Kräftor då och nu

Sakta har man så återhämtat sig från kräftorna ute i det sörmländska landskapet. Och återvänt till Kungliga Hufvudstaden.

Jag ser i en del media att man gör jämförelser mellan situationen nu och den som en tidigare borgerlig regering hade att hantera sensommaren 1992.

Då var det akut kris för både den svenska och den europeiska ekonomin.

Vi hade ju tagit över ett år innan i ett läge då arbetslösheten ökade med ca 1000 personer varje dag och budgetunderskottet med ca en miljard kr varje månad. Och samtidigt skakade hela det finansiella systemet i Europa.

Det vi inte visste då var att detta skulle leda till att så gott som hela det dåvarande europeiska valutasystemet – ERM – skulle lösas upp. Och att det skulle ta ytterligare ett år eller så innan vi lyckades att vända de dramatiskt nedåtgående trenderna i den svenska ekonomin.

Henrik Brors i DN refererar att jag vid det tillfället tydligen sade att de omfattande strukturreformer vi då diskuterade skulle lägga grunden för att svensk ekonomi mot slutet av 1990-talet skulle ha en tillväxt över snittet i det övriga Europa, och att det ju faktiskt också blev på det sättet.

Men om det således kom att gå bättre med tillväxten blev framstegen när det gäller sysselsättningen mindre än vad som kunde ha blivit fallet.

Det är ju det som är bakgrunden till den uppgift som denna alliansregering ställt att rejält och varaktigt bryta utanförskap och öka sysselsättningen i svensk ekonomi.

Ekonomisk politik diskuteras bäst i lite längre tidsperspektiv som dessa.

31 Responses to Kräftor då och nu

  1. mrmhalland skriver:

    Funderar på hur det praktiskt fungerar vid dessa tillfällen.
    Finns respektive man/hustru/sambo med ?
    Är Harpsund som ett stort hotell?
    Kan alla sova över ?

  2. Kachina skriver:

    ”Det är ju det som är bakgrunden till den uppgift som denna alliansregering ställt att rejält och varaktigt bryta utanförskap ”

    Din förklaring av den ekonomiska krisen kan jag acceptera, men på vilket sätt bryter man utanförskapet genom att skriva ut arbetslösa ur samhället efter 300 dagar och sjuka efter sex månader.

  3. ollemunter skriver:

    Dom sover precis som på båtar, om dom slall kvarta över.

    Det var Tage Erlamder som startade detta. På den tiden var Harpsund känt för sina fester och inte att förglömma den heliga rodden med ekan.

    Krusse var här och vodkan fick sitt genomslag i landet, efter detta evenemang.

    Man kan säga att nu började en ny era på Harpsund.

    Nu verkar det som om dom borgerliga vill fortsätta traditionen, för att hedra Olof Palmes minne och det gör dom rätt i.

    Han den gammle chefen, Göran Persson, ville för det mesta bara vara på Harpsund och meditera för sig själv.

  4. bockgaard skriver:

    ”Återhämtat sig från kräftorna ute i det Sörmländska landskapet”. Skall det tolkas som att det varit ett strapatsrikt och tjuvaktigt fiskarfänge i den Sörmländska augustinatten?

  5. Josef Boberg skriver:

    Carl Bildt,

    Din uttryckta mening: ”Ekonomisk politik diskuteras bäst i lite längre tidsperspektiv som dessa.” – slut citat.

    Javisst är det så. Dock – jag kan ju nu undra över hur HUMANITET = MEDmänsklighets-känslan i sina vardagsliv hos medborgarna har utvecklats under samma tidsperiod ?

    Ha det…
    vännen Josef

  6. […] den vänskaplighet som den nya regeringen präglas av. Då bland annat i att utrikesministern Bildt refererar till DN:s småröda Henrik […]

  7. chiros skriver:

    Det är väl tämligen klart att regeringen Bildt satte Sveriges ekonomiska agenda för lång tid framöver. Det råkade blir regeringen Persson som fick uppdraget att genomföra denna utstakade politik, något jag tror att socialdemokratin fortfarande behöver lite tid för att återhämta sig ifrån. Alliansen har nu som sin viktigaste uppgift inom ekonomisk politik att få en större andel av den svenska befolkningen i arbete. Det är viktigt av flera skäl; dels för att få ned andelen fasta kostnader/transfereringar i statsbudgeten, dels för att skapa utrymme för längre perioder av tillväxt utan kraftigt ökande inflation. Vi får denna gång hoppas att Alliansen får fortsatt förtroende att under längre tid fortsätta att utveckla den svenska ekonomiska politiken.

  8. grugel skriver:

    Josef Boberg måste prata om den medmänsklighet som svenska folket visade mot de c:a 63000 personer som tvångsteriliserades i Sverige mellan 1943 och 1976.

    Eller den medmänsklighet som vi visade mot de som vi skickade tillbaka till Gulag efter kriget 1945…

    Eller den medmänsklighet som Mao Tse-Tung visade och Jan Myrdal så mycket uppskattade…

    vilket medmänsklighet pratar Joseg Boberg om…

  9. mrmhalland skriver:

    chiros,

    Vad du menar med transfereringar förstår jag inte.
    I sak har du naturligtvis rätt.
    Förutom den ekonomiska vinsten får vi naturligtvis en högre andel medborgare som ”trivs med sitt liv”.
    Vissa av dessa människor kommer i sitt arbete se nya möjligheter att utveckla idéer och metoder och starta egna företag, som i sin tur leder till ytterligare nya arbeten.
    Passa er gamla sossar, snart måste vi locka era förtidspensionerde 35-åringar med ett meningsfullt liv !

  10. Kachina skriver:

    gurgel

    Nej, jag tror att Josef menar den medmänsklighet som svenska folket visar mote de som skrivs ut ur samhället efter 300 dagar, eller de som skrivs ut ur samhället efter sex månader.

    Märkligt, denna omsorg om ekonomiska flyktingar, samtidigt som man deltar i pennalismen mot de egna, som är arbetslösa eller sjuka. På något sätt verkar det som om de två kollektiva hjärnhalvorna inte har kontakt med varandra.

  11. soli01 skriver:

    Vet att 300 dagar har även gällt förut-så det är inget nytt därvidlag K…

  12. mrmhalland skriver:

    Är man inte sjuk, Kachina, finns det ingen som helst anledning att gå hemma och mysa i 300 dagar…
    Detär en lyx vi faktiskt inte har råd att unna oss, i alla fall inte på andras bekostnad.

  13. mrmhalland skriver:

    Kachina
    >Märkligt, denna omsorg om ekonomiska flyktingar

    Jag förstår hur du resonerar.
    De som gifter sig med en ”icke Svensk” och därmed skapar en ny Svensk medborgare, som i sin tur får ta hit släkten som sedan får bistånd, bostad, utbildning (oops…höll på at säga arbete) och sedan åker tillbaka till sitt hemland, redo för att arbeta.

    Den senaste kvinnan jag hörde talas om som icensatte detta fick 300.000 för att gifta sig.
    Deras äktenskapskontrakt löpte på 12 mån…

  14. smalanningen skriver:

    Det finns en hel del kryphål för ”tänkande” människor att utnyttja, i demokratins och medmänsklighetens namn måste en hel del av dem få finnas kvar. Jag vill inte bo i ett samhälle som hindrar en svensk medborgare från att gifta sig med någon från ett annat land. Det man däremot kan titta på en aning är hur man får (och bevarar) det svenska medborgarskapet om man inte är född i landet.

  15. Kachina skriver:

    halland 7:58pm

    Och,……vem avgör om man är sjuk, läkaren eller gatans parlament?

    Enligt de senaste direktiven verkar det vara politiska grunder för vad som är sjukdom eller inte, Kim Jung IL-direktiv. Nästa steg är vilka frisyrer som är godtagbara,

  16. mrmhalland skriver:

    Jag håller med dig smalanningen,
    Jag vill inte heller förhindra människor som har det svårt att få leva och verka hos oss.
    Det jag tycker är tråkigt är framför allt att Svenska människor som känner till hur allt fungerar utnyttjar både samhället (d.v.s oss alla) och människor på flykt för att tjäna pengar för egen del..

  17. mrmhalland skriver:

    Kachina,

    Nu tycker jag att du börjar hamna på en nivå som inte ger dig rättvisa.
    Jag talade om friska människor som ”går hemma och myser”.
    Arbete finns för den som vill arbeta, PUNKT.

  18. Kachina skriver:

    Resultatet av nyliberal kapitalism;

    http://www.expressen.se/nyheter/utrikes/1.813028/fosrtandshandikappad-misshandlades-till-dods

    Vissa människor är mindre värda än andra.

    halland

    sex judiska bankirers svek mot det tyska folket kan inte motivera morden på sex miljoner judar.

    Tänk, människa. TÄNK!!!!!

  19. Kachina skriver:

    Jag talade om friska människor som “går hemma och myser”.
    Arbete finns för den som vill arbeta, PUNKT.

    Hur många är de?

    Hur många jobb finns det? Hur många arbetslösa finns det?

    Tänk, människa. TÄNK!!!!! ,……och låt inte solarplexus sköta tämkandet.

  20. mrmhalland skriver:

    Kachina….vi lever i 2007….

    >Vissa människor är mindre värda än andra.

    nej….du har fel !
    Alla är lika mycket värda.
    Till och med socialister :-)

  21. Kachina skriver:

    Är det därför man häller sprit över uteliggare och tänder på?

    Är det därför man misshandlar uteliggare till döds?

    Är det därför man stryper två mindervärdiga för att få ledigt från skolan?

    År det därför man slår ihjäl förståndshandikappade?

    HALLAND, DU STÖDER EN POLITIK SOM HAR PENNALISMEN SOM GRUND.

  22. mrmhalland skriver:

    Kachina,

    >Är det därför man häller sprit över uteliggare och tänder på?
    -Tänker du på civila människor ? i så fall måste jag nog skylla på sjukdom.
    – Tänker du på regimer ? Ja…vi måste bli av med diktaturer.

    >Är det därför man stryper två mindervärdiga för att få ledigt från skolan?
    Detta har jag dessvärre missat.

    >År det därför man slår ihjäl förståndshandikappade?
    Vad jag vet förespråkar inte var regering det. Däremot steriliserade den tidigare regimen förståndshandikappade. Visst var det hemskt ?

  23. Torsten skriver:

    mrmhalland,

    Det kan ju lika gärna vara männniskor med socialistisk grundsyn som utför dessa illdåd.
    Men det fattar inte Kachina.
    Han har bara ett tomrum. Kan inte bearbeta information. Vi har ju sett gång på gång att han sväljer allt som kvälls(sensations, detkunde vara sant)pressen skriver.

  24. Kachina skriver:

    halland

    Oavsett demokrati eller diktatur, är det maktens attityd och vilja som speglas i samhället.
    Högerns syn på olika människors värde och icke värde, har sedan 80-talet spridits från Pinochets Chile, juntans Agentina, ARENAS El Salvador,……till USA, England, kontinenten och Skandinavien.

    Menar du att förra regerings kastrering av förståndshandikappade, motiverar det mer ”humana” att slå ihjäl dem eftersom de inte har något värde?

  25. Kachina skriver:

    torsten

    Att hälla sprit över uteliggare och tända på, började i Brasilien som ett överklassens ungars lördagsnöje. Ett sätt att avsluta helgens fest.

  26. Torsten skriver:

    Vem som än gjort det.
    Och vem som än gjort övergrepp i socialismens tjänst, så kan vi klassa det som illdåd.
    Vi kan väl vara överens om att detta skall med kraft fördömas.

  27. Kachina skriver:

    Och,……övergreppen i kapitalismens tjänst, vad skall de klassas som?

    Sanering?

    Städning av samhället från individer utan värde? Kan det kanske räknas som hushållsnära tjänst? Ge skatteavdrag? Skulle banne mig inte förvåna mig om det slutna rummets idioti kommer till den slutsatsen.

  28. Josef Boberg skriver:

    GruGel,

    Dina uttryckta meningar: ”Josef Boberg måste prata om den medmänsklighet som svenska folket visade mot de c:a 63000 personer som tvångsteriliserades i Sverige mellan 1943 och 1976. Eller den medmänsklighet som vi visade mot de som vi skickade tillbaka till Gulag efter kriget 1945… Eller den medmänsklighet som Mao Tse-Tung visade och Jan Myrdal så mycket uppskattade…” – slut citat.

    Det är helt OK för mig att Du sätter likhetstecken mellan det sagda och medmänsklighet = huanitet – alternativt att Du när = ger av Din egen livsENERGI till idén om att någon annan någotsånär human MEDmänniska skulle kunna det. Det är Ditt val – och det har Du att leva med.

    Ha det…
    vännen Josef

  29. mrmhalland skriver:

    >Menar du att förra regerings kastrering av förståndshandikappade, motiverar det mer “humana” att slå ihjäl dem eftersom de inte har något värde?

    Nej, och jag har heller inte sett något tecken på att vår nuvarande regering slår ihjäl någon människa över huvud taget.
    Jag är innerligt tacksam att vi har kommit ifrån den regering som fötidspensionerade full arbetföra unga människor i sin iver att gömma sina misslyckanden.
    De slog ihjäl livsviljan på unga människor !

  30. Kachina skriver:

    ”Nej, och jag har heller inte sett något tecken på att vår nuvarande regering slår ihjäl någon människa över huvud taget.”

    Nej, inte jag heller. Det jag sagt är att regeringens vilja och attityd, speglas ute i samhället. Vi får det samhälle de ger signalerna till att de vill ha.

    ”Jag är innerligt tacksam att vi har kommit ifrån den regering som fötidspensionerade full arbetföra unga människor i sin iver att gömma sina misslyckanden.
    De slog ihjäl livsviljan på unga människor !”

    Där kan jag hålla med, men jag gläds inte åt att vi ersatt en huggorm med en kobra.

  31. smalanningen skriver:

    huggorm med en kobra, hahaha den var bra :D

%d bloggare gillar detta: