En växande värld

Det finns all anledning att också då och då notera det som går bra i vår värld – annars består en utrikesministers dag mest av kriser och utmaningar.

Och till avdelningen av sådant som går bra hör just nu utan tvekan den globala ekonomin.

I veckan visade IMF:s senaste uppdatering att världsekonomin väntas fortsätta att växa i en årstakt på över 5 % både 2007 och 2008 och världshandeln under samma år förväntas öka med över 7 % om året.

Alls icke illa.

Värt att notera vad gäller prognosen är att EU under dessa år förväntas växa starkare än USA. Under ett antal år har det ju varit tvärt om.

Norra Europa växer tydligt, och till detta norra Europa får nu läggas ett Tyskland där inte minst företagens omstruktureringar skapat en klart bättre konkurrenskraft. Och de nya medlemsstaterna fortsätter att växa starkt.

Värt att notera är också att den starkaste tillväxten ligger i länder som Indien, Kina och Ryssland. Här har IMF justerat upp sina prognoser ordentligt. Turkiet skulle kunna läggas till den listan.

Globaliseringen fortsätter således i snabb takt. Allt fler människor lyfts ur fattigdom. Allt fler nationer får bättre möjligheter.

60 Responses to En växande värld

 1. za00000010 skriver:

  Carly maybe you will fin another Gazprom to invest in!

 2. za00000010 skriver:

  Yepiiie! Yummy……

 3. za00000010 skriver:

  fin+d

 4. Christian Fredh skriver:

  Underbart, bara att konstatera att globalisering är bra.

 5. grugel skriver:

  DO NOT FEED THE TROLL!

 6. Dag Selander skriver:

  Svensk tillväxt skulle öka påtagligt om regeringen följde Kina i spåren. Jobben skulle öka med minst 200,000 i Sverige till 2010. Har arbetsmarknads- och industriministrarna idén på bordet, eller?
  Enbart i Beijing finns 200,000-300,000 arbetsplatser för att inte tala om hela Kinas nätverk av Laogai pdf.fil Laogai Handbook 2005-2006 från sept. 2006 om 518 sidor.
  Har EU satt stopp för införseln av dessa Kinaprodukter, tro?

 7. toughtruth skriver:

  Carl, tyvärr är Du delvis rätt, ”En växande värld – en växande ekonomi – gå bra i vår värld”
  Vad tyvärr Du missa är att fattigdom och misär ökar i samma takt som välfärd ökar.
  En ökande grupp av jordens befolkning leva i relativ fattigdom och därmed misär pga
  enkel barnöverbefolking. Många fattiga mödrar i Afrika och Asia och Sydamerika börja
  att föda barn vid 15 årsålder och fortsätter att föda 3 – 8 barn utan att tag riktig hand
  om barnen med bostad, halsa, utbildning och målsättnings inspiration som krävs idag.
  Då krävas olika världsorganisationer att vi betala deres barnuppfostring och utbildning
  med resultat att jordens största problem överbefolkning idag bara växa utan lösning.
  Kina har löst överbefolkningsproblemet hemma med ”ett barn per familj” När kan Du
  Carl sprida detta budskap till övriga länder som behöver hjälp innan katastrofen??

 8. za00000010 skriver:

  The economic solvency that would really improve the living conditions of the so called “third world” is that the neo-con elements within the EU would get of their high horses and embrace fair trading agreements with their neighbors; that to this day continuously are exploited by the United States and the EU.

  The French, the Italians and many other EU members have enacted protectionist measures that resemble what their compadres across the water have enforced.

 9. za00000010 skriver:

  The reason the Swedish neo-cons, even if they might have a different opinion in this matter, do not address the issues fair trading practices, is because the EU is busy trying to take the no one spot from the US, as the biggest global economic engine in the world.

  The problem for the European neo-cons is that they have to mimic the United States lack of social welfare in order to be competitive. That’s why Carly boy and his buddies have to dismantle the Swedish welfare model and weaken the unions, which one can see that they successfully have done.

  The Germans, who seem to be the new economic wonder within the EU zone, did weaken their social welfare laws which have resulted in the strengthening of their economy.

  The thing that they don’t mention is the negative social consequences of these actions, which are increased criminality and a harsher social environment for the general German population. As long as the cigar smoking fat cats are getting their bonuses, and the numbers are looking good, then everything is ok according to the neo-cons way of reasoning.

 10. za00000010 skriver:

  +of

 11. za00000010 skriver:

  If you want to add a little salt to the wound one might want to point out how certain members within the EU zone, and the United States for that matter, are trying to control and limit the “free market forces” by not allowing the Russians or the Chinese to buy into what they call “companies that have strategic value” like oil and gas or the financial sector within their respective marketplaces.

  The funny thing in the back-drop of all this, is that the US thought they would be able to build their radar station in Putins back yard without him objecting, a conclusion which was real silly even by the Bush administrations standards. It is so cute to se Puttin in the US as a guest and to hear Bush tell the world how he likes to call him Vladimir when one understands the motives between the gentle gestures.

  The Russians are not dumb and neither are the Chinese, they will continue to improve their military arsenal while the United States and the EU engage in their pissing contest.

 12. za00000010 skriver:

  I have to take my hat off to the Portuguese, even though I don’t like their leader, for utilizing the EU podium as a means of improving and embracing economic relations in between the EU and Africa.

  A fiscally sounder Africa is good for the EU in many respects. The democratic prospects will increase and the chances to reduce the many ongoing conflicts in the region would improve.

 13. budkavlen skriver:

  DET HAR BLIVIT FÄRRE FATTIGA

  Du har helt fel, ”toughtruth”. Det har blivit färre fattiga i världen det senaste decenniet. Tack vare globaliseringen med ökad handel har flera hundra miljoner kineser och indier lyfts över fattigdomsstrecket, en dollar om dagen. Det gäller även om man sätter strecket vid två dollar om dagen.

  Därtill kommer ytterligare många miljoner i länderna däremellan.

  Sluta sprida helt falska uppgifter.

 14. karrman skriver:

  Undantaget är Afrika.

  Paul Collier höll en mycket bra föreläsning om Afrikas problem på Royal Economic
  Society 2006:

  http://www.res.org.uk/society/lecture2006.asp

 15. mrmhalland skriver:

  Det är ju fantasktiskt att fattigdomen minskar i världen !
  Frågan inställer sig dock om vad det beror på.
  Har alla dessa år med bistånd gjort någon som helst nytta, eller är det verkligen så att ”hjulet börjat snurra” ?
  Kanske en kombination, men, visst talar detta för att ”Hjälp till självhjälp” verkar vara rätt väg att gå ?
  Förmodligen skulle det dessutom bli lättare att följa upp vart pengarna verkligen tar vägen om det är definierade projekt som ska bekostas.
  Missförstå mig inte nu, jag betalar GÄRNA några kronor i skatt för att människor i drabbade länder ska få en bättre tillvaro, men jag vill också gärna veta att det kommer till nytta för folket och inte som exempelvis i Tanzania där pengarna stannade i regimens fickor. (Eller Kosovo för den delen, där FN-tjänstemän skott sig på världens bistånd)

 16. Kachina skriver:

  Budkavlen, dag selander.

  Skall Sverige göra som Kina? 600 miljoner från medelklass till fet-klass, som tar sin näring ur de som jobbar i ”arbetslägret” Kina, 16 timmar per dygn sex dagar i veckan?

  Kom inte med falsk statistik. Fattigdomen har ökat i samtliga marknadsliberala, men om man delar BNP per capita lika mellan alla, har naturligtvis välståndet ökat för alla, men kommunistisk matematik i kapitalistisk verklighet. Ger falska fakta. Detta är vad Allianzen, Timbro och republikaner sprider. Falsk, vinklad statistik. Ni har väl inte glömt de falska påståendena om de svenska sjukskrivna. Att inte säga hela sanningen är en lögn och lögnen om svensken som sjukast i världen var GROV.

 17. budkavlen skriver:

  Färre fattiga än någonsin

  Jag citerar några rader från Johan Norbergs blogg:

  For the first time since the World Bank started measuring poverty, the number of people in extreme poverty around the world is now fewer than 1 billion. This is after five years (1999-2004) when poverty was reduced by 135 million people – 74,000 a day.

  http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=5&year=2007

  Där finns mer detaljerade uppgifter om minskningen av andelen extremt fattiga i några U-länder.

  Kachina försöker få folk att tro sina lögner med ständiga upprepningar och vulgär vokabulär. Detta är fel forum för sådant. Läsarna här genomskådar det snabbt.

 18. Kachina skriver:

  Ja, jag hittade inte den statistik han bygger uttalandet på och blev less, spysjuk blir man bara efter några minuter på den sida. Men, jag har ännu inte sett någon av Timbros eller deras samarbetspartners som INTE bygger på BNP per Capita. Alltså att man delar summan med alla invånare. Då blir alla rikare varje år. Men, sanningen är att de som tar tillväxten är de som redan är rika, klyftan ökar och de fattiga blir fattiga.

  Man kan inte heller bygga undersökningen på ett tillfälle där nio fattiga alkoholister sitter vid en bar. Deras gemensamma tillgångar är 9000, delat med nio, alltså har var och en 1000 (Fastän en av dem i verkligheten har 3500) Så kommer Bill Gates in i baren och då gör man ytterligare en undersökning på samma premisser. Plötsligt är alla miljardärer. Då kan man snacka om standardökning och propagandan skriker framgång föder framgång.

  Säg att nyliberalismen har däckat fackföreningarna och femhundratusen konkurrerar om femtiotusen jobb. Det får verkligt fart på ekonomin, den rike gör en standardökning från 300 till 500, medelklassaren går från 250 ner till 100. Tillsammans har de tjänat 600 och delar man det med två blir det 300 på var och en. Enligt Timbro-statistik/logik innebär det en standardhöjning för medelklassen medan överklassen står kvar på samma, fastän medelklassen i verkligheten sjunkit ner till fattigdom.

  Så är det med statistik. Fattigdomen minskar inte, varken i England, Sverige, USA eller någon annanstans. Klyftorna ökar och Sverige har aldrig haft högre sjuktal än Finland, baraa ofullständigt presenterad statistik.

 19. Kachinka skriver:

  Det är mycket glädjande att andra delar av världen än den vita världen nu reser sig ur fattigdomen. Detta skedde också i Europa tack vare kapitalismen och hand i hand med den klassiska liberalismen. Det hade en baksida i form av social utslagning, som vi med tiden hanterat förhållandevis framgångsrikt. Det kan man säkert med tiden lyckas med också i andra delar av världen.

 20. Kachina skriver:

  ”Detta skedde också i Europa tack vare kapitalismen och hand i hand med den klassiska liberalismen. Det hade en baksida i form av social utslagning,”

  Ja, från 1870 till slutet WW1 höll ju Sverige på att supa ihjäl sig och slavarbeta ihjäl sig.

  Måste vi gå samma väg en gång till? Jag menar, kan vi inte hoppa över den första biten, för det är den som i början av senare hälften orsakar revolten. För gick det åt miljoner, nu kommer det att gå åt miljarder, om vi inte tar död på allt.

  Varför lyssnade ni inte 1964, då forskarna sade vad som skulle hända om vi inte jämnade ut skillnaderna? Varför lyssnar ni inte nu, när ni inte jämnar ut skillnaderna utan gör dem sämre. I erat lyckans Kina har 600 miljoner ett bra liv genom att 700 miljoner av deras landsmän jobbar sexton timmar per dygn, till nästan ingen lön alls.

 21. mrmhalland skriver:

  Kachina :

  Det finns inget lyckans Kina ännu, framför allt inte då man till din statistik förmodligen kan lägga till 50 miljoner arbetande barn, men visst är det väl bra att det går åt rätt håll ?
  Jag vet att du inte gillar det faktum att det faktiskt verkar bero på att de infört marknadsekonomi, men det verkar ju onekligen vara så….eller hur ?

 22. Kachina skriver:

  Jovisst, jag gillar Schumpeter och marknadsekonomi, entreprenörskap, men om man skall göra honom till sin Gud, måste man faktiskt lyssna på det han säger;

  SKILLNADERNA FÅR INTE BLI FÖR STORA

  Det nyliberalerna förespråkar, genom att förvänga ”Gudens” ord, är ett ekonomiskt Vilda Västern. Den som drar snabbast (bäst på att luras) vinner och obefintligt socialt skydd för de som inte har råd att köpa sig livvakter och läkare. Infrastrukturen skall betalas lika av alla, men bara nyttjas av de rika.

  Ett sådant samhälle vill jag inte ha för mina barn och barnbarn. Om ni tog och öppnade ögonen, skulle ni se att det är precis det samhället Timbro propagerar för och det Allianzen håller på att bygga.

  Jag vill inte se Schumpeter som Gud, dessutom felaktigt utnyttjad Gud, utan vi skall använda hans teorier och foga samman dem med hans opponents, Keynes, teorier.
  Staten måste ha ett övergripande socialt ansvar. Det är den grundläggande orsaken till att vi bildar samhällen och nationer i demokratisk ordning.

 23. Kachinka skriver:

  Alliansens politik bygger på ett antal välgrundade principer.
  1) Det måste löna sig att arbeta.
  2) Underlätta för företagande.
  3) Skolan skall fokusera på kunskap.
  4) Enskilda människor, inte staten, skall få makt över sina liv.

  Detta kommer förvisso att leda till ökade ekonomiska klyftor mellan dem som arbetar och dem som inte gör det. Det kommer förvisso att leda till att de som lyckas i sitt företagande blir rika. De kommer förvisso att leda till att vissa genom arbete och begåvning lär sig mer än andra i skolan (så är det dock även i flumskolan). Det kommer förvisso att leda till att människor inte sätter sina barn i den barnomsorg som beslutats på Partikongressen.

  Men inget av detta innebär att folk ska behöva hamna helt under ise. Den social välfärden ska finnas kvar.

  Vi som är borgerliga bör inte be om ursäkt för våra värderingar. Den arbetande, initiativtagande, bildade och socialt ansvarstagande småborgaren är samhällets grund.

 24. Kachina skriver:

  1) Det måste löna sig att arbeta.

  Ett uttryck med dubbel botten. Man kan även säga ”Arbeit Macht Frei”. För den som vill leva, lönar det sig alltid bättre att arbete, även om lönen är en tallrick löksoppa per dag.

  2) Underlätta för företagande.

  Jag har startad och drivit fyra aktiebolag, en enskild firma, ett handelsbolag under sossarnas styre. Jag kan inte påstå att det var svårt, varken att starta eller driva. Ja, svårt ja, men staten försvårade minsann ingenting.

  3) Skolan skall fokusera på kunskap.

  JA

  4) Enskilda människor, inte staten, skall få makt över sina liv.

  Jaja, du menar att vi skall bli så utbildade att vi blir våra egna läkare och själva utför våra operationer. När ryssen kommer tar jag själv högaffeln, går ut och tar bort dem.
  Fantasier Kachinka. En ny Anders Borg i tonåren? Förklara vem du är.

 25. Kachinka skriver:

  Haha, Kachina, du är en slagfärdig filur!

  Nejdå, lyckligtvis är inte socialdemokraterna totalt vänstertossiga, utan många gånger hyfsat vettiga. Men jag är mer borgerligt sinnad, och litar mer på Alliansen för upprätthållandet av dessa principer.

  Jag är inte i tonåren, utan mellan 30 och 40.

  På 1) svarar jag att det finns väl inga sådana löner som löksoppa i dagens samhälle. Självklart skall vi se till att alla får mat när vi är så rika som i Sverige! Vi lever inte på 1800-talet.

  På 2) svarar jag att det var ju bra!

  På 4) svarar jag att jag inte tror att människor vill ha makt över sina liv på det sätt du beskriver.

 26. Kachina skriver:

  1/ Det kommer. Se på de nyfödda nyliberala länderna. Slavarbete och människohandel är stora sektorer.

  4/ Folk hade makt över sina liv även under sossarna. Ingen hindrade dem från att starta företag, ingen hindrade det fria ordet och ingen hindrade dem att resa ut ur och in i landet.

 27. Tobias67 skriver:

  Kachinka och jag tillhör den nya eliten efter 40-talisterna vi 60-talister som är 40-talisternas barn, tar över :-) Har nya ideal och på det sättet som Kachina skriver känner vi INTE igen oss men som Kachinka skriver gör vi det.

  Va roligt! Välkommen Kachinka!

 28. Kachina skriver:

  Stackars barn och barnbarn.

 29. Kachina skriver:

  Tobias

  Läs inlägget 7:45.

  Nyliberalismen misshandlar en klok mans avhandling.

 30. mrmhalland skriver:

  Kachina :

  Nu blir jag lite besviken

  >Jovisst, jag gillar Schumpeter och marknadsekonomi, entreprenörskap, men om man skall göra honom till sin Gud, måste man faktiskt lyssna på det han säger

  Du brukar ju svara på debattinlägg, detta är ju bara förutfattade meningar.

  Den minskande fattigdomen i världen beror på att de gamla kommuniststaterna har tvingats införa marknadsekonomi !
  Det har inget med Schumpeter eller nya gudar at göra….bara tidens gång….

 31. Kachina skriver:

  Schumpeter är nyliberalismens Gud. Då borde de följa hans bud.

  DET SKALL FINNAS SKILLNADER OCH SKILLNADERNA FÅR INTE BLI FÖR STORA.

  Klyftorna växer. Den statistik du läser, att alla får det bättre, är falsk kommunistisk matematik.

  De rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. Teoretisk kan man få det att se ut som om alla får det bättre, trots att de som får det bättre är få och de som får det sämre är fler.

  Hur mycket bättre ställt fick hyresgästerna i Lundebergbolagen, när ledningen tog ut 17 miljarder ur bolaget? Men, inkomsten per capita i Sverige steg, trots att hyresgästerna fick mindre pengar att röra sig med.

 32. stig2entreprenoren skriver:

  Glädjande att världsekonomin växer i allt ökande takt.
  När samtidigt takten i befolkningsökningen minskar så lär även förbättringen per capita vara positiv.
  Indiens befolkningsökning minskar och är nu 2.9% eller lägre.
  Intressant är att även Afrika nu verkar lyfta sig, vilket har varit skralt tidigare.
  ”Peace dividend” dvs omlokaliseringen av resurser efter kalla kriget börjar ge effekt, tillsammans med I-net och PC-revolutionen kombinerat med en vassare global politik.
  Att kameratelefoner snart är var mans egendom och att TV-kameror och journalister snart når varenda ”råtthål” och gör det svårare att dölja oegentligheter, bidrar säkert starkt till världens förbättring.
  Mycket finns kvar att göra men förbättringstakten verkar nu vara bättre än tidigare.
  Omstruktureringar är oftast positiva varthelst de sker i de avancerade ekonomierna ty de väcker upp många ”slumrande” och upptäcker och rättar till många ”bortglömda” saker.
  Kreativa förändringar är vägen till förbättringar!

  Bra att politikerkåren analyserar och försöker bättre förstå mekanismerna och bär detta med sig i sina värv.

 33. toughtruth skriver:

  Global economy results in both increasing welfare and so-called proverty!
  This is a result of both industrialisation and population explosion on our planet. Thanks readers for your interest and replies. The next question I have for Carl is
  what happens to welfare on our planet Earth in 20 years and 50 years future?
  Today the oil fields have reached maximum production and many start decreasing.
  Kiruna and Malmberget iron ore mines become increasingly difficult to operate.
  World forests are diminishing, our wildlife animals are being slaughted and vanishing.
  Carl, what happens when just 50% of adults in China and India start buying cars?
  At the same time the human population of Asia, Africa and South America explode?
  History solved this problem with war and blodshed. Carl, come with a better answer?

 34. […] En växande värld Det finns all anledning att också då och då notera det som går bra i vår värld – annars består en […] […]

 35. klaskarlsson skriver:

  Kachina kan ha en poäng – och statistik är bara bra för det syfte man vill visa på och väldigt vinklad. Det finns väl iof statistik för hur stora klyftorna är också ?

  Däremot kan man konstatera att i de delar av världen (länder) där man har försökt ha en mindra marknadsliberal politik så har all blivit fattigare – även om kanske klyftorna är mindre.

  Så frågan är ju om de minst rikare är rikare i en global marknadsekonomi, även om de rikaste är enormt mkt rikare, än i en mer planekonomisk situation ? :)

  Var tex de som bodde i slumkvarteren i New york på 80-talet rikare än de som bodde i de fattigaste kvarteren i Moskva ?

  Men då kommer man ju snabbt in på vad rikedom är osv – så den diskussionen kanske vi skall lämna därhän ?

  /K

 36. karrman skriver:

  Kachina Says:

  Schumpeter är nyliberalismens Gud. Då borde de följa hans bud.

  Verkar som du tänker som en religiös fundamentalist!

  Ointressant vem som sagt något, det intressanta är om det finns fakta som stöder det.
  Vad som händer är att Indiens och Kinas ekonomier industrialiseras genom att de importerar teknologi och handlar med omvärlden. Det viktiga för en ekonomi är vilken
  produktivitet den skapar. Det är drivkraften bakom BNP, reallöner, vinstutveckling etc.
  Fördelningen av kakan bestäms av förhandlingstyrkan mellan arbete och kapital.

  I Kina och Indien finns det ett stort överskott av arbetskraft så kapitalet har kunnat
  utnyttja det i fördelningen även om kakan för alla vuxit.

  Varför pågår det en gigantisk urbanisering i dessa länder från landsbygd till stad?
  Därför att att lönevillkoren i fabriken är bättre än på landsbygden.
  När brist på arbetskraft gör sig gällande kommer arbetarnas förhandlingsstyrka att öka.

  Problemet i Kina är att de institutioner som arbetarna kan bygga upp som fackföreningar och politiska intressepartier är begränsade av att Kina är ett enpartisystem som inte tillåter opposition.

  Ett annat faktum är att Kina sedan 1995 satsat på en exportdriven expansion och
  försummat att bygga en upp en egen hemmamarknad. Det har skapat ett sparandeöverskott i världsekonomin när de placerat kapitalet på finansmarknaderna i västvärlden. Blir intressant att se vad som händer när de ändrar på denna politik.

 37. stig2entreprenoren skriver:

  Det är mycket uppmuntrande att se när välutbildade indiska flickor kommer farande på sina nya motorcyklar med attachéväskan på pakethållaren.

 38. Kachina skriver:

  karrman

  Problemet i hela världen är att kapitalisterna utnyttjar globaliseringen för att berika sig själva. Det leder till sänkt social standard även i de länder som tidigare nått en hög välfärd och fördelat kakan, inte lika, men någorlunda jämnt.

  Den marknadsliberala kapitalismen ÄLSKAR förhållanden som i Kina, där all makt och rikedom är knuten till en liten klick och där enskilda människor inte har makt över sitt eget liv. Det har jag försökt säga länge, Kapitalism och Kommunism är varandras likar. För de enskilda människorna blir det lika djävligt i bägge fallen.

 39. karrman skriver:

  Kachina

  Vad du missar när du stirrar dig blind på ideologier är att i det verkliga livet bortom ideologierna pågår det förändringar. I Kina och Indien har detta lett till att
  100 tals miljoner människor lämnat absolut fattigdom ( 1 dollar per dag ) och får en
  bättre levnadsstandard. Urbanisering är inget ideologiskt påhitt utan ett verkligt
  fenomen. I Kina har de en BNP tillväxt på 10% per år. Att påstå att det enbart är de
  rika som gynnas av detta är absurt.

 40. stig2entreprenoren skriver:

  Jag går och fiskar!
  Vilka gynnas av det?

 41. karrman skriver:

  Litet förtydligande:

  Kina har redan slagit på en konsumtionsorienterad tillväxtstrategi.
  Den gamla var fokuserad på investeringar.
  Slutsatsen är att detta är bra för världsekonomin samt Kinas hushåll.

  Se Nicholas R. Lardy Policy Briefs:
  06-6: China: Toward a Consumption-Driven Growth Path

  http://www.petersoninstitute.org/staff/author_bio.cfm?author_id=24

 42. Kachina skriver:

  Logisk kullerbytta:

  ” a/ Kina har redan slagit på en konsumtionsorienterad tillväxtstrategi.

  + b/ Den gamla var fokuserad på investeringar.

  = c/ Slutsatsen är att detta är bra för världsekonomin samt Kinas hushåll.

  För att den ekvationen skall gå ihop, behöver vi ytterligare fem jordklot. Var är de?
  Ligger de och jäser i vetenskapsmännens provrör?

 43. Kachina skriver:

  maggi, ett sista ord om buddismen.

  Jag är imponerad av Rinpoche, främst för hans förklaringar kring meditation och vad det är. Jag har hört de senaste åren de som menar att man mediterar genom att tömma huvudet på tankar, en teknik som säkert orsakat lika många psykoser som alla krig tillsammans.

  Meditation är, som han säger, koncentration och uppmärksamhet.

 44. karrman skriver:

  Samma utmaning som i övriga världen.
  Man kan fokusera på dystopier som du verka gilla, eller försöka hitta lösningar på problemen.

  Om du tänker på energifrågan så är det många saker de behöver göra:

  Ökad effektivitet när de bygger nya anläggningar samt moderniserar gamla.

  Ska de klara vattenförsörjningen och säkra kustområderna måste de införa system
  som inte förvärrar växthuseffekten. Det gäller kanske framförallt att de bygger
  anläggningar som magasinerar koldioxiden när de bygger nya kolkraftverk.
  De har tydliga egenintressen av att detta sker.

  Kärnkraft är säkert någon som kommer starkt när avfallsfrågan får bättre lösningar.

  Dina ideologiska utläggningar tillför inget till diskussionen.
  Slutar alltid med jordens undergång. Fixerad vid den tanken?

  Har du inga förslag att komma med förutom jordens undergång?
  Jobbigt att lära sig nya saker?

  Liten extrauppgift:

  Nämn ett politiskt parti som definierar socialism som socialliberalism.

 45. za00000010 skriver:

  Very interesting debate you have going here. But I have to agree with Kachina, since he/she is obviously aware of the fact that Chinas explosive economic growth has its dark sides.

  The one dimension that the neo-cons are already are debating in the US is Chinas military and political ambitions, which naturally will grow along with Chinas economic prosperity. China military leadership has already demonstrated that it will not be Americas little obedient, loyal hush puppy, something that are forcing the US to expand their military investments.

  Many neo-cons in the United States are therefore very interested in new technologies that will enhance the United States strategic military advancements. That is why the United States have already made a billion dollar a year investment in nano-technology in order to enhance its military positions.

  The lesson that should be learned from all this is that the United States armies technological superiority is not enough to combat the forces that their older brother, the CIA, have created by their earlier investments in Bin Laden and Saddam’s little side projects in the Middle East.

 46. za00000010 skriver:

  are=is

  china+s

 47. Kachina skriver:

  karrmann

  Har jag sagt något om jordens undergång. Jag har bara konstaterat att naturtillgångarna börjar sina nu när 1,5 miljarder lever i närheten av vår konsumtion. Varifrån skall vi ta råvarorna till den globala konsumtionsekonomin?

  Iofs, den här världen kommer att gå under. Det kan jag säga var dag och en dag får jag rätt. Men, det är ingen större händelse i det mänskliga medvetandets utveckling. Det har hänt förr och det kommer att hända igen.

 48. Kachina skriver:

  Varifrån skall vi ta råvarorna till den globala konsumtionsekonomin, för sex miljarder människor?

  Så skulle det vara.

 49. karrman skriver:

  Kachina Says:

  Varifrån skall vi ta råvarorna till den globala konsumtionsekonomin, för sex miljarder människor?

  Det är utmaningen inför framtiden. Man kan anlägga en dystopi på denna problematik
  som du gör eller försöka hitta lösningar. Har du försökt det?

  Extrauppgiften kvarstår:

  Nämn ett politiskt parti som definierar socialism som socialliberalism.

 50. Kachina skriver:

  Jag kan inte hitta något parti med de värderingarna. Jag kan inte heller hitta de råvaror som behövs. Kan du säga var vi skall ta dem? Konsumtionsekonomi bygger på ständig tillväxt. Om vi nu skall ta till apokalyptiska teser,……så är det detsamma som att bygga Babels Torn.

 51. karrman skriver:

  Konsumtionsekonomi behöver inte vara råvarubaserad.
  Mycket av konsumtionen i framtiden kommer att vara digital.
  Gäller att energiförsörjningen till dessa system blir ekologiskt uthållig.

  Människan använder idag en mycket liten del av den inkommande solenergin.
  Att skapa effektiva energilösningar baserade på solenergi är antagligen
  den långsiktiga lösningen på energifrågan.

  Finns också skattningar att den totala BNP som naturen producerar är i paritet
  med den som människan producerar. Behövs en revolution i det ekonomiska
  tänkandet där naturens BNP integreras med människans BNP.
  Finns säkert mycket vi kan lära av naturen för att skapa en ekologisk ekonomi.

  Kachina Says:
  Jag kan inte hitta något parti med de värderingarna.

  Vilken slutsats drar du av det?

 52. Kachina skriver:

  Jag kan hålla med om det du säger i det sista inlägget, men det är tajt. Vi får se hur det går.

  Jag har inte dragit några slutsatser av det, mer än att de partier som finns är låsta i gamla tankemönster. Vi får hoppas att medvetandet klarnar någonstans i den politiska grytan.

 53. hillary2 skriver:

  lelle Karrman

  ekonomiska diskussioner i all ära men ditt hallelujascenario kan jag inte ta till mig
  människan vill överleva av helt egoistiska skäl och därför behövs det samhällsorganisation – så att så många som möjligt ska kunna överleva och fortplanta sig
  det märkliga med utopier är precis som med ofödda barn – de syns viktigast….
  Karrman – din tid på jorden är begränsad – även om du inte vill stå – ansikte mot ansikte – mot detta faktum – såsom Bergman uttryckte sig
  vad gör du i din närhet för att förbättra världen?

 54. karrman skriver:

  Ok.

  Positivt att du ser ljus i mörkret.

 55. karrman skriver:

  hillary2

  Läs några böcker på semestern!

 56. hillary2 skriver:

  karrman

  det håller jag på med :)

 57. karrman skriver:

  Bra!

 58. stateira2 skriver:

  Jag är helt övertygad om att mänskligheten i varje sekund är på väg till en bättre tillvaro, människor får det kanske inte bra än så länge , men bättre , den saken är säker.

  Sen tycker jag att IMF är mer en politisk aktör än ett ekonomiskt forskningsinstitut , bilden är ganska skev och Carl Bildt gör den ännu mer skev. I världen finns det över 200 länder , många av de växer i takt med Kina , men Carl Bildt måste nämna turkiet, va politiskt :p hehe

  http://stateira.blogg.se

 59. karrman skriver:

  stateira

  Du kan notera att IMF har spelat bort mycket av sin roll i världsekonomin.
  Genom att de förvärrade Asienkrisen vände många länder dem ryggen.

  De byggde upp egna valutareserver så att de inte skulle behöva vara i händerna på IMFs ideologiska recept. Samma sak med Världsbanken. Båda Bretton-Woods institutionerna skulle behöva reformeras i grunden. Avideologiseras och plocka in nya medlemmar.

  I Afrika lånar den kinesiska utvecklingsbanken ut motsvarande 20 miljarder dollar.
  Världsbanken har en totalbudget på 10 miljarder.

 60. stig2entreprenoren skriver:

  Läsa goda böcker är bra men åk också ut i världen och träffa nya människor, studera nya företeelser och investera.
  Möjligheterna har aldrig varit bättre än nu.
  Det finns ingen övre gräns för människans egentliga kapacitet.
  Det finns trångsynthet och många ”tuggar” samma saker/argument år efter år och kommer inte vidare. Här kan vi hjälpas åt.
  Kineserna är på hugget, Indierna vaknar till liv, Turkarna kastar slöjorna, Finnarna drar ut i världen, Svenskarna är långt framme men kan bli många fler. Stäng av videon, dra på joggingskorna, tag med din granne och dra ut på en diskussionsrunda i skogen. En bra början, kanske den bästa i resten av ditt liv?
  Hur många nya möjliga affärsbekanta har du låtit dig träffa i sommar?

%d bloggare gillar detta: