Ryssland och Europa

Lite av säkerhetspolitisk debatt har det faktiskt blivit i bladen denna sommar, om än mer grundad på enstaka händelser än på annat.

I dagens SvD har jag ett tillrättaläggande av några missuppfattningar i Bo Pellnäs artikel i samma blad för två dagar sedan, och lägger till detta några synpunkter på utvecklingen i Ryssland och de europeiska relationerna med den ryska ledningen.

Mycket mer än vad som ryms i en snabb replik i en debatt skulle förvisso kunna säga, men till det kommer det att finnas många möjligheter.

Jag tror att vi kommer att få en mer intensiv diskussion i dessa frågor i Europeiska Unionen under de kommande månaderna. Inte minst kommer vi att försöka att stimulera en sådan. Redan på måndag kommer vi i Bryssel kort att diskutera den senaste utvcecklingen i Litvinenko-fallet.

Denna diskussion kommer att ske också mot bakgrund av valen till den ryska duman i december och valet av ny president i mars nästa år.

Manövrerandet inför dessa skapar en ny osäkerhet inom och om den ryska politiken just nu.

I övrigt kan bara denna fredagsmorgon noteras att den europeiska utrikespolitiken ännu inte tagit riktig semester.

I dag är den ryske utrikesministern Lavrov i Berlin – där kommer både CFE och Kosovo att diskuteras – och den franske utrikesministern Kouchner i Lissbon.

36 Responses to Ryssland och Europa

 1. Helena Palena skriver:

  Jag tycker ni ska ha i åminnelse när ni håller på med Ryssland att Putin inte har det så lätt. Dock är han älskad av ryska folket – vilket man inte förstår när man läser väst-medier. Där framställs han mer eller mindre som en skurk.

 2. svenike skriver:

  Carl Bildt, jag har läst Ditt inlägg i SvD. Det förefaller inte som att Pellnäs missuppfattat, däremot kvarstår intrycket att Du hukar inför Putin. Eller kör Du med dubbla agendor? En i den s k tysta diplomatin och en för medborgarna i blogg och tidningsartiklar?

 3. Kachina skriver:

  När det gäller Ryssland är vi tämligen tysta, jag och lössen. Vi kan konstatera att i Ryssland liksom i USA, har säkerhetstjänsten (fd. KGB,Putin) och CIA (Bush) tagit över makten. I Sverige har en Latinamerika-influerad ”militärjunta” tagit makten.

  I samtliga fall speglar samhället den förda politiken, där egoismen och cowboy-mentaliteten har företräde.

  Ids någon längre räkna de affärsuppgörelser som görs upp med knivar och skjutvapen, i samtliga uppräknade länder?

  I övrigt Carl Bildt kan du ha hur rätt som helst när det gäller Turkiet, men man kan inte agera mot den allmänna opinionen. Det är dömt att misslyckas. Den allmänna opinionen har svängt till fördel för EU:s författning och Euron. Det gäller att först fullfölja där medan ni har folket med er. Sedan handlar inte Turkiets medlemskap om sakfråga, utan om känsla. Först måste till en långsiktig information och introduktion av människorna i Turkiet, därefter tar man upp sakfrågan.

 4. populisten skriver:

  Ryssland är på tillbakagång och trängt och därför farligt. Precis som med hundar så är det den rädde som bits. Om detta ska hanteras bäst genom egen militär beredskap eller diplomati är den fråga som vore mest intressant att diskutera.

 5. rasumichin06 skriver:

  Utrikesminister Bildt,

  Jag har följt de senaste händelserna angående Ryssland och Storbritannien. Jag undrar följande, skulle Sverige lämna ut en medborgare till ett annat land för rättslig prövning? Till EU, ja antagligen, om befogat. Men om Ryssland begärde det? Inte särskilt troligt.
  USA skulle knappast lämna ut sina medborgare. USA håller ju t o m utlänska medborgare fångna utan rätt till juridiskt försvar, som illegala kombatanter. Ändå har Condoleeza Rice mage att kritisera Ryssland.
  Skulle Storbritannien lämna ut en medborgare till Ryssland? Jag tror inte det.
  Faktum är ju, att rysk grundlag sedan 1957 förbjuder utlämning av egna medborgare. Ryssland har sålunda agerat enligt sin grundlag.
  Den ryska demokratin sviktar, minst sagt, det vet vi. Men detta utspel från England uppfattas av ryssar som en kränkning av det ryska samhället, tro mig. Deras rättsystem skall tydligen inte ”duga”.
  Vill man driva på den demokratiska processen i Ryssland, är utpressning det sämsta sättet. Ryssland kommer aldrig vika sig för utpressning. Däremot går ryssar att lockas till samarbete.

 6. soli01 skriver:

  Svenike-du förstår också säkert att detta handlar om diplomati och att efter ha läst vad som står på bloggen och i SVD tycker jag att det är helt ok det CD har att säga för tillfället! Vad olika man kan tolka saker o ting.

 7. Bo W. Höglund skriver:

  Ur en svensk synpunkt finns det mycket som påminner om Tyskland på 1920-0ch 30- talen i dagens Ryssland.
  Tyskland utgjorde då ingen fara för freden längre och en desperat nedrustning följde 1925; en populistpolitiker som Adolf H. åtnjöt skrivarsemester i finkan i Landsberg och den gamle järnkanslerkopian Hindenburg höll ännu landet i herrans tukt och förmaning!
  Med tanke på att den populistiske Zhirinowski inte ens är inlåst och revanschistgänget i Pamjat får alltmera ökat stöd kanske man borde skänka en tacksamhetens tanke åt det faktum att en ”nästandemokratisk” politiker som Putin håller landet inom anständighetens gränser – åtminstone vad gäller Sveige och övriga Västeuropa.
  Från Hitlers utsläppande i frihet och rel obemärkthet till blizkrieg i Polen tog det knappa 15 år – tror vi att allt rör sig SÅ mycket långsammare i dag att vi kan vänta hur länge som helst på att Sverige kan återställa sin försvarsförmåga – eller på något diskret sätt lirka sig in i NATO?
  Men historien upprepar sig ju aldrig!?!
  MBST
  bwh

 8. Kachina skriver:

  Klarsyn plötsligt, Bo W. Vad har hänt, har du köpt ett glas signalsubstans på apoteket? :-)

  Att bygga ut det svenska försvaret är helt otänkbart, Bo. Det gäller att specialisera sig inom små områden. Sedan ligger väl frågan om ett EU-försvar närmare än NATO, eller?

  Men, detta är detaljfrågor. Det som bekymrar mig mest är den politik som förs i samtliga dessa länder. En politik som speglas i samhället, i stämningar och attityder. Utan dessa grundläggande stämningar hade WW2 aldrig blivit av.De är en förutsättning för att en populistpolitiker skall få fäste och kunna gro.

  Med detta som bakgrund bedömer jag situationen både i Europa och USA som extremt farliga. Ett val till i USA där valmaskinerna bär sig underligt åt, gör situationen mycket farlig. Det kan hända saker även där. Jag håller i stort med dig om enskilda personer, men grunden för att dessa personer kan verka är stimulansen av egoismen och cowboy- mentaliteten.

 9. rasumichin06 skriver:

  För att förstå Ryssland bättre, läs Kajsa Borgnäs replik i sin blogg i DN 18 juli ”DN fortsätter sin jakt på den ryska björnen”. Vi är så rädda för Ryssland, det har vi alltid varit. Idéen tt det skulle föreligga något rysk hotbild gentemot Sverige nu, är besläktad med denna gamla ryss-skräck. Talar man med gamla människor i skärgården är de fortfarande livrädda för ”ryssen”. Den var något man skrämde barn med bara för några decennier sedan. ”Ryssen kommer och tar dig om du inte är snäll”.
  Jag har levt i Ryssland några år. Det slog mig tidigt då jag kom dit, hur pass präglad jag var av denna myt. Jag skämdes. Istället mötte jag ett blygsamt, tystlåtet folk. Välutbildat men med ett dåligt självförtroende. Som en elefant i en porslinsaffär. Utrustade med ett svårmod inte helt olikt vårt. Samtidigt gästvänliga och tillmötesgående mot just svenskar. Och framförallt: stolta.
  Ryssland är våra grannar. Har vi verkligen närmat oss dom förbehållslöst? Finns väl få länder med så förutfattade meningar om Ryssland än Sverige.

 10. budkavlen skriver:

  Skilj på medborgare och politiker

  Bäste ”rasumichin06”.

  Som någon sade ovan är de som är rädda allra farligast.

  Det ryska folket har i åtminstone ett halvt årtusende fått vänja sig vid vid ett despotiskt styre. De har fått tåla och lida. Medborgarna har säkert inga aggressioner mot svenskar. Ryssar är lika trevliga som smålänningar. Eller norrlänningar.

  Hur politiker agerar, om de fruktar för sin makt är en helt annan sak. De som lever av det totalitära styret är rädda för att impulserna av demokrati och krav på frihet och mänskliga rättigheter skall underminera deras maktpositioner. Hur de kommer att agera är mera oförutsägbart. Men klart är att de kan bli farliga även för lilla Sverige.

  Och betänk att det tog 10 år för vår upprustning inför världskriget. Den började så smått 1936. Våra stora kryssare blev färdiga EFTER kriget. Vi fick inte köpa annat än andra klassens flygplan och fick inte fram egna av anständiga prestanda förrän på 50-talet.

  Avgörande för våra diskussioner måste vara vilka politiker som KANSKE kan komma att styra Ryssland om 10 år. Utvecklingen just nu inger inte förtroende.

 11. smalanningen skriver:

  Rasumichin06 har rätt i mycket. Vi i Sverige har ett beklagligt sätt att ofta misstro Ryssland men automatiskt tro på väst, givetvis ett arv från kalla kriget där vi fick lära oss i miltärtjänst och liknande att det är ryssen man ska vara rädd för. Det finns fortfarande en del kvar att utföra i demokratins tecken i Ryssland, men det är knappast något man löser över en natt. Det måste få ta tid. Det är bara 15-16 år sen världens största land var i en djup kris som hotade hela världsfreden.

  I just det här fallet tycker jag diplomatin har varit beklaglig från både Ryssland och Storbritannien. Alldeles för mycket ”om vi inte får som vi vill så…”. Inte särskilt värdigt demokratiska länder.

 12. stateira2 skriver:

  OBS ! Stateiras politikblogg har flyttat : http://www.metrobloggen.se/jampolitik , där har jag bland annat skrivit nåt om Ryssland ,

 13. ollemunter skriver:

  stateria!
  Verkar ruskigt, det där om Ryssland. Men totalt hopplöst ointressant, för en svensk arbetargrabb.

 14. knightone skriver:

  Ryska bombplan flög mycket nära Brittiskt och Norskt territorium idag, vilket fick både Norge och Storbritannien att skicka upp incidentflyg.

  Det är kalla kriget fasoner. Ännu ett tecken på att den Ryska militärstaben fått nya direktiv. Det handlar såklart om PR i första hand.

  Källa med foto: http://www.aftenposten.no/english/local/article1896792.ece

 15. populisten skriver:

  rasumichin06 du blandar ihop de enskilda människorna med landet. Visserligen finns det fortfarande ett utbrett rysshat i Sverige, det är naturligt efter alla krig genom århundradena, men det är säkert inget fel på ryssar. Däremot kan ju landet Ryssland hitta på otrevligheter mot sin omvärld även om invånarna är trevliga och gästvänliga.

  Jämför med Tredje Riket. Det är inget fel på tyskar, ändå kom ett parti till makten som ställde till med långt värre saker än vad vi behöver vara rädda att Ryssland ska göra.

 16. knightone skriver:

  Det finns rysshat, israelhat, usa-hat… bara att välja vilken grupp man gör nedslag i när man ställer frågan.

  Något med den naive svenskens beteende och medias förenklande av utrikespolitik.

 17. rasumichin06 skriver:

  Jag hyser också oro för vad som skulle kunna ske i Ryssland eller i vilken stor militär makt som helst. Särskilt som den demokratiska processen tar två steg framåt och tre tillbaka. Samtidigt, vilket också har visat sig, har ju USA spelat en större roll som hotet mot världsfreden de senaste åren än vad Ryssland gjort. Trots detta är vi i Sverige nästan per automatik så rädda för Ryssland. Det är lustigt. Nästan inga av oss har rest dit. Kanske kan en öppnare turism mot Ryssland kunde bättra på detta? Jag hoppas det. Att Ryssland öppnar upp sina visumregler. Men då krävs också detsamma av oss.

  Jag upplever inte något reellt militärt hot från Ryssland gentemot vårt land eller EU. Jag anser att det är att underskatta det nya Ryssland som vi ser växa fram, en generation som är högutbildad, engelsktalande och sugen på tillväxt. Detta är i sig inget hot.
  Det talas mycket om ”ungdomsarmé”, ”Nashij” i media som om denna var ett organ av betydlig makt eller avgörande betydelse. Obehagliga, visst. Men faktum är att de flesta ryssar tycker att dom är idioter, och säger det också till dom. Så paralleller till hitlerjugend känns mest tramsigt. Att en samhällsdebatt inte finns är inte sant. Den finns och växer till sig.
  Putins höga svansföring syftar till att markera Rysslands ställning, främst rörande ekonomiska intressen. Man har en växande ekonomi och självförtroende och tolererar inte direktiv från väst, Det är beklagligt givetvis. Men sandlådepsykologi trots allt. Läs Politkovskaya. Hon skriver ”Problemet med Putin är främst inte att han fått för mycket makt, utan att han har för lite auktoritet”. D v s i Ryssland självt. Mot bakgund av historien har ju i själva verket Ryssland gjort enorma framsteg på sisådär tjugo år. Putin är långt ifrån demokratisk. Men vi får i Sverige faktiskt besinna oss. Han är ingen krigsherre heller. Och framförallt ingen idiot.
  Samtidigt har ju väst målat in sig i ett hörn om man ska tala om demokrati och mänskliga rättigheter eller internationell rätt. Som när Bush halvhjärtat försökte pådriva sin definition på frihet till Putin, och Putin torrt replikerade ”ja, en sak är ju säker, den frihet som finns i Bagdad är vi inte intresserade av i Ryssland”. Tro fan. Vem är det?
  Det handlar knappast om att man önskar väpnad konflikt med väst, eller någon riktig risk för det. Detta är ju ett diplomatiskt spel som bygger på ett ömsesidigt beroende, där man definierar sina positioner, ekonomiskt.
  Det blir bara så töntigt och klassiskt svenskt när man börjar tala om att försvara sig mot ryssen. Det sista ryssarna tänker på är Sverige i den här frågan. Dom är, om man berättar för dem, i allmänhet oförstående och förbluffade inför våra rädslor. Och jag tror det även inbegrioer höga ryska statstjänstemän.

 18. speedmasterii skriver:

  Hej

  Vill börja med att klarlägga att jag är en stor anhängare av dina politiska åsikter samt tackar dig för att du genom denna blogg ger mig som medborgare en enkel möjlighet att skriva till landets utrikesminister. Det kallar jag demokrati och det var nog så grekerna hade velat haft det också.

  Till saken avseende er artikel i SvD som jag med stort intresse läste i morse. En bra artikel på flera sätt men bristande i den avgörande frågan.

  Vart står alliansregeringen i försvarsfrågan?

  Jag delar alla dina åsikter avseende utrikespolitiken men nu var det ju inte det Bo Pellnäs diskuterade i sin artikel utan hur sveriges regering ser långsiktigt på svensk säkerhetspolitik.
  Han undrar hur regeringen ser på försvarsmaktens militära förmåga i nuläget samt dess ekonomi.
  Rysslands tydliga vilja att spänna muskler i ett internationellt sammanhang samt Putins flört med nationalistiska strömningar som nog sitter lite i den ryska ryggmärgen ger ett antal frågor och konsekvenser rörande svensk säkerhetspolitik.
  Dessa frågor tror jag bör klargöras av nuvarande regering så att vi väljare får ett tydligt svar vad er ståndpunkt är inte bara i utrikespolitiken men också i försvarspolitiken.

  Som småbarnsförälder är jag självklart bekymrad om sveriges regering ser försvarsmakten som en kassako som man kan mjölka ur pga ”nuvarande säkerhetspolitiska lugn”. Jag vill trygga framtiden för kommande generationer genom samtal och förhandlingar men grunden för detta är vår förmåga att kunna försvara landet.

  Glad sommar!

 19. lillies skriver:

  Rasumchin..jag håller med, jag ser inte Rysslands militära muskler som ett direkt omedelbart hot mot vår (d.v.s. Sveriges och andra länder i EU) säkerhet och demokrati (men med de resurserna kan de ju bli det om en mindre ansvarig regering kommer till makten). Sedan tycker jag också det var märkligt att Lisa häromdagen på SvD’s ledarsida sade att Ryssland ”överraskande” sagt upp CFE avtalet. Det var väl inte alls särskilt överraskande, de har väl aviserat att så kan komma att ske i närapå ett år nu? Detta eftersom övriga länder inte ratificerat det.

  MacDonalds sång där man kan byta ut ”Hai-Hai” till ”Baria” eller Sirgay” (och associera till de många gånger genomkorrupta öststats ekonomierna nedlusade med bl. a. ”fly by night” bolag? Brutal men ändå rolig på ett bizarrt sätt.

  http://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/97bonnieandclyde.html

 20. Helena Palena skriver:

  ollemunter – vafan gör du på en moderatblogg!

 21. lillies skriver:

  speedmasteri…det finns en hel del attacker mot vårt välstånd och ytterst vår demokrati där det vad vi ser som försvar, d.v.s. militärmakten, tyvärr är inadekvat.

  Och vad menar sådana som du (inte onte menat men jag är lite för trött för att vara mer diplomatisk) när du särger att ”Ryssland spänner musklerna i ett internationellt sammanhang”….varför skall de inte ha någon åsikt när de dels har en jäkla massa erfarenhet av politiska experiment och dessutom är med i säkerhetsrådet?!?!?!

  och tillråga på allt så verkar en hel del västerländska journalister och kreti och pleti stuckit upp huvudena där lite ljus finns och verkat hävdat att konkursförfarande är ett brott mot mänskliga rättigheter…..nääää, skärp er! ”Grease grousen som Vova och Sirgay (eller snarare deras skattemyndighet) har dragit in för för slakt kan de gott få, även om den inehöll lite £$ och övrigt). Hoppas bara de använder det på ett sätt som är bra för landet på lång sikt. den nya försvarsministern efter Ivanov är väl också den som varit motsvarande generaldirektör för deras motsvarighet till Skatteverket, och vad jag förstått så är inte han alls lika inriktad på att bygga upp försvaret till styckepjäser utan snarare mer utbildning till militären och att korta tjänstgöringstiderna, (vilket verkar vettigt med tanke på den kritik som hörts mot den ryska armen).

 22. ollemunter skriver:

  Helena Palema!

  Du menar Carl Bildts blogg.

  Moderaterna = Nya Arbetarpartiet.

  Du vet vad ordet Moderat står för, eller?

 23. speedmasterii skriver:

  lillies…. Att det, som du verkar vara insatt i, finns attacker mot vårt land där ”militärmakten” är inadekvat (fast jag hävdar motsatsen i de flesta fall) fråntar väl inte det faktum att försvarsmaktens förmåga att hävda sveriges neutralitet och gränser är enligt många bedömare otillräcklig utifrån det faktum att vi fortfarande tillskriver oss alliansfria. Dvs att tro att om det säkerhetspolitiska läget förvärras, förlita oss enbart på andra nationers välvilja, Det är naivt.
  ”Sådana som jag” (Och därmed kanske visat vad du egentligen tycker) hävdar bara att vi måste stå upp för konsekvenserna av förd politik. Om vi skall vara neutrala (I fred) och alliansfria (I krig) måste vi också ha en försvarsmakt som är byxad att leva upp till det.
  Sedan kan ju alltid diskusssionen föras i ekonomiska eller assymetriska termer och hot.
  Slutsatsen blir trots detta att vår finansminister gjort uttalanden som inte riktigt tycks takta med omvärldsutvecklingen avseende det säkerhetspolitiska läget. Utan att vara alarmistisk hävdar jag att Bo Pellnäs pekar på för nationen viktiga frågor som inte bara sträcker sig den senaste börskonjunkturen eller bagateller som någon kortsiktig förd ekonomisk politik.

  Men vi har väl alla olika erfarenheter……..

  Sedan vad avser kritiken mot den ryska armen så är nog inte utbildningen det stora problemet utan doktriner och strategin det som i grunden skapat en människosyn främmande vår. Arvet från kommunismen tar givetvis tid att tvätta bort….

 24. mrmhalland skriver:

  Jaha…..

  Nu har då Kosovo deklarerat att de kommer att utropa sig som en självständig nation den 28/11-07.

  Vad jag förstår är det första gången i modern tid detta händer.
  En provins vill bli en nation.
  Denna provins leds under FN’s styre.
  Denna ”icke-nation” har en premierminister (över vad ?) som trotsar FN utan att få mothugg….
  Ska de också införlivas i EU ???

 25. […] Ryssland och Europa Lite av säkerhetspolitisk debatt har det faktiskt blivit i bladen denna sommar, om än mer grundad på enstaka […] […]

 26. mrmhalland skriver:

  Top Posts « WordPress.com Says:

  Från vem kommer denna ”icke-kommentar” ?

 27. Kachina skriver:

  ”Om vi skall vara neutrala (I fred) och alliansfria (I krig) måste vi också ha en försvarsmakt som är byxad att leva upp till det.”

  Vi kommer aldrig, med dagens krigsteknik, kunna bygga upp en krigsmakt som är ”byxad” att försvara landet. Vi kan satsa på specialförband, flyg och teknik, elektronik, kommunikation och störningsutrustning, samt ett enat EU. Om detta EU samtidigt har ett nära samarbete med NATO är upp till våra politiker att avgöra, men vi kan inte förlita oss helt på NATO-samarbetet. EU- måste ha egen försvarsmakt och gemensam utrikespolitik.

  (Och gemensam valuta. Säger det bara för att det verkar som om vissa har så bråttom att de vill hoppa över några viktiga trappsteg.)

 28. Helena Palena skriver:

  ollemunter – ja, vänster och höger håller på att flyta ihop! Kommunismen kan slänga sig i väggen. Moderaterna är det nya arbetarpartiet – för SAP klarade ju inte av det! Okey Olle – du passar här!

 29. billyjoejimbob skriver:

  läste en mycket intressant söndagskrönika om dagens ryssland av per t ohlsson i sydsvenska dagbladet idag söndag

  ett litet utdrag

  ”* Det första, att säkra den inre kontrollen, är redan avklarat. Putin, formad i den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB, har monterat ned de demokratiska strukturer som började byggas upp på 1990-talet. Han avgår 2008, men det står klart att efterträdaren hämtas ur hans egen auktoritära krets.
  * Det andra steget är direkt inflytande över tidigare sovjetiska och sovjetkontrollerade områden, ”det nära utlandet”. Ryssland har försökt styra politiska processer i Georgien och Ukraina. De baltiska staterna och Polen utsätts för ihållande provokationer.
  * Tredje steget, just påbörjat, är att utmana USA, politiskt försvagat av kaoset i Irak. Det senaste halvåret har Putin, i mer eller mindre förtäckta ordalag, anklagat USA för att söka världsherravälde och gjort absurda jämförelser med Nazityskland. Toppmötet nyligen mellan Putin och George W Bush i Maine har inte dämpat Rysslands vilja att framställa sig som USA:s enda verkliga motkraft.”

 30. Kachina skriver:

  ”…..och gjort absurda jämförelser med Nazityskland.”

  Tyvärr, är de inte så absurda som du vill göra gällande. Det övergripande målet är en liten härskande elit över den stora massan, medlen är desamma, både medialt och militärt. Det är bara ett fel. Det är fel man som har rätt i sina iakttagelser.

 31. billyjoejimbob skriver:

  det var väldigt överraskande att du kommenterade på detta sätt

  det har vi aldrig hört förut från dig ekorren ;-)

  ha det så bra däruppe** i alla fall

  ** norrland och huvud

 32. Kachina skriver:

  ** (lika tomt på bägge ställena :-)

 33. lillies skriver:

  speedmasteri…

  javisst ska vi ha ett försvar som är adekvat men skall man tala om den förda politiken och dess konsekvenser så är det tyvärr så att vi i vår ”välvilja” och möda att ses så nicey nicey skänkt en hel del försvarsmateriel till bl.a. till baltstaterna som tyvärr inte har kunnat förhindra att en del vapen numera kan återfinnas hos organiserade kriminella i Sverige!! (För att vi i vår iver att stödja ”självständighet” inte sett brister i form av bl.a. korruption).

  Och beträffande ”visat vad jag egentligen tycker” så betecknar jag mig som neokonservativ. Olyckligtvis så är det många som kallar sig neokonservativa eller liberalkonservativa som verkar ha bluddrat bort vissa väsentliga delar av ideologin (som förvisso inte är statisk genom tiden eftersom samhället i övrigt inte är det).

  Ett väsentligt fundament i neokonservatismen och liberalkonservatismen är bl.a. beträffande statsskick och utrikespolitik är att man skall sträva mot tyranni och att världspolitiken inte kan styras av en, bestämmande enhet (även om den enheten råkar heta USA). På 50 till början av 70 talet präglades neokonservatismen av militärisk antikommunism, som knappast är akut relevant i dagsläget. och observera att jag är inte anti-amerikan men jag är glad att man från USAs sida nu förklarat att man avser att följa Geneve konventionen.

  Problemet med finansministern och försvarsministeriet har väl dels grund i att en del anställda i debattartiklar uttallat något som liknar propaganda till en förnyad rysskräck som inte känns helt relevant. Och Odenberg har väl också hutat åt dem.
  Sedan är det väl klart att Sverige skall uppfylla de åtaganden man tar på sig beträffande internationella insatsstyrkor (dock kan man hoppas att de är genomtänkta och att vi tänker oss för när vi i vår välvilja skall skänka bort vapen till nyss självständiga länder där de riskerar att hamna i händerna hos personer som Max Kurochkin).

  speedmasteri…

  se där har jag förklarat lite om ”vad jag egentligen tycker” och framförallt varför. Hur är det med dig…varför tycker du som du tycker?

 34. lillies skriver:

  Alla de som ansser att det skulle räcka med USA som enda dominerande ”världspolis” bör kanske betänka dels de låga valdeltagandena och dels att undersökningar visat att endast 51% av ”highschool” ungarna tycker att nyhetsmedia skulle få publicera artiklar och inslag utan föregående godkännande av staten.

  Nu är jag inte en stor anhängare av olika undersökningar (har sett för många som inte går att svara på om man har hjärnan påslagen) men det resultat som skrivs om är ganska skrämmande (och får de mest rabiata USA anhängarna rysskräckpropagandisterna att verka lätt komiska).

  ….
  And to think: Many of these nascent citizens will soon be casting ballots, not to mention making your elder-care plans. Such bodes well neither for us here nor for others elsewhere as we seek to export freedom and democracy abroad.

  http://www.jewishworldreview.com/kathleen/parker1.asp

 35. lillies skriver:

  Med ”sträva mot tyranni” avser jag givetvis att sådant skall söka bekämpas. Sedan är det väl kanske en kalibreringsfråga vad för slags ”majoritetens tyranni” man får tåla, det ser väl knappast lika ut i alla länder.

 36. speedmasterii skriver:

  lillies….

  Intressant information att svenska vapen hamnat i händerna på ”organiserade kriminella i sverige”… Menar du att sverige som nation står som ansvarig för detta? ”För vår vilja att vara nicey, nicey”???

  Jag förstår vad du säger men inte din slutsats… Att vi ej skall hjälpa fria stater? Stödja demokratisk uppbyggnad i vårt närområde? etc etc.

  Nå, Det du hela tiden undvikit att resonera om är diskrepansen mellan det säkerhetspolitiska läget och finansministerns uttalanden om att spara 4 miljarder7 år på försvarsutgifterna.

  Att förklara det genom ogenomtänkta uttalanden från anställda statstjänstemän på departementen ger ju inte mig som medborgare en lugnare känsla i magen…

  Självklart lillies kan inte du svara på dessa viktiga frågor utan endast försvarsministern och finansministern…
  så låt dem.

  Ps. Det finns svenska vapen i alla konflikter världen över, och amerikanska, och ryska, och kinesiska, och brittiska, och tjeckiska, och finska, och turkiska, och rumänska, och franska, och tyska och..och……………….. Ds

%d bloggare gillar detta: