Säkert

27 augusti 2007

Att Expressens ledarredaktion då och då har lite synpunkter på min person är knappast alldeles nytt.

Det är i och för sig högst legitimt.

Och ivern måste man ibland närmast känna en viss beundran för.

I dagens ledare hävdas t ex att det faktum att jag högst privat använder Facebook ”riskerar skada förtroendet för svensk utrikespolitik.”

Säkert.


Om det mesta

27 augusti 2007

Mötet här nere i Bled har blivit lite av en rivstart för hösten och de olika frågor som vi måste ta tag i. Man stapplar runt i värmen i sin mörka kostym…

Samtal med i stort sett samtliga utrikesministrar från sydöstra Europa i en rad olika frågor. Just haft trevligt kaffe med Bosniens utrikesminister Sven Alkalaj. Dessförrinnn med den albanske utrikesministern Lulzim Basha.

Men väldigt mycket handlar om osäkerheten om hur Kosovo kommer att hanteras. Kosovos premiärminister och Serbiens utrikesminister var bägge här – men vid olika tidpunkter och utan att träffas.

Försiktigt började vi också diskutera en del möten inför det svenska något osäkra ordförandeskapet i EU hösten 2009.

Med Tjeckiens biträdande premiärminister Alexandr Vondra kom vi överens om att Cecilia Malmström och jag kommer till Prag om någon vecka för ett första möte med de tre ordförandeskapen Frankrike, Tjeckien och Sverige.

Åtskilligt sades om arbetet med det nya reformfördraget. Det finns en oro för att vissa länder skall börja att komplicera processen på nytt.

Den italienske inrikesministern Giulana Amato var inte nådig i sin kritik mot en del länders strävanden i det avseendet.

En del av detta kommer vi nog att fortsätta att diskutera i marginalen på det informella mötet med EU:s utrikesministrar i Viano de Castelo i norra Portugal om två veckor.

Snart bär det hemåt mot Stockholm igen.

I morgon kommer Wolfgang Ischinger – som nu representerar EU i den nya medlartrojkan om Kosovo – till Stockholm för informella samtal om hur de kommande månadernas viktiga arbete skall läggas upp.


Framsteg i Bled

26 augusti 2007

Jo, mötet mellan Sloveniens och Kroatiens premiärministrar här i dag blev ett betydande framsteg när det gällde att sortera ut gamla problem i de bilaterala förbindelserna.

Att det var budskapet från Bryssel och kraften i den europeiska integrationsprocessen som drev fram detta råder det ingen tvekan om.

Goda grannar är det europeiska samarbetets första grund. Och samarbetet ger ramen för att bygga ett gott grannskap också där gammalt groll annars kanske skulle förmörka.


Bled Strategic Forum

26 augusti 2007

Det var inte länge sedan jag var i Slovenien, men i dag bär det av med samma destination igen.

Nåja, landet är visserligen litet, men skillnaden mellan Portoroz nere vid Adriatiska Havet och Bled uppe i alpkanten är dock högst betydande.

Och det är till vykortsvackra Bled och dess Strategic Forum som stegen i dag styr mig.

I Bled samlas nu ett bl a tiotal utrikesministrar – bland ca 400 andra deltagare – för att diskutera olika europeiska framtidsfrågor. Det är andra året konferensen hölls – jag var där också första gången, och fann den mycket värdefull.

Själv kommer jag att delta i diskussionen om de kommande utvidgningsperspektiven för den Europeiska Unionen. Det blir alldeles självklart en diskussion om Turkiet och Balkan.

Sin betydelse har den diskussionen inte minst mot bakgrunden av förberedelserna för det slovenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2008.

Av stor betydelse blir mötet i Bled i morgon mellan Slovaiens och Kroatiens respektive premiärministrar Janes Janza och Ivo Sanader.

Diskret diplomati under de senaste veckorna har skapat förutsättningar för att bl a finna en formel för att hantera deras olika uppfattningar om gränsdragningen mellan länderna i Piran-bukten och havsområdet utanför. Och det är betydelsefullt inte minst för Kroatiens förhandlingar om medlemskap i EU.

Värdet av möten som dessa är inte minst att de ger möjlighet till bilaterala samtal. I eftermiddag väntar Georgiens president och Serbiens utrikesminister för min del. Och mer blir det innan hemfärden i morgon kväll.

Den kommande veckan får för min del en viss tyngdpunkt på denna region.

Förutom Bled kommer det att bli besök och samtal i såväl Zagreb som Belgrad. Och EU:s nye Kosovo-förhandlare Wolfgang Ischinger kommer förbi för att pröva olika idéer.

Som bekant står vi inför en del strategiska utmaningar i denna region under den närmaste tiden.

Om det kommer det att talas mycket i vackra Bled.


Hjälp till Grekland

25 augusti 2007

Bränderna i Grekland antar nu allt mer dimensionerna av en nationell tragedi. Det talas nu om ca 50 döda – och de materiella skadorna är självfallet enorma.

I eftermiddags ringde min kollega Dora Bakoyannis – vi är vänner sedan gammalt – för att berätta om det mycket besvärliga läget och undra om vi hade någon möjlighet att hjälpa till.

I första hand hade hon ett behov av hjälp med brandbekämpningsflygplan och specialutrustade helikoptrar. Tyvärr har vi dock inte sådana i Sverige – eller i Norden över huvud taget.

Men vi diskuterade vilka andra länder som hade den typen av utrustning. Hon hade redan varit i kontakt med några av dem och en del var redan på väg.

Jag lovade att se om det var något annat vi kunde hjälpa till med. Talade omedelbart med Mikael Odenberg som ju har Räddningsverket och dess förnämliga resurser under sig.

När EU-vänner vill ha hjälp är det viktigt att vi gör vad vi kan. En dag kan vi befinna oss i positionen att vi behöver hjälp med någonting.


Kräftor då och nu

25 augusti 2007

Sakta har man så återhämtat sig från kräftorna ute i det sörmländska landskapet. Och återvänt till Kungliga Hufvudstaden.

Jag ser i en del media att man gör jämförelser mellan situationen nu och den som en tidigare borgerlig regering hade att hantera sensommaren 1992.

Då var det akut kris för både den svenska och den europeiska ekonomin.

Vi hade ju tagit över ett år innan i ett läge då arbetslösheten ökade med ca 1000 personer varje dag och budgetunderskottet med ca en miljard kr varje månad. Och samtidigt skakade hela det finansiella systemet i Europa.

Det vi inte visste då var att detta skulle leda till att så gott som hela det dåvarande europeiska valutasystemet – ERM – skulle lösas upp. Och att det skulle ta ytterligare ett år eller så innan vi lyckades att vända de dramatiskt nedåtgående trenderna i den svenska ekonomin.

Henrik Brors i DN refererar att jag vid det tillfället tydligen sade att de omfattande strukturreformer vi då diskuterade skulle lägga grunden för att svensk ekonomi mot slutet av 1990-talet skulle ha en tillväxt över snittet i det övriga Europa, och att det ju faktiskt också blev på det sättet.

Men om det således kom att gå bättre med tillväxten blev framstegen när det gäller sysselsättningen mindre än vad som kunde ha blivit fallet.

Det är ju det som är bakgrunden till den uppgift som denna alliansregering ställt att rejält och varaktigt bryta utanförskap och öka sysselsättningen i svensk ekonomi.

Ekonomisk politik diskuteras bäst i lite längre tidsperspektiv som dessa.


Jobben kommer!

24 augusti 2007

Jodå, lite ägnar vi oss faktiskt åt den ekonomiska utvecklingen och budgeten när vi sitter ute på Harpsund och väntar på kräftorna.

Värt att notera är ju att alliansens politik är på god väg när det gäller det som var allianspartiernas allra viktigaste vallöfte – att få fler i arbete och minska utanförskapet i vårt samhälle.

Anders Borg formulerar det väl:

Det är glädjande att se att allt fler nu söker sig ut på arbetsmarknaden och får jobb, samtidigt som svensk ekonomis långsiktiga förmåga att skapa välstånd tydligt förbättras.”

”Den totala arbetslösheten var under andra kvartalet i år den lägsta sedan 1991 – 6,4 procent – och antalet sysselsatta är nu det högsta sedan början av 1990-talet – 4 660 000 personer,

Och det är ju inte så dåligt.

Sedan gäller det att hålla kursen med viss fasthet, fortsätta strukturreformerna och förbättra vår ekonomis långsiktiga konkurrenskraft i denna den accelererande globaliseringens tid.

Men det är en mycket god början.

Andra tycker som bekant annorlunda.

Jag ser att Bosse Ringholm – minns ni honom? – nästa helg har ett samarrangemang med Ung Vänster om ”allsång mot alliansen”.

Det blir nog ytterligt gripande.