Bra i Bryssel

Ministerrådsmötet i det lite småregniga Bryssel i går blev faktiskt riktigt bra.

Sverige var väl representerat. Cecilia Malmström var där inte minst för öppnandet av den viktiga regeringskonferensen om det nya fördraget. Och Sten Tolgfors för de likaledes viktiga diskussionerna om de internationella handelsförhandlingarna.

Naturligt i anslutning till mötet var självklart att kommentera valresultatet i Turkiet. Och det välkomnades tydligt och kraftfullt av alla som kommenterade. En seger för demokratin i Europa i dess helhet.

Mycket av mötet kom att domineras av diskussionerna om hur situationen med Kosovo skall hanteras.

I dagsläget saknas förutsättningar för ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Det kan beklagas, men det är en realitet.

Nu har vi enats om att inleda en ny period av genuina förhandlingar i frågan. Det innebär inte att allt skall göras om från grunden – förslaget från Ahtisaari kan fortfarande vara en bas – men det innebär heller inte att slutresultatet i alla delar är dikterat i förväg.

Det blir en trojka med en företrädare för vartdera EU, USA och Ryssland som kommer att föra förhandlingarna.

Modellen är inte ny. Så var det med de förhandlingar om Bosnien som förde fram till Dayton-avtalet 1995. Så var det också med de mindre lyckade förhandlingarna om Kosovo i Rambouillet 1998. Att de inte lyckades hade dock inte med den delen av förhandlingsmodellen att göra.

Höstens fyra månader kommer att vara den avgörande perioden. Och fram mot slutet kan det mycket väl tänkas att det blir en Dayton-liknande konferens. Men om detta är det i dag alldeles för tidigt att ha någon bestämd uppfattning.

Till bilden hör också att det sannolikt kommer att vara val i både Kosovo och Serbien under denna period.

Samtidigt med att vi satt i Bryssel och diskuterade denna nya inriktning var företrädare för Kosovos förhandlingsteam i Washington och informerades om att det kommer att bli denna nya förhandlingsperiod. Väl fungerande transatlantiskt samarbete denna dag.

Utöver detta handlade våra diskussioner om slutförhandlingarna om de bulgariska sjuksköterskorna i Libyen – det lyckades efter månader av ansträngningar! – situationen i Mellersta Östern samt möjliga stabilitetsoperationer av FN och EU i Sudan och Chad.

Således ett riktigt bra möte.

41 Responses to Bra i Bryssel

 1. Sophia Gilioli skriver:

  Har länge funderat på Kosovo. Det känns knappast rätt att man kan slita sönder ett land i stycken bara för att en större grupp vill det. Men det berör ju även de väldigt många Serber som bor där. Vägen mot självständighet blev ju tidigare hindrad av knas Milosevic som fick sitt rättmätiga straff därefter, den bästa vägen verkar i min mening vara att helt enkelt börja arbeta mot självständighet igen. En ganska självständig delstat i Jugoslavien är en verklighet jag tror de flesta kan lära sig leva med, men en helt egen stat – det verkar inte finnas förutsättningar för det på någon sida av konflikten.

  Att något måste göras för situationen i Sudan är ett faktum, hoppas EU gör mer än bara pratar om det nu!

 2. budkavlen skriver:

  Varning för Libyen ?

  Det som hänt läkarna och sjuksköterskorna i Libyen tycks vara regimens sätt att skylla egna brister på utlänningar. Dessa har sedan använts som gisslan för ren utpressning för pengar.

  Det är inte mycket man kan anse mer barbariskt av en modern stat !

  Kommer UD att tydligt varna alla som vill åka till Libyen ? ? ?

 3. friherinnan skriver:

  Utrikesministern far världen runt och uträttar stordåd…det tvivlar jag inte ett ögonblick på.
  Men ändå kommer ett ord upp i mitt sinne:
  ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ.”
  (Matteusevangeliet kap 16)

  Gud välsigne er allihop och ha en bra vecka.

 4. stateira2 skriver:

  jag vill också åka till bryssel :(

  http://stateira.blogg.se

 5. ollemunter skriver:

  stateira!
  Vem vill inte det. Som du märker, så funkar inte smleys. Har påtalat det, men tyvärr, så blir det ingen respons från Carl Bildt, han vill bara le själv.

 6. Kachina skriver:

  ”….samt möjliga stabilitetsoperationer av FN och EU i Sudan och Chad.”

  Mycket snack och lite verkstad, ser det ut som. Varför? Kan det faktum att de har både svart hud och inte är produktiva, ha något med saken att göra. ”Untermenschen” i den nyliberala världen, skall man naturligtvis hjälpa, men man behöver inte ha så bråttom.*

  * Nyliberalistiskt idiom från 2007

 7. mrmhalland skriver:

  Kachina,

  Aldrig tidigare har vi sett ett sådant intresse från våra olika samfund att hjälpa drabbade länder.
  Aldrig förr har det du kallar den nyliberala världen krävt demokrati och respekt för invånarnas rättigheter i utbyte mot hjälp.
  Alrig förr har så många länder förenat sig för vår gemensamma miljös skull.
  Aldrig förr har vi haft så lite kommunism i världen.

  Ser du sambandet ?

 8. hillary2 skriver:

  Kachina

  Jag tror att vi har så många organisationer och så mycken överstatlig byråkrati att det lett till en viss handlingsförlamning plus att världspolisen alltid ska höras.

  Sophia Giloli

  Med tanke på vad vi betalar för all denna överstatlighet har vi rätt att kräva arbetsresultat – helt i enlighet med vad moderater kräver oss svenskar på hemmaplan.

 9. lillies skriver:

  mrmhalland

  Jag har postat på ”Ryssland & Europa” där jag kort försöker förklarar min neokonservativa hållning till ”speedmasteri”

  Om lite kommunism i världen…av en stor undersökning i USA angående rättigheter så tyckte endast 51% av high school kidsen att press och andra media skulle ha rätt att publicera artiklar och dylikt utan föregående godkännande från statlig instans…

  ….
  And to think: Many of these nascent citizens will soon be casting ballots, not to mention making your elder-care plans. Such bodes well neither for us here nor for others elsewhere as we seek to export freedom and democracy abroad.
  ….

  http://www.jewishworldreview.com/kathleen/parker1.asp

  Behövs en ny Jimi Hendrix som bränner Stjärnbaneret?

 10. lillies skriver:

  Vad jag vill komma till är att vi kan gnöla om etiketterna kommunism och ”liberalism” hur mycket som helst men det är inte mycket värt om man inte ser till lite djupare angående innehållet bakom ”dekalerna” som klistras på så snabbt.

 11. mrmhalland skriver:

  lillies,

  När vi är klara med utvecklingsländerna måste vi även ta oss an USA och kräva demokrati och mänskliga även rättigheter där.

  Jag tänker naturligtvis på det sätt förra valet gick till och alla ”medellösa” familjer som lever på gatorna med kriminalitet som ända möjliga utkomst.
  Naturligtvis även på de nystiftade terrorlagarna som tillåter frihetsberövande (inkl.tortyr) utan formella anklagelser eller rättegångar eller ens en möjlighet att komma till tals.

  Jag säger inte att kummunismen är det ända som är fel i världen, men den har sannerligen inte skapat något gott.
  Ju längre vi kommer ifrån den, desto bättre liv får människor runt om i världen.

 12. hillary2 skriver:

  lillies

  Sista inlägget förstår jag och instämmer till fullo.

 13. hillary2 skriver:

  lillies

  nästsista menade jag – du hann före

 14. lillies skriver:

  mrmhalland…

  tja, angående kommunism, jag ser inte det som mycket bättre att ett fåtal kontrollerar nyhetsmedia m.m. (beroende på hur det görs, jag är ingen stor fan av Ulvskog men enstaka privata intresen kan nog ytelämna och tillägga nonsens och viktigt likaväl som en stat kan göra det). Nu har ju Storbritannien lägre skatt än oss men personligen skulle jag vara ganska irriterad om jag var brittisk medborgare och såg vissa exil clowner konsumera upp en jäkla massa skattepengar på säkerhet. Visst, man kan vara politisk dissident från vilket land som helst och fly till ett annat land men om man nu har en väsentlig genuint politiskt avvikande åsikt så kan man väl vädra den öppet, delta i demonstrationer, skriva debattartiklar m.m. istället för att hyra in f.d. säkerhetstjänstemän och betala andra för att ventilera åsikter och demonstrera åt en. Visserligen är det senare inte förbjudet men för min del ser ”flyktingskapet” mindre seriöst ut.

  mrmhalland,

  USA har väl deklarareat att de fortsättningsvis avser att följa Geneve konventionen?
  Enheten enaste stavas med ”e”- enda. Som neokonservativ så tror jag inte helt på någon ”enda väg”.

 15. mrmhalland skriver:

  fast….i Sverige stavas det ända….

 16. mrmhalland skriver:

  nej….tar tillbaka det :-)

 17. mrmhalland skriver:

  Hmmm….börjar skriftspråket förvanskas ?
  På skoj sökte jag på ”ända vägen” och ”enda vägen” på google.
  2.300.000 träffar på första och 2.500.000 på andra alternativet.

  det kanske inte bara finns ett ända sätt att stava enda ??? :-)

 18. hjortfot skriver:

  Regeringspartiets seger i valet i Turkiet beskrivs som en seger för demoktatin i Europa. Samma val genomfört på samma sätt men med en annan utgång skulle således ha varit ett nederlag för demokratin i Europa.

  Hur kan utgången av ett korrekt genomfört val vara annat än ett bidrag till ett demokratiskt Europa även om resultatet inte hade blivit det av många önskade?

  För undvikande av missförstånd vill jag gärna framhålla att jag hälsar valutgången med tillfredsställse. Vad jag försöker kritisera är kopplingent mellan en subjektivt tillfredsställande valutgång och demokratibegreppet.

 19. hillary2 skriver:

  hjortfot

  Europa välkomnade nyvalet och dess konsekvenser. Insinuerar du att vi inte är intresserade av demokrati om den inte resulterar i ett önskvärt resultat?

 20. hillary2 skriver:

  Hej å hå tant Maggi.

  Hur många av de du kallar repressed länder har du besökt eller har reell kännedom om? Tror du att DINA normer och värderingar är giltiga för alla människor?

 21. Bo W. Höglund skriver:

  Både Hitler och Hamas valdes väl i demokratiska val – båda med huvudtema (inte alltid så väl dolt) att utrota judarna!
  Gamle Winnie hade som vanligt helt rätt – Demokrati är en besvärlig och inte alltid så perfekt styrelseform – synd bara att det inte finns någon bättre!

 22. hillary2 skriver:

  Bo W Höglund

  Klart att demokratin har sina brister men i fallet Turkiet anser jag att tillräckligt många människor var upplysta nog att veta vad de röstade på.

  Den svenska hållningen beträffande israel-judar/palestina/- konflikten har länge varit ensidig om än inte till palestiniers ”fördel” då den kanske bidragit till att konservera dem. Var i Israel senast -84. Två ultraortodoxa hade just kommit in i ”stadfullmäktige” i Tel Aviv vilket innebar att att de fått ”något att säga till om” -bl.a. skulle bussar inte rulla på sabbaten och museér skulle vara stängda. Blev dock medbjuden till ett museum en sabbat av en ung sabra?. Vid muséet hade man för att undgå de rigoriösa bestämmelserna flyttat ut entrén och betalningen på trottoaren och dörrarna till museet stod vidöppna.

  För mig var den upplevelsen a special kind of democracy.

 23. Karl H. skriver:

  mrmhalland,

  Här börjar vi glida ifrån ämnet lite, men …

  ända vägen = hela vägen

  Exempel: ”Ska vi behöva gå och släpa på 20-kilos ryggsäckar ända vägen till Enköping?”

  Somliga blandar emellertid ihop orden, eftersom de låter lika, och börjar stava även ”enda” (i betydelsen ”endaste”) med ”ä” när det förekommer tillsammans med ”vägen”.

 24. Sophia Gilioli skriver:

  Hillary2

  ”Med tanke på vad vi betalar för all denna överstatlighet har vi rätt att kräva arbetsresultat – helt i enlighet med vad moderater kräver oss svenskar på hemmaplan.”

  Eh, va? Jag kopplar inte riktigt vad din kommentar har med det jag skrev att göra, men för all del. Är det bara moderater som kräver arbetsresultat? Det trodde jag var en gammal sossegrej, det var en himla massa tjafs om arbetets flit när jag var med i SSU iaf. Men med tanke på dina nedsättande epitet kring andra skribenter så som ”tant Maggi” så är du säkert en sur gammal vänstergök som skuldbelägger allt borgarna gör. Lycka till med det, det blir säkert bra till slut! :-D

 25. Kachina skriver:

  Sophia

  Man kan visst kalla Maggi för tant, eftersom hon själv uppgett att hon är Carl Bildts mormor. Då torde tant vara lämpligt vid tilltal från en utomstående.

 26. Pravoslavac skriver:

  Sophia Gilioli, du har helt rätt i att man inte kan slita sönder ett land hur som helst. Det finns internationella principer om territoriell integritet. Dessa principer förstärktes vid helsingforsavtalet 1975 då man förstärkte principen med något som kallas ”okränkbarhet av suveräna staters gränser”.

  I fallet Kosovo så är det lite speciellt eftersom man 1999 i FN:s säkerhetsråd klubbade igenom resolution 1244, som fortfarande gäller. Om man ska ändra Serbiens gränser måste först resolution 1244 upphävas. Kontaktgruppen kan inte göra det. De kan bara föreslå en ny resolution som sedan måste klubbas igenom i säkerhetsrådet. Det är lite konstigt att Serbien inte har något att säga till om, men så är det nu. Ryssland sitter med i både kontaktgruppen och säkerhetsrådet så de får föra Serbiens talan. Det ska bli intressant att se hur den här situationen utvecklas.

  Putin ser nog det här som en chans att göra comeback som en ”most valuable player” på den internationella politiska scenen. Ju högre Condoleezza Rice och Bush skriker att ”Kosovo ska bli självständigt” desto större politisk seger blir det för Putin att slå dem på fingrarna. Det ska som sagt bli mycket intressant att se hur det här utvecklas.

 27. hillary2 skriver:

  Hej Sophie

  Det jag skrev vad inspirerat av det du skrev och det hade kanske inte ett dugg att göra med vad du skrev. Anser dock att vi har mycket social överbyggnad med tungrodd byråkrati – FN och alla dess underorganisationer och EU – som förhoppningsvis arbetar hårt – men allt dessa organisationers arbete varken granskas eller når fram till ”dem som betalar” och finns det liknande kostnadsekonomiska krav på dem som arbetar i dessa hierarkier som på säg svenska lönearbetare? OBS Jag är för överstatlighet men en effektiv sådan.

  Du har rätt i att jag är gammal och därför har vi förmodligen helt olika referensramar. I mina ögon är ”tant Maggi” en moderatkärring som har många förutfattade/inlärda värderingar och normer. Vad är i dina ögon nedsättande? Vill du helst förbjuda mig att ta avstånd från människor som jag ogillar?

 28. hillary2 skriver:

  Sophie

  Ha förbarmelse med det dåliga hopkoket i första stycket. Lättare att skriva när man kan redigera som på andra bloggar…

 29. mrmhalland skriver:

  Karl,

  Jag är enig med dig !

 30. Sophia Gilioli skriver:

  hillary2:
  Alla har rätt till sin åsikt, men jag gillar inte att du drar till med nedsättande epitet bara för att du inte känner att du kan få övertag på annat sätt, det är onödigt. Du blev säkert själv irriterad när jag kallade dig gammal och sur, även om du nu är gammal. Låt oss höja ribban lite.

  Dessutom heter jag Sophia, bara min farmor kallar mig Sophie av någon anledning, hon är också gammal – kanske är det då…

 31. Sophia Gilioli skriver:

  Kachina:
  Jag tror inte att Maggi Haglund är Carl Bildts mormor, ej heller att hillary2 använder det epitetet av respekt. Det verkar inte han heller tro om man läser hans kommenterar. Men du verkar mest vara upptagen av att hålla med honom. humm humm.

 32. hillary2 skriver:

  Sophia med Einsteintungan – förlåt :)

  Jag är inte ute efter något övertag och blev heller inte irriterad av att du kallade mig gammal och sur. Värre saker har jag varit med om – jag är ju gammal:))
  Om du följt bloggkommentarerna har du väl märkt att Maggi i många stycken uppträtt som en riktig bitch – så jag tror att hon tål epitetet ”tant” och min förhoppning var ju att hon skulle svara på mitt inlägg och inte du.

 33. […] Bra i Bryssel Ministerrådsmötet i det lite småregniga Bryssel i går blev faktiskt riktigt bra. Sverige var väl representerat. […] […]

 34. hjortfot skriver:

  hillary2

  Beklagar att jag inte kan replikera så omgående som önskvärt då jag tidsmässigt ligger flera timmar före Sverige.

  Vad jag försökte säga är att den av Carl Bildt använda formuleringen kunde ge intryck av att en valutgång var ett bidrag till demokratin medan en annan valutgång – e contrario – då inte skulle ha varit det.

  Att från subjektiva utgångspunkter värdera utgången av ett val är inte detsamma som att vara ointresserad av demokrati.
  Det är som den kloke Bo W Höglund påpekar, demokratin kan leda till mindre önskvärda resultat, men man får acceptera detta i brist på bättre.

 35. hillary2 skriver:

  hjortfot

  Carl Bildt är politiker och säljer sina välformulerade budskap här på bloggen.

  Instämmer i att några missräkningar blir det alltid men att demokrati ska försvaras, men vad som är demokrati finns det många åsikter om. Det finns de som tycker att det är förfärligt om Hamas nu fryses ut när de har ”elektoral legitimitet”. För mig har Hamas förverkat sin legitimitet då jag anser att en grundläggande faktor i en demokrati är att majoriteten tar hänsyn till minoriteten, men det finns som sagt andra uppfattningar…

 36. lillies skriver:

  maggihaglund…

  Inledningsvis; om du refererar till mig som ”alliansmotståndare” så har du inte läst inläggen (och då kan du lika gärna låta bli att kommentera), jag tror dock att det förhåller sig så att du inte begripit vad jag skrivit.

  Jag har röstat på ett alliansparti men för den skull kan jag väl tycka att vissa inslag i politiken (och hur kanske vissa företrädare uttrycker sig om förhållandena) är mindre bra?

  jag drömmer inte om att bränna Stjärnbaneret men hade du sett lite djupare på den förda politiken av USA och resultatet av den (ett krig i Irak som ser rätt hopplöst ut, tortyrskandaler på Guantanamo) så borde vem som helst med normalbegåvning kunna inse att ett visitkort från Pennsylvania Avenue.

  Det är intressant att du ser på svaren som ”klidsen” gav som oskyldiga…det finns en hel del samhällsvetare som inte tycker det är oskyldigt.

  Sedan tror jag inte att en så stor andel svenska högstadie och gymnasie ungdomar skulle avge ett sådant svar (möjligtvis någon Bingohöna som tycker censur skall införas för att en del yttrar att implantaten blev groteskt stora…men gick de i skolan?).

  Angående (bristen på) friheter i andra länder som de du nämnde. Det är klart att de ska diskuteras men USA har på flera sätt öst bort sitt förtroendekapital under senare år för att kunna göra det med respekt. Om det inte vore sorgligt med krig och tortyr så skulle det vara komiskt med att USA går ut och skall förbättra världen och vad får vi se, jo tortyr utförd av bl.a Charlie Graner (dömd för upprepad hustrumisshandel med domstolsutslag om att han inte får vistas på flera hundra meter nära f.d. hustrun) och hans ”hjälpsamma samarit” Lynndie England (varför är så många kvinns redo att hjälpa män som helst borde få lobotomering med motorsåg?).

  Detta är dock bara ETT exempel (som fått uppmärksamhet i Sverige), det finns dock mer överträdelser mot vad vi skulle kalla demokratiskt styrelseskick.

  Vad det gäller exil ryssarna i Storbritannien så är jag inte helt säker på att du har rätt i din analys…nu är det väl så att sådana som en del av de herrarna drar till sig kriminella ekonomiska flyktingar som flugpapper. Och oftast finns de nog ganska långt ner i hierkarin och många gånger är deras inkomster inte speciellt lagliga.
  Sedan kan du nog vara lung för att de fattigaste flyktingarna från t. ex. Irak (där jag har svårt att se att krigsliknande tillstånd inte råder) sällan når Sverige, de samlas upp i läger i grannländer. Men visst kan vi väl diskutera det. Här säger du ju dessutom emot dig själv när du först påstår att någon är allianzmotståndare (och bara vill förstöra ) och sedan försöker vara sarkastisk om flyktingpolitiken när det de facto är så att Fredrik Reinfeldt inte vill ta den debatten och underförstått kritiserat Mona Sahlin och Lejonborg då dessa gett Sverige Demokraterna och motsvarigheten till Dansk Folkeparti legitimitet genom att bemöta deras argument.

  Näää….maggi…i all välmening..skärp dig lite grann, du börjar snart låta som en monchichiskribent som skulle kunna skriva sagor för Pelle Thörnberg.

  hillary2,

  ja, jag tycker de kunde ha väntat lite med valet, låta det stabiliseras så folk har lugnat ned sig lite grann innan de får gå och rösta. Angående demokrati i allmänhet…när de röstade om ”Europakonstitutionen” så gjorde ju vallokals undersökingar och tyvärr var de ju många som röstade ”Nej” med en anledning som inte stod som fråga.

 37. lillies skriver:

  Vad som blir extra töntigt är ju att bli kallad för kommunist och dylikt bara för at man hyser en kritisk åsikt i en viss fråga vilken det än vara månde. När jag pluggade utomlands för ett par år sedan och stötte på ett gäng svenska liberaler 8som låtsas vara amerikaner) var det ungefär det värsta jag sett i hur de skulle hålla hiop om ”vad vi tycker”. Än värre blev det när Eminem slog igenom och de tyckte det var förskräckligt med dom texterna. Själv är jag periodvis en stor slukare av romaner sedan tidig barndom (trots att folk som brukar ägna sig åt idrott inte ”ska” göra det). Och det kan vara en tillfällighet men jag tycker mycket av Eminems texter påminner om en hel del om en del så kallade amerikanska moderna klassiker som t.ex. Steinbeck’s ”Möss och män”, ”Vredens druvor” och främst kanske Norman Mailer…sista stycket i Eminems ”White America” är som klippt och skuret ur Norman Mailers ”The Armies of The Night”. Stycket innehåller för explicit språk för att jag ska posta det här men romanen handlar om Vietnam demonstrationerna som Mailer deltog i med mycket blandade känslor. Mailer skriver på ett språk som säkerligen kan uppfattas som stötande av många men många böcker är ganska djupa (även om mailer är (var periodvis en suput och chauvinist) och uppmuntrar till reflektion (i.v.f hans romaner som även betraktar samhället han lever i..som t.ex. The Deer Park” och ”The Armies of The Night”).

 38. lillies skriver:

  Hee hee maggi ”att klassa andra människor som mindre begåvade för att de intar en annan ståndpunkt”…borde vara mig främmande.

  Oftast är det mig främmande, men ibland funkar det (som en lätt verbal örfil, eller väckarklocka). Många av Bildts mest lojala fans använder sig ju av det uttryckssättet (och Bildt själv ger ibland viss prov på arrogans som kanske inte alltid är befogad).

 39. hillary2 skriver:

  lillies

  jag förstår inte riktigt vad du menade. var det en gång när vi svenskar röstade ? om vad? utred gärna.

  när det gäller EU så vet åtminstone jag för litet . tycker inte att massmedia ger information om vilka frågor EU-nämnden diskuterar, infomaterial jag skaffat kan jag inte skilja från reklambroschyrer osv. Vem eller vilka gör EU synlig och begriplig….innan 2009? själv är jag hjälpt av flödesscheman men jag vet att andra avskyr dem – våra hjärnor fungerar så olika…men de flesta har nog en önskan att begripa sin omvärld även om man som jag saknar social kompetens enligt gängse normer och ständigt missförstår och blir missförstådd pga av dysfunktioner i hjärnan.
  Förstår helt enkelt inte alltid varken innebörden i vad jag själv eller andra säger/skriver. Besvärligt men sant. Kan tyvärr inte svara på en ev kommentar från dig då gäster är på väg. Ha det bra tills härnäst.

 40. lillies skriver:

  maggi (eller nagging :)…uppenbarligen har du inte förstått mycket. Mitt naturliga språk är inte explicit alls. Det kan dock bli om jag blir mycket arg, vilket dock händer mycket sällan, eller i vissa fall om det är vad jag uppfattar är vad som behövs för att mottagaren skall ta in vad som sägs (som jag nämnt tidigare, jag har varit LVU omhändertagaen och därefter jobbat på loven medan jag pluggade på ett rehab ställe för s.k. § 34 interner, somliga som blivit dömda för grova brott). Jag har läst lika mycket Dostojevskij, Sara Lidman, och mycket annat som Norman Mailer.

  Trots att jag alltsom oftast röstar på kristdemokraterna och Göran Hägglund sagt att en av hans favoritserier på TV är ”West Wing” så är det inte min favoritserie…den presumeras vara ”det intellektuella” valet av dramaserie så anser jag personligen att den är på gränsen till nivellerande (fast det skall erkännas att jag inte sett alla avsnitt). Avsnittet där president Bartlett sitter med sina hjälpredor och ska briljera med sin språkbegåvning med att be dem nämna de tre enda orden i engelska språket som börjar på ”dw” så kunde jag omedelbart säga ”dwell, dwindle, dwarf” medan hans hjälpredor inte kunde det. Och mitt modersspråk är inte ens engelska. Jag vet inte om det ens är värt någon djupare analys (förmodligen inte men kanske en lätt reflektion). Antingen tyckte manusförfattarna att

  – detta var svårt och skulle få ”professor Bartlet” att framstå som intellektuell

  – detta var inte särskilt svårt men att man måste hålla vad man uppfattar som genomsnittstittarnas nivå, vilket jag skulle uppfatta som en förolämpning (om jag nu vore genomsnittstittaren).

  På ren engelska….either way, ”they sucked”.

 41. hillary2 skriver:

  lillies
  en förening för autister kan kanske få dig att förstå din speciella begåvning och mycket annat. du har själv nämnt ordet Aspergers tror jag mig minnas.

  maggie
  spara gärna dina sarkasmer till familj och vänskapskrets. här är de mycket malplacerade om än många moderaters ack så typiska uttrycksätt – att med verbala elakheter försöka briljera. Maggi – du har ingen aning om vilka människor vi andra kommentatorer är.

%d bloggare gillar detta: