel på att de nu igen öde gatorna i Rangoon igen skall fyllas av modiga människor, trots ert ”starka gemensamma uttalande” … ”efter en sedvanlig lunch med … Condolezza Rice”. Och hur kommer det sig att jag känner en rädsla folkets kamp i Burma mycket snart är glömd igen, när regimen skrämt till tystnad och lydnad med vapen. Kommer du att fortsätta föra deras och demokratins talan då?
  Apropå Burma. Världssamfundens misslyckanden beskrivs av Vaclav Havel i en genuint engagerad brännpunktsartikel i SvD om Burma, 2007-09-28: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_259729.svd. Hans, liksom Desmond Tutus ställningstaganden till tragedier i vår omvärld andas engagemang och etisk integritet än vad dina texter än så länge gör. I en slutkläm i din Burma-kommentar räknar du upp länder på ett sätt man inte kan förstå på annat sätt än att du anser de nämnda länderna mest angelägna när det gäller problematik om demokrati och mänskliga rättigheter. Du inkluderar där Kuba (!?) i en kort lista bestående av f.ö. Iran, Zimbabwe. Beror det på 1) att du är nyss hemkommen från USA; 2) en politisk bias som är så allt överskuggande; eller 2) genuint bristande omdöme?
  De stora ur människorättsynpunkt beklagliga fånglägren på Kuba, som upprör en hel värld ligger på av USA annekterat område. I din uppräkning av stater du bekymrar dig över finns det lilla öriket Kuba, trots att en växande opinion internationellt (och inom USA och EU) ser kvarstående sanktioner mot landet som orättvisa och obefogade.
  Du förbiser att räkna upp länder som Egypten, Nordkorea, Kina, m.fl. Om man vill uppträda som förespråkare för mänskliga rättigheter måste det göras trovärdigt, konsekvent och opartiskt, och utan alltid igenkännbara politiska glasögon och dolda taktisk agenda. Annars snubblar man nära gränsen till att bli delaktig det man med läpparnas bekännelse säger sig bekämpa.
  Än så länge har du ett stycke kvar till ex.vis Vaclav Havels och Desmond Tutus genuina engagemang i tragedier i vår omvärld. Med din privilegierade möjlighet att göra dig hörd, vore det tråkigt om du inte kom fram till att du kanske borde börja förvaltade ditt tillfälle till att påtala missförhållanden – proportionellt och oberoende var de förekommer.

 17. lillies skriver:

  karrman…

  jag är ingen större supporter av Bush politik (utrikespolitiken) och har en större del av de närmaste rådgivarna fått gå så är det väl i praktiken ett erkännande av det gått snett. Dock håller jag med om att ett omedelbart tillbakadragande av trupperna från Irak (som jag tror bl.a. Hillary Clinton (som röstade för en invasion) förespråkat skulle få katastrofala följder för hela regionen).

  Vad det gäller Rumsfelt (som av många i väst pekas ut som en av de ”värsta” så är han väl dryg till tålamodets gräns, dock gjorde han väl aldrig någon officiell koppling mellan islamistisk terrorism och Irak, grunden för hans uppfattning om invasion var väl att han själv då han var försvarsminister för Bush den äldre hade levererat WMDs till Irak (då de påden tiden var vännermed USA och följaktligen betraktades som ”orena hundar” av mer ”renläriga” arabstater). Nu fanns ju inte dessa WMDs kvar.

  Och beträffande ”hållning”…..Hillary Clinton tillkännager ju ändring av linje på löpande band,men det vete fasiken om jag skulle kalla det för speciellt god hållning. Och det ligger mer än diplomatiska nyanser i denna min uppfattning.

  granitz,

  tydligen skall de träffa representanter för Kina i morgon.

  Intressant att du nämner Vaclav Havel, den lärare jag hade i bl.a. kredit- och exekutionsrätt (justitieråd numera) var ganska engagerad i Charta 77 och ägnade sig bl.a. att smuggla ut dissidenter. Dock har jag för mig att just den rörelsen i sig inte ledde till några varaktigare förbättringar, de som var engagerade i den i Tjeckoslovakien fick utstå ganska mycket för sitt engagemang. Vilket i sig också är en nyttig lärdom (för de som så ofta är så snara att döma andra för att de inte ”protesterar tillräckligt hårt”….de är väl ofta medelklassungar som sällan behöver betala något alls för sitt ”rättvisepatos”)….Så visst skall man påtala missförhållanden men ibland kan det vara mer eller mindre bra att vara mer eller mindre smidig.

  Har dock för liten kännedom om Burma för att kunna säga något om addressat, avsändare eller innehåll. Carl Bildt kan ju i ock för sig sitta och mailbomba ut listor över länder där oegentligheter förekommer till olika nyhetsförmedlingar varje dag om han vill…frågan är dock om någon substantiell förändring skulle komma till stånd genom ett sådant förfarande…och om inte (förmodligen inte) så kanske man kan åstadkomma mer genom att inte offentligt och dagligen dunka någon i skallen via en medial typ av skampåle?

 18. lillies skriver:

  granitz

  jämförelsen med Tutu och Havel och deras ”genuina” engagemang är löjlig. Om detta vore ett kriterium för ”äkta” engagemang så kan knappast någon som är uppfödd i en västerländsk demokrati ha något att tillföra. I så fall kan vänsterfolk som America vera Zavalas flytta till Kuba och Anna Sjödin flytta till en parisisk förort (istället för att kokettera med att åka dit och demonstrera och uppmuntra till att slå sönder annans egendom).

 19. lillies skriver:

  Jag respekterar Havel och Tutu och menar inte att deras engagemang inte är genuint, bara så att inte någon skall få för sig att misstolka inläggetsomom det vore fallet.

 20. hillary2 skriver:

  Carl Bildt kunde gjort sig besväret att mailbomba företag på denna lista och fråga om de ville agera…
  http://www.global-unions.org/burma/default2.asp
  eller hur?

 21. lillies skriver:

  Om Hillary C. ….

  *) …so it is reasonable to focus on her and wonder if, as some allege, she does indeed have a spine. In this instance, it was nowhere to be found.

  *) She would, it seems, rather be president than be right.

  *) In a hatless society, she is always wearing a question mark.

  *) If there is a phrase more closely associated with both Hillary and Bill Clinton than ”the politics of personal destruction,” it does not come to mind. All the others — ”It’s the economy, stupid,” for instance — are linked to one or the other, but ”the politics of personal destruction” is a phrase both Clintons have used repeatedly — so much so, it seems, that for Hillary it has lost all meaning. When, for instance, Gen. David Petraeus was slimed as ”General Betray Us,” Hillary Clinton looked the other way. This was the politics of personal expediency.

  *) The MoveOn.org ad was the moment for Clinton to rise above hackdom. It was a moment for her to insist that the business of politics, not to mention governing, is made even uglier and more difficult when people who merely differ with one another resort to insult. It was a moment for her to say that an Army general, under orders and attempting to fulfill a mission, should not be so casually trashed — especially since she herself has been on the other side of the Iraq war issue and said things she must now regret. And it was a moment for her to trot out her favorite phrase and use it, not in her own defense for once but in defense of someone else. That moment is gone — maybe because for Hillary Clinton it never arrived in the first place.

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/17/AR2007091701394.html

 22. lillies skriver:

  Hillary…uppriktigt sagt nej….låt vara att ”bebisdemokratier” som t. ex. Ryssland har lägre tjänstemän som ägnar sig åt sådana töntigheter som ”aktiviteter” men personligen tycker jag att det är opassande om utrikesministern för Sverige skulle ägna sig åt mailbombning för att söka påverka företag. Utrikesdepartementet kan deklarera officiella deklarationer och råd som de tillhandahåller offentligt eller efter förfrågan. i övrigt kan de ha dialog/förhandlingar med de länder som berörs.

  Och jag fattar inte vilken konsekvens folk som kritiserar Ryssland för hur taffligt de hanterar sina konflikter (och det gör de ofta) i nästa andetag närapå kräver bojkott av de företag som på ett eller annat vis gör affärer i Burma. Skulle de som är förtryckta i Burma få det bättre om Burma bojkottades och isolerades? Ungefär som att Rysslands status i georgien förbättras av att utvisa georgier som lever och arbetar i Ryssland?

 23. Leo Occam skriver:

  Visst faller alla diktaturer förr eller senare. Hela civilisationer går under förr eller senare. Ja kanske hela mänskligheten. Men vem vill vänta på det. Hur många generationer skall förspillas i Burma, Norkorea, mfl. för att det sk världssamfundet är en impotent papperstiger ?

  Skicka inte sändebud, skicka en välrustad arme och sätt dessa förvirrade despoter i bur. Befria folket i de länder där det finns en sann önskan av fred, frihet och demokrati. Låt dock bli de stater inte är mogna för vår form av civilisation. Nu tack, inte om 50 år !

 24. lillies skriver:

  ”Hela civilisationer går under förr eller senare”

  ….tja,hur ska det tolkas att USA klargjort med vapenleveranser till såväl Israel som olika arabländer runt om i regionen (inga fler trupper dock)?

  Finns det någon klatchig bumpersticker till de avtale?

  ”Look after yourself”

  ”Mind your own business”

  Fler förslag?

 25. lillies skriver:

  ”Liberate yourself”?

 26. Josef Boberg skriver:

  Leo OcCam,

  Öga för öga och tand för tand = våld föder våld osv. Indiens frigörelse undantagen. Hur länge till skall inte så få av mänskligheten av vanligt folk – fortsatt inbillas av inte så få MaktElitare till att TRO på mer och mer fysiskt våld som lösningar på wåra världsProbem i dags dato och framöver ? 100 år till eller 1000 år ytterligare… ?

  Ha det… :-)
  vännen Josef

 27. pettson skriver:

  ”Visst faller alla diktaturer förr eller senare.”

  Absolut! Just nu bevittnar vi upprensningen efter den vidrigaste av alla diktaturerna: den socialdemokratiska diktaturen. Låtom se till att den aldrig mer återuppstår!

  ”Carl Bildt kunde gjort sig besväret att mailbomba företag på denna lista och fråga om de ville agera…”

  Ja, sossehysterikan förnekar sig inte. Men tack för ett gott skratt! Det är dock intressant att notera att ni vänsterextremister skiljer på diktatur och diktatur. Den röda sorten tycker ni ju är OK.

 28. lillies skriver:

  Nja Josef.detär nog en sanning med modifikation. Våld kan vara berättigat i vissa fall, dock undrar jag om man inte motverkar syftet med munkarnars icke-vålds demonstration (som just får den uppmärksamheten i och med militärjuntans våldsutövning mot dessa). Militärjuntans felaktighet skulle förringas om man i detta läge skulle gå in med militära meddel. Skulle den inte?

 29. lillies skriver:

  Vad jag menar (och jag är inte alls någon pacifist även om jag respekterar att munkarna är det) i fråga om Burma är att militärjuntans agerande faktiskt har gett omvärlden (och oppositionen inom landet) ett övertag som säkerligen kan nyttjas väl så mycket bättre än allehanda bojkotter och mailbombningsaktiviteter kan tänkas göra.

 30. Kachina skriver:

  pettson

  Hur du fått Burmas militär till att vara socialdemokrater, är mig en gåta, men allt går, med ett roterande härvelkors i huvudet.

  Så,….Burmas diktatur är inte OK, men Latinamerikas, Mexicos, El Salvadors,…är det.

  Eller så är det så, att du skriker för att alla andra skriker. Du har ingen aning om vad du skriker åt.

 31. Kachina skriver:

  alltså pettson

  För att du skall fatta. I Latinamerika har man ”demokratiska” val, men det förändrar inte resultatet. Hälften av folket lever i misär medan den befallande eliten lever i en ofattbar lyx,……precis som i Burma.

 32. soli01 skriver:

  pettson-det finns, som du säger, olika diktaturer och en av de försåtligaste diktaturer som finns ”är av den snälla sorten”. Den är ju hyperfarlig och måste bekämpas!
  Ordnar man så det finns ”röstboskap” är den svår att komma åt. Vi stannade vid stupkanten. Hoppas folk kan se hur ”mineringen” lades ut.

 33. lillies skriver:

  ”du skriker för att alla andra skriker”…det låter ungefär som en beskrivning av Jan Björklund, med den modifikationen att det endast är han som skriker.

  soli, så är det väl på många håll i Indien, i många fall är de väl inte ett dyft intresserade eller särskilt engagerade i vad som försigår (sålänge det inte blir väldigt konkret och de får allvarliga skador av förgiftat vattendrag eller dylikt). De röstar väl i princip på den som kan lova att de kan ge sina döttrar hemgift eller nåt.

  Inte i städerna och de mer moderniserade delarna av landet kanske men i stora delar av landet.

  ”Hälften av befolkningen lever i misär medan befallande eliten lever i ofattbar lyx”…låter som en genomsnittlig socialdemokratisk Stockholmsförort. oavsett om ”eliten” är en genomsnittligt halvutbildad mediekändis eller den lokale kriminella gängpatriarkaten

 34. Kachina skriver:

  soli01

  Vi hoppade över kanten. Den här regeringen arbetar fullt ut med att dela upp befolkningen i en elit, som styr över den stora fattiga massan. Det blåser högervindar över världen och inom EU vill man börja registrera vilken ras människor hör till, ”i syfte att stävja rasmotsättningar”.

  Du börjar väl ha lärt dig språket vid det här laget. Här ”hjälper” vi de sjuka genom att skriva ut dem till en arbetsmarknad som inte finns. Vi ”hjälper” de arbetslösa genom att sänka arbetslöshetsersättningen. Generalerna i Burma ”hjälper” landet genom att skjuta de som demonstrerar mot regeringen.

  Vad vill du ha ”hjälp” med?

 35. Kachina skriver:

  lillies

  ”låter som en genomsnittlig socialdemokratisk Stockholmsförort. oavsett om “eliten” är en genomsnittligt halvutbildad mediekändis eller den lokale kriminella gängpatriarkaten”

  Vad skiljer Allianzen från Persson socialdemokrati, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten? Vad får dig att tro att Stalin var sämre än Pinochet och Bush?

 36. soli01 skriver:

  Kachina-att få folk att inte bara tänka i cirklar :)
  Vi skapar även jobb- det trodde jag du visste- och så får vi människor som känner gemenskap med andra i samhället.
  Vad det blåser för vindar har jag inte kollat, men jag tror det fn är en ”västlig” vind!

 37. lillies skriver:

  Jag har inte påstått att Stalin var sämre än Pinochet (har inte ens tänkt på den jämförelsen). omman nu känner sig ytterligt förtryckt i USA så finns väl ibnte något hinder att flytta utomlands, du kan flytta runt i landet och, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer och inte begränsas om avtalad konkurrensbegränsning så får du väl i USA under Bush praktisera ditt yrke. Har du läst ”behind the Urals” och ”Tvingade till tystnad”…..du kan inte uppriktigt mena att det är jämförbart med dagens USA (även om jag personligen tycker att inställningen bland vissa grupper i USA är något ”backwards” och att Bushs regering kanske i hög grad stött sig förmycket på dessa grupper).

 38. Kachina skriver:

  Inte fullt jämförbart med USA, men i Latinamerika kan man dra paralleller.

 39. Josef Boberg skriver:

  GooodNatt… :-)
  vännen Josef

 40. karrman skriver:

  Många menar att den neokonservativa idén om ensidig amerikansk utrikespolitik
  med militära medel har sitt ursprung under Reagan på 1980-talet.
  USA förde då en sådan politik i Centralamerika.

  Huvudsidan under Reagan låg inte här utan det var förhandlingarna med Gorbatjov.

  Personligen tycker jag USA borde knyta an till Roosevelts Latinamerika politik på 30-talet. Det var en liberal handelspolitik där man satsade på skapa ökad handel
  till ömsesidig nytta. Handel som respekterade de olika ländernas suveränitet.
  Det kunde bilda grund för en nygammal Latinamerikapolitik.

 41. hillary2 skriver:

  lillies

  det var inte aktioner av det slag du tänkte på som jag menade
  utländska företag i Burma kan antagas vara välkomna där och om de talar om att de hellre vill flytta till något annat och demokratiskt land land kan de måhända få ett reellt inflytande på militärdiktaturens politik
  och
  dessutom kan företagen ge support för sina anställda eller handelspartner i Burma
  och
  kan Bildt blogga som privatperson kan han också mailbomba – på ett konstruktivt sätt
  han är varken dum eller öfverdrifvet formell

 42. anden200 skriver:

  Karrman. Precis den typ av Roosevelt politik som du efterfrågar är just den typ av politik som Bush för och genomför. Han har drivit igenom ett antal frihandelsavtal med latimamerikanska länder. VIlket för övrigt också gett som bieffekt att även EU fått sådana avtal. Mexico och EU kommer vara harmoniserade när det gäller tull 2008.

  Så det som du efterfrågar har Bush redan skapat, eller håller på att skapa. Han beskylls för mcket ont, Bush, en del är säkert sant. Men han gör mycket gott också. Han är ingen ond människa, han är en man med visioner. Tyvärr har ett par av dem gått överstyr…

 43. granitz skriver:

  Ang: lillies Says:
  september 30th, 2007 at 5:43 pm

  (till ) granitz
  ”jämförelsen med Tutu och Havel och deras “genuina” engagemang är löjlig”…

  Resonemanget i Havels analys av världssamfundens avgörande misslyckanden tragedier och brott mot mänskligheten har jag som ”västerländsk demokrat” ingen svårighet att följa.

  Kina, själv en diktatur, bidrar helt avgörande och aktivt till att upprätthålla den sällsynt råa diktaturen i Burma – av egna ekonomisk-strategiska intressen. Skulle så inte vara fallet skulle det åtminstone finnas hopp för folket i Burma. Nu finns det ej hopp längre. Uppgifter i dagens SvD gör gällande att 40 munkar misshandlats till döds i Insein-fängelset bara natten till idag. Nyhetsflödet är nu strypt, och vi kommer att bara nås av information om en bråkdel av de fruktansvärda grymheter och mord som sker för att slå ner folket och hålla diktaturen vid liv.

  Desmond Tutu har i detta sammanhang föreslagit en frivillig bojkott av OS i Kina. Eftersom ett OS alltid är särskilt viktig PR för diktaturer som Kina, så kunde det troligen utgöra en press på landet att påverka Burmas militärjunta att sluta krossa folket. Den analysen är inte särskilt komplicerad att förstå, och den delas av många fler än Tutu, dvs att diskussionen om en OS-bojkott vore ytterst känsligt för Kina.

  Slutsats: Jag som ”västerländsk demokrat” ingen svårighet att följa Tutus tankegång och förslag till aktivitet istället för passivitet.

  Det du sedan skriver om ”vänsterfolk”, ”flytta till Kuba”; ”Agneta Sjödin .. flytta till parisisk förort” , etc är på en nivå inte behöver bemötas, och så förvirrat så jag avstår. Ser det som en tecken på att när du möter andra åsikter än dina egna så kommer du i affekt, och då rämnar ytfernissan och argumenteringen visar sig rå, fördummad och intolerant. Jag har inget intresse av att diskutera vidare med dig, lilles.

  Mitt ENDA syfte med att skriva inlägget här på BLOGGEN var att nå Carl Bildt, eftersom jag ville kommunicera till honom, och utgick från att han kanske läste mitt brev här snarare än om jag försökte mejla honom via regeringskansliet eller nå honom på annat sätt.
  Att diskutera med hans ideologiska hejarklack, det har jag varken tid eller intresse för. En del av inläggen måste sannerligen vara generande för CB själv att läsa, om han ser dem som representerande sina ”supporters” :-)

  Men dig, Carl Bildt; dig som en skicklig förhandlare och diplomat; dig önskar jag all framgång i arbetet att genom dina internationella kontakter hitta vägar att påverka Kina eller Burma direkt. Och jag hoppas att du dessutom finner andra sätt att som ”min” utrikesminister försöka hjälpa Burmas folk. Insikten om att ingenting överhuvudtaget är bestående, och därmed heller inte förtrycket i Burma, räcker knappast som ambition för en tidplan, och jag hoppas och tror att du har flera kort i rockärmen (offentliga liksom icke offentliga) än de du beskrev i din brännpunktsartikel. – även om artikeln i sig naturligtvis var en välkommen markering i rätt riktning.

 44. karrman skriver:

  anden200

  Traditionell handelspolitik a la Roosevelt är nog inte tillräcklig.
  Krävs förmodligen en kreativare politik där fördelningspolitik är ett centralt element.
  Ett problem i många latinamerikanska länder är att tillväxten är så ojämnt fördelad.

  Jeffrey Sachs är inne på sådana tankegångar:

  http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs109

 45. hillary2 skriver:

  Här är adressen för den som anser att påtryckningar kan ha effekt:

  Senior General Thau Shwe
  Chairman of the SPDC
  Ministry of Defence
  Naipyidaw
  Division of Mandalay
  Uninion of Myanmar

 46. ollemunter skriver:

  Angående länken i Bildts inlägg och han skrivelser:
  Regimen i Burma bevisar motsatsen. Den har levt länge och om man lyssnade på vad Carl Bildt sa i morronsoffan, så är det inte mycket väst kan göra åt saken.

 47. hillary2 skriver:

  Union skulle det vara på sista raden…

 48. lillies skriver:

  hillary…

  det är en betydande skillnad i graden av hur påträngande man är mellan att blogga som privatperson och att ”mailbomba”. Det finns säkerligen formella kanaler och rutiner för hur protester skall framföras stater emellan, använder man sig av en privat kanal får något som är ens officiella ansvarsområde så tycker jag att man ser löjlig och dum ut.

  Det är möjligt att man på UD har en annan policy med at sända mail till höger och vänster, dock finns det en risk med mail och det är att innehållet kan förvanskas.
  Visserligen can bildts blogg hackas av olika aktivister men detta är i så fall lättare att verifiera.

  granitz,

  om du ser tecken på att jag råkar i affekt bara för att någon annan har en annan åsikt så har du fel, kolossalt fel. Utav hur du skrev ditt inlägg så kan man lätt dra slutsatsen att du tar Tutu och Havel som havandes mer patos på grund av sina egna erfarenheter. Som om egna erfarenheter av ett visst problem var den tyngsta och mest relevanta kunskapen/erfarenheten för att lösa ett specifikt problem. Vilket jag tycker är nonsens. Om man ska använda OS som ett politiskt påtryckningsmedel så har man det problemet att man måste göra OS till något det inte är…ÄVEN om OS i sig har ett kommersiellt värde beträffande reklamplatser och dylikt. Du måste först ta ifrån OS som varandes något positivt där alla länder kan delta efter sina egna förutsättningar. Nu vet jag inte specifikt om Burma har några grenar de brukar vara framstående i, men en hel del länder som också plågas av olika svårigheter och konflikter brukar ju faktiskt ha deltagare som kommer till OS och med stolthet visar upp en annan sida än de deras regeringar står för…eller visar att de klarar något trots eventuella sanktioner och dylikt. För att en OS bojkott

  Jag skrev inte Agneta Sjödin, jag skrev och avsåg f.d. SSU ordföranden Anna Sjödin ,som varit och demonstrerat i en parisisk förort.
  Mej veterligen har inte Agneta Sjödin förekommit i något politiskt sammanhang eller ens uttryckt någon åsikt som skulle göra att hon skulle märkas i något politiskt sammanhang (hon var konferencier på en personalfest på Skatteverket en gång och en hel del tyckte hon var pinsam för att när hon fick veta namnen på de hon skulle presentera så hade hon glömt det till nästa sekund….jag var inte där dock såjag vet inte….men i affekt kunde hon knappast säga svara.

 49. lillies skriver:

  granitz…

  om du inte ens kan läsa och begripa vad jag de facto skriver så är det lämpligt att du underlåter att bemöta det. Gå och mäkla fred mellan thomas brolin och niklas Ekwall istället. Båda är nog bekanta med Agneta Sjödin…vem vet du kanske får träffa henne förnågot intressant upplägg om nya utrikespolitiska givar…..hoppas bara hon kommer ihåg att n talar om Tutu och Havel då.

  Jagär ironisk och sarkastisk ibland, och tycker inte det är tecken på ”fördummande” argumentation när den jag talar med tror jag pratar om en tv4 konferencier när jag talar om en f.d. SSU ordförande som inte drar sig för att använda rugby taktiker på krogen (och offentligt verkar tycka det är ok när fattiga slår sönder andra fattigas bilar och butiker). Skärp dig och stoppa upp just den förnumstigheten någonstans, ditt inlägg tyder på att du antingen

  – inte hade hjärnan påkopplad när du lästemitt inlägg, eller

  – hade det men vet att dina kompisar sällan har det och argumenterar som om jag skrivit något annat än vad jag faktiskt skrev…

  oavsett vilket som är fallet så är det knappast min argumentation i detta meningsutbyte som verkar fördummande…

 50. stig2entreprenoren skriver:

  Se till att FN-sändebudet Ibrahim Gambari stannar kvari Burma tills en förändring har skett.
  Komplettera sen med en ny journalist varje dag för att bevaka alla ”framsteg”? En utmattningskampanj med FN och journalister borde ge effekt till slut. Gambari en ny Gandhi?
  Inbjud företrädare att delta i alla möjliga sammanhang, till TV-debatter, möten, seminarier, hearings, …. att blogga. Ingen kan gömma sig.
  Andra skurkstater kommer noga att bevaka ”taktiken” för att se hur det förlöper. Detta kanske även ger effekt långt utanför Burma?
  Fina tal i FN i all ära men det är på plats i Burma med kameror och journalister som slaget står. Zooma in satelliterna.

 51. lillies skriver:

  garnitz…

  oavsett ditt syfte med ditt inlägg,om den var din privata tanke till Bildt så är har du faktiskt publicerat den på ett rätt så offentligt diskussionsforum och därmed är den öppen för att kunna kritiseras. Och befogat så då du påstår att jag skrivit något jag inte har skrivit, och lägger din egen missuppfattning/fantasi som grund för kritik för huruvida du har ”intresse av att diskutera” det med mej. jag gjorde klart att jag inte tror att en bojkott av OS är en särskilt framkomlig väg och detta även om Tutu är av motsatt uppfattning och har levt i en diktatur. Du valde att såga mitt argument med hänvisning till någon dröm du haft om att jag skrivit om Agneta Sjödin….så jag förstår att du inte vill diskutera, det är svårt med vilja om inte förmåga räcker till.
  Hoppas dock att ”din” utrikesminister har bättereargumentationsteknink i frågan än du har (och du har nog rätt…Bildt skrattar säkert gott åt några av sina anhängare).

 52. mrmhalland skriver:

  stig2entreprenoren :

  Där satt den Stickan !!! :-)
  Bra skrivit !
  Vi KAN inte bara sitta och småprata och låtsas se ”deras problem”.
  Det ÄR inte regimen som har problem, utan befolkningen !
  Vi KAN inte ta hem en förespråkare för FN förrän vi har nått vårt gemensama mål.
  Självklart är även jag rädd för mer våld, men, med världens blickar på sig är det nog svårt att bruka våld.

 53. mrmhalland skriver:

  Många här tycker att en bojkott av OS verkar vara av ondo, att idrotten ska ”förbrödra”.
  Jag håller inte med.
  Kommer ni ihåg hur många av OS simmerskor (Kinesiska) som blev avstängda för fusk ”doping” för ett tag sedan ? (har inte årtalet i huvudet).
  Många Ryska ”kraftsportare” tillsammans med östeuroper på den tiden likadant.
  Finland i skidsport.
  Det är nog dags att se igenom detta önsketänkande.
  Kan det vara förbrödrande att ett barn tvingas att träna 12 tim/dag, 7 dagar i veckan och sedan tvingas fuska för ”ingenting” i ett land, och en annan med talang har 5 ”normala” månadslöner redan från tidig ålder medans han / hon visserligen tränar hårt, men samtidigt åtnjuter ett härligt privatliv ?
  Det FANNS en tid då idrotten förbrödrade, men, den är svunnen.
  SJÄLVKLART ska OS i Peking bojkottas om inte regimen stödjer, dels Burmas demokrati, och dels sin egen.

 54. mrmhalland skriver:

  Till min glädje läser jag i SVD att Australien vägrar ta emot en nyutnämd Burmesisk ambadassadör.
  Har vi någon i Sverige ?
  Har vi i så fall planerat att skicka hem honom/henne ?

%d bloggare gillar detta: