Systemskifte?

Almedalsveckan har kanske inte hetsat upp sinnena alltför mycket, men nu ser jag i dess slutskede att Lars Ohly bedrivit agitation på temat att ett systemskifte pågår i Sverige.

Och ett sådant är i den ohlyska semikommunistiska världen per definition alldeles förfärligt.

Vad Ohly måhända borde inse är att det sedan snart två decennier sedan pågår ett enormt globalt liberalt systemskifte. De slutna system och stängda ekonomier som han och hans parti i decennier har förordat överges i rasande takt, och världen utvecklas och globaliseras på ett sätt som skapar helt nya förutsättningar och helt nya möjligheter.

En av dagens viktigaste politiska uppgifter är alldeles självklart att se till att vårt Sverige och dess medborgare kan få en så god position som möjligt i denna tid av snabb global omvandling.

Det handlar om att vara med och bygga för fred och säkerhet i Europa i dess helhet genom den Europeiska Unionen. Men Ohly och hans gäng vill inte vara med i det arbetet. Också nationalismems murar skall bevaras.

Det handlar om att med ett klimat för företagande i världsklass skapa förutsättningar för en välfärd i världsklass i framtiden. Någon annan väg till det målet finns faktiskt inte. Välstånd kommer ytterst av företagande – dessvärre inte av staten. Men inte heller här vill Ohly och hans gäng vara med.

Och det handlar om att riva hinder för handel, samarbete och kontakter i världen i dess helhet. Den fria handeln är inte minst möjligheten för tidigare fattiga nationer att börja sin klättring mot en bättre tillvara. Men Ohly och hans gäng är mot.

Det handlar också om demokrati och de möjligheter denna faktiskt ger.

Några stenkast – tja, rätt rejäla – från Almedalen på Gotland ligger ett Estland vars klättring från socialismens elände borde ha en del att lära. Med nuvarande tillväxttakt i ekonomierna i Sverige och Estland kommer Estland på ca ett decennium att ha kommit upp i vår ekonomiska standard. För två decennier sedan var elände det som de hade mest av.

Om detta tror jag dock inte att Ohly talade på Gotland.

Ja, tack och lov håller världen på att lämna de gamla system, skrankor, murar och begränsningar som Ohly och hans grabbar i det längsta försöker att hålla fast vid.

Det skiftet är ett skifte till en öppnare, friare och bättre värld.

Allt är förvisso inte enkelt. Nationalism blandas ofta med främlings- och förändringsrädsla i motstånd och tvivel också mot samarbetet i vår egen del av världen. Och i delar av världen ser vi krafter som – också med våldet som vapen – vill vrida moderniseringen tillbaka i ett mörker av förtryck och fördomar.

Om detta tror jag inte att Lars Ohly hade någonting att säga. Förhoppningsvis känner även han ett visst obehag över det sällskap som hans agitation mot modernisering och frihet och förändring riskerar att placera honom i.

377 Responses to Systemskifte?

 1. Kachina skriver:

  ”Ja, tack och lov håller världen på att lämna de gamla system, skrankor, murar och begränsningar som Ohly och hans grabbar i det längsta försöker att hålla fast vid.

  Det skiftet är ett skifte till en öppnare, friare och bättre värld.”

  Ja, det låter vackert Carl, men faktum är att vi går tillbaka till den värld som fann i Europa före 1789 och den värld som dominerat Latinamerika det senaste århundradet. Om du inte lagt märke till det, så kan jag taala om att du sitter i en militärjunta som betraktar Sverige som en kaserngård och folket som håglösa, myglande värnpliktiga som skall bestraffas kollektivt. Det är inte ett dugg bättre än Ohlys kommunism. Det är faktiskt samma skit, den ena ligger till höger och den andra till vänster.

 2. grugel skriver:

  Kachina.
  Det vore intressant att veta vad du står för?
  Du liksom Ohly är emot mycket.
  Men vad vill du göra Kachina?

 3. karrman skriver:

  grugel

  Kachina är asfaltssocialist. Vill nationalisera hela infrastrukturen.
  Fråga mig inte varför monopol är bättre än konkurrens.

  Inrikespolitiskt anser han vi återupplever 1930-talet och att nazisterna
  är på frammarsch…. i Sverige!

  Kort sagt han lever i en annan dimension än oss vanliga.

 4. Kachina skriver:

  Jag talar om ett socialt samhälle där infrastrukturen ägs av samhället. Där är det naturligtvis viktigt, mycket viktigt, med eget företagande, men infrastrukturen, det för alla i samhället livsnödvändiga, skall inte ägas av oligarkerna.

  Jag ser dessutom att Maudan definitivt inte vet vad hon talar om, varken när det gäller småföretagande eller momsredovsining. De signaler staten nu går ut med till enskilda företagare är att du ÄR företaget och du har momsredovisning varje helår. De personliga konkurserna torde dugga tätt om staten inte talar om att som företagare är du schizofren, du är en fysisk person och en juridisk person i samma och alla pengar som kommer in i företaget är inte dina. Om du har hundratusen mer än du borde ha, kanske det är momsen, inte krogpengar. Ni som nu är så kunniga, varför talar ni inte om för dessa nystartande att de måste bygga ett vattentätt skott mellan företagets konto och det privata kontot. Det är det första en ny företagare måste lära sig.

 5. ollemunter skriver:

  Håller med dig Kachina, det är samma dynga, oavsett det kommer från vänster eller höger.

  Och sen det andra då, Facism eller Kapitalism. Spelar det någon roll som det nu är vilket. Vi har ju fått det om halsen och lär väl inte bli av med den kvarnstenen så lätt.

  Men finns det liv så finns det hopp.

 6. karrman skriver:

  Kachina

  Kan vara intressant att höra vad du vill nationalisera i Sverige av idag?

 7. Kachina skriver:

  Jag tycker inte vi skall sälja ut annat än möjligtvis systembolaget. Men, att sälja ut SBAB är ju en direkt bjudning till bankerna att öka plundringen. Vi behåller det vi har, plus att kopparnätet, master och stationer skall ägas av nationen och därmed vara under nationens kontroll. Jag tycker det är helt åt f-n att en rysk oligark skall ges möjlighet att äga och kontrollera hela vårt kommunikationsnät.

  Det är helt riktigt att Sverige inte behöver något försvar. Ingen behöver invadera oss. Lite underhandskontakter och trevliga samtal med Allianzen, är det fritt att köpa valda delar av landet, utan konkurrens och budgivning.

 8. karrman skriver:

  Det viktiga när man privatiserar är att man inte gör det med naturliga monopol, om
  man inte kan säkerställa att de konkurrensutsätts. Kopparnätet är ett sånt exempel.
  Ingen poäng att flytta monopolvinster från stat till privat sektor.

  I övrigt är det en stor poäng att privatisera så mycket som möjligt.
  Konkurrens är alltid bättre än monopol.

  Finns några sektorer som skola och sjukvård som finansieras kollektivt, men där
  produktionen av tjänsten mycket väl kan vara privat.

  En annan viktig punkt är hur digitaliseringen av ekonomin påverkar regelverket i ekonomin. En digital produkt är icke-exklusiv, dvs. kopiering av informationen
  som produkten har inskränker inte någon annans nyttjande. Det skiljer dem från
  fysiska produkter. Blir intressant att se hur detta påverkar regelverket.
  Möjligt att länder som anpassar sin lagstiftning efter detta kommer ha en
  konkurrensfördel jämfört med övriga.

 9. Kachina skriver:

  ”Finns några sektorer som skola och sjukvård som finansieras kollektivt, men där
  produktionen av tjänsten mycket väl kan vara privat.”

  Här måste finnas både och. Världens dyraste sjukvård USA:s, har blivit precis så dyr just på grund av den är alltför privatiserad.

  Sedan kom jag ihåg ditt tidigare inlägg om 30-talet och nazismen. Tydligen förstår du inte de mekanismer som låg bakom förintelsen på 40-talet. Det är samma mekanismer som nu ligger bakom morden på uteliggare i USA, det som pågått länge i Latinamerika och bara är en tidsfråga innan det kommer hit.

  Politiker tar sig till makten genom att skuldbelägga en utvald grupp i samhället, anklaga dem, förnedra dem, tala om att de är mindre värda. Bush tog sig till makten på precis samma sätt som Allianzen, han utmålade socialbidragstagare, sjuka och arbetslösa som parasiter.

  Såsom de gamla sjunga, kvittra de unga. Det som sägs vid köksborden, tolkas av barnen, och det som sägs vid köksborden är sällan egna tankar, utan en upprepning av favoritpolitikern. Därför mördas hemlösa i Amerika, därför kunde förintelsen komma till stånd.

 10. Kachina skriver:

  Förresten, jag glömde berömma maggi för inlägget 4:25. Hon har tydligen humor ändå, någonstans långt därinne, en humor som kommer fram kanske efter ett glas rött. Ta ett glas till, maggi, så blir du mindre rigid.

 11. claesretired skriver:

  Verkligen synd att Kachina lägger sina egna ord i andras mun. Vem i alliansen har kallat socialbidragstagare , sjuka och arbetslösa för parasiter?Kanske beror det på att han själv, utan att inse det, är kvar i trettitalet. Han sätt att stava pekar i samma riktning.

 12. karrman skriver:

  Tror USA står inför en socialisering av socialförsäkringarna på sikt.
  Privata sjukvårdsförsäkringar har visat sig vara dyra och förknippade med dålig
  täckning.
  Läs vad Stephen Cecchetti har att säga:
  The inevitable future of the health care system .

  http://www.voxeu.org/index.php?q=node/363

  Slutsats: finansieringen av sjukvården kan inte vara privat.

  En annan fråga är globaliseringens vinnare och förlorare. Viktigt att konstatera att nettot är positivt, men att förlorarna antagligen är större grupper än tidigare.
  Viktigt att vara uppmärksam på detta. Kan vara en poäng att sänka skatterna för
  låginkomsttagare än mer i framtiden, samt att förfina stödinsatserna.

  Viktigt att inte glömma de hundratals miljoner människor i asien som får det bättre
  genom globaliseringen. Det är som Sverige för 100 år sedan.

  Poänglöst att jämföra Sverige med USA och Latinamerika.
  Vi har en helt annan historia och social situation.

 13. anlete skriver:

  Kachina språkbruk tyder på ett förakt för sin egen person.

 14. Kachina skriver:

  ”Vem i alliansen har kallat socialbidragstagare , sjuka och arbetslösa för parasiter?”

  Mycket kan sägas utan att uttala själva ordet, man förstår ändå vad som menas. En av omskrivningarna är väl ”bidragsberoende” som använts flitigt av samtliga fyra partiledare, fastän det handlat om ersättning vid skada som man betalt försäkringspremie för.

 15. Kachina skriver:

  anlete

  Ja, på sätt och vis. Förakt för mänskligheten ligger väl närmare sanningen.

 16. Kachina skriver:

  ”Vi har en helt annan historia och social situation.”

  Så, sade man 1986 då jag påstod att byggbranschen skulle kollapsa när skattereformen trädde ikraft, eftersom så hade skett i England när samma reform infördes där. Trots att byggbranschen i Norge kollapsade av samma reform, vidhöll man att vi hade en annan situation. Det visade sig att vi inte hade det. Precis samma hände här. Jag kan försäkra dig att det som hände i Tyskland kunde och kan lika gärna hända här, samt att det är en tidfråga innan det som händer i Amerika händer här. Om vi räknar in kioskmordet i den kategorin, har det redan hänt.

 17. Kachina skriver:

  I övrigt har du tolkat situationen helt rätt när det gäller vinnare och förlorare i världen. Vi får en liten grupp Superiors och en stor massa Inferiors. Många har fått det mycket bättre i asien, men ännu fler sitter i arbetsläger eller lever av prostitution.

 18. karrman skriver:

  Liten grupp vinnare?

  100 tals miljoner vinnare i asien även om kapitalismen i Kina är råbarkad.

  Tror att nettot är positivt även i Sverige.
  Min poäng är att globalisering alltid leder till vinnare och förlorare.

  Sverige är egentligen ett exempel på ett land där framgångarna i exportindustrin
  varit drivkraften till att sprida detta välstånd i hela ekonomin.
  Utmaningen är att finna mekanismer för detta även nu.

  Se t.ex Achieving Progressive Tax Reform in an Increasingly Global Economy
  för amerikanska förhållanden.

  http://www1.hamiltonproject.org/views/papers/furman/200706summers_bordoff.htm

 19. Kachina skriver:

  De progressiva skatterna har de nackdelar som beskrivs i artikeln, men de löser man inte genom att sänka skatterna för de redan äckligt rika. Därför har jag brådis med att det bildas tre-fyra block i världen som en sorts världs-styrelse, vilket kan göra det mindre lätt att flytta pengar mellan länder om varje block har likvärdiga regler och att pengaflytten mellan blocken kan granskas.

  700 miljoner i Kina lever under fattigdomsgränsen, nära svält och i svält. Granskar man Englands siffror närmare ser man att de rika blivit rikare och de fattiga blivit fler.

  Är det en sådan värld vi vill ha? Nej, tack. Då är det mest intelligenta vi kan göra, att trycka på den där röda knappen och göra kemiskt rent på planeten.

 20. testaren skriver:

  Jag hittade en ganska kul analys, ur ett intervjutekniskt perspektiv, av Ulf Kristoffersons intervju med Carl Bildt, som ju blev ganska omskriven:
  http://melinen.blogspot.com/2007/01/att-intervjua-carl-bildt.html

  Som jag sagt tidigare, CB är en definitionsmässig ur-räv, och oavsett vad man tycker om honom för övrigt(alla här älskar ju inte gamle goe CB) nästan måste man roas av detta.

 21. testaren skriver:

  Kachina:

  Det är möjligt att det är det mest intelligenta att göra…
  Om man för att räkna ut intelligens använder formeln IQ = I och inte, som någon jag nu inte minns vill, IQ * EQ = I… :-)

  Även en imperfekt värld förtjänar dock att leva, enligt mig.

 22. nubbe skriver:

  Ytterligare två assyrier mördades i Irak

  VÄRLDEN Igår, fredag, begravdes två assyrier som föll offer för det ökade våldet mot kristna i Irak. I Tell-Sqof begravdes assyriskan Amira Hirmez, 35 år gammal, som mördades i staden Samaraa och i Baghdeda begravdes assyriern Paulos Mouma som kidnappades i måndags och hittades mördad under fredagen.

  I torsdags mördades den 35-åriga assyriska kvinnan Amira Hirmez i sin bostad i staden Samaraa i Irak. Enligt hennes barn och svärfar, som var närvarande när hon mördades, trängde sig beväpnade män in i bostaden och sköt henne med tre skott. Hon dog omedelbart medan hon höll sitt två månader gamla barn i sin famn.

  Knappt ett dygn efter händelsen i Samaraa hittades den döda kroppen av Paulos Mouma, en assyrier hemmahörande i staden Baghdeda på Ninve-slätten. Mouma kidnappades måndagen den 9 juli av en extremistisk islamistisk grupp som krävde en lösensumma på 20.000 amerikanska dollar för att släppa Mouma fri. Pengarna tvingades Moumas anhöriga samla ihop och ge till kidnapparna som trots detta mördade Mouma.

  Med detta har ytterligare två assyrier mist sina liv i ett Irak där våldet mot den kristna befolkningen i landet allt jämt eskalerar.

  Hur länge skall du blunda…tills Assyrierna är utrotade eller??

  /Nubbe

 23. Monika skriver:

  *Det skiftet är ett skifte till en öppnare, friare och bättre värld*

  Ja jag vet inte Carl Bildt. Hittills så verkar alliansen införa alltmer av kontroll inom alla områden.
  Jag inser att du talar om ett systemskifte globalt sätt. Men bör inte detta gälla även hemma i Svedala…. för efter regeringsskiftet kan man inte påstå att det har blivit öppnare, friare och bättre. Det blir lite konstigt att du talar om världen i sådana ordalag, när dessa ord blir allt mer tomma här i Sverige med Alliansen i regeringsställning i vilken du ingår….

  Vi lever nog inte i samma värld du och jag!

 24. kattmat skriver:

  Jag orkade inte läsa allt. Men du verkar vara en hyvens man du, Karl.
  Peace! http://www.kattmat.net

 25. stig2entreprenoren skriver:

  Ohly och hans grabbar är inskränkta så det förslår.
  De förstår ej det nya ”språket” och ingen logik eller goda föredömen verkar kunna rubba på detta. Man kommer inte vidare utan förblindas av sitt ”gamla tugg”. En sorts ”förlorarmentalitet”? Bevaka andra, snacka mycket och göra litet. De verkar dock gilla konsumtionssamhället även om de inte vill erkänna detta. Missundsamheten är ett annat kännetecken?
  Ohjälpligt inskränkta – Jag ser ingen annan förklaring.

  Ohlyckligt kära?

 26. Kachina skriver:

  Testaren, Carl Bildt och alla andra.

  Jag är inte alls emot globalisering och öppna gränser. Det jag reagerar mot är denna premiering av en sorts elitmänniska, där framgång är listighet, IQ att på smartaste sätt ta största delen av den gemensamma kakan. Vräka sig i överflöd medan andra svälter, samtidigt som man förnedrar och dödar människor som inte har samma förmåga att vara giriga.

  En mänsklighet som inte kan bättre, en mänsklighet som stimulerar dessa lägre egenskaper, är ett stort misslyckande som egentligen borde utrotas, plöjas ner i myllan som man gör när potatislandet drabbats av brunröta. För de 4,5 miljarder som lever ett miserabelt liv, torde det knappast spela någon större roll.

  Jag missunnar ingen framgång, men jag kräver måtta. Den som vill belöna sig själv med en Ferrari får väl göra det, men förnedra inte de som inte kan görs det, handikappade, sjuka och arbetslösa. Ert förakt för andra blir synligt genom att era barn för vidare det som sägs vid köksbordet. De efterlämnar döda uteliggare, genom att slå ihjäl den eller tända eld på dem.

  Det är vardagsmat på de amerikanska kontinenterna där er livsstil och era ideal har utvecklats i Latinamerika, sedan förstärkts genom Reaganismen/Thatcerismen. NI är ansvariga och jag menar att om mänskligheten domineras av kräk som ni, bör den utrotas.

 27. karrman skriver:

  Kachina

  Det du ska jämföra Sverige med är andra nordiska länder.
  Hittar du inslag av det du pratar om i den nordiska modellen kan du
  vara orolig annars inte.

 28. Kachina skriver:

  Ett tillägg

  Nyliberalismen premiering och idolisering av en liten ekonomisk elit, är exakt samma fenomen som Hitlers premiering av en arisk ras. Det är samma beteende, bara andra ord.

  När regeringen, medan pengarna regnar från himlen över de rika, sitter och planerar för hur de skall göra livet sämre för de sjuka, är det samma sak som de restriktioner och begränsningar som infördes mot judar på 30-talet, bara olika metoder.

  De som står för den här ideologin är inget att göra åt, men ni som genom er passivitet och indirekta stöd gör det möjligt att genomföra, borde fan i mig skämmas. Ni är lika tanklösa som den stora massan i Tyskland var på 30-talet och det måste det kollektiva tyska medvetandet skämmas för än idag.

 29. Kachina skriver:

  karrman

  Du är en dum gås, som inte ser att vi inte behöver söka i de nordiska länderna. DET FINNS HÄR.

 30. stateira2 skriver:

  Lars Ohly är galen

  http://stateira.blogg.se

 31. Monika skriver:

  Jag använder inte samma ordval som Kachina, men jag håller med om innebörden – alltför många är blinda och kan inte se vilka konsekvenser nuvarande politik får i ett både kortare och längre perspektiv… och att detta inbegriper oss alla, även dem som jobbar. För vem vågar bli sjuk eller arbetslös. När man hela tiden pratar om jobb, jobb, jobb som om lönearbete anses vara nyckeln till all välgång och lycka, ja då utesluter man alla andra val för oss individer. Andra val som kan få oss att känna oss värdefulla och lika goda medborgare som den som kan köpa en Ferrari. Jag vill t.ex. inte ha någon! För mig räcker min lilla bil … För VEM är det bra att tvinga enskilda individer att ta vilket jobb som helst, även om det sliter ut henne i slutändan…. Inte är det Sverige som nation iaf. Men då är det bra att ta bort a-kassa och sjukförsäkring och skapa en grundtrygghet, som hon får betala själv och inte som nu att vi delar på kostnaderna… Det låter så bra, men när man tittar närmare på förslaget, ja då ser man att detta är något som bidrar till en större kontroll. För om du får ett grundbidrag, för jag förmodar att man måste ta det. Ja, då krävs också motprestation. Trots att det är dina egna pengar det handlar om. Frågan är hur det går för grundbidraget för dem som inte lyckas få jobb. Många frågor, men inga bra svar. Ja, det är en öppnare, friare och bättre tillvaro vi går mot i Sverige. Om man har pengar, och inte är sjuk eller arbetslös… !!!

  Tvång och obligatorium leder alltid till minskad frihet för den som blir föremål för det. En självklarhet som inte behöver nämnas … men talet om frihet klirrar falskt.

 32. Torsten skriver:

  Ja stateira, han är kommunist.

 33. Kachina skriver:

  Torsten

  Kommunisten är spegelbilden av kapitalisten.

 34. Monika skriver:

  Kachina
  Ju längre ut i ytterkanterna ismerna kommer, så verkar de mötas … idealister som försöker klämma ner en fyrkant i en cirkel och när de inte lyckas drar man sig inte för att åstadkomma det med både fysiskt och psykiskt våld… i mer eller mindre grad. Det är individen som skall passa idealet och inte idealet som skall formaas utifrån individen…. och framför allt vara föränderligt i enlighet med individens förutsättningar.

 35. billyjoejimbob skriver:

  tänk om bloggens lilla ekorre hade makten vad skulle då hända

  antagligen skulle han framstå som en blodig despot i avsaknad av upplysningsideal

  varför

  zaubermannen från norr tolererar ej annat tyckande än sitt eget

  alla oliktänkande möts av okvädesord

  satir eller parodi

  så har tydligen en äkta gammal betongsosse hämtat kraft nämligen monika som
  drömmer om det förgångna och betraktar dagens verklighet med tydliga tecken på kraftig dimsyn

  hennes helhetssyn hyllar starlets som sahlin nuder morgan johansson berit andnor
  palme sten andersson och per albin hansson
  sweet dreams

  har vi ej fått nog av sådana cementerade figurer

  by the way
  det finns en mycket läsvärd artikel i dagens Svenska Dagbladet
  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16223571.asp

 36. billyjoejimbob skriver:

  artikeln har rubriken

  USA VISAR VÄGEN

  än finns det hopp tycker säkert den stora massan av svenskar som har svårt att göra sig hörda i den annars vanligtvis usa- hatande svenska journalistkåren som på sedvanligt socialistiskt manér filtrerar informationen

 37. Monika skriver:

  *så har tydligen en äkta gammal betongsosse hämtat kraft nämligen monika som
  drömmer om det förgångna och betraktar dagens verklighet med tydliga tecken på kraftig dimsyn*

  Nej, det är faktiskt tvärtom – jag är FÖR frihet utan ismer och idealism. Jag har noterat att tiden fått mig att bli mer och mer opolitisk. Tror inte på ideal längre, inte heller på att någon skall ha makten. Min far skulle vända sig i sin grav om han fick höra att hans dotter anses vara en betongsosse….

  Jag tror på avtal, kontrakt, förhandlingar på lika villkor… Ett företag är inte till för att GE någon jobb utan för att gå med vinst och expandera. MEN, en företagare klarar sig inte själv och behöver hjälp och därför anställer denna personal. Utan den, skulle företaget bli ett enmansföretag som aldrig kan bli stort.

  Vi bidrar gemensamt och bör därför också ta gemensamma beslut och jag anser att delaktighet i det som handlar om ens eget liv är en självklarhet…. och att det är mina förutsättningar som skall vara styrande. Inte andras föreställningar om VEM jag är och KAN klara av.

 38. Torsten skriver:

  Ekorrn i Byske har fått en liten support.
  Det blir två träskallar i skogen.

  Ert samhälle fanns i östra Tyskland. Det är snart 18 år sedan det brakade ihop.
  Kom inte och säg att Ni förespråkar demokrati.
  Det Ni skriver om är rena kommunistdiktatur.
  Ingen får ha det bättre än den andre. Alla skall ha det lika dåligt.

 39. billyjoejimbob skriver:

  på dylikt sätt beskriver ofta zaubermannen från way up north sina meningsmotståndare

  se exempel nedan och håll andan

  ”NI är ansvariga och jag menar att om mänskligheten domineras av kräk som ni, bör den utrotas.”

  trevligt trevligt ekorren

 40. Monika skriver:

  Trä är föränderligt … förändrar sig i takt med tidens gång och vädrets växlingar …

 41. billyjoejimbob skriver:

  oj oj oj vilken insikt i företagande mm mm som monika visar

  den gamle eleganten gento i real madrids klassiska uppställning med bl a di stefano puskas santa maria mfl hade nr 11 på tröjan

  dvs precis som monika vänsterytter (fast på ett mer sympatiskt sätt)

 42. Monika skriver:

  Jag har inga stora insikter i företagande, men talet om att företag startas för att GE andra jobb är ett stort lurendrejeri … tycker jag. För lixom dina uttalanden så bygger det på värderingar, inte om insikter …

 43. billyjoejimbob skriver:

  och när sa vem v.g. precisera att företag startas för att ge jobb

  tala om lurendrejeri å det grövsta

  men vad kan man förvänta sig av cementblandare av sextioåtta års modell

  jag upprepar pls precisera ditt uttalande

 44. Kachina skriver:

  Torsten

  Nyliberalism är en diagnos,……manisk psykos. Samma psykos som drabbade Tyskland och delar av Sverige, Norge på 30- och 40-talet. Kalla den den ariska rasen eller den ekonomiska eliten, de ser ändå andra männsikogrupper som mindre värda. Det som sägs vid köksborden, avspeglas på gatorna, i Tysklands 30-tal och i nutid, i de amerikanska kontinenterna och även här i Sverige. Mindre värda männsikogrupper kan man roa sig med att misshandla och döda. Kioskägaren var invandrare, pensionärerna som rånades och misshandlades tillhörde alla de mindre värda. De här barnen är inte födda med de attityderna utan någon har inplanterat dem, först vid köksbordet och sedan av politiker som förstärker köksbordslogiken för att komma åt makten. När så skett, att de har makten, är agerandet sanktioneerat av staten. Det är precis, exakt, samma väg som nazismen gick. Ni är så dumma att ni inte ens känner igen en militärjunta om den inte har uniformen på sig.

  billyjoe

  Är det någon mening med en art där bara 20% har ett meningsfullt liv? Ni som lever i den nyliberala psykosen är lika dumma som slavskeppens ägare/kaptener. Alla slavskepp kom inte fram. Det talas det tyst om, men en av orsakerna var att de slavar som packats tätt nere i kölsvinet, var också de som hade möjlighet att dra ut bottenpluggen. En del var intelligenta nog att räkna ut vad framtiden hade i sitt sköte och gjorde det. Drog ut pluggen.

  Därmed löstes alla problem, för alla. Slavar som slavägare.

  Den republikanska nyliberala kapitalismen är något av det mest idiotiska jag skådat. Det är så enkelt, så enkelt, att se era avsikter att skapa en värld för en liten grupp Superiors som betjänas av en stor massa Inferiors. Det är dömt att misslyckas.

 45. Torsten skriver:

  Oj, oj oj Kachina,

  Jag tror Du fått en själsfrände -:)

 46. Monika skriver:

  Jag vet inte vad man kan förvänta sig av en cementblandare av 68-årsmodell, men du tycks göra det… Jag lever i framtiden, inte bakåt. Inte heller upprepar jag ständigt om dåtiden, men du gör det. Frågan är vem som är cementblandaren här …

 47. Kachina skriver:

  Tack och lov att det ändå finns en människa med förståndet i behåll.

 48. Torsten skriver:

  Piff och Puff,

  Stackars Pluto :->

 49. evilchamp skriver:

  Kachina: Vilka diagnoser finns i din journal? Kroniskt komperativt 30-, 40-tals beroende?

 50. Kachina skriver:

  Jaha, du känner dig som en hund. Kanske för att du är det, knähund åt Allianzen?

 51. Monika skriver:

  Såg Piff och Puff och Pluto på ett plan för inte så länge sen.
  Men, de blev ju sams till slut…

 52. Torsten skriver:

  Titta på Kalle Anka,

  Nästa jul tar jag Dig -:)

 53. billyjoejimbob skriver:

  monika

  jag ser att du glömmer att precisera ditt svepande uttalande ”företag startas för att ge jobb”

  jag upprepar därför vem sa det och när

  kom igen nr 11

 54. billyjoejimbob skriver:

  zaubermannen fortsätter efter sitt förstånd

  ”Det är precis, exakt, samma väg som nazismen gick. Ni är så dumma att ni inte ens känner igen en militärjunta om den inte har uniformen på sig.”

  tänk er denne ekore i maktens boningar

  antagligen hammaren och skäran i kubik

  blod över sydsverige inkl stockholm

 55. Monika skriver:

  Jag skrev inte att någon sagt det. Jag konstaterade faktum att företag inte skapas för att GE andra jobb.,,, i syfte att poängtera att företagen behöver de anställda.
  MEN,
  det ingår underförstått ändå … Vi måste ge företagen lättnader så att nya jobb kan skapas… Det är ju inte därför företagen skall få lättnader, utan för att de skall överleva och få högre vinster … Och så heter det ju faktiskt arbetsGIVARE…. mm. mm. Och att FÅ ett jobb. …

 56. Monika skriver:

  Det är låångt kvar till jul. Jag hinner nog lägga upp en strategi.

 57. kruzze skriver:

  Kachina m.fl., när ska ni socialister lära er att facsism, nationalsocialism och kommunism är samma sak fast med lika olika nyanser?

  Nationalsocialisten är för ett 100 % statligt ägande, statlig produktion samt att staten/nationen står över individen. (Ein Volk, ein Land, ein Fuhrer)

  Fascisten lägger också tonvikt på att all produktion ska drivas och ägas av staten.

  Kommunisten skiljer sig inte nämnvärt från de båda ovanstående, dock med en skillnad, att tonvikten ligger på staten och inte på nationen/folket. Men det är som sagt bara en nyansskillnad.

  En liberal betonar i första hand individens rättigheter och skyldigheter. Staten ska så lite som möjligt stå i vägen för individens egen kraft och förmåga, och lagar och regler ska i första hand formas så att individens värde och integritet inte kränks.

  Försök nu att komma ihåg den skillnaden: Fascism, kommunism och nationalsocialsim ser i första hand till kollektivet/staten/nationen medan liberalism i första hand ser till individen.

  Om det finns ett systemskifte i svensk politik i och med den nya regeringen, vilket jag tycker att det gör, så är det att individens rättigheter och skyldigheter har hamnat i fokus. Den som vill stå på egna ben och bli självförsörjande har fått det lättare medan den som vill åka snålskjuts på andra och bara ”casha” feta bidrag har fått det svårare. Det är ett tydligt steg bort från alla social-ismer och ett steg närmare liber-alismen (individens frihet).

 58. Monika skriver:

  *En liberal betonar i första hand individens rättigheter och skyldigheter. Staten ska så lite som möjligt stå i vägen för individens egen kraft och förmåga, och lagar och regler ska i första hand formas så att individens värde och integritet inte kränks.*

  Då saknas det liberaler inom Alliansen…

 59. kruzze skriver:

  Monika, jag håller med, det finns en del politiker i Alliansen som man kan undra vad de gör på den här sidan staketet. T.ex. Birgitta Olsson och i viss mån Anders Borg. Å andra sidan är Alliansen inte en renodlad liberal koallition, det spretar åt alla möjliga håll. Men om man ska peka ut en tendens så är det att enskilda individer har fått mer svängrum sen Alliansen vann valet.

 60. Monika skriver:

  För att inte tala om Leijonborg och Björklund …. som vill gå tillbaka 50 år i tiden gällande skolan och införa samma kontrollsystem som då och andra inom andra områden…

  Ja, så länge man befinner sig på RÄTT sida … dvs. har ett arbete, är frisk och inte behöver stöd från någon. Då har man i teorin mer svängrum. Men, vetskapen om vad som väntar om man tar fel beslut och byter till ett sämre jobb eller icke genom egen förskyllan blir av med sitt jobb, ja, den vetskapen kan bidra till minskad rörlighet på arbetsmarknaden. Som jag skrev längre upp, VEM vågar bli sjuk eller arbetslös!?

  Tendensen som jag ser det är att Alliansen lägger sig i mer än vad sossarna någonsin har gjort i den enskilda individens liv och på ett mer genomgripande sätt…

 61. Kachina skriver:

  kruzze

  När skall ni Allianz-muppar lära er läxan att det är inte vad man säger utan vad man gör som räknas. Ni är ju som små barn som lyssnar på sagor och tror de är verkliga.

  Hitler tog över ett fallfärdigt parti som hade NAMNET nationalsocialister och till och med hade skrivit ett socialistiskt manifest, men det första han gjorde när han fick makten var att han avrättade alla kommunister och socialdemokrater, samt förbjöd fackföreningar.

  Förbudet mot fackföreningar var kravet från två av de som finansierat Hitlers väg till makten, industrimannen Fritz Thyssen och finansmannen Prescott Bush, nuvarande presidentens farfar. Fångarna i Auswitch var de som skapade Bush familjeförmögenhet.
  Prescott Bush var delägare i de fabriker som tillverkade de kulor som dödade amerikanska soldater i Normandie. Allen Dulles, grundaren av CIA, var advokat åt Thyssen och bolaget IG Farben (tillverkade dödsgasen), Wallenberg var även insyltad.

  Efter kriget lyfte Prescot Bush förtjänsten från kriget hem till USA.

  Ursch, vad ni fattar dåligt. Fattar du inte att det är något sjukt när finansminsistern, mitt under brinnande högkonjunktur när pengar regnar över land och näringsliv, sitter och planerar för hur han skall göra det sämre för de sjuka. Inte för att vi vill djävlas med folk, säger han. Nej, det förstår vi, men han djävlas med sjuka för de har ju lägre värde än folk.

  Fattar du ingeting. Inte ville Hitler djävlas med folk, tvärtom, han ville göra det bättre för folk och för att de skulle få det bättre var judarna tvugna att få det sämre, till och med djävligt dåligt, för de var ju inte riktiga tyskar och riktigt folk. Inte vill Allianzen djävlas med folk. De vill göra det bättre för folk, men för att de skall få det bättre måste de som är mindre värda få det sämre, mycket sämre.

  Fattar ni ingenting? Det är samma mönster, samma teater som går i en ny uppsättning med nya skådespelare och ny rekvisita. Vilket enfaldigt folk. Om det skrivs historia om hundra år, vad skall då skrivas om er? Dumskallar. (Ursäkta, men jag kunde inte låta bli. Det är svårt att fatta hur ni kan vara så korkad.)

 62. Torsten skriver:

  Två smarta ekorrar. Alla andra är dumskallar.

 63. Monika skriver:

  Piff och Puff och Pluto har tydligen blivit eniga :-)

 64. Tobias67 skriver:

  Härligt att se mognaden hos en del kommentarer, här haglar spydigheter och personliga påhopp fram och tillbaka!

  I stället för att ni skall hoppa på varandras åsikter i någon slags tävligt i vem som har rätt så kanske en del skall tagga ner och lugna ner debattklimatet.

  Gå ut o och ta en promenad och njut av livet och sluta ta er själva på så stort allvar. Hur gamla är ni egentligen?

 65. billyjoejimbob skriver:

  tobias

  vem tar sig själv på allvar på denna blogg förutom vår egen lille piff

 66. kruzze skriver:

  Det bästa beviset på att motparten i en diskussion har slut på argument är när han/hon går till personangrepp.

  Skrämmande ofta är det folk från vänsterhåll som tar till personangrepp, och det tycker jag säger det mesta.

 67. Kachina skriver:

  Jag bad om ursäkt för att jag kallade dig/ni för korkade. Men, ibland har man dagar då tålamodet taar slut. Det kan inte vara så dj-a svårt att fatta det som är uppenbart, utan det saknas vilja att fatta, saknas vilja att erkänna att ni gått på en nit, eller är delaktiga.

 68. claesretired skriver:

  Kachina säger att vissa(vi) sitter i knä på Alliansen- han hej ej förstått att man ej kan sitta i knä på sig själv- Alliansen är ju vi som ej är socialister och mpare dvs mer än hälften av de röstandae i senaste valet- även om Kachina ej föstått detta så vill jag inge kalla honom dum- det är ju ett skällsord.

 69. Torsten skriver:

  Jag noterar att det är första gången som Du Kachina ber om ursäkt för ett okvädningord.
  Det kanske finns bot. Vore trevligt.

 70. Kachina skriver:

  Om du ÄR Allianzen avgörs ju av var i hierarkin du befinner dig. Allt under mitten av pyramiden är medlöpare, knähundar som inte tänker själv utan lyder husse. Därför kan man inte säga att alla som lade sin röst på Allianzen också är Allianzen. De styrs, leds i band och förleds av Allianzen.

  Det förvånar mig att folk kan läsa en bok två gånger. Det förvånar mig att folk kan se en film två gånger. Men, än mer förvånar det mig att folk kan gå på samma politiska bedrägeri två gånger. Låt vara att det är sjuttio år mellan uppsättningarna, men ändå. Redan efter första akten borde de känna igen pjäsen och lämna lokalen.

 71. Tobias67 skriver:

  Ack vilken bitterhet!

  Det finns en bra författare som heter Paolo Coelho, vilkas böcker jag med värme kan rekomendera!

 72. kruzze skriver:

  Kachina, jag respekterar dina åsikter även om jag förmodligen inte delar särskilt många av dem. På samma sätt hoppas jag att du/andra ska respektera mina åsikter även om jag inte kräver att du måste hålla med mig (vilket iofs vore trevligt). Det är ungefär så långt man kan komma i en diskussion när det gäller politik, att utbyta åsikter och uppfattningar.

  Vad gäller nationalsocialism och Tredje riket är jag väldigt påläst så om du är ute efter att knäppa mig på fingrarna när det gäller det ämnet får du nog anstränga dig lite mer. Precis som alla andra diktatorer såg Hitler ”sin ideologi” (nationalsocialismen) inte som ett mål utan som ett medel att uppnå maktfullkomlighet. Att Hitler tillät vissa förmögna industribaroner att ansvara för (vapen)produktionen var med största säkerhet en rent pragmatisk åtgärd för att nå dit han ville. Rent ideologiskt stämde det dock inte överens med nationalsocialistiska läran.

  Vad nu detta har med Alliansen att göra? Alliansen förespråkar ju fri företagsamhet oavsett vilka individer det är som producerar och vad det är de producerar. Kopplingen till nazismen är obefitnlig. Hade Alliansen däremot gjort inskränkningar för all privat produktion förutom för t.ex. Bofors, SAAB och Hägglunds kanske jag hade kunnat se de likheter som tycker dig kunna se.

 73. Tobias67 skriver:

  Kruzze!

  Beröm ang ditt första stycke text som verkligen är kärnan i HUR man kommunicerar mellan individer, håller man på den filosofin är det roligt att prata politik :-)

 74. Kachina skriver:

  kruzze

  Jag drog sambandet mellan Allianzen tidigare och sedan klagar ni på att jag upprepar mig, när ni inte uppfattar, eller lyssnar. Nu kopierar jag mig själv;

  ”Ursch, vad ni fattar dåligt. Fattar du inte att det är något sjukt när finansminsistern, mitt under brinnande högkonjunktur när pengar regnar över land och näringsliv, sitter och planerar för hur han skall göra det sämre för de sjuka. Inte för att vi vill djävlas med folk, säger han. Nej, det förstår vi, men han djävlas med sjuka för de har ju lägre värde än folk.

  Fattar du ingeting. Inte ville Hitler djävlas med folk, tvärtom, han ville göra det bättre för folk och för att de skulle få det bättre var judarna tvugna att få det sämre, till och med djävligt dåligt, för de var ju inte riktiga tyskar och riktigt folk. Inte vill Allianzen djävlas med folk. De vill göra det bättre för folk, men för att de skall få det bättre måste de som är mindre värda få det sämre, mycket sämre.

  Fattar ni ingenting? Det är samma mönster, samma teater som går i en ny uppsättning med nya skådespelare och ny rekvisita. Vilket enfaldigt folk. Om det skrivs historia om hundra år, vad skall då skrivas om er? ”

  Jag undrar, kan ni inte vara lyckliga utan att göra de människor ni ser som mindre värda olyckliga? Kan inte Borg vara lycklig för de goda finanserna, istället för att sitta och fundera på hur han skall göra de redan olyckliga ännu mer olyckliga.

  ”Gud vad det går bra för oss, vad vi är lyckliga. Låt oss trampa och ”pissa” på någon som haft olyckan att bli sjuk eller arbetslös, då blir vi ännu mer lyckliga. Reana adrenalinkicken”

  Det kanske blir Allianzens kampsång i framtiden.

 75. billyjoejimbob skriver:

  tobias

  har läst men tack i alla fall

  jag å min sida kan rekommendera dig alexandriakvartetten (4 olika böcker) skrivna av lawrence durrell

 76. kruzze skriver:

  Tobias, tack för det berömmet!

  Kachina, nu måsta jag ifrågasätta hur påläst du egentligen är. Sossarna förde under sin tid vid rodret över alla långtidssjuksskriva till kassan för förtidspensionärer vilket innebar att de sjuka fick betydligt sämre ersättningar än tidigare. Det enda alliansen har gjort är att korta ner tiden för hur länge en _arbetslös_ kan få 80 % ersättning av sin tidigare lön. Efter 100 dagar sjunker ersättningen succesivt för att till slut landa på 65 % för att till sist ersättas med en ”jobbgaranti”.

  Om det är detta som har lett till att vi idag upplever den lägsta arbetslösheten på 16 år eller om det är något annat kommer vi aldrig att få reda på, det enda vi med säkerhet vet är att ersättningarna till arbetslösa har minskat och att många av de arbetslösa har sökt/fått jobb igen.

  Om du kallar det att ”jävlas med folk” att inte fortsätta att ge fullt friska vuxna människor 80 % bidrag i all evinnerlighet, så kallar jag det att jävlas med folk att ta ut världens högsta skatter för oss som arbetar. Med det tidigare systemet hade det varit lönsamt för mig att säga upp mig från mitt jobb och ta a-kassa istället, eftersom jag då hade kunnat sälja min bil som jag uteslutande använder för att pendla till jobbet. Tanken slog mig ska jag erkänna men som den icke arbetsskygge smålänning jag är så gjorde jag inte det. Att andra gjorde så tidigare kan jag därför ha förståelse för.

  Kan du redogöra för vilka sjuka det är som har fått det så otroligt mycket sämre sen Alliansen fick makten? Sossarna hade ju redan gjort en reform som förde över alla långtidssjukskrivna till förtidspensionering.

 77. Kachina skriver:

  ”Sossarna förde under sin tid vid rodret över alla långtidssjuksskriva till kassan för förtidspensionärer ”

  För att Sverige skulle komma i paritet med övriga Europa där man blir förtidspensionerad efter ett år. Det system vi hade ledde till felaktiga siffror gällande sjukskrivning. Vid sjukpension träder de privata avtalsförsäkringarna in, så ekonomiskt blir det samma.

  ”Kan du redogöra för vilka sjuka det är som har fått det så otroligt mycket sämre sen Alliansen fick makten?”

  Varför fattar ni så dåligt? Jag sade att Borg sitter och PLANERAR för att djävlas med sjuka. Det råkade läcka ut, det interna materialet.

  Är en försäkringsersättning ett bidrag?

  Varför tror du man tecknar försäkringar?

  Kanske vi skulle förbjuda alla typer av försäkringar, så om någon tänder eld på ditt hus och polisen inte hittar förövaren, får du stå ditt kast. Om någon stjäl din bil och den inte återfinns. Köp en ny och hoppas att den inte blir stulen. Att förbjuda alla försäkringar löser alla problem och all missunnsamhet. Om grannen din får cancer skall du väl annars gnälla över att du måste föda honom tills han dör.

 78. Tobias67 skriver:

  Jag tror vi alla kan begripa att er diskussion befinner sig i en återvändsgränd :-) Skaka nu hand på att ni har olika åsiker istället för att övertyga varandra i vem som äger rättigheten till sanningen..

 79. soli01 skriver:

  Kruzze -inse att vissa går det inte att debattera med. Logiken, förståndet, vettet el vad man ska kalla det är som vinden- ej gripbart!

 80. hillary2 skriver:

  Eftersom Kruzze inte fått svar på sin fråga huruvida Alliansen försämrat något för de sjuka vill jag bara inflika att de han kallar sjukpensionärer har fått försämrad pensionsgrundande ersättning. Med hur många procent vet jag inte. Scenariot för de som redan från unga år är hänvisade till sjukbidrag pga handikapp är kanske att de kommer att få betydligt mindre att leva på om de uppnår pensionsåldern.

  Ett steg i systemförändringen mot större ekonomisk skiktning mellan de som kan arbeta och de som inte kan.

 81. kruzze skriver:

  Tycker Kachina har visat att han undviker personangreppen sen han bad om ursäkt så då tycker jag han ska få en chans.

  Kachina, inte mycket till nationalsocialism i Alliansens politik såldes. Om du inte menar Borgs utkast till vad som eventuellt skulle kunna balansera budgeten i det andra steget i jobbskatteavdraget? Och hur nu en extra karensdag som drabbar alla kan vara nationalsocialism?

  Vad gäller a-kassan så är den i huvudsak ett bidrag. Tidigare var det över 90 % av ersättningen som var bidrag, nu efter höjningen av ”premien” vet jag inte hur stor andelen är men säkerligen långt över 50 %. Möjligtvis när huvuddelen av a-kasseersättningen består av pengar från inbetalade premier till a-kassorna kan man börja kalla det för en försäkring.

 82. kruzze skriver:

  hillary2, tog inte Alliansen tillbaka det förslaget sen sossarna hotat med att bryta upp hela pensionsöverenskommelsen? Rätta mig om jag har fel.

 83. Kachina skriver:

  Jag har flera gånger beskrivit Allianzens släktskap med nazismen, när det gäller hur man tog sig till makten. När det gäller medlen har jag sagt att det är en ny uppsättning av samma teater, med nya skådespelare och ny rekvisita. Jag hoppas att du förstår vad det innebär. Nazisterna tvingade judar att bära en judestjärna. Arbetslösa och sjuka bär samma stämpel, i virtuell form. Det går inte att komma ifrån. Allianzens samhälle byggs för friska och framgångsrika. De som blir sjuka eller arbetslösa stöts ut ur samhället.

  A-kassan betalas genom den del avlönen som kallas arbg.avg. med ca, 4,5%. Den månatliga avgiften går i huvudsak till administration som oftast köps in från facken.

 84. Kachina skriver:

  soli 01

  ”Logiken, förståndet, vettet el vad man ska kalla det är”

  Samtliga åtalade nazister vid Nürnbergrättegången hade en IQ på mellan 136 – 144 om jag minns rätt. Det logiska tänkandet var det alltså inget fel på fastän det uppenbarligen var något fel på hur de tänkte. Samma faktor som jag säger saknas hos Allianzen, saknades där. Du kan själv räkna ut vilken. (Rätt svar ger nio poäng)

  IQ * EQ = I

  Logiska sekvenser kan bara vara logiska inom sig själva, inom sina gränser, början och slutet. Om man inte kan sätta in sekvensen på rätt ställe i ett sammanhang, förblir den idioti.

  Nyliberal kapitalism i republikansk tappning är inget annat än människofientlig politik byggd på en växelverkan mellan den logiska hjärnhalvan och reptilhjärnan. Allianzens politik är en exakt yttring ur denna reptilernas ideologi.

 85. geneve2 skriver:

  Råd till samtliga som gjort ett inlägg här på Carl Bildts blogg. Läs igenom ännu en gång det som vår utrikesminister skriver i Systemskifte? Då kanske ni fattar och förstår vad det handlar om.

 86. evilchamp skriver:

  Ja vi vet Kachina, ständigt dragandes med exakt samma dravel som vanligt. I ditt senaste inlägg var de två sista raderna informativt och bra. Stryk det som står ovanför. Eller ge oss åtminstone en vecka utan 30-40tals paralleller och insinuationer som har blivit så uttjatat till absurdum att jag är tacksam för din blåa signatur. Det går nämligen fortare att komma till något konkret och läsvärt.

 87. evilchamp skriver:

  ah, nu hann du före mig. Inlägget ovan det senaste hänvisar jag till.

 88. hillary2 skriver:

  kruzze

  Förslaget var inte särskilt snyggt och är det som du antyder har vi åtminstone en alert opposition – om än inte i media.

 89. kruzze skriver:

  Jag har ett annat perspektiv vad gäller bidrag från staten av olika slag än vänsterdebattörerna här har. OM jag skulle bli arbetslös eller sjuk en längre tid så skulle det kännas fel att få lika mycket pengar som de som jobbar och sliter 8 timmar om dagen 240 dagar om året. Att ligga andra till last och casha ut feta bidrag skulle ta emot något fruktansvärt.

  Som student levde jag på ca 6900 kr i månaden och det gick alldeles utmärkt, vissa månader fick jag till och med lite pengar över. När jag sen fick jobb, ganska dåligt betalt förvisso men ändå några tusenlappar mer kvar netto än när jag var student, fick en nära vän till mig som var arbetslös ut mer i a-kassa än vad jag fick i lön som jobbade. Det var då min aversion mot sossarnas bidragssystem väcktes på allvar. Min kompis kunde givetvis inte rå för att systemet såg ut som det gjorde men att han gick hemma och fick ut mer än mig som jobbade heltid kändes helsjukt, i synnerhet eftersom jag var med och betalade för det genom skyhöga skatter.

  Det MÅSTE löna sig mer att arbeta än att inte arbeta, allt annat är moraliskt oförsvarbart.

 90. hillary2 skriver:

  geneve2

  Har du inget att säga själv?

  Vi vet att Carl Bildt aldrig försitter ett tillfälle att visa förakt för kommunister eller ens oförargliga svenska semikommunister.

  Vi är med i EU och vi har passerat millennieskiftet. Har du inte märkt det?

  Klimat- och miljöproblem kommer troligen att kunna begränsa vår ”frihet” långt mer än någon ideologi.

 91. Kachina skriver:

  evilchamp

  Några inlägg upp förklarade jag varför jag ständigt måste upprepa mig. Hur är det med närminnet.

  Är man ensam går det alldeles utmärkt att leva snålt, bo i tält, osv. Men, det finns sådana människor, även om du inte sett dem, som får barn tillsammans och måste dras med högre kostnader, ha bättre bostad och en viss stabilitet.

  Felet med dig kruzze. är inte samma som hos dina bossar som använder den logiska halvan och reptilhjärnan, utan felet med dig är att din ryggmärg växelverkar med ditt solarplexus. Du känner mer än du tänker och det känns rejält när solarplexusjante skickar en elstöt genom hela kroppen.

  Nej, förbjud alla former av försäkringar så skall jag komma och bränna ner ditt hus, då får du känna hur det känns för en som oförskyllt blir sjuk och vräkt från samhället, utan värde, fri att ”pissa” på, fri att slå ihjäl. Du vet ju hur det går till där din politik har sin egentliga hamvist.

 92. hillary2 skriver:

  kruzze

  Var lugn. Om du blir sjuk får du inte lika mycket pengar som om du arbetar. Speciellt inte om du är ”högavlönad”.
  A-kasseersättningen är heller inte lika hög som din tidigare lön. 6 veckors karenstid dessutom.
  Det lönar sig alltså att arbeta jämfört med att få försäkringsersättning och så var det redan under sossestyret.
  Solidaritet med sämre lottade är dig främmande? Är avundsjuka din drivfjäder?

 93. kruzze skriver:

  Du håller en alldeles för låg nivå för att jag ska vilja bemöta det du skriver. Du saknar respekt för dina motdebattörer.

 94. billyjoejimbob skriver:

  eftersom hillary hyllar det förgångna är hennes solidaritet för de s k sämre lottade
  lika med att förtidspensionera dem (lex persson/nuder)

  alliansen har självklart valt en mer human väg (lex humanitet)

 95. kruzze skriver:

  hillary2, taket för a-kasseersättning var tidigare 21 000. Ta det gånger 0,8 så får du 16 800 i bruttoersättning. Jämfört med en person som tjänar 15 000 så får man solklart mer när man går arbetslös än när man jobbar heltid, i synnerhet när det inte finns någon gräns för hur länge man kan få 80 % av sin tidigare lön. Då finns det inget incitament för den som lyfter 16 800 att ta ett jobb där ingångslönen är 15 000.

 96. billyjoejimbob skriver:

  helt rätt kruzze

  hillary har alltid legat klart under plimsollmärket

  partiet framför medmänniskan är den gamla ledstjärnan

 97. Kachina skriver:

  ”alliansen har självklart valt en mer human väg (lex humanitet)”

  Tillåt mig GAPSKRATTA.

  Man kan ju säga att det är humant att slå ihjäl uteliggarna, så djävligt som de har det måste det kännas som en befrielse att bli ihjälsparkad.

  Jag kan säga att en av de uteliggare i USA som blev mördad när han sov, var en f.d egen företagare som jobbade för fullt, hade hus, fru och barn och liksom inte tid att fundera på en sjukförsäkring. Dessutom var den dyr och frugan skulle ha sitt och barnen fick ju inte ha det sämre än andra. Dessutom var han frisk som en nötkärna, fylld med energi.

  Så blev han sjuk, ekonomin rasade och inom ett år hade han förlorat hus, hustru och barn och bodde själv på gatan. Året därefter blev han ihjälsparkad av ett ungdomsgäng som hemma vid köksbordet lärt sig dessa människors ringa värde.

  Det är frukterna av nyliberal kapitalism i republikansk tappning. Av erfarenhet vet vi att det som händer i USA, händer här inom några år.

 98. Monika skriver:

  Kruzze!
  Om man blir långtidsarbetslös skall man, tycker jag också dra ner på staten… anpassa det man har till medlen, men i ett kortare perspektiv är det grymt att människor riskerar förlora allt de jobbat för…. En högavlönad kan skaffa sig en inkomstförsäkring, så att han/hon får 80% av lönen. Tjänar du t.ex. 33000 kronor och du blir arbetslös och får bara 16 500 är det ett stort avbräck. Sen har det ingen betydelse att det är mer än vad någon annan får ut på sitt jobb – netto. Det handlar om vad man har från början …

  Men som jag ser det, skall inte livet i en välfärdsstat vara detsamma som att gå på lina…. om någon knuffar ner dig, förlorar du ditt liv i ett nafs…. vi behöver lite tid på oss att anpassa oss, så fungerar de flesta av oss… och som sagt, är man ensam går det väl an att klara sig på små medel. Men har man barn att försörja och uppfostra …

  A-kassa är inte bidrag, det är en försäkring. Jag har aldrig utnyttjat det. Däremot har jag fått socialbidrag under en tid – det var klart under existensminimum och jag fick inte äga någonting. Så några feta Cash handlar det inte om …

 99. Kachina skriver:

  kruzze

  Den som har en lön på 14000 får 80% av den lönen, inte 80% av 21 000.

  Är detta vad ni trott, muppskallar? Att man får 80% av taket om man blir arbetslös. Gud bevare landet, med en sådan valmanskår. Kanske dom har rätt åndå, de som påstår att bildningsnivån sjunkit rejält under Karlsson/Persson.

 100. Tobias67 skriver:

  Bra Kruzze!

  Argumentation med fakta! Va skönt att du tar upp denna stundtals skrattretande diskussion på vettig nivå.

 101. kruzze skriver:

  Monika, har du fast jobb är uppsägningstiden 3 månader. Att under den tiden kunna anpassa sina utgifter som matchar en inkomst på 16500 är inte för mycket begärt anser jag. Inte tillräckligt i alla fall för att jag ska vilja betala högre skatt för det och att jag ska begära av andra att de också ska göra det. För den som ändå vill ha ännu längre tid på sig att anpassa sin ekonomi finns som sagt inkomstförsäkringar.

  Jo, a-kassa är i huvudsak bidrag/skatteintäkter.

 102. Kachina skriver:

  ”Argumentation med fakta!”

  Vilka fakta? Vad jag förstår så har ni muppskallar hela tiden trott att om man tjänar 14 000/ mån och blir arbetslös, så får man 16 800/mån. Det står så i kruzzes inlägg.

  Undrar om det inte är dags att införa politiskt körkort för att få valsedel?

  Eller, samhällskunskap, en gigantisk kvällskurs över hela landet. Allianz-muppar börjar på nivå noll.

  Inte undra på att det går att driva er till precis vad som helst.

 103. Kachina skriver:

  kruzze

  inkomstförsäkringar.

  Jo, a-kassa är i huvudsak bidrag/skatteintäkter.

  Vad är det för skillnad på att ta en inkomstförsäkring i Skandia mot att ta en inkomstförsäkring genom skatten? Förklara, men undvik att tänka med magen.

 104. kruzze skriver:

  Tydligen går det att misstolka det jag skrev som du gör Kachina, men nej det var inte så jag menade. Min polare hade en inkomst på en bit över 20 000 innan han blev arbetslös.

  Å andra sidan ligger snittlönen i Sverige på runt 23-24 000 så de allra flesta får ändå maxbelopp när de blir arbetslösa. Så med det tidigare systemet fanns det inget incitament att ta ett arbete som gav under säg 17-18 000 i månaden (egentligen under 20 000 eftersom det blir en massa merkostnader när man jobbar). Idag gör det det.

 105. kruzze skriver:

  Kachina, skillnaden är självfallet att du själv kan välja. Jag har inget behov av en inkomstförsäkring medan en person som bor i villa med höga lån kanske har det så han/hon hinner anpassa sig om olyckan är framme.

  Varför jag som inte vill ha en extra inkomstförsäkring ska betala för andra som vill ha det är lika logiskt som att jag ska vara med och betala för andras motorcykelförsäkringar och båtförsäkringar.

 106. Tobias67 skriver:

  Nu har jag aldrig behövt ta studielån eller varit arbetslös så jag vågar inte ge mig in i debatten hurvida det går att leva på dom bidrag som man får utan egen ansträngning eller i form av försäkringar.

  Jag är dock med i A-kassan och betalar lite drygt 300:- per månad mot 99 tror jag det var innan. Höjningen innebär ingenting ekonomiskt för mig men så klart finns det säkert dom som måste betala mer men rent principiellt anser jag det rätt att A-kassa i allt högre grad bör vara självfinansierad.

 107. Kachina skriver:

  A-kassan är inte bara självfinansierad, utan överfinansierad och har varit så i många år.

  Sjukkassan hade mellan 2003-2006, då vi enligt Allianzen var sjukast i världen, ett överskott på 30 miljarder.

  Alltså, varken sjuka eller arbetslösa har överutnyttjat budgeten. Att vi skulle vara sjukast i världen var dessutom en av Allianzens/Timbros propagandalögner.

 108. hillary2 skriver:

  kruzze

  Jag förstår din point att det är ett visst hinder som måste övervinnas för att man ska ta ett arbete med lägre lön om man har högre försäkringsersättning från a-kassan, men jag tillåter mig att tvivla på att det är lönesänkningen som är det avgörande. Människor som har haft det besvärligt i arbetslivet vilket ofta arbetslösa har haft vill ha ett arbete som de kan trivas med och som passar med deras sociala situation annars riskerar de att bli sjuka (igen). Jobbgarantin är en väg.

 109. Monika skriver:

  Jag har haft inkomstförsäkring sen den infördes och tycker det är helt OK att jag betalar extra för den … Jag begär inte 80% av min lön i a-kassa utan att själv bidra med en extra försäkring. Varför skulle jag inte ta en försäkring om den finns. Nja, tre månader är inte någon längre tid … bilen behöver jag och varför skall jag behöva sälja den. Det är ju det enda jag äger och är det rätt att jag skall förlora den, för att någon annan gör mig arbetslös. Det är skillnad om jag säger upp mig själv.

  Jag har investerat i min framtid, både tid, pengar och energi och om någon kommer och förstör min investering, så är det inte mer än rätt att de också skall ha vissa skyldigheter…. dvs. ge mig lite mer tid än tre månader. Men framför allt göra det möjligt för mig att få ett likvärdigt arbete.

 110. kruzze skriver:

  hillary, nu börjar vi närma oss pudelns kärna. Jag anser inte att staten (vi medborgare) ska finansiera möjligheten att under en längre tid kunna välja bort jobb som man inte gillar. Om man själv vill unna sig lyxen att leta tillräckligt länge för att kunna hitta ”drömjobbet” får man ordna det själv, antingen genom utbilda sig eller genom att jobba ihop pengar själv så att man har råd att gå arbetslös så länge som det krävs för att ”träffa rätt”. Alternativkostnaden är ju att jag och alla andra får mindre kvar av våra löner när vi jobbar för att arbetslösa ska kunna hålla på och leta drömjobb i all evinnerlighet.

 111. Monika skriver:

  Men Kruzze
  Om du har investerat i ett hus och någon kommer och förstör det för dig, så blir den personen straffad … Varför skall staten kunna förstöra en investering du gör i din framtid utan att öht ha några som förpliktelser gentemot dig….???

 112. kruzze skriver:

  Monika, nackdelen med att arbetsgivare tvingas ta ett större ansvar för sina anställda är att färre kommer in på arbetsmakrnaden eftersom risken då blir större när man anställer någon.

 113. Monika skriver:

  Det var inget svar på frågan!!!

 114. kruzze skriver:

  Dessutom, staten består i grunden av oss medborgare och i valet 2006 sa en majoritet av oss att vi vill göra det mer lönsamt att jobba och göra det lättare för företagen att anställa. En viss ökad risk hamnade därmed på individen, med fördelen att man lättare kan påverka sin egen situation.

 115. Tobias67 skriver:

  Problemet Kruzze är väl att många inte vill skita ner sig för vilket jobb som helst utan dom vill hellre vänta på drömjobbet och hoppa på det direkt. En del jobb är helt enkelt inte fina nog

 116. Monika skriver:

  Men det är ju inte heller något svar på frågan …
  Den gällde om inte den som förstör en investering skall ha vissa förpliktelser gentemot denna person….

  Du glider ju undan hela tiden!

 117. kruzze skriver:

  Nackdelen med stora trygghetssystem är att utrymmet krymper för individen, fördelen är underförstått ökad trygghet.

  Minskar man trygghetssystemen ökar möjligheterna för individen att påverka sin situation samtidigt som riskerna ökar en aning.

  För egen del är jag beredd att ta vissa risker om det kan bli lönsamt för mig. Någonstans finns det givetvis en gräns men var den går är inte helt självklart.

 118. kruzze skriver:

  Definera ”förstöra”, menar du brottsliga handlingar eller vad menar du?

 119. kruzze skriver:

  Tobias, visst är det så. Tror dock att det är sunt att ”smutsa ner sig” lite ibland. Finns det något bättre än att komma hem skitig när man vet att man har gjort en helgjuten arbetsinsats? Det gör det kanske men det är helt klart svårslaget.

 120. Monika skriver:

  Kruzze
  Vi säger att jag investerar i min framtid genom att utbilda mig under 10 års tid och får sen en anställning som jag satsar stenhårt på – jag ger av min tid, arbetar på att utveckla arbetet och jobbar extra för att kunna göra det. Och så kommer t.ex. staten och säger helt plötsligt att jag inte behövs längre av ideologiska skäl.

  Det är att förstöra min investering och min närmaste framtid. Jag blir utslängd på backen och blir tvingad att lägga allt åt sidan och ta det jobbet, den som förstört för mig, anser att jag skall ta. Staten struntar alltså totalt i all jag har investerat och tycker sig ha den rätten.

  Först tar den jobbet ifrån mig, och sen läggs allt ansvar på mig. Trots att jag investerat både tid, pengar och energi. Bör jag inte få något tillbaka, någon kompensation för detta.

 121. hillary2 skriver:

  kruzze

  Jag talade inte om drömjobb. Du har tydligen ingen aning om all arbetsrelaterad sjukdom. Den vill du väl förhindra för att slippa betala?

 122. kruzze skriver:

  Monika, vad är det för utbildning som enbart fordras av staten och som du inte kan använda i det privata näringslivet? (polis, brandkår och kriminalvårdare undantaget men där kommer ju å andra sidan nya arbetstillfällen hela tiden)

 123. kruzze skriver:

  hillary, självfallet ska personer som t.ex. lider av utmattningsdepression (utbrändhet) få särskilt stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Mig veterligen är utmattningsdepression en diagnos läkare sjukskriver folk för idag, och som försäkringskassan har rehabilitering för. Eller det kanske var något annat du tänkte på?

 124. Monika skriver:

  Jodå… jag skulle nog kunna få ett jobb ganska snart, ett likvärdigt…. Men det kan inte vara rätt tvingas att ta vilket jobb som helst … av dem som gjort mig arbetslös av ideologiska skäl. Vissa förpliktelser mot dem som investerat i sin framtid bör finnas … och det gäller all utbildning … dvs. det gäller alla medborgare. Jag tog bara det här som ett exempel för att poängtera någonting. Det är inte så att vi får utan att ha presterat något, får utan att ha satsat och investerat, utan att ha arbetat … och därför är det arbetsgivare som skall göra en motprestation och inte bara kasta ut folk med statens goda minne som tvingar folk ut i arbeten som inte passar dem, vare sig det gäller fysiskt och mentalt sätt.

 125. soli01 skriver:

  Tobias67-kan vara lite svårt om man har esk säsongsjobb ex grävjobb under sommarhalvåret. Detta vet jag pga personer i min bekantskpskrets. Svårt att hitta ett jobb under vintern som upphör på våren då grävjobben sätter igång med full kraft. Det blir ett svårt puzzlande för att lösa detta. Det var grävmaskiner han utbildat sig på och var huvudsysslan!
  I nämnda fall blev det en bra lösning genom att STARTA EGET och sköta snöröjningen på orten under vintern och sommartid hyra ut sig till olika grävjobb.
  När det blev ändringar i a-kassan var ju detta en mycket bra lösning, men alla har givetvis inte den insikten och pengar-för det blev ganska stora ivesteringar i maskiner, men i detta fall skapades ännu en ny företagare. Konstigt vad människan är anpassningsbar!

 126. kruzze skriver:

  Monika, jag kan hålla med dig till viss del men nackdelen med att företag/staten tvingas ta större risker när de anställer och utbildar folk är att det blir svårare för arbetslösa att få jobb. Och ju fler som är arbetslösa desto högre måste skatterna vara för att finansiera den rådande arbetslösheten vilket innebär mindre utrymme för alla.

  För egen del är jag som sagt beredd att ta en högre risk mot att jag får större inflytande över min egen tillvaro (högre disponibel inkomst t.ex.).

 127. Monika skriver:

  Jo jag håller med om riskerna … men det är viktigt att hålla i minnet att det är ingen som får något utan att ha gjort något…

  Ja och det är ditt eget val då … så länge du har en disponibel inkomst. Sen blir det vatten och bröd eller skitjobb som sliter ut dig i förtid om du har otur.

  Jag kan tänka mig ta ett mindre kvalificerat arbete under en kortare tid, men det måste vara mitt eget val.

  Motprestationen i det här fallet bör vara att få tid att hitta ett likvärdigt arbete och hjälp med det.

  Och nu skall jag läsa en bok eller titta på TV. Har inte bestämt vilket än. Har för många böcker att välja emellan, men bara en inspelad film. Så det blir nog TVn.

 128. hillary2 skriver:

  kruzze

  Jag tänkte inte enbart på utmattningsdepressioner. Monika skrev att det är olämpligt att tvinga ut människor i arbete som de inte passar för. Jag kan inte verifiera det med någon studie men min 35-åriga arbetslivserfarenhet säger mig att människor som ”hamnar på fel plats” och inte hittar något alternativ förr eller senare blir sjuka.
  Utmattningsdepressioner har jag bara träffat på hos tjänstemän. Arbetare jag träffat verkar känna av sin hälsa bättre och säger upp sig som de säger ”för att inte gå in i väggen”.

 129. kruzze skriver:

  hillary och även monika, jag tror inte vi kommer längre än att vi kan konstatera att vi har olika syn på arbete och självförsörjning. Jag tycker att individen ska ta ett större ansvar för sin egen försörjning (om man är frisk) vilket innebär lägre skatter och högre inkomster. Ni tycker att arbetsgivaren och staten ska ta ett större ansvar vilket innebär högre skatter och lägre disponibel inkomst, såväl för er själva som för alla andra (även om de likt mig skulle vilja ta en större risk).

  Det är väl detta som kallas politik och åt vilket håll Sverige ska vandra efter valet 2010 är upp till oss väljare. En sak kan vi dock redan konstatera, nämligen att arbetslösheten är rekordlåg och att staten göra feta överskott och kan betala av på den gigantiska statsskulden.

 130. Monika skriver:

  Jo och det kan vi tacka den tidigare regeringen för … De har berett vägen!

  Håller med om att ta ett större ansvar för sin egen försörjning, men den här regeringen låter inte medborgarna ta eget ansvar. De detaljstyr ju snart vartenda steg vi tar.

  Gonatt och på återseende – kanske?
  Jag gör bara tillfälliga besök på den här bloggen.

 131. hillary2 skriver:

  kruzze

  Riskbeteende har jag alltig ogillat. Det är sådant som leder till ohälsa :))

 132. kruzze skriver:

  Om det är sossarna som har ”berett vägen” för den låga arbetslösheten och statens extremt goda finanser, var det även sossarna som beredde vägen för den extremt djupa svacka som drabbade Sverige 1991-1993 när borgarna hade makten då också? Eller gäller det bara för goda tider att sossarna ”bereder vägen” för borgarna?

  Ska också dra mig tillbaka nu, gonatt!

 133. kruzze skriver:

  hillary, tvärtom, för att vinna måste man våga satsa : )

 134. Tobias67 skriver:

  Sverige är för litet för att ensamt påverka sin egen ekonomi. Vi är beroende av USA samt EU för vårt välstånd och när dessa upplever hausse i konjunkturen smittar detta självklart av sig på mindre ekonomier som Sveriges.

  Det är inte politiken som skapar välstånd utan vi själva i form av idogt arbete och smarta idéer som säljer utomlands.

 135. Kachina skriver:

  Tobias och kruzze

  ”Jag anser inte att staten (vi medborgare) ska finansiera möjligheten att under en längre tid kunna välja bort jobb som man inte gillar.”
  ”Problemet Kruzze är väl att många inte vill skita ner sig för vilket jobb som helst utan dom vill hellre vänta på drömjobbet ”

  Allianz-logik ryms i en ärta. Den stämmer om du inte ser att det finns flera hundratusen fler arbetssökande än det finns jobb. Hur många sökande var det nu när Överskottsbolaget skulle ha 8 butiksbiträden till en ny butik? Minns ni? Jag minns inte exakta siffran, men det var flera tusen. Det brukar vara vanligt med en 300 – 500 sökande på varje jobb.

  Tobias och Kruzze, världen är större än den ärta ni bor på. Samhället är världens första försäkringsbolag. Det var därför man byggde samhälle, för att skydda sig mot de som stal deras skörd, för att inte svälta ihjäl under en tillfällig sjukdom, för att inte bli ihjälslagna i sömnen,………därför skall vissa försäkringar tecknas av staten, vilket någon sagt här att USA tydligen insett och nu funderar på att staten skall vara den som sjukförsäkrar.

  Ni pratar mycket om utbildning, men eran egen är det dåligt ställt med. Hur vore det att börja med ”Back to Basic” får att förstå samhällets struktur och uppgift?

 136. Kachina skriver:

  ”Sverige är för litet för att ensamt påverka sin egen ekonomi. Vi är beroende av USA samt EU för vårt välstånd och när dessa upplever hausse i konjunkturen smittar detta självklart av sig på mindre ekonomier som Sveriges.”

  Ser man på, lite förstår han ändå. Problemet just nu är att USA:s ekonomi har aldrig varit så nära en kollaps som nu. Vi får se vad som händer. Bush kanske måste invadera ett rikt land, för att rädda USA:s ekonomi.

  Huvva, som han säger ekorren.

 137. Kachina skriver:

  Logiken i den nyliberala allianz-republikanska kapitalismen speglas tydligt i dagens strip Bizarro, i Norran.

  Man ser en nyhetsuppläsare och bakom honom en bild ab en jätteapa som klättrar på Empire State Building. Nyhetsuppläsaren säger:

  ”Enligt en regeringstalesman beror förekomsten av jätteapor på den föregående administrationens felaktiga politik. Aporna kommer att försvinna när de rika får ytterligare skattelättnader.”

  En verkligt målande bild av Allianz-republikansk logik. Tänk vad mycket man löser genom att ge de redan rika ännu mer pengar.

 138. billyjoejimbob skriver:

  zaubermannen skriver

  ”USA:s ekonomi har aldrig varit så nära en kollaps som nu.”

  trovärdig har ju ekorren way up north aldrig varit och här har vi ännu ett exempel på att hans påstående bara är svimmel svammel

  TT-Reuters
  2007-07-06 14:35
  Fler sysselsatta i USA

  Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 132 000 personer under juni, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig en ökning med 120 000 personer.

  OECD: Goda utsikter för USAs ekonomi

  2007-05-29: Nyhetsbyrån Direkt

  Den amerikanska ekonomin har goda förutsättningar att fortsätta den stadiga uppgång som inleddes efter den senaste recessionen i början av decenniet.
  I maj ökade sysselsättningen med 190 000 enligt reviderade siffror. Från början rapporterades en ökning med 157 000 personer i maj.

  Arbetslösheten i USA var 4,5 procent i juni, oförändrat jämfört med maj. Ekonomerna har trott på en oförändrad arbetslöshet.

 139. Kachina skriver:

  ” Förre finansministern Robert Rubin varnar för att de rekordstora budget- och handelsunderskotten kan leda till ett dollarras som kan sänka USA:s ekonomi.

  /content/1/c6/20/61/01/rubin_1.jpg
  Robert Rubin sätter sin trovärdighet på spel när han nu går ut och skarpt kritiserar den förda ekonomiska politiken i USA. Men det vågar han.
  Förstora bilden

  Grafik
  Dollarras under Bushs presidenttid
  Du behöver Flash för att se grafiken. Hämta

  Internationell ekonomi
  Tidigare artiklar
  • Tysk arbetslöshet fortsätter sjunka
  • Kineser räddar polska gubbar
  • Pressad Wolfowitz möter pressen i dag
  • Världsekonomin fortsatt stark
  • Indien tar plats i global ekonomi
  • Tysk ekonomi går som tåget – igen
  • Kurder vill locka oljebolag
  • Ökat skydd för äganderätten i Kina
  • Den iranska ekonomin på väg mot sammanbrott
  • ”Den iranska ekonomin på gränsen till kollaps”

  Analys
  • Ryssland laddar för WTO

  Bevaka via mejl

  – Vi har försatt oss i en förskräcklig finansiell oreda, förklarar han.

  Prognoserna indikerar nu att USA:s federala budget kan ackumulera ett underskott på 5.000 miljarder dollar under det kommande decenniet.

  Underskottet i bytesbalansen har passerat 5 procent, långt över de rekord som slogs under president Ronald Reagan på 80-talet.

  Rubin säger att ”tvillingunderskotten” sammantaget utgör ett ”mycket allvarligt hot mot USA:s framtida ekonomiska välstånd”.
  Bolåneinstitutet New Century Financial, en av USA:s största aktörer på marknaden för osäkra lån, står vid ruinens brant. På måndagen meddelade banken att institutets egna långivare &tstr; som Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays Bank &tstr; ställt in planerade finansieringsåtgärder, skriver tidningen Financial Times nätutgåva.

  Om du fortsätter och scannar nätet hittar du ett antal ekonomi-professorer i USA vars blodtryck börjar närma sig kritisk nivå. Sök du, jag skall klippa gräsmattan alltmedan Bush sänker USA:s ekonomi.

 140. billyjoejimbob skriver:

  “Enligt en regeringstalesman beror förekomsten av jätteekorrar på den föregående administrationens felaktiga politik.”

  nu försöker du vilseleda oss igen

  tidningsklippet hänvisar till dina uppburna favoriter i regeringen persson

  längst ner syns tydligt morgan johansson

 141. billyjoejimbob skriver:

  robert rubin

  en demokrat som tjänstgjorde under bill clinton

  vad oerhört konstigt att han uttalar sig kritiskt om repubikansk politik

  och likaså är det inga större svårigheter att hänvisa till kritiska professorsröster som du vet finns samma fenomen här i sverige

  granska i stället VERKLIGA siffror

  när berömde andnor carl bildt senast

 142. Kachina skriver:

  Man behöver inte vara ekonomiprofessor för att räkna ut att det inte håller med dubbla underskot och samtidigt pumpa in flera miljarder i Irak-kriget, DAGLIGEN.

  Krig på kredit, till slut blir lånen så stora att enda lösningen är att komma åt överskottet och naturtillgångarna i ett annat land, läs Iran.

 143. claesretired skriver:

  Monica- du pratar att nån gjort dej arbetslös- det var väl samma instans som en gång tidigare gav dej jobb ? Man kan ju inte avskeda nån som man inte tidigare anställt. Dvs den som anställde dej tog lika stor risk som du själv när ni blev överens om att du skulle jobba där.Egentligen tog arbetsgivaren en större risk. Det har ju , med de regler som finns, varit mycket lättare för dej att gå nån annanstans än för arbetsgivaren att bli av med dej.Egentligen ganska orättvist.

 144. billyjoejimbob skriver:

  jag vet att inget någonsin kan påverka din egen uppfattning

  du har svaret och lösningarna och allt annat lagrat inom din kombinerade strålningskosmiska kropp

  det är ju därför du är en zaubermann

  bryter därför nu linjen och tar mig så sakteliga de knappt 50 stegen till det svalkande havet som glittrar inbjudande under den helt molnfria himlen

 145. Kachina skriver:

  Gör du det och ha det så bra. Själv får jag fortsätta att tugga gräsmatta. Jag har en överenskommelse med Gud om att han skall tvätta min bil och det sköter han exemplariskt. Nackdelen är att materians furste i underjorden svara med att skicka upp nytt gräs. Kan du inte snacka med den f-n, du som känner honom, och säga att han låter bli min gräsmatta?

  Nej, jag gör som du, går ner till det svalkande havet. Jag har bara femton meter från farstudörr till hav. Lagomt för en gammal gubbe, måste bara plana till marken innan det är dags för rullatorn.

 146. Monika skriver:

  claesretired
  Nu är jag inte arbetslös… men arbetar inom ett område regering har stort inflytande över. Det behöver inte vara instansen utan en förändring, dvs ett systemskifte.

  Jag anser inte att det är orättvist, eftersom den anställda har satsat både före och under själva anställningstiden, att arbetsgivaren är skyldig en motprestation. För vad AG egentligen gjort är ju bara att ha anställt en person, inte utbildat, osv.

  Jag talar inte om avskedande på grund av dåligt utfört arbete, utan när regering förändrar förutsättningar för instanser, t.ex. minskade statliga anslag o.dyl.

  Men min poäng var att visa på att ingen får något utan att redan ha gjort något, utan att själv ha satsat … t.ex. genom utbildning eller tidigare jobb.

  Märkligt att detta är så osynligt egentligen – att så många inte tänker på det … att motprestationen ligger hos den som bidragit till att någon blivit friställd på grund av t.ex. indragningar eller omorganisationer, pga minskade anslag mm.

 147. Monika skriver:

  Nej Kruzze
  Det var sossarna som beredde vägen för den djupa svackan, men den borgerliga regeringen var inte tillräckligt kompetent att göra något åt saken. De förvärrade den istället. De pytsade ut pengar i form av mindre skatter som inte gjorde någon nytta alls. Sen hade de otur också, för att vara rättvis … Men även då försämrade de oerhört för dem som hade det sämst i samhället. Tog bort jobb och pratade om att underlätta för folk att starta eget mm. mm.

  De är lika goda kålsupare.

  Men det är viktigt att man inte tilldelar någon den inte gjort sig förtjänt av. Alliansen har tagit över då statens finanser är goda mm. Nu gäller det för den att förvalta detta väl…..

  Jag är inte sosse, om nu någon tror det.
  Snarare vill jag försöka se hur något kan lösas istället för att sitta fast i EN sida…. Jag tittar på vad regeringarna och gör och OM saker och ting inte håller ihop undrar jag varför. Hur kommer det sig att Folkpartiet inte känns igen, t.ex. Var håller Reinfeldt hus? Hur tänker Anders Borg EGENTLIGEN! Och då har det knappast någon betydelse vad den förra regeringen har gjort eller inte gjort. Det är ALLIANSEN som har ansvaret nu. Eller hur?

 148. Monika skriver:

  Ett långt inlägg försvann pga av fel… därför svarar jag kort.

  Kruzze
  Jo, sossarna beredde vägen för den djupa svackan, men dåvarande borgerlig regering var inte tillräckligt kompetent för att klara av den. Snarare förvärrades den … Finns mycket att säga om deras år vid makten i början av 90-talet.

  Jag *håller* inte på någon speciell sida och försvarar den till sista blodsdroppen. Jag tittar på vad regeringarna gör och om det håller ihop, vilka konsekvenserna blir … och vad något egentligen betyder för de som är mottagare för nya lagar, regler mm.

 149. Monika skriver:

  Jaha, nu kom det … skumt.

 150. kruzze skriver:

  Monika, då har vi ungefär samma syn på skeendena kring de regeringskiften som varit under 1990- och 2000-talet. Sossarna lämnade utan tvekan efter sig en budget i balans, dock med en väldigt stor statsskuld som de inte betalat av särskilt mycket på de senaste 10 åren. Om de prognoser som lämnats slår in kommer statsskulden att sjunka drastiskt de kommande 4 åren och inte enbart pga utförsäljningarna av statligt ägda bolag.

  Vad gäller jobben så har sossarna lyckats sämre. Arbetslösheten, enligt AMS sätt att mäta, har de senaste 10 år pendlat mellan ca 10 % och som absolut lägstanotering 4 %. Under tiden sossarna har haft makten har vi haft flera högkonjukturer, bl a den som var vid millenieskiftet som var väldigt kraftig. Ett tydligt trendbrott skedde dock när Alliansen fick makten 2006, då sjönk arbetslösheten från runt 4,5 % till en lägstanotering på 3,3 %. Nu under sommaren har arbetslösheten stigit lite av förklarliga skäl men relativt sett har vi fortfarande den lägsta arbetslösheten på över 16 år. För 10 år sedan gick över en halv miljon människor öppet arbetslösa under sommaren, idag ligger den siffran på runt 170 000, 70 000 färre än vid samma tidpunkt förra året. källa: ams.se

  Detta tycker jag är det viktigaste att titta på när man betygsätter regeringens politik, vad man sagt innan valet och vad man faktiskt åstadkommit i verkligheten. Sen går det givetvis att kritisera enskilda minstrar. Men överlag tycker jag ändå att de varit väldigt få skandaler, förutom den något kaotiska inledningen regeringen fick när det uppdagades att två tillträdande inte hadde betalat sin tv-licens och haft svart arbetskraft (innan de blev ministrar). Å andra sidan i jämförelse med Alliansregeringens föregångare är de ”skandalerna” en smygfis i jämförelse med vad vissa sossaministrar gjort under tiden de haft sin ministerpost.

 151. billyjoejimbob skriver:

  att genomföra ett systemskifte måste få ta några år

  men bara detta att avslägsna bosse ringholm från makten är ett systemskifte som heter duga

 152. billyjoejimbob skriver:

  att sedan inte bosses eget parti har kraft nog att avpollettera honom för gott säger det mesta om den nuvarande s k oppositionen

  man kunde ju på sin tid avlägsna inez ”internetflugan” uusman till boverket men en karlakarl som bosse rår inte tantligan på

 153. billyjoejimbob skriver:

  för att inte tala om morgan johansson

  vad sägs om denna lilla betraktelse om carl bildt serverad av nämnde patetiske figur ang.
  ett KU- förhör

  ”Jag har nästan svårt att hålla mig för skratt i sådana situationer. Det är något gulligt, ja nästan lite barnsligt, med en person som inte ens försöker att hålla en normal självdistans. Samtidigt kan det inte vara lätt att vara i hans närhet till vardags. Och jag kan inte låta bli att konstatera att de verkligt stora personligheterna i politiken samtidigt ofta är de mest ödmjuka. De behöver inte försöka glänsa och hänvisa till fint sällskap – de lyser ändå. Men till den gruppen hör inte Bildt.”

  undrar vilka stora ödmjuka politiker (i morgans) ögon han syfter på

  kan det vara berit andnor

 154. billyjoejimbob skriver:

  nej inge andnor

  morgan syftade naturligtvis på den starkaste av dom starka ministrar som s någonsin haft

  maj-inger klingvall

 155. billyjoejimbob skriver:

  avslutar min helt egna lilla eftermiddagsblogg med en rolig (men sann) historia

  ”Den då nytillträdde AMS-chefen Bo Bylund kallade en journalist för skitstövel och ”en mansschauvinistisk sk-tstövel som försöker trampa ned andra”. Brevet skrev han som ett försvar för sin sambo, dåvarande socialminister Berit Andnor, som han tyckte blivit förföljd av journalisten Ralph Rentzsch.

  Berit Andnor, sambo med nytillträdde AMS-chefen Bo Bylund, som då var chef för Banverket, hade under en längre tid varit i konflikt med den undersökande journalisten Ralph Rentzsch.

  – Berit Andnor gillade inte att Ralph Rentzsch granskade hennes arbete. Vid ett tillfälle blev hon så arg att hon bröt upp mitt i ett direktsänt radioprogram med Ralph som programledare och klampade ut ur studion, säger en partikamrat, som inte vill framträda med namn, från Jämtland.

  Konflikten trappades upp ytterligare när Ralph Rentzsch startade fru.nu, en äktenskapsförmedling där uzbekistanska män och kvinnor kan söka kontakt med potentiella partners i Sverige. Rentzsch fick snabbt kritik från ledande socialdemokratiska politiker i Jämtland. I en radiointervju i maj 2001 beskyllde Berit Andnor, dåvarande socialdemokratisk riksdagsledamot och partidistriktets ordförande i Jämtland, Ralph Rentzsch för att bedriva trafficking på sin äktenskapsförmedlingssajt. Detta trots att förmedlingen aldrig varit föremål för en polisutredning.

  Slutligen tog Bo Bylund ställning i konflikten och skrev i november 2001 ett brev till Ralph Rentzsch. Den dåvarande generaldirektören på Banverket, och sambo med Berit Andnor, ska enligt uppgift ha skickat brevet till länets tidningar. Samtliga ska dock ha refuserat det.

  Men brevet spreds ändå ut till ledande socialdemokrater i länet.

  – Berit Andnor gjorde ett oerhört strategiskt misstag. Hon skickade brevet från sin riksdagsmejladress vilket gjorde brevet offentligt, säger partikamraten.

 156. Monika skriver:

  Kruzze
  Vi har nog samma bild av skeendena. Men, vad vi troligen inte har samma syn på är vilka som skall betala. De som har pengar eller de som inga har och som får det allt sämre. Jag ogillar starkt regeringar som lägger det största ansvaret för återbetalning av skulder mm på de som är sämst ställda och som har svårast att hitta alternativ. DET priset är för högt att betala för att 2/3 skall få det bra… Jag vill inte leva i ett sådant samhälle! Därför är jag villig att få mer skatt och mindre i plånboken OM detta kan ge andra en möjlighet att få ett värdefullt liv.

  DET är det jag har emot borgerligheten – att de gynnar de bäst ställda och medelklassen. DET jag har emot vänsterkanten är – att det bara handlat om pengar och väldigt lite om andra värden i samhället.

  Det bästa ur båda lägren kan då tyckas vara ett drömläge, men då är risken att det blir en enpartistat med allt vad det innebär…..

 157. billyjoejimbob skriver:

  monika

  vore intressant att höra din åsikt om de ingångslöner som LO kräver för helt outbildade ungdomar med endast gymnasiekompetens i bagaget

  är det en form av jämlikhet

  i så fall borde du eller jag per omgående gå ut på en fotbollsplas och utan träning eller talang behandla en boll som zlatan

  eller springa 100 meter på 9,83

 158. smalanningen skriver:

  Monika och kruzze imponerar med en värdig diskussion, keep up the good work! Här har man varit iväg en vecka på semester i Kroatien, och givetvis passar ni på att debattera mitt favoritämne som aldrig förr…

  Det där med ”de som har pengar ska betala” är att göra det lite för enkelt för sig. Det måste givetvis vara en balans där de som ”har pengar” uppmuntras att spendera dem i det samhälle man tjänat ihop dem i istället för att lagra dem på hög i valfritt skatteparadis. Det är en sanning.

  En annan är att även jag är beredd att betala lite högre skatt än i andra länder OM jag ser att pengarna kommer till användning på ett korrekt sätt. Det finns lite för många tungrodda gamla cementfundament som sväljer lite för mycket skattepengar till ingen nytta, speciellt det vi kallar AMS. Migrationsmyndighe… nej det är ett sånt skämt att jag inte vill kalla det myndighet är en annan. Visst måste man kunna bemöta flyktingar/invandrare på ett mycket bättre sätt än vad vi gjort de senaste åren. Den sympati jag känner för dem är för övrigt mer än fördubblad jämfört med arbetslösa…

  Och det är faktiskt främst därför jag röstat för systemskifte.

 159. kruzze skriver:

  Monika, enligt min åsikt är den största rikedomen i livet att själv kunna påverka sin egen situation. Jag lever mycket hellre i ett samhälle där jag riskerar att få det lite kämpigt under dåliga tider men där jag ändå har fria händer att av egen kraft ta mig uppåt. Samma möjlighet önskar jag därför mina medmänniskor och att de ska inse vad det är värt.

  En grundtrygghet ska finnas för alla medborgare i Sverige men den grundtryggheten består enligt mig inte av att kunna lyfta 16 500 i månaden (exklusive alla övriga bidrag) för all evig framtid för att inte göra någonting. Jag gillade inte att vara med och bekosta detta kalas förut och jag vill definitivt inte ha tillbaka ett sådant system. Ge folk ansvar istället och jag lovar att de växer med uppgiften.

  Vad gäller inkomstskattesänkningen så gynnar den i procent räknat i första hand låginkomsttagare och inte medel- och höginkomsttagare.

 160. lillies skriver:

  Läste i dagens SvD om de ökade kontakterna med USA och inspirationen alliansen hämtat därifrån. En hel del är säkert bra, och samtidigt så kanske man inte helt och hållet skall förlita sig på marknadsliberalismen. Allt som drivs privat är inte bra bara för att det är privat. Apropås kritiken Vattenfall (med rätta) fått i Tyskland så kanske man även ska fundera om vissa verksamheter mår bäst i att drivas i bolag i en hysterisk kvartalsrapportmiljö?
  Jag tycker det är synd om man ska skippa tanken på kärnkraft som jag anser är en bra, billig och säker (om bedriven rätt) energiform bara för att det ”marknaden kanske inte kan hantera den”. I så motto kan jag hålla med, vem skulle vilja förlita sig på att ha sina industrier beroende av, och eventuellet bo näre ett kärnkraftverk drivvna av Enron folket? (Man kanske kan bygga hemlöshetstält av utdrag från VPC över värdelösa Enronaktier?).

  En annan relevant synpunkt i sammanhanget:


  …..
  Josette Sheeran, WFP executive director, said in an interview with the Financial Times: “In a world where our contributions are holding fairly steady, this [cost increase] means we are able to reach far less people.”

  She said policymakers were becoming more concerned about the impact of biofuel demand on food prices and how the world would continue to feed its expanding population.

  The warning could re-ignite the debate on food versus fuel amid concerns biofuel production will sustain food inflation and hit the world’s poorest people.
  ….”

  http://www.ft.com/cms/s/7345310a-32fb-11dc-a9e8-0000779fd2ac.html

 161. lillies skriver:

  Bra kolumn av Anna Sjödin i dagens Metro förresten.

 162. Tobias67 skriver:

  Herrejösses! Pratar du om den där pinsamma sossen som gjorde bort både sig, S och SSU på en krog i Sthlm? Nej, det är väl jag som blandat ihop namnen?! Hujedamej!

 163. stig2entreprenoren skriver:

  Så mycken möda utan synbart resultat.
  Som att hälla vatten på en gås.

 164. lillies skriver:

  Ja, Tobias67, jag pratar om den pinsamma sossen som gjorde bort sig på krogen, men dagens kolumn blir inte mindre rolig för det.

  Vill man prata om att ”göra bort sig” så kan väl Marie Antoinette Söderqvist titta på sin egen kollega Pastor ”Polly” Idergaard….som berättade i morgonsofforna i TV om hur han varit i USA och kampanjat för George Bush i ena andetaget och i nästa andetag berättade om sina ideér i ”I LOVE BO” kampanjen, bl.a. om hur man sparar 100 miljarder, moral och att stänga gränserna för folk utanför Schengenområdet.
  Nu är det så att en hel del amerikaner är visserligen religiösa på ett helt annat sätt än i Sverige men den idrott jag var aktiv inom då hade en del utbyte med bl.a folk från Major League Baseball…..och då Idergaard satt i TV sofforna och berättade om att han medverkat vid röstningarna i Florida så finns det nog en och annan amerikan som mer än gärna skulle bjuda in honom på en runda ”shotgungolf” (he’ll get to run around a green and swing his stick while others get to try and shoot at his balls) för att parafrasera en ESPN ”ikon” som gått ur tiden.

 165. lillies skriver:

  F’låt, jag glömde nästan…”Amen”.

 166. lillies skriver:

  Det finns grader i h-e också..Sjödin (behjälplig av några vänner) har gjort bort sig på krogen men hon har dock fått sitt straff och tack och lov släppt det från självförstörande ältande.

 167. hillary2 skriver:

  lillies

  Jag har inte förstått vem du är eller vart du vill. Själv tycker jag att GP var pinsam i Almedalen när han uttryckte att ”bilen är frihet för VANLIGA människor”. För mig är det litet tragikomiskt att ffa män offrar oceaner av tid i bilköer utan att reflektera.

  INFRASTRUKTUR?

 168. lillies skriver:

  Är det nödvändigt för dig att förstå vem jag är eller vart jag vill? Ja jag tycker också att GP är/var tragikomisk (i mycket), jag jobbar på skkatteverket i Stockholm och bor i ett annat län och det funkar OK att pendla med buss och tåg (tills jag lessnar på att ha begränsad fritid).

  Vad har vem jag är och vart jag vill med mina inlägg att göra?!?!? Seriously?!?! Om man kan använda kärnkraft till (relativt) billigt, tillförlitligt och säkert drivmedel för uppvärmning och industrin så kan petroleumindustrins produkter användas där de fortfarande trots allt behövs vilket borde vara skonsammast för miljön (om vi nu ska bry oss om det) till vi har utvecklat den teknik som begränsar användning och de skadliga utsläppen.

  Heeey…Brian May och Cat Stevens har blivit hedersdoktorer vid det Universitet jag var utbytesstudent och läste ekonomisk historia och social utveckling på i England :)

  http://www.exeter.ac.uk/news/newsgraduation.shtml

 169. lillies skriver:

  Även MI6 chefen mellan 1999 och 2004 fick en hedersdoktorat (för att nämna någon som inte var artist).

 170. lillies skriver:

  hillary2…jag menade inte att vara otrevlig, även om mitt uttryckssätt sällan är ”sött”.

  Om jag ser en diskussion med olika argument så funderar jag sällan i de tankebanorna du presenterade (jo förresten jag kan fundera i de tankebanorna, om de argument som presenteras verkar malplacerade och utöver vad missuppfattning och bristande kunskap/erfarenhet kan tänkas generera). Jag försöker bemöta och väga argumenten pro et con som de framställs. Är det något fel i det?

 171. hillary2 skriver:

  lillies

  Seriously. Du är viktig precis som alla andra människor. Hedersdoktorer finner jag inte alltid viktiga.

 172. hillary2 skriver:

  lillies

  Svar: det är inget ”fel” i det.

 173. Monika skriver:

  billyjoejimbob
  Jag ser inte ungdomar tillhörande en grupp som har det sämst ställt i samhället. Överallt börjar man med lägre lön och det är väl OK att ungdomar med *endast* gymnasiekompetens också gör det.

  Men, det måste vara en lön som det går att försörja sig på. Lägre än så kan inte lönerna vara oavsett vad nu LO har lagt för förslag – får erkänna att jag inte hunnit sätta mig in i det.

  Man måste kunna leva på sin lön .. känns detta igen!
  Även ungdomar!

  Men sen kan man se det från ett annat håll och det är att man inte tar hänsyn till om det går att leva på sin lön eller inte, inte heller tar man hänsyn till vilken bakgrund och erfarenhet personen har. Utan lön efter arbetsuppgifter och då bör varken ålder, kön mm. ha betydelse för lönesättningen.

  DET sista skulle i allafall bli rättvist, eller??

  Kruzze
  Jo jag håller med, men nu är det inte så för många människor! De har inte förutsättningar att börja från scratch om de blir av med ett jobb de haft kanske i tio-tjugo år, utan behöver hjälp med utbildning, bidrag och annat stöd för att kunna klara sig. Inte alla har möjlighet att flytta heller. Åldern har betydelse också. Över en viss ålder är det svårare att bli anställd. Det kan också vara svårare att orka med fysiskt ansträngande jobb.
  Sen tror jag att man skall sträva efter att få rätt man/kvinna på rätt plats. Inte att personen skall ta vilket jobb som helst, för i slutändan är det inte bra. Och då kan det ta lite tid…. den tiden är värd att ge.

  Det är ett systemfel, om människor går i åratal på a-kassa. Något är fel, men inte på personen ifråga. Inte behöver det heller vara fel på politiken, men AG vill naturligtvis ha den som de tror är bäst och det blir någon med tidigare arbetslivserfarenhet. Det finns vissa som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, som inte får chansen, därför att de haft otur någon gång i början. De har varken utbildning eller erfarenhet. Jobben går till andra hela tiden… Det hjälper inte att ta ifrån dem försörjningen som om det är den som är orsaken till att de blir ratade.

  Möjligheter för den som vill att börja som lärling eller praktikant med lön är väl OK. Men det skall vara möjligt att leva på lönen?

 174. lillies skriver:

  nja, viktig och viktig…finns det någon som inte är utbytbar? Dock kan man bli lätt cynisk om man jobbat i några år och daskat på mindre roliga beskattningsbeslut och hållt tillbaka löneökningar och i långa perioder jobbat underbemannade när man märker att de goda politikerna (vilka löner man drar in) gärna ökar sina egna löner och skänker vapen som som man sedan sedan får läsa har hamnat i områden där man ”beskattat röven” av en del ”entrepenörer”. Men de nicely nicey bullmammorna och bullpapporna behöver väl sällan tänka på det, det är väl fullt upp att tänka på snittarna på nästa cocktailparty.

 175. hillary2 skriver:

  Monika

  Jag är övetygad om att människor i Sverige! kommer att kunna överleva på lönen. Värre är det för de som inte har eller har utsikt att få någon lön.
  De flesta av oss är under ett antal år ”löneslavar ”och sen blir vi pensionärer.
  Alla måste väl få drägliga förhållanden?

 176. hillary2 skriver:

  lillies

  Jag är f-n ingen bullmamma.

 177. lillies skriver:

  men det är inte bara politikers fel…om tidningsansvariga är så mån om att anställa ”hippa” personligheter som Carlos rojas som påstår i skriven tidning att ”allt är avdragsgillt” och någon råkar tro på det (utan att till exempel kolla på Skatteverkets hemsida) så kanske tidningsutgivarna borde stå för en del av ”entrepenörernas” ev. ”processkostanader”, och inte skattebetalarna?

 178. hillary2 skriver:

  lillies

  Rojas ????

 179. lillies skriver:

  Har jag påstått det (att du är en bullmamma, dock har du ju ett användar namn liknande en hustru till en f.d. president som inte kunde hålla sig till det hon var bra på utan med viss ansträngning ville visa att hon kunde göra lika bra kakor som hemmafrun Barbara Bush)?

  På tal om ”bullmammor”…kom att tänka på marie Söderqvists kolumn om medelklass, inget fel i medelklass egentligen. Men den som kan sin moderna historia om kända medelklassmänniskor borde veta att en god Kennedykvinna inte förväntas forma eller yttra egna åsikter om väsentligheter offentligt .

 180. billyjoejimbob skriver:

  monika

  jag skriver endast gymnasiekompetens eftersom det är att jämställa med att vara lågutbildad

  även du måste väl känna till att jämställdhetsreformen med gymnasiekompetens åt alla
  innebar slutet på någon som helst kunskapsnivå på gymnasieutbildningen som duger till att söka arbete på

  ”alla ska med” = den totalitära människosynen (gurus: tanterna Thörn och Lundby- Wedin )

  alla behöver vi morötter och då är det ju inte så bra att få ett helt grönsaksland serverat på en gång

  och jag är f ö bergsäker på att i stort sett alla nyanställda ungdomar skulle klara sig alldeles utmärkt med morötter än dukat bord på en gång

  mao ett radikalt systemskifte vore till övervägande del av godo

 181. lillies skriver:

  Hillary…har du koll på energiprisutvecklingen och vilken andel det har för bl.a. boendekostnaderna?

  Och vad händer när miljonprograms områdena skall genomgå nödvändiga men kostsamma renoveringar(underhåll). Det är egentligen inte ens ”billigt” att bo där i dagsläget (och en hel del av kostanderna har väl tagits till följd av vandalism)?

 182. hillary2 skriver:

  lillies

  Mitt alias kommer från min bild av Vesuvius. Två Hills som av italienare kallas moders och faderstoppen.

 183. lillies skriver:

  billyjoe…ja för inte så länge sedan skrek väl industrin efter kompetenta svetsare, som påstods vara överflödiga för gott något halvtdecennium tidigare. Likaså med olika yrken som ryms inom byggsektorn (vilket i princip lett till en efterfrågan där lågutbildade ”låglöneyrken” många gånger faktiskt tjänar betydligt mer än högutbildad kvalificerad arbetskraft).

 184. hillary2 skriver:

  lillies

  Allmännyttan stöder jag. Den är ”värd priset”. What next?

  Energiprisutvecklingen har såvitt jag vet idagsläget liten effekt på boendekostnaden.

 185. hillary2 skriver:

  lillies

  Hur definierar du kvalificerad arbetskraft?

 186. billyjoejimbob skriver:

  hillary

  allmännyttan och hyresgästföreningen
  två mytomspunna företeelser som verkligen behöver genomgå ett SYSTEMSKIFTE

  en sann historia om hyressättning på xxxx:s tid (xxxx var under många år urtypen av en svensk fackpamp i kraft av sin post inom xxxx- rörelsen och hyresgästföreningen)

  obs detta utspelades för 15- 20 år sedan så jag vet ej om det går till så här idag
  hoppas så inte är fallet men man vet aldrig med fackpampar

  kortfattad version:
  min far var fastighetsägare i en större svensk stad
  meddelade hyresgästföreningen att han behövde höja hyran med 4%
  fick då till svar av motparten att läggfram ett bud där du vill höja med 9%
  vi förhandlar sedan ner höjningen till 6%
  våra medlemmar ser då att vi lyckats sänka ditt bud med 3% till en sammanlagd höjning till 6%
  då tjänar vi båda på detta, du får 2% mer än du begärde och vi kan förmedla till våra medlemmar att vi lyckades sänka ditt bud med 3%

 187. claesretired skriver:

  Förlåt jag lägger mej i. Ett av kännetecknen att vara kvalificerad arbetskraft är att man själv bestämmer var man vill jobba

 188. Monika skriver:

  Javisst *alla skall med* av dem som vill … Alliansen menar att ingen skall leva i utanförskap och det skapar förusättningar för att alla tvingas med…. t.ex. att a-kassan skall vara obligatorisk …

  Jag inser inte att det är mindre totalitärt att stänga vissa ute eller att ta bort alla möjliga val för en viss grupp människor i samhället än att låta dem som vill vara med och få en hederlig chans att få vara det …

  Jag tror mer på människans inre kraft än på morötter … men det är iaf bättre än straff om man nu vurmar för den Skinnerianska modellen.

 189. hillary2 skriver:

  claesretired

  OCH VAD GÖR MAN AV DEM SOM INTE ÄR ”KVALIFICERAD ARBETSKRAFT”?

 190. Monika skriver:

  Ja,
  .. det är just det hillary2 …

 191. billyjoejimbob skriver:

  jag blir så glad att damerna håller ihop

  tur dock att man inte är förbundskapten för då skulle laget ha stora problem med den mycket svaga positionen på vänsterkanten

  nej detta duger inte nu väntar nya upptåg i sommarkvällen/natten

  sweet dreams ladies!

 192. claesretired skriver:

  Hillery2 frågan gällde ej det utan nån frågade vad man MENAR med ”kvalificerad arbetskraft” jag gav bare ett av flera kännetecken. För mej är det onaturligt att fråga som du ” vad MAN gör av dem” , jag skulle fråga vad gör DEN som ej kan få jobb, här några alternativ från mej: utbilda dej, starta eget, prova på fast du ej är säker du passar, flytta, straffa ej ut dej genom för höga lönekrav, ta extrajobb, ta provanställning, be att få praktisera, Alla kan nåt men kanske ej så mycket att man kan välja och vraka- men det kanske man kan så småningom. Givetvis är de olika svårt beroende på konjunkturläge- sen en tid har möjligheterna ökat markant. Den passiviserande inställning som hillery2 och Monika har hjälper förstås inte någon till jobb.

 193. hillary2 skriver:

  billyjoe

  Du är ung så du förstår uttrycket – fuck you!

  Vi kvinnor behöver inga manliga ”förbundskaptener”!

 194. kruzze skriver:

  Monika, hur du än vänder och vrider på argumenten kan du aldrig rättfärdiga att en fullt frisk vuxen människa i arbetsför ålder ska tacka nej till arbetstillfällen och istället leva på bidrag från oss övriga. Det räcker med att några få procent av arbetskraften säger att de inte har hittat rätt jobb än, inte vill flytta, vill fundera o.s.v. så får vi övriga betala rejält kännbara skattehöjnignar. Det kan aldrig vara acceptabelt.

  Sänker man dessutom trösklarna in på arbetsmarknaden samt gör det mer lönsamt att arbeta kommer fler få arbetslivserfarenhet och på så vis bli mer attraktiva för nya potentiella arbetsgivare, och kanske till slut få drömjobbet. Givet en låg arbetslöshet kan staten sänka skatten ytterligare och ändå bibehålla trygghetssystemen för de som verkligen behöver, vilket gör att de som jobbar får behålla en större del av sin lön.

  Men allt hänger som sagt på att de som kan och vill jobba faktiskt gör det också, även om man kanske inte får det perfekta jobbet direkt.

 195. hillary2 skriver:

  Tack för den claesretired

  Mig veterligen står jag inte för något passiviserande. Tvärt om.
  Passiviserande är att tala om för människor – att de inte duger – att de inte är kvalificerade – att de härrör från 2000- eller 60-talet eller att de är passé på en mängd olika sätt.

  Empowerment?

 196. claesretired skriver:

  hillery2 – nu förstår jag varför du resonerar som du gör : Du förstår tydligen ej själv att ditt resonemang är passiviserande- dvs att någon annan ska ordna det för en. Givetvis menar jag då ej dem som med olika handikapp ej har egen kraft utan måste ,och helt berättigat, vara beroende av stödet från oss andra. Kruzze har sammanfattat ganska bra. Tänk tanken att ingen alls skulle arbeta- hur blev det då med stödet till den som vi nu vill , och ska, hjälpa.

 197. hillary2 skriver:

  claesretired

  Jag har aldrig förspråkat att någon annan ska ordna det i första hand. Jag tror på människor och mänskligheten.

  Att vilja arbeta dvs göra något är det som är kännetecknande för arten människa.

  Dra med ditt dravel….

 198. claesretired skriver:

  hillery2- ha ett öppet sinne och var ej fördomsfull- måste man vara ung för att förstå ”fuck you”? Förutom de saker jag räknade upp 6.06 pm är det förstås också fullt tillåtet att ta hjälp av arbetsförmedlingen.

 199. stig2entreprenoren skriver:

  Bor någon av er möjligtvis på Knektvägen?

 200. hillary2 skriver:

  claesretired

  Man behöver inte vara ung för att förstå Fuck You, men den yngre fyrnamnsmannen och jag har en oplockad gås med varandra och jag försökte bara dra ur EN av fjädrarna.

  Jag har aldrig haft något emot Arbetsförmedlingen. Har du?

 201. hillary2 skriver:

  stigentreprenören

  Du är kul.

 202. claesretired skriver:

  Hillery2 jag tycker att arbetsförmedlingen är ett bra komplement i sökprocessen. Har tagit emot en del sk”svårplacerade” under min aktiva tid.Det jag mest kommer ihåg och känner en viss tillfredställelse över, är när jag sett människor ,som ej bara utdömts av omgivningen utan framförallt utdömt sig själv, växa och få självförtroende. Är fortfarande mentor för ett par av dem.

 203. hillary2 skriver:

  claesretired

  Människor föds inte med fördömande av sig själva.
  Lycka till med den empowerment-rehabilitering du sysslar med!

 204. Kachina skriver:

  kruzze

  ”Monika, hur du än vänder och vrider på argumenten kan du aldrig rättfärdiga att en fullt frisk vuxen människa i arbetsför ålder ska tacka nej till arbetstillfällen och istället leva på bidrag från oss övriga. Det räcker med att några få procent”

  Det har alltid funnits ett litet antal människor som myglat sig undan, men vi kan inte bygga samhälle efter dem. Det är typiskt småborgerligt att inte kunna se i ett större perspektiv, claesretired ”be att få en praktikplats”. javisst kan man det, kan du bara tala om vad man skall äta under tiden. Kan du kruzze förklara varför det är 300 – 500 sökande på ETT jobb. Hur många är lata menar du?

 205. Monika skriver:

  Kruzze
  Nu är det något som inte går ihop … Individen skall ta ansvar för sitt eget liv, men ändå tvingas ta ett arbete som hon förstår att hon inte skulle kunna klara av. Ett jobb hon känner att hon skulle vantrivas på. Individen skall ta ansvar, men hon förutsätts inte kunna förstå sitt eget bästa, veta vad hon vill, kan och behöver.

  Det är det här som får mig att undra hur Alliansen och dess sympatisörer tänker. Man kan inte begära att någon tar ansvar för sitt eget liv, när man styr det åt henne.

  Det är ett feltänk någonstans!

 206. Monika skriver:

  Om jag genom mina skattemedel kan till en viss del kan bidra till att andra kan finna ett jobb som passar dem, en utbildning som bidrar till att de får jobb, ja då känns det bra …

  Kan man inte se det på det sättet istället … varför se det som att de tar någonting från dig Kruzze istället för att se att detta ger dig någonting – delaktighet i andra människors framgång, även om det bara handlar om skattekronor.

  Finns det inte en glädje i att människor i ett samhälle mår bra och att vi alla är med och får detta till stånd. Det anser iaf jag …!

 207. kruzze skriver:

  Monika, ingen ska tvinga någon till något men ingen ska heller få gå i åratal och lyfta feta bidrag utan att göra någonting. Vill man ta lång tid på sig att leta efter drömjobbet kan man väl få göra det men ersättningen från a-kassan ska bara var frikostig under en begränsad tid, sen är det upp till individen själv att faktiskt ta lite eget ansvar för sina val. Det är trots allt andras pengar som det handlar om. Min morfar brukade säga att det är lätt att skära breda remmar av andras läder, och det stämmer. Därför måste det finnas en gräns för hur länge man får gå och inte göra någonting med en frikostig ersättning.

  ”Det är det här som får mig att undra hur Alliansen och dess sympatisörer tänker. Man kan inte begära att någon tar ansvar för sitt eget liv, när man styr det åt henne.”

  Vad det handlar om är att få folk att inse att de faktiskt kan styra sin egna liv, och det gör man inte genom att låta a-kassan vara en evig försörjning.

  En beklämmande stor andel av de arbetslösa jag har träffat har varit väldigt nöjda med sin situation. Så nöjda att de inte har sett någon anledning att söka nytt jobb eftersom de ändå får ut nästan lika mycket utan att göra någonting. Den typen av väldstånd är definitivt inget jag vill vara med och bidra till och jag tror inte heller att det är något människor mår bra av i längden.

 208. Torsten skriver:

  Kachina,

  Debatterna här på Carls blogg har varit väldigt varierande. Du själv har där föregått med ”gott” exempel. Ibland går det att resonera med Dig. Men oftast kastar Du ut de vildaste förolämningar. Du är dessutom otroligt osaklig. Det finns ingen gräns för vad Du kan påstå.
  Det tillmäle Du ofta fått, träskalle, verkar vara det som stämmer in bäst på Dig.

  Vi kan ta exemplet på ”300-500 sökande på ETT jobb). En otroligt grov förfalskning av verkligheten.

  Det är bara de allra bästa smörjobben som får det.
  Där har vi dilemmat. A-kassan skall inte vara till för de som inte vill ta ett vanligt knegarjobb. De kan finnas inom både kollektiv och tjänstesektorn.
  Förakta inte knegarjobben. De kan vara intressanta, givande och kan ofta leda till vidare avancemang.

 209. billyjoejimbob skriver:

  monika och hillary verkar vara två förgrämda socialister som envist klänger sig fast i det förgångna som de tyckterså mycket om

  jag skulle bli förvånad om inte båda två framlevt sitt liv i statliga eller kommunala arbeten där tjänsteår och inte kompetens styrde befordringsgången

  där personligt ansvar saknades av många och det kravlösa härskade

  jag brukar säga att ”det allmänna förfallet” startade den dag palme utsågs till ecklesiastikminister 1967

  68-vågen (som fortfarande är ledstjärna för i alla fall hillary – antagligen även för monika) inkl palmes castrobeundran bröt undan för undan sönder ”det gamla hederliga folkhemmet” där både skyldigheter och rättigheter regerade

  decennier av propagandistisk kravlöshet följde och många enskilda människor tappade helt enkelt bort ”skyldighetsbegreppet” (bland dessa finns tydligt såväl hillary som monika)

  även den fiaskoartade invandringspolitiken har styrts av ”rättighetsbegreppet” vilket enligt min mening varit upphov till massor av tragedier hos vår nya svenskar och det
  fruktansvärda mottagande som de fått

  den kravlösa indoktrineringen har givit dessa stackare ghetton som herrgården (rosengård) samt bergsjön och tensta

  många av dom har mao aldrig fått en rejäl chans i Sverige

  DÄRFÖR BEHÖVS ETT GANSKA STORT S Y S T E M S K I F T E

 210. Monika skriver:

  Kruzze
  Jag pratar inte om *drömjobb* utan om människor som behöver ett jobb som passar dem. Det är en helt annan sak.

  Det finns människor som efter ett tag i arbetslöshet hamnar i en passivitet. Det är illa. Men att förutsätta att ALLA fungerar likadant är också illa. Kollektiv bestraffning är dessutom förbjudet. Vilket det handlar om, OM alla blir straffade för att några få missbrukar ett förtroende.

  Man får inte någon att inse att de kan styra sina egna liv, när de tvingas …eller när de blir misstänkliggjorda för att inte kunna ta ansvar, utan individer tillåts ta eget ansvar, när de blir tillfrågade om vad de vill, när deras basala behov tillgodoses och när de få vara delaktiga. Det är då man kan inse att man kan styra sitt eget liv. Om någon pekar åt ett enda håll och säger – den vägen skall du gå annars får du ingen försörjning, ja, då lär inte någon kunna känna att de får tillåtelse att ta eget ansvar för sitt liv.

  Du talar om långtidsarbetslösa, alliansen sätter in åtgärder på en gång. Folk som blir arbetslösa skall ta vilket jobb som helst, var som helst i landet redan under ett initialskede. Det är DET jag pratar om….

  Stöd är att lyssna, ta hänsyn, ge tid … långtidsarbetslösa behöver detta, samt få möjlighet till sysselsättning under tiden på olika sätt. Praktik, lärlingsjobb, utbildning om så behövs … Men det skall vara en sysselsättning som är i linje med individen, inte i linje med en ideologi eller vad andra vill….

  Det verkar som om det finns en föreställning om att folk inte vill ta knegarjobb … Om jag går till mig, Jag har haft knegarjobb, många sådana och jag har valt dem själv… och jag skulle mycket väl kunna välja ett på egen hand, men jag vill inte tvingas till vilket som helst. Jag vill trivas på det, ihop med dem som arbetar där … känna att här kan jag göra någonting. Därför måste man som arbetslös få ha rätten att säga nej utan att bli straffad för det genom minskning av a-kassa, bidrag eller liknande.

  En politik som utgår från dem som fuskar eller drar benen efter sig och behandlar alla som om de vore potentiella fuskare (om de bara fick chansen) är en politik som förnedrar andra människor. Alltså, en politik som är i total kontrast till en politik som ger andra chansen att ta ansvar för sitt eget liv.

  Ett feltänk helt enkelt …

 211. Kachina skriver:

  Jag pratar om vanliga jobb som affärsbiträde. Överskottsbolaget hade 8 jobb, som affärsbiträde. Om jag minns rätt, från tidningsreportegen var det 1 800 sökande och en blid på kön som ringlade sig in för att söka jobben. Bara åtta fick jobb, resterande 1 792 blir förolämpade av kruzze. Lata, för att de hellre ha a-kassa än tar ett jobb.

  Man TAR inte bara ett jobb. Jag har tidigare förklarat att det job som på 40-talet tog 40 minuter, numera tar 8 sekunder. Undrar om en allianz-mupp kan tänka en så lång logisk tanke att han förstår vad det innebär. Tolvtusen banktjänstemän har ersatts av några datorer. Sakta men säker är det tekniken som TAR både de nya och de gamla jobben, tekniken vinner ständigt mark.

  Kruzze säger: ”Därför måste det finnas en gräns för hur länge man får gå och inte göra någonting med en frikostig ersättning.”

  Jaha, sen då? När de sökt de jobb som inte finns, vad gör vi då? Gasar ihjäl dem? Eller uppmanar dem att ta de jobb som alltid funnits och alltid kommer att finnas, prostituerad och rånmördare?

  Ni får så gärna kalla mig träskalle, men min träskalles medvetande når i varje fall utanför samhällets 50-skyltar. Era, vad ni nu har däruppe, är inte medvetna om mer än det ni för tillfället har inom synhåll. Jante-borgare, är vad ni är. Avundsjuka på de som är sjuka och arbetslösa. Fy fan, det är så man önskar er både sjukdom och arbetslöshet.

 212. Monika skriver:

  Jag känner att jag upprepar mig hela tiden, så det här får räcka nu. Vi möts en bit, men sen ser vi pa saker och ting på olika sätt. Jag avslutar den här delen av debatten här… Svarar om det är något vi inte tagit upp som någon vill få svar på.

 213. Kachina skriver:

  Mycket bra skrivet Monica. Det inlägget skulle spridas i alla Allianzpartier.

 214. Kachina skriver:

  Jag menar alltså inlägget 6:30 am.

 215. Monika skriver:

  Kachina
  Blir man utan egen förskyllan arbetslös, söker jobb efter jobb och får inte komma på intervju därför man saknar erfarenhet och får leva på socialbidrag under t.ex. ett år, så förstår man saken bättre. Ingen drömtillvaro precis…. när man måste redogöra för varje steg man tar under en månad för att få hyra + några tusenlappar att klara sig på. Ett litet felsteg och du blir av med din försörjning.

 216. Monika skriver:

  Tack Kachina …

 217. Kachina skriver:

  Monica

  Ja, jag har sett dem. Sett deras förtvivlan. Felsteget kan ha bestått i att de står skrivna för en avställd skrotbil som de måste betala för att bli av med. De får ju inte äga något.

  Du kan i varje fall uttrycka din kritik vänligt, jag blir bara så förbannad. Eller, jag har varit förbannad sedan ”mötet hos Maud” då de sade sig vilja skapa det känslolösa samhället, byggt på instinkt istället för känsla. På lång sikt leder den politiken till ett samhälle fyllt av tvåbenta reptiler.

 218. billyjoejimbob skriver:

  du kunde inte uttrycka dig mer pricksäkert monika

  precis så här tänker betongfundamenten som oroar sig för förändring

  ”när man måste redogöra för varje steg man tar under en månad för att få hyra + några tusenlappar att klara sig på. ”

  hyra? 6-7000 några tusenlappar 5-6000

  SUMMA: 10- 11000:-

  som bara skall delas ut utan förklaring

  nacka och gento hade 11 på tröjan
  nu har de jättekonkurrens om vänsterytterplatsen av monika

 219. Monika skriver:

  Snälla billyjoejimbob
  Jag skrev socialbidrag .. inte a-kassa.

 220. Kachina skriver:

  billyjoe

  Hur länge har du tänkt leva? Vi ger dem noll, som i Latinamerika. Sedan får vi se om du har råd att ta helikopter mellan jobbet och arbetsplatsen, för rör du dig på marken kommer du inte fram. Har du råd med treskift säkerhetsvakter. Knappast, och ”jag” väntar på dig i nästa gathörn.

  Det är som jag säger. Hos Allianz-muppar saknas en faktor i formeln IQ * EQ = I

  Jag undra om du kan gissa vilken?

 221. billyjoejimbob skriver:

  ja det uppfattade jag också monika

  systemskiftet omfattar även reducering av antalet socialbidragstagare

 222. billyjoejimbob skriver:

  piff

  du är alltid lika rolig när du kommer dragandes med sydamerika och dödspatruller

  koncentrera dig i stället på våra nordiska grannar

  ps om jag minns rätt har även du synpunkter på den tabubelagde palme ds

 223. Monika skriver:

  Jag oroar mig inte för förändring. Har klarat av många stora förändring i mitt eget liv. Har tänkt om i mycket. Är förändringsbenägen. MEN din typ av resonemang har varit uppe så länge jag kan minnas. När jag var 13 år och började intressera mig för politik så resonerade borgliga partier på exakt samma sätt som du gör nu.

  Alliansens NYA politik är inget annat än gammal politik i ny tappning. Skrapar man lite på ytan så ser man allt gamla komma fram.

 224. soli01 skriver:

  A-kassan ersätter väl ändå inte socialbidragen?….elller….

 225. Kachina skriver:

  ”systemskiftet omfattar även reducering av antalet socialbidragstagare”

  Arbetsläger? De finns redan, jobb i vinstdrivande verksamhet med socialbidraget som lön, ingen semester. Grattiz, kapitalistenz våta dröm.

 226. Kachina skriver:

  Javizzt är det roligt med dödspatruller, billyboy. Några av IDU:s medlemmar är liksom experter på området. De rikas dödspatruller städar samhället från fattiga parasiter och de fattiga rånmördar rika. De rika klagar och tycker det är orättvist. Tänk, så mycket de kan tänka, tvåbenta reptiler.

 227. Monika skriver:

  Man får inte socialbidrag hur lätt som helst. Man får t.ex. inte äga ett enda dugg. Det är verkligen utposten vad gäller materiell standard. Får du en vinst på t.ex. 2000 kronor, dras socialbidraget med samma belopp. Du måste redogöra för allt du gör, måste vara steget före hela tiden, för ändring av regler slår igenom direkt.

  Det värsta är dock inte den låga ersättningen, utan den att du förlorar ditt människovärde. Du blir livegen …

 228. claesretired skriver:

  Nu när det går bra för Sverige har vi lätt att glömma bort varför sysstemskiftet gällande arbete införts. Orsaken är att om allt färre och färre arbetar får vi så småningom ej möjlighet att betala ut pensioner, ej heller stödja sjuka och andra som av olika anledningar ej orkar bidraga. Den tiden är ej långt borta och vi har ju redan märkt stora försämringar i äldrevård, köer ill sjukvård, sämre vägunderhåll osv.. Att Sverige rasat i välståndsligan går ej längre att dölja. Visst kan ett systemskifte slå blint mot vissa- men i det stora hela är ändå skiftet nödvändigt.Ett tankefel som lätt görs är att tillgången på arbete är konstant och det ska man dela på. Moroten att få mer kvar i plånboken hämmar ej kreativitet och engagemang utan i stället tillför dynamik- kombineras detta samtidigt med att det ska bli lättare att anställa så får vi en större kaka att dela på. Det gynnar i längden såväl pensinärer och de som ej kan arbeta. Än en gång-tänk tanken att ingen skulle arbeta..

 229. Monika skriver:

  billyjoejimbob
  Jag kan tänka mig att många för att klara av denna omställning säger – det är inte så farligt. Kan tänka mig att många rationaliserar och säger – tänk så bra det är i allfall. Man kanske måste vara där själv för att förstå vilka strategier folk använder sig av för att klara av att få en ‘förmyndare’.

  Se bakom orden och du kanske skulle upptäcka att ingen vill leva på socialbidrag. De är bara så illa tvungna.

 230. Monika skriver:

  claesretired
  Men det kanske inte skulle vara så dumt att låta folk få lite tid. Ett systemskifte innebär att kunna tänka om, hinna omprioritera, hinna förändra sitt liv. Men allt skall gå så fort och då slår det blint mot vissa. Det som skrämmer mig är att man anser att det är OK att vissa råkar illa ut. Allt för sakens skull?

 231. billyjoejimbob skriver:

  zaubermannen talar om dödspatruller

  och monika om livegenskap

  optimistiska klubben sammanträder

 232. Kachina skriver:

  realistiska klubben skall det vara.

  claes

  Vi visste redan på 60-talet att köttberget skulle växa. Allt färre skulle försörja allt fler.

  Den katastrof som Bush Sr målade upp om 30-talisterna, blev aldrig av. Men faktum är att i framtiden måste allt färre försörja allt fler,…..om vi inte sänker arbetstiden. Nyliberalismen gör tvärtom, arbetsläger med 16 timmar arbetsdag, så alltfler blir arbetslösa. Vad skola vi göra? Jag väntar bara att Allianzen skall yttra ordet; GAS!

 233. claesretired skriver:

  Monika det är ju enklare att hjälpa enstaka som råkar illa ut än om vi alla råkar illa ut

 234. billyjoejimbob skriver:

  monika

  kan du inte försöka visa lite god vilja och nämna NÅGON FÖRÄNDRING som du anser skulle vara positiv

  kritik utan förslag till lösning idkas redan av alltförmånga ”traditionalister”

  visa att du inte är en av dem

 235. billyjoejimbob skriver:

  zaubermannen (eller ska vi säga Mr Gas)

  kan du vara god och peka på ett enda exempel om existerande arbetsläger i sverige

  eller visa på ett enda uttalande av någon i aliansen som förordar något dylikt

  eller

  hur du definierar ett arbetsläger

 236. billyjoejimbob skriver:

  Mr Gas

  och hur är det med din uppfattning om palme

  du har inte behagat svara

  jag har några gamla klipp där du yttrat dig tidigare ;-)

 237. Torsten skriver:

  Kachina,

  De tankar Du har kan endast finnas i en sjuk hjärna eller en träskalle. Välj!

 238. soli01 skriver:

  Kan någon förklara för mig varför vi shoppar som ”aldrig förr”. Har det blivit bättre att bo i Sverige för stora flertalet? Pengar verkar det finnas gott om!

 239. Kachina skriver:

  Palme drog Sverige mot kommunismen till den nivån att Lantbruksnämnden i Västerbotten hade stora gemensamma projekt med Comecon. Jag är socialist på Erlander-nivå.

  Mr Gas säger så här både till billy, kruzze och Torsten. Era tankar har tänkts förut, era åsikter har yttrats förut och era attityder mot utstötta grupper i samhället har visats förut.

  Det är Fågel Fenix som reser sig ur WW II aska. Det är bara blinda hönor som inte kan se det.

  Dessutom detta, ”Allt blir bra, bara de rika får det bättre” har visat sig vara ett rejält feltänk. Både Reagan, Bush Sr och Bush Jr, lämnade/lämnar efter sig en plundrad nation. Det gjorde även Bildt -95. (Skyll inte borgarnas inkompetens på sossarna, bankkrisen fanns då, precissom den finns och funnits i andra länder. Har ni någonstans sett att man krävt högre säkerhet för redan tecknade lån, sagt upp lån utan betalningsanmärkningar, satt friska företag i konkurs och sålt dem för 20% av värdet och att skattebetalarna fått betala mellanskillnaden. Som utrikesminister finns ingen bättre än CB, men som statsminister var han oduglig, eller duglig bara för de kapitalstarka som köpte konkursbona på loppmarknad.)

 240. billyjoejimbob skriver:

  jag tackar ödmjukast Mr Gas för hans yttrande ”Palme drog Sverige mot kommunismen”

  väntar nu bara på ett lika konkret svar om arbetsläger

 241. kruzze skriver:

  Kachina, du slåss mot väderkvarnar. Alliansen, jag och de flesta borgerliga sympatisörer vill ha en allmän välfärd som garanterar en grundtrygghet för individen. Det handlar bl a om en allmän sjukförsäkring, försörjningsstöd, allmäna skolor och universitet.

  När du tar upp Reagan som inte förespråkade något av det ovan nämnda har du förmodligen ingen opposition, möjligtvis en och annan enstaka ultraliberal fritänkare men i övrigt slår du in redan öppna dörrar.

  Det vi diskuterar här är exakt var gränsen för det allmäna slutar och var gränsen för individens egna ansvar börjar. Grunderna är vi redan överens om.

 242. Monika skriver:

  claesretired
  Ja, det är just hjälp jag efterlyser … men en som är i linje med personen ifråga, inte efter vad man TYCKER att det skall vara.

  billyjoejimbob
  He, he … jag är frestad att säga – en NY regering…
  men då gör jag det enkelt för mig ..

  Dessutom var inte den förra något att hänga i julgran heller

  En förändring som jag skulle vilja se är att politik inte handlade ENBART om värderingar och att den inte förändras utan att man noga överväger konsekvenserna. Jag skulle vilja få in lite mer av vetenskapligt tänkande inom politiken.

  Jag vet att det finns risker med det … men som det nu är så tar man inte hänsyn till individerna och hur de fungerar. Det är människor det handlar om och även om inte folk synligt råkar illa ut, finns risk för att de ändå gör det – på det mentala planet.

  Jag är trött på ideér går före människor och att man experimenterar med andras liv utan att be om lov.

  Det behövs helt enkelt mer av eftertanke, mer av – vilka konsekvener får det här och mer av – Vad tycker ni andra, den delen som inte röstade fram oss. Det är ju så att regeringar är till för HELA folket inte bara till för sympatisörerna. Men det verkar ha gått dem förbi. Det heter ju Sveriges regering, inte en viss procent av Sveriges befolknings regering.

  Politikerna har kommit för långt ifrån människorna.

  Nu kommer jag gå mycket långt tillbaka i tiden, ända till antiken. Där hade ju de fria medborgarna inte bara en rättighet utan också skyldighet att delta i det offentliga livet. Må vara att det bara var fria män … men själva tanken är inte så dum. Varför inte avskaffa politiker som yrke och istället låta folk delta … Ja, då försvinner tanken på vetenskaplighet om inte alla skall bli utbildade i det. MEN, då kommer det ändå sitta folk i riksdag och regering som inte fastnat i ett visst tänkande…

  Det finns många förslag till förändringar, men det finns också konsekvenser. Därför kan jag inte ge lösningar eller utgå från hur jag själv skulle vilja ha det. För det kanske inte passar alla och inte heller tiden, eller samhället i stort.

  Det är inte så enkelt!
  Men om en regering upptäcker konsekvenserna och ändå låter det vara, så börjar man undra … För som sagt – det är inte 100% som röstar fram en regering och den del som röstar på ett annat parti har lika stor rätt.

  Alliansen är min regering, trots att jag inte röstat fram den. Jag förväntar mig att den även skall tillgodose mina intressen och inte verka i något egenintresse. DET har vi väl ändå fått nog av, eller hur?

 243. Monika skriver:

  Kruzze
  Jo då

  …. en allmän välfärd som garanterar en grundtrygghet för individen. Det handlar bl a om en allmän sjukförsäkring, försörjningsstöd, allmäna skolor och universitet.

  Tror inget annat.
  Men kanske man skall fråga VAD som är grundtrygghet för de flesta … kanske det inte alltid handlar om pengar utan en visshet om att det finns stöd och hjälp som inte är hårt villkorat.

  Vad är trygghet? är en fråga som man kanske skall resonera kring.

 244. billyjoejimbob skriver:

  monika

  jag är övertygad om att du VILL väl men

  ursäkta

  dina tankar är en aning flummiga (i mitt tycke)

  på något sätt verkar du rädd för allt som avviker från den gamla normen som VI fått stå ut med som inte röstat socialistiskt genom åren

  jag tycker att vissa delar av de reformer som diskuterats eller redan lagts fram inte stämmer överens med vad jag förväntade mig men låt oss avvakta och se innan vi fördömer

  jag är helt övertygad om att den goda viljan finns och du kan väl hålla med om att gemene man var oerhört trött på pampstyret från persson et consortes

  och ……………. jag vet ingen som mått illa av morötter!

 245. kruzze skriver:

  Som den gode Albert Einstein sa, allting är relativt. För 100 år sedan var trygghet att ha tak över huvudet och mat för vintern. Idag är det kanske att ha bil, villa, bredbandsuppkoppling, kabel-tv, sommarstuga och pengar till en årlig utlandsresa (utöver alla välfärdsinstitutioner som samhället erbjuder). Vad som är rimligt att förvänta sig att staten ska sörja för och vad som inte är det hänger till syven och sist vilken politik vi väljer.

  Sossarna lyckades inte få ner arbetslösheten med sin politik och därför blev välfärdssystemen lidande. Till stor del är det den arbetande delen av befolkningen som har fått ta den smällen, och på så vis har det ändå gått att upprätthålla en någorlunda kvalité. Men är det verkligen rimligt att 2/3 av befolkingen ska sörja för resten? Går det verkligen inte att utkräva mer ansvar av varje individ och fördela bördorna mer jämlikt?

  Den som tänker komma med diverse besvärjlelser över att jag uttrycker min åsikt göre sig icke besvär. Jag har yttrandefrihet liksom alla andra i det här landet.

 246. Monika skriver:

  Kruzze
  Jo då, det går att förvänta sig mer ansvar, men inte med tvång.

  Trygghet för mig är inte enbart materiell standard utan även en visshet om att jag räknas i samhället och att andra lyssnar på vad jag har att säga, trygghet är att bli sedd som den man är, inte den man borde vara.

  Allt jag skriver låter måhända flummigt, men det är ju inte bara jag som skall försöka förstå andra tankesätt. Det behöver inte vara så att allt som inte står i linje med Alliansens politik är uppkomna ur cementblandare eller uttalas av icke-förändringsbenägna människor. Detta att kunna förstå även mitt resonemang kräver ju en förändringsbenägenhet …

  Jag försöker förstå Alliansens politik och se det positiva, men tyvärr är det så dubbelt att det är svårt att veta vad de egentligen vill – allas bästa eller sitt eget bästa. Det är s a s mycket otydligt. Och när man sen ser konsekvenserna undrar man ännu mer hur de tänker. De säger en sak och handlar i motsats till det. Så … vad säger det? Jag vill inte gärna tro att de är inkompetenta som inte inser att de går bakåt när de i själva verket vill gå framåt eller vill dom det.

  Jag blir t.ex. mycket glad när lärare skall få någon typ av legitimation vilket alltså innebär att de kommer anses vara komptenta för sitt arbete, men mycket ledsen när sen Leijonborg och Björklund skall tala om för lärare hur de skall göra … En auktorisering som inte har någon betydelse alltså … För om inte politikerna litar på lärarna och på dess utbildare, ja varför skall då en auktorisering införas… T.ex. att de skall bestämma vilka metoder som skall användas och att de t.o.m skall skrivas in i lagen. Något som stryper all vidare forskning och utveckling.

  Det här sånt här som gör mig undrande.
  Den förra regeringen visste man iaf var man hade … till den största delen iaf.

 247. billyjoejimbob skriver:

  2/3 delssamhället var en realitet

  helt rätt kruzze

  och ett SYSTEMSKIFTE var nödvändigt

  det måste man våga säga även om det inte anses vara politiskt korrekt och därför nästan straffbart i vissas ögon

  majoriteten har säkert EJ fuskat men den som påstår sig att aldrig ha hört någon säga att det lönar sig bättre att vara hemma än att arbeta för en ”skitsumma” påstar jag ljuger

  likadant gäller om man t ex försöker beställa en charterresa en viss dag och det är fullbokat just då men försäljaren säger att det finns platser 2 dagar tidigare – hur många (i sanningens namn) har då ej agerat med att sjukskriva sig ett par dagar

  och tyvärr – den värsta sorten – sjukskrivna el förtidspensionerade (ja, jag vet att det heter något annat nu) hantverkare (ja, jag pekar medvetet ut just det skrået) som arbetar svart åt grannen eller grannens vänner

  den som säger emot mig ber jag hålla handen över hjärtat och känna hur det känns

  inte bra hoppas jag

 248. billyjoejimbob skriver:

  ett sant ord från dig monika

  ”Den förra regeringen visste man iaf var man hade … till den största delen iaf.”

  persson/nuder/andnor/MORGAN JOHANSSON/ + dom som man redan nästan glömt namnet på

  självklart visste man var dom fanns – på absolut fel ställe

  om jag minns rätt var den förra regeringen västvärldens mest outbildade regering (avsaknad av universitet/högskola)

  några autodidakter är bara bra men majoriteten måste inneha viss ”vetenskaplig” kompetens

 249. stig2entreprenoren skriver:

  När den globala uppvärmningen gjort sitt kan vi döpa om stället till Palmedalen?

 250. billyjoejimbob skriver:

  att sedan högskolan i örebro förlänar den gamle landsfadern en doktorshatt är bara dråpligt

  en trejeklassens högskola (i princip utan egen forskning) handlar helt i linje med sin egen kompetens (eller skall vi säga sin egen politiska korrekthet)

 251. kruzze skriver:

  Monika, självklart gäller det du skriver även oss som är positivt intsällda till Alliansregeringen. Om regeringen börjar avvika från att arbetslinjen ska gälla, inte prioritera lag och ordning samt inte reformerar utbildningsväsendet kommer du kunna skönja besvikelse även från den här sidan på den politiska skalan. Dock tycker jag att Alliansen har levt upp till det de lovade innan valet, arbetslösheten är rekordlåg och stora reformer är på gång inom skolan. Dessutom har vi ju nu även fått se att utnämningspolitiken är på väg att förändras och bli mer öppen, en trög start till trots. Det område där det har hänt förvånansvärt lite är inom rättsväsendet. Hur blir det med den utlovade ökningen av antalet poliser, mer resurser till domstolarna, användandet av hela straffskalorna samt en mer individfokuserad kriminalvård? Hittills har det varit väldigt tyst från Beatrice Ask som tidigare varit så flitig att kritisera när borgarna var i opposition.

  Kan du vara lite mer specifik och berätta exakt vad det är som ska skrivas in i skollagen att lärare måste göra som undergräver deras auktorisering?

 252. Monika skriver:

  Kruzze
  Om det nu sker vet jag inte, men det är oroväckande när utbildnings- och skolministrarna går ut och föreslår att en speciell mobbningsmetod skall skrivas in i lagen, samt att en speciell läsmetod skall användas …. om lärarna blir auktoriserad skall de naturligtvis även omfattas av den autonomi som detta innebär, även om det inte kan bli helt och hållet – för då har inte samhället någon möjlighet att påverka alls – och det anser jag nog att det behövs.

  Det är oroväckande .. därför att då blir det tvingande. Lärarna får INTE använda en annan metod, även om den är OK. Hur går det med att pröva metoder … Dessutom är det ju inte så att det är EN metod som gäller utan FLERA… eftersom eleverna inte fungerar på exakt samma sätt. Men det viktigaste är att ingen situation är den andra identisk lika..

 253. smalanningen skriver:

  Monika: Det där med att lärarna provar olika metoder… Jag som småbarnsförälder blir mest trött efter att våra barn på dagis upp till mellanstadiet gått igenom sisådär fyra olika ”metoder”. Varje år verkar det vara något nytt som gäller.

  Jag vill att grundskolan skall vara en grundskola med fasta metoder som inte ändras för att en lärare lärt sig något nytt på en kurs. Vill någon att sina barn skall uppfostras med andra metoder än den grundskolan tillhandahåller är det fritt att söka sig till en friskola.

  Det du beskriver är del av det flummeri som gjort våra skolor ojämnare, de bästa har blivit bättre och de sämsta sämre. Om man från detta försöker ta fram en gemensam grundstruktur som passar alla skolor så är ingen gladare än jag.

  Och att skolorna äntligen skall få rätt att flytta på mobbare är värt en röst bara det. Hur många människoliv har de inte förstört? Elever och lärare…

 254. smalanningen skriver:

  Och Kruzze, jag håller med dig om Ask. Hon var en svag minister redan förra gången, och jag tror inte hon får mer uträttat nu…

 255. Monika skriver:

  smalänningen
  Håller helt med om det du skriver. Det är ett av utbildningens dilemma … men från att växla metod från år till år till att skriva in EN metod i lagen är det långt.

  Snarare är det så att det inte skall vara MODEmetoder, utan snarare att varje lärare har kunskap om olika metoder som de efter prövning använder i olika situationer. Ibland kan det t.o.m. vara så att man får blanda metoder.

  Men jag vet att det ofta är så att EN metod premieras och används av alla. Det blir en del av diskursen … och den kan vara svår att stå emot som lärare.

  Håller helt med, men det är inte det jag efterlyser alltså.

  Ja att skolorna får flytta på mobbare är bra … Ett av skälen till att de inte gjort det tidigare har varit att man menar att man flyttar problemet, men en mobbare kan bli helt annorlunda i en annan miljö. Så det är bra!

 256. Monika skriver:

  Lika lite som en forskare kan använda en metod utan att se vilken metod som är lämplig, kan lärare göra det. Man måste titta på situationen och sen välja metod … Inte se EN metod som en universalmetod. Det fungerar inte så …

 257. Monika skriver:

  Kruzze

  Den grundstruktur som du talar om skall utarbetas av forskare, lärare och skolpersonal i samråd med politiker och andra som har beröring med skolvärlden. Det är INTE politikerna som skall göra det enbart efter de värderingar de har…

 258. smalanningen skriver:

  Monika: Man ska alltid vara lyhörd för lärarna, där håller jag med. En erfaren duktig lärare vet givetvis ofta bra vad som fungerar, men jag ser fortfarande gärna att deras kunskaper vägs in för att skapa en ny grundmetod som sedan kan alterneras vid olika scenarion. Man ska inte rista in något i sten, men gärna på ett papper… Det vore det allra bästa tror jag.

  Och du har också helt rätt i att det är lärare – inte politiker – som skall bestämma vad en sådan metod skall grunda sig i.

 259. Monika skriver:

  Så bra att vi är överens, smalanningen …

 260. lillies skriver:

  Bra inslag om Melinda Gates i dagens SvD, jag visste inte att hon satt i styrelsen för Washington Post), även om man kan ha synpunkter på vad Gate’s affärsideer gör för konkurransen så synes jag att de verkar vara genuint mångfacetterade personer (till skillnad från Slob Jesus som jag tänker mig Steve Jobs, men sådan ska ju också finnas):

  Något för Ohly att visa sin sambo innan hon för vidare tredjehandsskvaller kanske?


  ….
  Back then, the intrusive devices were simple cameras and telephones, rather than cellphone cameras that can take pictures anonymously and instantly distribute them anywhere in the world. But the essential point remains the one made by Warren and Brandeis, which is that people have a presumed, common-law ”right to be let alone.” They warned about a world in which any gossip is deemed fit for print: ”Triviality destroys at once robustness of thought and delicacy of feeling. No enthusiasm can flourish, no generous impulse can survive under its blighting influence.”

  Seth Waxman, a former solicitor general, makes a similar point about what happens when life is ”on the record” and everyone becomes careful about what they say for fear it may be disseminated: ”It hampers the ability of each one of us to fully explore ideas.”

  Journalists habitually argue for broad disclosure of information, bolstering our case with such bromides as ”sunlight is the best disinfectant.” But major newspapers recognize that people have privacy rights, too. Newsroom lawyers remind journalists that they can be sued for ”public disclosure of private facts” in certain circumstances and that newspapers shouldn’t publish information about private citizens that would be ”highly offensive to a reasonable person” unless the information is independently newsworthy or the subject consents.

  Similar standards about privacy should be shared by all the modern varieties of ”journalist” — reporters, bloggers, Facebook posters and the rest. The alternative is a world where everyone becomes so careful about what they say and do that normal life — including dumb statements, stupid mistakes and general obnoxiousness — becomes impossible.”

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/13/AR2007071301710.html

 261. lillies skriver:

  Visst är det roligt med entusiasm…men herr bildt kanske skalll beakta sin egen retorik. Med ”företagande i världsklass” hoppas jag inte han menar, Enron, WorldCom (och de konsulter som hjälpte till), Mammutt Tv m.m..
  Kanske jag är lite fundersam över hans val av definitioner ibland…i det uttalande som Bildt gjorde och citerades i Washington Post så uttalade han sig om att USAs hard power eller Europa’s softpower inte är någon av de rätta vägarna.

  Det skulle vara intressant att höra honom utveckla de tankegångarna. Visserligen är det så att USA ofta utåt intar en rätt hård paternalistisk hållning i utrikespolitiken (som bl.a Rice sökte komma bort från), men samtidigt har deras underrättelseorganisationer spritt sig på ett sätt på ett sätt som indirekt inbjudit till vad man kanske diplomatiskt kan kallas ”missbruk” av gästfriheten. För att ironiskt parafrasera Coulter: ”God gave earth to mankind. We made your land ours. And it will be yours to rape it”.

  Generellt brukar väl ”soft- power” referera till mera immateriella ”maktfaktorer”, som oftast kallas kultur, i form av film, musik, TV-serier och nyhetsmedia. Anses Europa ha en ledande, icke-önskvärd, ställning på det området?

  I övrigt tycker jag att ett öppet samhälle är att föredra, men jag är inte säker på att det samhälle som Bush administrationens (och administrationer före denne) ”spindoctors” byggt är speciellt ”öppet” och ”förtroendeingivande”.

 262. lillies skriver:

  Tobias67…hur gamla vi är?

  Tja, de få gånger jag köper en flaska vin på bolaget får jag nästan alltid visa leg men jag är faktiskt 37 år (men känner mig ändå alldeles för gammal för att ta hand om små Steve Jobs kloner som anser sig ha rätten att ränna runt hela världen och rida på andras ben som irriterande terriers, och dessutom förväntas få full samhällelig service och rättvisa då någon råkar sparka till dem för ett par ynka 5 skattdollar om året eller så).

 263. lillies skriver:

  Och det lite lustiga är…att jag har erfarenhet från en hel del olika miljöer (flyttade hemifrån tidigt och levde i miljöer som de flesta inte skulle tycka var lämpliga alls) och även om jag personligen kanske inte är någon riktig ”peoples person” (kan ibland luta åt utilitarism till en grad som många andra finner obehagligt kanske) fastän jag röstar på kristdemokraterna för att jag uppskattar att det finns ett parti som faktiskt för en politik för människor så har jag då och då engagerat mig i föreningar där det ingår en hel del arbete med ungdomar, och de flesta går faktiskt att föra en normal konversation och även ifrågasätta deras uppfattningar/fördomar medan många kryptonit Steves i 50 års åldern tyvärr inte alls är lika receptiva.

 264. kruzze skriver:

  Monika, förslaget om att flytta på mobbare har jag läst om men det ska väl alltid gälla som sista utväg när alla andra metoder är prövade? Så har jag förstått det i alla fall. Att _inte_ flytta på mobbare när alla andra metoder är prövade är (ytterligare) en spottloska i ansiktet på de som förnedras och kränks för att de råkar vara just de dem är. Jag för egen del har allt för ofta sett att de som utsätter andra för kränkningar är de som får stanna kvar och de som blir kränkta flyttar man på. Det är tragiskt och rakt ut sagt hjärtegripande. Jag tycker det är helt rätt att politiker griper in i den här frågan och kräver ansvar av skolpersonalen.

  Att det bara ska finnas en speciell läsmetod i skolan har jag dock aldrig sett något om. Har du någon länk? I mina öron låter det smått otroligt att folkpartister skulle föra fram ett så kunskapsfientligt och enkelspårigt förslag.

  Smålänningen, egntligen gillar jag Asks framtoning. Hon verkar lugn och samlad och påläst, det är bara handling som saknas vilket i och för sig inte är så bara.

 265. Monika skriver:

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=654859
  Om du sen undrar vad jag är skeptisk emot kan du besöka min sida och gå ner till inlägget Det finns risker … Jag fick inte mycket medhåll …

 266. Kachina skriver:

  Jag ser att kruzze och billyboy fortsätter att spy ut magens intelligens över arbetsmarknadens parter. Jag har en frågeställning till er var medvetande tydligen inte når vidare än till de 30-skyltar som omgärdar skolans värld.

  Om vi har 100% arbetsföra människor men bara 70% arbeten. På vilket sätt skall de 30% som blir över ta ansvar för sina liv om ni vägrar sänka arbetstiden så att även de ryms på marknaden? (Jo, jag kan standardsvaret, men jag tror mer på von Wrights ”Myten om Framstegen”) Alltså, standardsvaret är fel. De nya jobben äts upp av tekniken. Det vet vi redan.

  Vad skall de göra? För att jaga krävs jakträtt, för att fiska krävs fiskerätt, för att odla mark krävs lagfart. Så vad skall han göra, rörmokaren. Det finns jobb, men inte till honom. När någon av de rörmokare som har jobb dör, kanske han får det jobbet. Har er mage tillräckligt med intelligens för att fortsätta resonemanget och förstå resultatet?

  Hur många förtidspansionerade hantverkare känner du billy som jobbar svart? Varför har du inte anmält dem? Kan du namnge dem här?

  Du kruzze, kan din mage förstå att en person som fått avslag på jobbansökan ett tjugotal gånger, troligtvis hellre låtsas att han inte behöver och inte vill ha ett jobb, istället för att säga att ingen tycker att han duger.

  Jag tycker ni två liknar de tongångar man hörde från 50-talet från de som växt upp med curlingföräldrarnas feta check-konto och ett brett nätverk, när de ställde krav på de som aldrig haft en chans sedan födseln. Vad skall man säga om er, ett encelligt blötdjur utan ryggrad bakom pannbenet och tankar från en sur mage. Vi skriver 2007 och jag måste säga att det är bedrövligt att inte människan kommit längre i sin utveckling.

 267. hillary2 skriver:

  Monika

  Angående DN-artikeln.
  Som jag ser det vill fp ”få in skolan i förskolan istället för tvärt om” fast
  i skolan behöver man väl precis som i förskolan vara observant på eleverna och stödja deras utveckling. Har du några tankar om hur morgondagens lärare ska klara av den uppgiften på ett bra sätt?

 268. Torsten skriver:

  Kachina,

  Du har fel i Ditt grundresonemang.

  ”100% arbetsföra och 70% arbeten”. Det är inte en relevant frågeställning.

  ”De nya jobben äts upp av tekniken”. Endast med ny teknik och rationellare metoder har vi möjlighet att konkurrera på världmarnaden. Ex. Volvo, SAAB, Scania mm. det skapar nya arbeten.

  Om vi går ner i arbetstid enligt Ohly och Kachina, blir det vi producerar dyrare och vi mister vår konkurrentkraft. Då tror jag att även träskallen från Byske kan räkna ut hur det går.

 269. billyjoejimbob skriver:

  kachina

  användandes ditt vanliga ekorrspråk skriver du bl a:

  ”Hur många förtidspansionerade hantverkare känner du billy som jobbar svart? Varför har du inte anmält dem? Kan du namnge dem här?”

  Jag känner till minst 6 stycken varav 4 är sjukpensionerade (dråpligt nog är 2 av dessa från way up north)

  ange eller anmäla dem

  eftersom jag inte tillhör din zauberfalang som genom åren hyllat östdiktaturerna innehållande bl a stasi och andra mindre trevliga företeelser skulle det aldrig falla mig in att agera angivare

  angiveri är i mina ögen en av grunderna till en stat grundad på pampvälde

 270. billyjoejimbob skriver:

  och gå ner i arbetstid

  du som påstår dig ha varit arbetsgivare borde veta bättre än dina vänner ohly och gudrun

 271. Kachina skriver:

  ”Det är inte en relevant frågeställning.”

  Förklara på vilket sätt den inte är relevant.

  ”Endast med ny teknik och rationellare metoder har vi möjlighet att konkurrera på världmarnaden. Ex. Volvo, SAAB, Scania mm. det skapar nya arbeten.”

  Rationalisering har väl alltid inneburit färre arbeten. Inte har marknaden för bankerna minskat för att de sagt upp 12.000 tjänstemän.

  ”Om vi går ner i arbetstid enligt Ohly och Kachina, blir det vi producerar dyrare och vi mister vår konkurrentkraft. Då tror jag att även träskallen från Byske kan räkna ut hur det går.”

  Jag förstår inte. Förklara hur det gick när vi gick ner från tolv till tio timmar. När vi gick ner från tio till nio timmar. När vi gick ner från nio till åtta timmar. När vi fick en veckas semester, när vi fick tre veckors semester, när vi fick fyra veckor, fem veckor. Vad hände? Berätta.

  Jag tror det var så att tillväxten fördelades över alla, istället för som nu gå till bonusmiljarder och lustyatcher i Medelhavet. Men, berätta för mig vad som hände förut, när vi sänkte arbetstiden.

 272. Kachina skriver:

  ”….skulle det aldrig falla mig in att agera angivare”

  Varför klagar du då? Förstår du inte att dessa sex stämplar en hel grupp. Du kan väl åtminstone vara så pass rak att du talar om för dem att det är för dj-igt, det de gör.

 273. kruzze skriver:

  Monika, hur menar du att Björklund uttalar sig om att det ska skrivas in i skollagen att förskolebarn måste kunna läsa? Det står ju bara att han är positiv till att det förskolebarn introduceras i det skrivna språket. Jag fattar nada av vad du menar med det du skrev förut.

  ”För om inte politikerna litar på lärarna och på dess utbildare, ja varför skall då en auktorisering införas… T.ex. att de skall bestämma vilka metoder som skall användas och att de t.o.m skall skrivas in i lagen. Något som stryper all vidare forskning och utveckling.”

  Drar du inte lite väl stora växlar av att Björklund säger att han är positiv till en viss pedagogik när du säger att det innebär att det kommer skrivas in i skollagen?

  Kachina, varför envisas du med att vilja prata med oss ”encelliga blötdjur utan ryggrad bakom pannbenet”? Vad kan du möjligen få ut av det? Nej, låt oss få hålla oss här nere på marken och kräla runt i vår egen missär och brist på intellektuella insikter. Jag lovar i gengäld att inte blanda mig i dina djuplodade och insiktsfulla inlägg.

 274. Tobias67 skriver:

  Ha ha, för egen del skulle jag egentligen inte ha något emot att gå ner i arbetstid eller i varje fall ha flexibel arbetstid.

  Systemutveckla och drifta PA/EA-system kan jag lika gärna göra hemma till viss del, trådlöst, ute i trädgården kanske. Mellan varven får man dock släppa Macen och gå ut och salta sniglar.

 275. Kachina skriver:

  Nej, jag tänker inte lämna er ifred så länge som ni yttrar er som ni gör om arbetsmarknaden. Att låta sådana ”blötdjurs-attityder” stå oemotsagda, är rent samhällsfarligt. Det är er ”köksbords-logik” som nu orsakar uteliggares död på de amerikanska kontinenterna. Såsom de gamla sjunga, kvittra de unga, med stålskodda stövlar. Det kommer att hända även här om sådana som ni får stå oemotsagda.

 276. Kachina skriver:

  Salta sniglar? Prova bränna gummistövlar och strö ut askan. Här uppe håller det i varje fall borta huggormen i fyrtio år.

 277. Torsten skriver:

  Kachina,

  Och Du påstår att Du varit företagare?

  Du måste ändå medge att det första är en rent hypotetisk fråga.

  Hade vi endast haft teknologin från femtio och sextiotalet som Du vurmar för, hade vi idag varit ett, höll på att skriva U-land, N-land (nedvecklingsland). Ordet finns ej, med det hade skapats om Du fått råda.

  OK, jag förstår att kommunistsjälen är så djupt rotad i Din träskalle så Du begriper inte att mindre arbetad tid för samma lön innebär dyrare producerade varor.
  Eller Du kanske är så naiv så Du tror att vi anställda kommer att gå med på en motsvarande lönesänkning.

 278. Torsten skriver:

  Överfall på uteliggare kan väl endast begås av träskallar.

  Eller kanske ekorrar.

 279. billyjoejimbob skriver:

  nu har skogsmullen kachina sniffat på korken och börjat rimma också

  ja mycket skall man få uppleva

  hälsningar från en av de encelliga blötdjuren utan ryggrad bakom pannbenet”

 280. Torsten skriver:

  Huggormen gör nytta.
  Den tar möss som gnager på trä.

 281. billyjoejimbob skriver:

  ibland bjuder du på väl mycket ekorren

  ”Här uppe håller det i varje fall borta huggormen i fyrtio år”

  men visst blev en kvar i bysketrakten ;-)

 282. Kachina skriver:

  Du svarade inte på frågan. Du rapar bara upp samma som de sade på 30-talet, 40-talet, 50-talet, alla sade ”att det förstår ju var och en att det inte går, varorna blir så dyra,….”

  Nå, hur gick det? Berätta. Jag har tydligen missat alla katastrofer som skulle komma med sänkt arbetstid. Det enda jag märkte var att fler fick jobb.

  Jag vurmar inte alls för 50-talets teknik. Jag är en av de där som är först med allt nytt. Men det är just vinsten med den nya tekniken, hur skall den fördelas, mindre arbetstid eller miljardsummor åt enstaka direktörer?

  Vad är det som säger att den ideala arbetstiden är åtta timmar? Den delar dygnet i tre delar, men sex timmar delar dygnet i fyra delar. Med åtta timma måste man ha mat och fika i en timma. Med sex timmar räcker det med en kvarts fika och äta när man kommer hem. Vem har bestämt att arbetstiden alltid skall vara åtta timmar? Det står då inget i Bibeln om det, så Gud är oskyldig. Det måste vara Joakim von Anka.

 283. billyjoejimbob skriver:

  ekorren igen

  ”””Det är er “köksbords-logik” som nu orsakar uteliggares död på de amerikanska kontinenterna.”””

  om det vore så måste du ha hjälp till med att transportera oss till dessa båda kontinenter via din andliga stråningsteknik som uppkom vid din berömda kontakt med cementgolvet
  för mig veterligen har jag aldrig varit i sydamerika
  men kanske har jag ändå det

 284. Torsten skriver:

  Våra förfäder jobbade 16 timmar om dygnet. Vi jobbar 8 timmar.

  Ekorrar jobbar så länge det behövs för att skaffa mat.

 285. kruzze skriver:

  Kachina, skyll dig själv och ditt höga intellekt då om du ska vara med och prata med blötdjuren. Risken finns ju alltid att du blir smittad av samma okunnighet och ointelligens.

  Hittills har ”köksbordslogiken” lett till den lägsta arbetslösheten i Sverige på 16 år, extremt höga löneökningar och rekordfeta budgetöverskott i statens finanser. Förvisso kan det alltid bli bättre men Alliansen har ju bara suttit ett knappt år vid makten hittills. De försämringar som skett för oss löntagare är en 15%-ig sänkning av a-kassan efter 100 dagar, slopade a-kassesubventioner och fackföreningssubventioner.

  Var och en får själv bedöma om det är värt priset.

 286. smalanningen skriver:

  Sverige är ett förgrundsland när det gäller rationalisering. Inte bara har kunskapen om rationalisering gett svenska företag uppdrag utomlands, det sysselsätter en rad personer (däribland jag själv) på den inhemska marknaden.

  Det kan kännas hemskt ibland att bygga system som ersätter människor. Men jag kan ärligt säga att till de allra flesta av de jobb som rationaliseras bort finns det inga arbetssökande till. Definitivt inga rörmokare (tror förresten inte jag vet om en enda arbetslös hantverkare) …

  Kan en utökad rationalisering leda till en förkortad arbetstid? Ja, kanske vissa yrken på sikt. Men det är tack vare att vi är så duktiga på rationalisera (som sagt) och en svag krona som vi fortfarande har en förhållandevis stark industri med bra löner. Vill man att industrin ska gå fortsatt bra i Sverige måste man hålla konkurrenskraften uppe, och höjs timpriset per arbetad timme för mycket så flyttas arbetskraften utomlands. Endast Kachinas socialism kan förhindra detta, problemet med den är dock att det aldrig någonsin lett till att folket fått det bättre.

  Pengar måste flöda in i Sverige även utifrån.

  Jag kan också berätta att jag har varit med om att för en stor koncerns räkning ha flyttat produktionslinjer från Sverige till Polen. Till en början var det så kallade låglönejobb med tunga lyft (som vi exporterade till våra grannländer för att lösa problemet enkelt) men efter hand som koncernerna inser att länder som Polen vimlar av duktiga och väl utbildade människor precis som här så flyttas allt mer avancerade linjer dit.

  När man läser t.ex. Kachina så läser man å ena sidan inlägg där han skriver att vårt lilla land är beroende av omvärlden. Det har han helt rätt i. Vi har som litet land med stora, dyra avstånd och god levnadsstandard ett stort beroende av att utländskt kapital flöder in i landet. Å andra sidan predikar han sin kontrasocialism som effektivt skulle hindra just det.

  Och frågan är vad pengarna som skall betala Kachinas pension skall komma ifrån då?

  Sanningen för ett litet land som vill ha en god välfärd för våra medborgare är att vi fortsatt måste ta ut hög skatt från medborgarna och se till att vi fortsatt är i framkant – teknologiskt och utbildningsmässigt. Det låter kallt, hårt – men tro mig – en verklighet med Lars Ohly som statsminister om 10-15 år när alla pengar slut är så oändligt mycket hårdare. Dessutom är det nu slut på våra fördelar som icke krigsdrabbat eller exkommunistland, länder som Polen och baltstaterna äter upp vår kompetens om vi gör misstaget att vända oss inåt igen.

 287. Kachina skriver:

  ”Hittills har “köksbordslogiken” lett till den lägsta arbetslösheten i Sverige på 16 år,”

  Men kära nån, tror du inte att marknaden har mer med det att göra än regeringen?

  billyboy
  Även om du aldrig varit i latinamerika så lever du i samma mentala dypöl.

 288. smalanningen skriver:

  Kachina: Marknaden har tagit ett glädjeskutt i Sverige efter regeringsskiftet, det är de flesta (utom de socialdemokratiska) bedömarna tämligen överens om. Jag har själv hört samtal på hög nivå som öppet beskriver hur företag nu planerar att bygga ut industrin här istället för att flytta den utomlands.

 289. Kachina skriver:

  smålännigen

  Jag hörde samma argument på 50-talet när det gällde semester. Samma argument med 40- timmars vecka. Sedan är det inte bara Sverige det handlar om. Det finns för få jobb för de som är arbetsföra. Jobba mer och försörj dem. Jobba mindre och de försörjer sig själva. Skit i dem och de slår ihjäl dig samtidigt som de plundrar ditt skafferi.

 290. kruzze skriver:

  Sossarna har haft makten under två och en halv högkonjunkturer de senste 12 åren men då har inte arbetslösheten sjunkit till samma nivåer som nu. Hur kommer det sig? Nånting rätt måste väl ändå Alliansen ha gjort?

 291. Kachina skriver:

  Allt Allianzen gör är inte fel, men regeringsbeslut brukar ha en inkubationstid på mer än ett halvår. Det är alltså en fördröjning mellan beslut och effekt och de beslut de tagit syns väl på arbetslösheten, men väldigt mycket är bidragsjobb.

  Den enorma ekonomiska tillväxten har de lite att göra med. Den är så snabb, så skarp kurva uppåt att det nästan är skrämmande. Vi vet att sedan man nått toppen, finns det bara en väg och det är neråt. Sedan beror det på vilken höjd man faller från. En snabbt stigande högkonjunktur är glädjande,……hisnande, men ack så farlig.

 292. claesretired skriver:

  Vårt snack med Kachina mfl pågår i en värld för sig, Vår regering låter sig ej påverkas utan jobbar stenhårt efter det uppdrag vi gett dem- att uppmuntra dem som arbetar och få Sverige mer och mer på rätt köl. När kakan blir större kan vi äldre känna trygghet gällande våra pensioner, äldrevården kan få mer pengar, sjuka och andra som ej orkar arbeta ser ljus i tunneln, Sverige kan ta några steg upp i välfärdsligan och ej fortsätta att rasa. Snart kan svenska arbetare komma upp i den standard som många andra arbetande i de västliga länderna har. Har svårt att förstå att inte ALLA gillar en sån utveckling

 293. Torsten skriver:

  Helt rätt Claes,

  Men den som har en illröd ögonbindel på sig ser ej detta.

 294. Kachina skriver:

  ”Vår regering låter sig ej påverkas utan jobbar stenhårt efter det uppdrag vi gett dem- att uppmuntra dem som arbetar och få Sverige mer och mer på rätt köl. När kakan blir större,…”

  Det uppdrag de fullföljer är detsamma som IDU:s republikanska ideologi, med samma fixering vid en elit som kännetecknade nazismen. En arisk ras eller en ekonomisk elit, är bara olika ord för ett segregerat samhälle, ett för Superiors och ett för Inferiors. När kakan växer, tar den ekonomiska eliten hela tillväxten. När du inte längre är produktiv, är du inte längre något värd. Reptiler slutar slingra sig först när de är döda.

  Ni hyllar ett iskallt samhälle. Det mänskliga medvetandet är inte ämnat att gå den vägen.

 295. Torsten skriver:

  Nej Kachina,

  Vi hyllar ett demokratiskt samhälle där alla som har möjlighet bidrar med vad han, hon kan och förmår.

  Så bra har inte ekorrar.

 296. watson69 skriver:

  Kachina

  Angående förkortad arbetstid så skulle det slå hårt på de flesta svenska industrier.
  Nu när vi går 5 skift på gjutmaskinerna på vårt företag, kan du då förklara hur en minskad arbetstid för varje individ INTE ökar lönekostnaderna?
  Maskinerna måste ju fortfarande gå 24 timmar /dygn. Det måste ju in en gubbe till som ska ha samma lön som övriga och de vill nog behålla sin lön.

 297. watson69 skriver:

  Kachina

  När man skriver kontrakt med ett stort företag som Ericsson, volvo, scania med flera så kräver de en prisminskning för varje år med 3%. Så för varje år måste företaget försöka effektivisera för att klara sig.

 298. Monika skriver:

  Kruzze
  Jag har sagt att mobbningsmetod skall skrivas in i lagen, inte själva läsmetoden. Men om Björklund uttalar sig positivt om en metod och Leijonborg tidigare pratat om mobbningsmetoden så är det väl inte otroligt att även en läsmetod kan göra det…

  Drar stora växlar – när politiker uttalar sig positivt om vissa metoder under nuvarande omständigheter, så är det väl inte otroligt att något liknande planeras…

  Men som sagt jag skrev endast att mobbningsmetoden skulle skrivas in i lagen…

 299. Kachina skriver:

  watson

  Jag har aldrig nämnt lönekostnaderna. Jag har bett någon beskriva katastofen som skulle komma alla tidigare gånger vi sänkt arbetstiden. Samma argument emot som ni har nu, hade de då. Jag har inte sett någon katastrof någon av gångerna, men kanske jag sov just vid de tillfällena, så ni måste nog beskriva dem för mig.

  ”Så för varje år måste företaget försöka effektivisera för att klara sig.”

  Tja, det finns bara tre sätt, billigare material, lägre vinst eller lägre lönekostnader. Färre anställda ger lägre lönekostnader och fler arbetslösa, vilket ökar de sociala kostnaderna vilket i sin tur höjer skatten. Hur du än vrider dig, har du ändan bak.

  Men det är märkligt. Inte har jag lagt märke till att priset på en volvo eller en saab har minskat med 3% per år, men vinsten och direktörsbonusen har ökat. Alltså, när ni skriver på en prisminskning med 3% per år, måste ni vara medvetna om att volvo tar vinsten medan ni arbetar er fram mot en konkurs. Sedan hittar de en annan aningslös entreprenör som köper konkursboet billigt och därför kan sänka priset varje år, tills han går i konkurs, …..osv.

 300. Torsten skriver:

  Nu harr ekorren blivit alldeles yr i träskallen.

  Sänk arbetstiden till noll och se vad vi får för inkomst.

  Billigare material? När efterfrågan ökar. Försök med det.

  Jag vet inte vad Du har för en gammal Volvo. Men dagen bilar med radar, säkerhet och alla dessa finesser som bilkunden vill ha i dag kostar mycket.
  Och så har vi utvecklingskostnaderna som nu når astronomiska belopp.

  Men Du Kachina slutade väl utvecklas när Du tappade halva huvudet.

 301. Kachina skriver:

  Träskallen snurrar som en propeller. Jag fattar ingenting. Skulle du inte beskriva katastroferna som skulle komma efter alla andra arbetstidsförkortningar. Var är dom, när, var, hur?

 302. Torsten skriver:

  Tänk lite själv Kachina.

  Du har ju halva huvet kvar.

  Och nr Du tänkt färdigt kan Du ge Dig ut och gräva guld. Sen kan Du köpa Ditt vinterförråd av nötter.
  http://www.aftonbladet.se/vss/uppsala/story/0,2789,1121294,00.html

 303. Tobias67 skriver:

  Jag tycker lite synd om en del äldre som bär på mycket bitterhet och förakt och rädsla för förändring. Kachina är ganska ensam om sin uppfattning när jag läser igenom alla kommentarer.

  Det är inte lätt att bli gammal :-)

  Sossarna har verkligen pajjat svenskens självbild. Man får inte sticka ut, inte vräka eller skryta, inte tjäna pengar, framgång är fult. Då är man ytlig!

  Fan, lev livet och ha skoj, arbeta hårt och tjäna bra med pengar så familjen kan få ett bra liv.

 304. soli01 skriver:

  Torsten-när hände detta med Kachina-har han bytt skepnad och blivit gnagare?:) Har tydligen missat en hel del senaste tiden!

 305. kruzze skriver:

  Monika, när barn mobbas till allvarliga psykosomatiska symptom och självmord måste politikerna kliva i. Att sossarna inte har gjort det säger mer om den förra regeringen än den nuvarande. Att vissa av er lärare känner sig undanskuffade i sin yrkesroll är litet pris att betala för att ge utsatta barn den sinnesfrid som alla barn har rätt till.

  Flumskolans dagar är räknade och kommer ersättas med hederligt sunt förnuft (mobbare ska hållas kort, lärarna bestämmer under lektionerna och mindre stök och bråk) och mer fokus på det som är skolans huvuduppgift, utbildning!

 306. Kachina skriver:

  Jag gnuggar kvistarna och tänker, Torsten. Vad är det som påverkar konkurrenskraften?

  Materialkostnad, arbetskostnad och vinstkrav.

  Mellan de tre kan man flytta kostnader. Jag hör liksom aldrig att de gigantiska miljardvinsterna eller de gigantiska bonusprogrammen har någon negativ inverkan på konkurrenskraften.

  Företagen har aldrig under 1900-talet haft sådana vinster som nu. Det finns rejält med utrymme vinst och bonus att ta ur, för att sänka arbetstiden med bibehållen lön. Den positiva effekten av detta är att fler får jobb. Som bekant får inte en arbetslös några lån eller hyra bostad. Blir de kreditvärdiga, kan de investera, vilket ger större marknad, tillväxt och ytterligare vinst till företagen. Voila! Träskallen har gnuggat kvistarna och tänkt.

  Ta nu och beskriv katastroferna som skulle komma efter alla andra arbetstidsförkortningar.

 307. Torsten skriver:

  Kachina,

  Vi lever i nuet. Livet stannade inte upp för att Du slog i cementen och förvandlade Din hjärna till trä.
  Många industrier flyttar utomlands för att få lägre arbetskostnader. Fortsätt din tankebana på detta tips.
  Kan vi bara rationalisera och pressa kostnader kan vi behålla jobb i Sverige och anställa fler. Världen är stor Kachina. Har Du glömt det redan?

  Ja soli.
  Det kryper fram det ena efter det andra. Kärt barn har många namn.
  Häromdagen blev han ekorre. Han har ej protesterat, så det verkar vara riktigt.

 308. smalanningen skriver:

  Kachina: Du verkar så säker på att fler får jobb om man sänker arbetstiden från 8 till 6 timmar. Tänker du dig följande scenario?

  ”Jag har 60 anställda i min fabrik. En arbetsdag är likamed 480 arbetstimmar. Med 6 timmars arbetsdag blir detta 360 arbetstimmar istället. Alltså kan jag således anställa… hmm få se 120 timmar minus… det blir 120 dividerat med 6 timmars arbetsdag… det blir alltså 20 fler anställda. Hmm… jag får skriva till arbetsförmedlingen och be dem fixa fram 20 starka arbetare från AMS… ”

  Nej, så är det givetvis inte. Du säger att företagen inte haft vinster som nu tidigare, möjligen sant, men man våste våga expandera också. Tänk dig industrin ovan som alltså måste öka arbetsstyrkan med en tredjedel för att uppnå samma produktionstimmar. Det händer ju inte, det är vi säkert överens om. Säg då att vi ökar personalen med hälften av vad som krävs, alltså 10 personer… Vem står för att det blir en säker och trygg arbetsmiljö med en sådan ökning av antalet anställda? Vem garanterar att av de 10 personerna som nyanställs på ett bräde verkligen kan producera i takt vad företaget önskar?

  Jag tror inte företaget i mitt exempel nyanställer 20 eller ens 10 personer. Jag tror att de kanske möjligen anställer 5 och beordrar övertid på resten istället. Sen låter man företaget växa organiskt, med möjligen en nyanställd person i månaden.

  Jag tror att 6 timmars arbetsdag faktiskt kan slå igenom -på sikt. Men det är inte bara att trycka på en knapp, jag vill snarare tro att den ”revolutionen” kommer under nästa lågkonjunktur när man har överskott på produktionstimmar jämfört med vad som produceras. Då kan du säga till arbetaren Svensson att:

  ”Jo hej arbetare Svensson, vi sänker din arbetstid till 30 timmar i veckan och din lön med säg 20% jämfört med 25% som det borde vara. Du får ha jobbet kvar, samtidigt som du får mer tid med familjen. Fint va?”

  Och det skulle du som företagsledare faktiskt säga med gott samvete. Men några fler jobb av nämnbar rang skulle det inte skapa.

 309. Kachina skriver:

  billyjoe

  Det är du som ger mig skepnader: ”ekorre, zaubermann, skogsmullen way up north, Mr Gas” , jag bara tänker, jaså, och accepterar att du kallar mig så, precis som att Torsten kallar mig träskalle. Jag talade bara om min kosmiska erfarenhet en gång, om du kan räkna till fler är det ditt eget eko du hör, billyboy.

  Sedan skall jag avslöja en hemlighet för dig, Torsten. Jag förlorade inte bara halva hjärnan i fallet, bakom mitt pannben är det helt tomt (inte ens en amöba) bara ren ande, ren kosmisk energi, inga tröga hjärnceller som förslöar tanken, inga hjärnceller smittade med felaktig information som förvränger världsbilden.

  Smålänningen

  Vi har hört de argumenten förut, men jag har ännu inte fått höra när samma katastrofer skulle hända alla andra gånger vi sänkte arbetstiden. Berätta nu.

 310. billyjoejimbob skriver:

  hm hm hm piff

  tänk litet grand på all galla som du öser över dina ”motståndare” varje dag sedan månader tillbaka

  med en dåres envishet

  samma mantra upprepas gång på gång

  vila upp dig några timmar nu så knäcker vi nya nötter i morgon

  sweet dreams

 311. Monika skriver:

  Kruzze
  Nu har jag nog varit lite otydlig. EN mobbningsmetod som skrivs in i lagen innebär att lärarna inte får använda andra verkningsfulla metoder. Det handlar inte om lärarna i det här fallet. Utan om att lärare har kunskap om att inte en och samma metod är tillämplig i alla fall. Metoder behöver också ständigt utvecklas.

  Politikerna är inte utbildade inom området … och det är oroväckande om de skall kunna bestämma vilken metod som är bäst och skall användas och det handlar INTE om lärarnas egenintresse. Det är som om politikerna skulle bestämma operationsmetoder och skriva in dem i lagen. Att jag anser att det är vi som själva skall bestämma metoderna för uppnående av mål som politikerna ställer beror på att det är vi som är utbildade.

  Metoder måste kunna utvecklas parallellt med rådande… vilket inte är möjligt om metoderna skrivs in i en lag. För att kunna utveckla en lag måste man pröva den, utvärdera den mm. Det här är allvarliga saker – en forskare skall inte behöva be politiker om lov … Det som skrivs in i skollagen och det som är skall-satser i läroplanen är tvingande.

  Jag är väl medveten om mobbningen och vilka skador och följder det får. Har förstahandserfarenhet av det, dock inte allvarligt som för många andra, men tillräckligt.
  Lärare kan stävja mobbning på många sätt. Det är inte säkert att en metod är det rätta. Lärares förhållningssätt gentemot sina elever kan verka förebyggande.

  Jag kan tala länge om det här, men varje lärare har sin egen lärarpersonlighet, som innebär att lärarrollen är integrerad med personligheten, vilket växer fram under lärarutbildningen och förfinas sen i professionen och det är inte säkert att ett förhållningssätt som en lärare har passar en annan lärare. Viktigt är ändå att SE varje elev, vilket kräver utbildning på många områden. Att kunna ett ämnesstoff och stimulera eleverna att lära sig detta är bara en del av läraryrket….

  Vi har duktiga lärare i Sverige, men de har en svår arbetssituation många gånger.

 312. Torsten skriver:

  Kachina,

  Du är sent ute igen.
  Det var länge sedan som jag räknade ut att det kan inte finnas något i den skallen.
  Men jag vet. Du kan använda den till att knäcka nötter :-)

 313. smalanningen skriver:

  Kachina:Min andemening är att en arbetstidsförkortning inte automatiskt sätter fler människor i arbete. Det har gjorts experiment runt om i landet där man ökat produktiviteten och minskat sjuktalen med en arbetstidsförkortning. Det har gjorts andra experiment där arbetstidsförkortningen snarare ökat sjuktalen då bl.a. pressen ökats på att prestera.

  Jag googlade lite efter exempel och hittade en riktigt intressant diskussion i ämnet från en riksdagsdebatt 2005 (på miljöpartiets hemsida av alla ställen):

  http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11934&number=71116

  Och som jag sa – jag tror säkert att det för vissa företag/branscher faktiskt kan vara lönsamt och bra att sänka arbetstiden i samband med t.ex. effektiviseringar. Så låt de själva få reda på det, låt de tänka tanken och ta steget själva istället för att storebror ska bestämma…

 314. kruzze skriver:

  Monika, experimenterandets dagar är över när det gäller mobbing i skolan. Liksom inom andra instititutioner som bl a polisväsendet och kriminalvården måste det finnas regler för hur personalen ska agera när individer utsätts för allvarliga upprepade kränkningar. Det går inte för den enskilde läraren eller rektorn att säga att ”det här läste jag i en D-uppsats så nu ska jag testa om det fungerar för lille Kalle”.

  Dessutom blir det lättare för föräldrar och den utsatte individen själv att utkräva ansvar av skolan. Skolan kan inte längre komma undan ansvar med att säga att ”vi testar en ny metod” utan riktlinjerna kommer finnas och används de inte så är det lika med att skolan har agerat fel.

  Du skriver att politiker ska bestämma vilka metoder som ska användas, det är ju helt fel. Så här står det i en artikel om ämnet i Svd: ”Alla ”flummetoder” ska bort och i den kommande skollagen ska man endast lista de metoder som man vet fungerar enligt forskningen.” Hur forskning fungerar hoppas jag att du som lärare vet, dvs att man försöker komma så nära sanningen som möjligt.

 315. Monika skriver:

  *..“det här läste jag i en D-uppsats så nu ska jag testa om det fungerar för lille Kalle”….*

  Självklart inte och det är ju inte det jag säger heller …

  *…ska man endast lista de metoder som man vet fungerar enligt forskningen.”…*

  Ja, och vad bestämmer det … och som man vet … hua … till 100%?. Vilken metod som helst kan fungera. Allt beror på vilken situation det handlar om. Man kan inte alltid i förväg veta att en metod fungerar … det utesluter inte att regler finns eller att planer finns.

  VEM bestämmer vad som är en flummetod … Du skall även veta att det råder konkurrens mellan forskare och den metod som då skrivs in i lagen och som anses fungera kan ha vunnit mark, därför att den som forskat kring den haft förutsättningarna att få många med sig.

  Regler, aktionsplaner mm. skall naturligtvis finnas … det är lagstiftandet jag vänder mig emot, inte att mobbning skall bekämpas. Det handlar inte om tillvaratagande av lärare eller forskares intresse utan om mobbningen.

  Redan idag har skolan ett ansvar. De är förpliktade enligt läroplanen att upprätta en mobbningsplan. Det finns dessutom skallsatser i läroplanen som verkar förebyggande mot mobbning.

  Det behövs nog mer och andra åtgärder politiker kan bidra till än att skriva in något i en lag. T.ex. ge resurser, så fler vuxna vistas i skolan och på vägen hem …

  Allt löser sig inte genom en lag … ditt inlägg andas lite av den förhoppningen. En lag riskerar snarare att skapa nya och kanske värre problem. En övertro på metoder som prövats av forskare är farlig. Därför att det handlar om vem som vinner mark i hög utsträckning…

 316. Monika skriver:

  Kanske bäst att påpeka att när jag skriver *enligt läroplanen* står det inte exakt mobbningsplan. Jag skall kolla upp var det står … blev lite osäker.

 317. Monika skriver:

  Jag glömde bort att nämna den nya lagen som verkligen förpliktar –
  http://www.skolverket.se/sb/d/1788/a/8795

 318. Monika skriver:

  I lagen står det följande

  Skollagen 1 kap. 2 och 9 § §
  ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
  ” Särskilt skall den som verkar inom skolan
  1. Främja jämställdhet mellan könen
  2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.”

  Lagen 2006:67 (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever) har som ändamål att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. I och med denna lag införs förbud mot direkt och indirekt diskriminering, instruktioner att diskriminera, repressalier, trakasserier och annan kränkande behandling av elever i svenska skolor (9-14§§). *Lagen anger även att det är huvudmannens ansvar att se till att det finns en likabehandlingsplan på varje skola (6§)*. Huvudmannen har skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (7§). Skyldigheten gäller även att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling(8§).

  Likabehandlingsplan står i skollagen och eftersom den gör det kommer den också prövas. Om den inte fungerar får skolan påbackning … och arbete med att finna fungerande metoder, plan mm. blir då nödvändigt. Speciellt eftersom ….

  *Med möjligheten att driva skadestånd blir lagen också ett starkt påtryckningsmedel*, står det i likabehandlingslagen.

  (f-låt alla inlägg)

 319. claesretired skriver:

  Kachina jämför när man sänkt timmarna i arbetsveckan med ”hans” förslag att 8 timmarsdagen ska bli 6 timmar. När veckotimmarna ändrade gick det bra varför skulle det ej göra det nu frågar han?
  Det är en avgörande skillnad att sänka arbetstiden med 25% och de betydligt mindre antal % man sänkte då. Dessutom var det så att de små stegen man sänkte intecknade löneutrymmet vilket båda parterna insåg. 25% är ju med de inflationsmål vi numera har omöjligt eftersom det går åt flera års”löneutrymmen” att komma upp dit.

 320. Kachina skriver:

  smålänningen

  Som han säger Ulf Holm; ” Vi får inte livspusslet mellan arbete, fritid och familjeliv att gå ihop. ”

  Med sex timmar och en kvarts rast ökar möjligheterna drastiskt. Sedan skall det naturligtvis inte vara ett enkelriktat direktiv, men att väcka tanken är inte fel. Låt den sedan ligga och gro ett tag, får vi se.

  Tyvärr är det så att republikansk Allianz-politik går ut på att öka arbetstiden så att fler reptiler har råd med lustyatch i Medelhavet och kan leva på andras arbete.

  billyboy

  Den som ger ut måste räkna med att ta emot. Jag har inte klagat. Att bli liknad vid en ekorre ser jag bara positivt på.

  Torsten

  Du är smart du. Tänk om de kunde ta in dig som minister.

 321. Kachina skriver:

  claes

  ”25% är ju med de inflationsmål vi numera har omöjligt eftersom det går åt flera års”löneutrymmen” att komma upp dit.”

  Kanske lönen måste stå stilla några år. Vad gör det, om alla tjänar på det?

  Har du granskat livspusslet för en dubbelarbetande familj med tre barn under tio år?

  Med resor till jobbet och dagis och fotbollsträningen och,…… De äter upp livskapitalet innan de är trettio. Kvar blir en köttklump som rör sig, innehållet är utbränt.

 322. kruzze skriver:

  Jag har inte sagt att allt löser sig med en lag men det är det bästa sättet att kunna utkräva ansvar/skadestånd av skolan. För de som har ansvaret blir det nu tydligare vilket ansvar de har (och inte har) istället för att det är godtyckligt.

  Att inte ta tag i problemet med mobbning på allvar, eller att alla skolor testar en massa olika metoder efter eget tycke, tycker jag framstår som väldigt vanskligt. Mobbning är ett stort problem och vi vuxna måste visa att vi är just vuxna och ta tag i problemen på ett genomtänkt och beprövat sätt.

  Du tycker att de nya kraven inskränker din roll som lärare. Är det inte tvärtom? Med ökade krav på dig från din arbetsgivare kan ju du i gengäld kräva att få vidareutbildning för att klara av uppgiften, och därmed även kunna göra anspråk på löneförhöjning.

  Vad jag har sett hittills tycker jag att i synnerhet Björklund men även Lejonborg har gjort bra åtgärder för utbildningsväsendet. Det är sannerligen hög tid för stora reformer efter år av flum i skolan och nu är det på gång. Tyvärr tar stora reformer tid så jag hoppas verkligen att det blir seger för Alliansen i nästa val också så inte sossarna kommer och river upp allt igen.

 323. Monika skriver:

  Kruzze
  AVslutar den här debatten eftersom du läser in något annat i det jag skriver än vad jag gör. Kanske jag uttrycker mig otydlig.

  Det här är ingenting som inskränker i min roll som lärare ….. jag följer det statliga uppdrag jag har fått och utbildar mina studenter i enlighet med läroplanen mm. mm. och den de nya kraven är något som jag anser är otroligt bra … men inte att metoder skall skrivas in av de skäl jag tagit upp…

  Med den nya likabehandlingslagen finns möjlighe till skadestånd. Den förpliktar på ett helt annat sätt an skrivningen i läroplanen…… Mål ställs inom utbildningspolitiken… men det är upp till utbildat folk att avgöra vid en speciell situation vilken/vilka metoder som skall användas … det är detta dom är utbildade till. Det är synd att så många och speciellt politikerna inte tycks förstå vilken utbildning våra lärare får egentligen… och hur en situation i ett klassrum faktiskt kan se ut. Vilka är eleverna, hur är det mot varandra … vad beror det här på. Man måste utreda det som uppstår. Felet är väl att det inte görs i den utsträckning som krävs.

 324. Monika skriver:

  Skriver man in metoder i lagen, ja då finns risken för att utredningar sker i ännu mindre grad och att det kan bli värre problem … men som sagt … jag avslutar den här debatten.

 325. kruzze skriver:

  Det var du som startade diskussionen och jag var bara oförstående mot din kritik mot Björklund, och det är jag till viss del fortfarande. Vet du vilka metoder som kommer tillämpas och vad är det som säger att det inte blir en situationsanpassad metod om det är den som enligt forskningen har bäst resultat för att motverka mobbning?

 326. Torsten skriver:

  ”Det är den parlamentariska kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (KNAS) som har gett KI uppdraget att räkna på fyra olika alternativ: en sänkning av veckoarbetstiden från 40 till 38 timmar under 2004-2007, en sänkning av veckoarbetstiden från 40 till 35 timmar under 2004-2013, en förlängning av semestern från 25 till 30 dagar under 2004-2007 eller ytterligare fem dagars ledighet per år för alla under samma period.
  De ekonomiska konsekvenserna är dystra, enligt KI. Tillväxten skulle i de första två fallen halveras från cirka 1,9 procent till 1 procent. Vid förlängd ledighet skulle minskningen vara mindre och tillväxten hamna på runt 1,5 procent.
  – Arbetskraften skulle få bära arbetstidsförkortningen i form av lägre lön. Pensionärerna skulle automatiskt få vara med och stå för kostnaderna eftersom pensionerna är knutna till tillväxten. De enda som skulle hållas skadelösa är kapitalägarna, de har alternativ, säger KI:s generaldirektör Ingemar Hansson.
  Även den offentliga servicen i skola, vård och omsorg skulle försämras jämfört med vad den annars skulle ha blivit eftersom tidsbortfallet inte skulle ersättas med fler anställda, enligt KI:s antaganden.
  KI:s utgångspunkt har varit att produktiviteten inte kommer att förändras. Inte heller tror KI att en arbetstidsförkortning skulle leda till lägre arbetslöshet på sikt”.

  NIKLAS HALLSTEDT

 327. Monika skriver:

  Kruzze
  Jamen det är i stor utsträckning en situaionsanpassad pedagogik som används. Det behövs inte skrivas in i någon lag…. Att ha kunskap om det ingår i lärarutbildningen.

  Ja jag startade den, men avslutar den därför att vi talar förbi varandra. Tror att vi båda vill samma sak, men har lite olika åsikter om på vilket sätt lärarna skall ha autonomi i frågan.

 328. Kachina skriver:

  Torsten

  Samma rapporter har kommit vid alla andra arbetstidförkortningar. Visa mig en rapport som hade rätt. Jag har ännu inte fått ett exempel på där domedagsprofetiorna slog in.

  Dessutom har vi helt andra förutsättningar efter 1984 (persondatorn) och 1994 (Internet)
  Teknikens under accelererar i en ofattbar takt och tar över allt mer av människans arbete.

 329. watson69 skriver:

  Kachina

  Du måste inse att det finns en gräns för hur mycket man kan minska arbetstiden.
  Vad blir det efter 6 timmar, ska det bli 4 då och sen efter det???
  Angående kontrakt som skrivs med stora företag så måste man gå med på det annars är det väldigt svårt att få långa kontrakt.

 330. stig2entreprenoren skriver:

  Teknikens utveckling är den främsta orsaken till vårt nuvarande välstånd.
  Tekniken tar inte bort något utan möjliggör många fler saker.
  Den frigör resurser att användas för annat. Tex att ta fram system för att förbättra och förfina sig självt. När alla grävde och hackade för sitt uppehälle och inga resurser kunde avsättas för att utveckla traktorer och annat så satt vi liksom fast i fällan.
  Världen idag är ett system som förbättrar sig självt. Elegant!

 331. Torsten skriver:

  Kachina,

  Jag har i dag besökt ett industrimuseum.
  På trettiotalet satt mängder med arbetare och manuellt gjorde vad maskiner gör i dag.
  På trettiotalet hade vi ändå stor arbetslöshet. Man fick ta till nödhjälpsarbeten.

  Du Kachina är som en ”gris i ett hål”. Du skall igenom hur tokigt det än är.

  Vad det hela handlar om är att vi måste kunna konkurrera med omvärlden. Det gör vi endast om vi kan han en viss tillväxt i vår samlade produktion.
  Nu säger Du att vi visst kan bibehålla och öka tillväxten.
  Du glömmer (fan Du har ju inget att glömma med) att aktieägarna inte kommer att gå med på minskade resultat.
  Blir varan dyrare att producera i Sverige, flyttas produktion utomlands.
  Du kan heller inte jämföra tiderna nu och som det var på femtiotalet.

  Då kunde vi ta smällen när Tekå-industrin flyttade till Portugal. Men vad tror Du händer om verkstadsindustrin flyttar till s k låglöneländer. Du kanske inte tror att så kan bli fallet.
  Jag kan försäkra Dig att flytten redan är påbörjad. Flera av fordonsindustrins underleverantörer har redan verksamhet i Polen, Tjeckien, Slovakien mm.
  Vi kanske kan bromsa detta om vi sköter korten rätt. Men ökar vi kostnaden ytterligare för industrin så är det ajöss även med verkstadsindustrin.

 332. soli01 skriver:

  Finns det många Torsten…bra! Du verkar ha hela hjärnan kvar!!:) Den saknas tydligen hos vissa!:)
  Jag hoppas också att den nuvarande regeringen verkligen sköter sina kort väl, så dina farhågor inte besannas!

 333. Kachina skriver:

  ”På trettiotalet hade vi ändå stor arbetslöshet. Man fick ta till nödhjälpsarbeten.”

  Kommer du ihåg Kreuger-kraschen? Min farfar hade en tjärdal och precis fyllt tunnorna. Inom en vecka sjönk priserna så han fick inte ens betalt för tunnorna. Vinterns timmer sålde han till närmaste såg, betalningen räckte precis till för att betala transporten till sågen. Det som inträffade det årtiondet kallades DEPRESSION och den spred sig över hela världen.

  Jag ser ingen depression nu. Jag ser kraftiga miljard-övervinster och rejäla – miljardbonusar. Tydligen finns det marginaler som räcker, både till konkurrens och kortare arbetstid.

  Hotet om flytt till låglöneländer inom EU är en tåfjutt. Dels för att det är en sak att flytta en fabrik i budgeten och en annan i praktiken. Flera företag har tappat mycket marknadsandelar p g a strul med igångsättning och intrimning. Se bara vad det kostade Electrolux att flytta till Polen. Innan de jobbat ihop till kostnaderna är Polen uppe på samma nivå som Tyskland, vilket innebär att de lika gärna kunde ha stannat kvar.

  Vi skall inte hålla kvar de företagsledningar som vill flytta till andra länder. Lokalerna finns kvar, personal, kunnande och de personliga affärskontakterna finns kvar. Det är bara att starta eget med det kunnande och de kontakter som finns.

  Kom ihåg, en människa kan vara STOR, men bara inom ett begränsat område. Kommer han utanför det området och nätverket, är det ingen som vet att han är stor. Många koncernchefer som är stora här, kommer inte längre än till att driva en kvarterskiosk ”over there”

  Nädu, dra åt svångremmen på de fetaste grisarna och vill de flytta till en annan farm får de gå själva.

 334. Torsten skriver:

  Tack soli,

  Ja, som tur är så är vi i majoritet nu.

  Det är väl bara Ohly som Kachina stödjer sig på hoppas jag.

  Men tyvärr. Delar av underleverantörerna till fordonsindustrin söker sig till s k lågprisländer. Processen är i gång.

 335. Torsten skriver:

  Det är bara det Kachina att när ”grisarna” flytt har vi inget fläsk att äta.

  Förresten äter ekorrar fläsk?

  En sak till Kachina.
  Underleverantörenna i Sverige konkurrerar för närvarande med både Kina och Indien nu. Skriv upp det för Du har ju inget att komma i håg med.

 336. Kachina skriver:

  ”Delar av underleverantörerna till fordonsindustrin söker sig till s k lågprisländer. Processen är i gång.”

  Andra delar kommer tillbaka efter alltför hårda prövningar. Det brister i kvalitet och då tappar man kunder. Att flytta inom EU är meningslöst. Allt är på väg mot jämnvikt inom EU, så innan flyttkostnaderna är betalda är de i samma läge.

 337. Torsten skriver:

  Kachina,

  Får Du Din information från zyberrymden?

  Jag har säkrare kort för jag lever mitt i verksamheten.

  Och det är inte koncerncheferna som avgör flytten det är aktieägarna. Borde Du veta.

 338. Kachina skriver:

  ”Det är bara det Kachina att när “grisarna” flytt har vi inget fläsk att äta.”

  Det kommer nya grisar, något mindre feta, när personalen tar tillvara sina kunskaper och sina affärskontakter. Ofta betyder den personliga kontakten/samarbetet mer än pengarna.

  Man bryter inte gärna ett smidigt samarbete där bägge parter täcker upp för varandra. Jag såg det för flera år sedan när det infordrades anbud på tidningsdistribution, som de var skyldiga att infordra enligt lag. Jag ringde och lyssnade lite. Alltså, signalen var denna. Det fungerar så bra med Tidningstjänst att det inte är lönt för någon att köpa en risig bilpark och slå ner priset. Bilarna skulle leverera tidningar, inte stå på verkstad eller trasiga på vägen.

  Allt handlar inte om kronor och ören. Det skall fungera också. Visst, kan Volvo köpa billiga bromsok i Kina, men finns de framme när de skall användas eller stannar bandet.

 339. Kachina skriver:

  ”Och det är inte koncerncheferna som avgör flytten det är aktieägarna. Borde Du veta.”

  Ägandet i Ericsson, Skandia,….etc. är lika utspritt som på Konsum. Det gäller att få stämman med sig, inte alla aktieägare. En karismatisk ledare som kan tända en församling av en biografs storlek, får dem med sig, ganska enkelt.

  Har du aldrig upplevt en kick-off, när säljarna lämnar lokalen svävande två decimeter över golvet? Det handlar om psykologi, inte om aktier och ägande.

 340. Torsten skriver:

  Hur mycket bidrar tidningsdistribution till vår export?

  Jag kan försäkra Dig Kachina att vi inte skall undervärdera Kinesisk industri.
  Där finns betydligt större resurser än vad Du kan ana.
  Vi ligger redan efter i resurser när det gäller leveranser i rätt tid. Kvaliten är inte sämre än vår.
  När ärendet kommit till stämman har redan de stora ägarna bestämt dagordningen.

 341. Kachina skriver:

  Tja, vi skall flytta till jobben säger de, så om jobben flyttar till Kina får vi väl flytta dit.

 342. Torsten skriver:

  Kachina,

  Är Du säker på att ekorrar får visum dit?

 343. Torsten skriver:

  Förlåt, glömde att skriva att Kina ligger inte i Sverige.

 344. Kachina skriver:

  Ekorrar lever inte länge i Kina, men om alla ni andra far dit så får jag ett överflöd här. Lycklig resa.

 345. stig2entreprenoren skriver:

  Med en global ekonomi får även den lille kinesen chans att visa vad han går för. Alla får chansen att vara med och göra affärer med varandra.
  Antalet möjligheter ökar exponentiellt kan man säga och det är i detta som en del av synergin ligger.
  När det bara fanns två telefoner fanns det bara en att ringa till. När alla kan ringa till alla hur många möjligheter finns då (teoretiskt) om det finns 6 miljarder telefoner?

  Varför skall bara några få i Europa och USA få vara med och leka och alla andra sitta fastlåsta? Är det en bra logik?

  Du kan nå nya affärskompisar över internet. Nästa år åker ni till varandra och smider nya och djärvare planer. Året därefter har ni kanske en blomstrande verksamhet tillsammans. Ni har lärt er massor, ni är glada och hungriga på nästa steg, istället för att sitta hemma och tjura och bara vara ”törstiga”.

  Det kallar jag SYSTEMSKIFTE!

  ”Begagnad marx och meditation” släng er i väggen!
  Ni har aldrig varit mer döda än nu.

 346. Kachina skriver:

  ”Du kan nå nya affärskompisar över internet”

  Jag började med persondator 1984. Var med bland de första BBS:are, minns inte riktigt året. Internetuppkopplad från första veckan. Jag har byggt hus i många länder, så långt bort som i Japan. Jag har exporterat sättpotatis till Brasilien. (Flera hundra ton), så kom inte och påstå att jag suttit hemma och tjurat. Det systemskifte du pratar om har jag deltagit i hela tiden.

  Det jag kritiserar är att det finns krafter som tar tillfället i akt, globaliseringen, till att dela upp jorden i en ras arbetsmyror (Inferiors) och i en liten njutningslysten elit, ”kungar och drottningar”.

 347. Torsten skriver:

  Kachina,

  Det finns ingen koppling mellan Ditt senaste inlägg och 6 timmars arbetsdag.

  I småskolan hade jag en klasskompis som ljög och skröt som Du gör nu. Jag klådde upp honom. Det blev en bra kompis sedan.

  Du är bara värsta sortens skrytmåns. Därtill ”motvalls käring”.

  Att debattera med Dig är totalt meningslöst.

 348. smalanningen skriver:

  Kachina: Nu har ju du varit sansad i tonen ett tag, så jag har faktiskt läst dina inlägg :)

  Jag skulle vilja veta vad du ser i undersökningen som kom ut igår att smålänningar är mycket mer sällan sjuka än t.ex. norrlänningar. Tror du det beror på att norrlänningarna är sämre inferiors, alltså för klent byggda för att vara arbetsmyror?

  Nej jag tror mig veta av vad jag sett av små och medelstora industrier i hela landet att det ingenstans som i Småland är så nära mellan arbetaren på golvet och ledningen. Och det är en naturlig kommunikation: utan att behöva gå via facket kan arbetaren gå in på kontoret, föreslå förbättringar för såväl produktivitet som arbetsmiljö och få igenom dem. De företag som inte fungerar så här får se sig luggade på sina bästa arbetare, då grannföretaget säkert är bättre.

  Det är helt enkelt ett givande och tagande som skapar välstånd både för arbetarna och företagsledningarna. För att då inte nämna effekten av att en människa som tillåts arbeta också mår bättre och blir mindre sjuk.

  Jag vill säga så här: En del människors sjukdomar botar man inte med läkarbesök. Inte heller med förslag om meningslösa utbildningar eller uppenbart samhällsskapade jobb. Definitivt inte med att passivt låta personen ruttna bort i en statsfinansierad lägenhet. Man botar det med känslan av att tillhöra ett samhälle och delta i något positivt – alltså ett jobb. Att få människor i arbete är vår tids viktigaste inrikespolitiska fråga.

  Och i Sverige kommer arbetarna knappast acceptera att få det sämre, Latinamerikanivå som du säger. Jag tycker att du med ditt Inferiors-resonemang faktiskt degraderar en stor del av svenska folket till en slags korkad samling arbetsmyror som varje dag drar sina strån utan att bry sig.

  I småindustrierna i Småland skiter man dock i vad du, jag och andra yrar om på det här forumet. De fokuserar på sitt, och mår bra. Och väl är väl det.

 349. Kachina skriver:

  ”……som ljög och skröt som Du gör nu”

  Jaså, inte ens i Allianzens värld får man skryta? Jante bor alltså även där.

  Skryt kan jag godkänna (vem vill inte hävda sig?), men snacket om lögn får du banne mig ta tillbaka. Allt i ovanstående inlägg från mig kan bevisas.

 350. Kachina skriver:

  Torsten

  I inlägget debatterade jag inte med dig om 6 timmars arbetsdag, utan svarade stig2 på hans inlägg.

  Nu är det bara att du ber om ursäkt för din anklagelse om lögn. Jante-Översittare som du har faktiskt försökt ge mig stryk, både verbalt och fysiskt. Ännu har ingen lyckats, men det är klart, alla har sin överman så den dagen torde komma även den. Ju äldre man blir, desto större blir möjligheterna.

 351. Torsten skriver:

  Kachina,

  Vad var det för operativsystem i Din första dator?

 352. Kachina skriver:

  smålänningen

  Förklaringen är enklare än så. Det är av demografiska orsaker som norrlänningen är sjukare. Centraliseringen har gjort att de unga flyttat dit jobben finns, i storstäderna. De som är kvar är många utslitna av hårt arbete. Sedan är det känt att ju äldre man blir, desto sjukare blir man. Till slut dör man. Under helgen stannade hjärtat på en hårt arbetande skogsentreprenör, 63 år, som knappast varit från jobbet en enda dag. Han hann få lite semester på slutet, sjukpensionär i nästan ett år.

  Annars har skellefteområdet ungefär samma struktur som Småland, snickerier, industrier, småföretagare, frikyrkliga,………men kontakten arbetare och arbetsledning är oftast politruk-kapitalist och arbetare. Jag förstår inte varför de ser varandra som fiender, bägge tar ju sin näring ur verksamheten, men här är det som att ta ett köttben från hunden, att få lön för arbetet.

 353. Kachina skriver:

  Min första dator, -84, var en ABC 80 utan hårddisk, bara pappersdisketter. Med ekonomi och skrivprogram gick den på 32 000.

 354. Torsten skriver:

  ”Jag började med persondator 1984”

  Om Du kallar en ABC 80 för persondator, tar jag tillbaka anklagelsen öm lögn.

  Jag gick min första kurs i Basic några år tidigare 1980. Det var en ABC 80.
  1984, då borde ABC 800 vara utkommen.
  Är Du säker på att det inte var en ABC 800?

  Persondatorn blev väl inte vanlig förrän några år senare.

 355. kruzze skriver:

  Jag förundras till viss del varför Småland alltid har den lägsta arbetslösheten i landet och den lägsta sjukfrånvaron, samtidigt som t, ex. ett angränsande landsskap som Östergötland ligger en bit över rikssnittet vad gäller arbetslösa och sjuka. Vad är det vi smålänningar gör rätt och andra göra fel?

  Det geografiska läget i Småland är ju allt annat än optimalt med relativt dålig infrastruktur, även om den kanske är något bättre än i Norrland. De statliga investeringarna /utlokaliseringarna i kronor räknat per invånare är lägst i hela landet, dvs smålänningarna är förmodligen de största nettoinbetalarna till staten (dags för ett nytt Dackeuppror?).

  En av orsakerna kan vara det som signaturen Smålänningen skriver att det relativt låga fackliga inflytandet gör att det inte är lika långt mellan arbetare och ledning. Sen är säkert även den Lutterska traditionen med strävsamhet och flit en faktor. En tredje faktor kan vara att det finns en kultur av att det anses fint att försörja sig själv och fult att leva på bidrag. När jag växte upp fick jag alltid höra att ”gå på soc.” var bland det absolut värsta man kunde göra, är inte säker på att det är så i hela landet.

 356. Kachina skriver:

  ”När jag växte upp fick jag alltid höra att “gå på soc.” var bland det absolut värsta man kunde göra, är inte säker på att det är så i hela landet.”

  Så är det i hela landet.

  Skillnaderna är inte geografiska, utan demografiska.

  Annars är det nog ganska lika över hela landet bland bönder och skogsägare. De gnäller över att någon lever på soc., men när stormen Gudrun fällde skogen tog de gärna emot skattebetalarnas pengar. En hel del vägar i Norrland fick strykas för att pengarna gick till skogsägare. Och,…..arealbidragen hör jag dem inte heller klaga över.

 357. Torsten skriver:

  krusse,

  Eftersom jag jobbat i Smålands Mecka i så gott som hela mitt verksamma liv kanske jag kan bidra med lite här.
  Som alla vet så består arbetsmarknaden i och runt Värnamo (lägst sjukfrånvaro i landet) av små och medelstora företag. Den har historiskt sett dominerats av familjeföretag.
  Historierna i dessa företag är påfallande lika.
  En entreprenör som börjar med i stort sett tomma händer. Han får naturligtvis jobba oerhört hårt, långa dagar och kanske ligga sömnlös många nätter.
  Han blir skicklig på det han gör. Oftast är han ingen ekonom. Instinkten styr honom.
  Generationerna efter honom lär sig också att jobba hårt. Ny teknik lockar och de flesta företagen blomstrar.
  De anställda på dessa företag vet mycket väl att om inte företagen går bra mister dom inte bara jobbet utan även den fina gemenskapen som finns i dessa företag. De blir mycket lojala, yrkesskickliga och stolta över det de uträttar.
  Jag tror inte att det är fler ”sjuka” i Småland som går till arbetet. Det är nog så att om arbetsplatsen lockar är det lättare att hålla sig frisk.

  Ett gammalt ordspråk som står sig är: ”Arbete ger hälsa och välstånd.”

 358. Torsten skriver:

  krusse,

  Det finns säkert många fler orsaker till låga sjukfrånvarotal.
  Vil inte på något sätt hävda att jag kommit med hela förklaringen.

 359. kruzze skriver:

  Kachina, du skjuter bara in dig på detaljer hela tiden men undviker huvudfrågan.

  På vilket sätt menar du att den demografiska kartan är och under väldigt lång tid har varit annorlunda i Småland än i övriga landet?

 360. kruzze skriver:

  Torsten, eller som den gamle Freud en gång sa om vad människan behöver:

  ”Arbeiten und lieben.”

  : )

 361. Torsten skriver:

  krusse,

  Visst, det har säker bidragit det också :-)

 362. Kachina skriver:

  Det finns flera aspekter på arbete och hälsa. Se bara på norrlands inland och alla sönderslitna kroppar. Se bara på min far, kyrkvärd, som for och raglade över parkbron, inte för att han var full utan för att kotorna i nacken var så utslitna att nerver kom i kläm.

  Sedan fanns ju en som sade att ”Arbeit macht Frei”

  kruzze

  Det är medelåldern och sträckan till jobben som skiljer mellan Småland och inre Norrland.
  Den sträcka ni har mellan Sthlm och Gbg, kör vi för att köpa en korv under helgen. De flesta unga bor söder om Dalälven, så enkelt är det. De gamla blir oftare sjuka, av ålder, klimat och slitsamt jobb. De blir allt oftare skuka och till slut dör de. Vet du inte det?

 363. stig2entreprenoren skriver:

  Med mer än 1 miljon nya universitetsutbildade personer per år i Indien + Kina (lika många som i USA+Europa+Japan) lär världen kunna förstås bättre och utvecklas i allt högre grad framöver.
  De sista 10 åren har antalet utbytesstudenter i Sverige ökat med 90%.
  Nytt blod som hjälper till med systemskiftet.

 364. Kachina skriver:

  stig

  Det beror vad de utbildas till.

  IQ * $ = I (i form av idioti)

 365. evilchamp skriver:

  Well, låt oss då bli rika idioter allihopa, så kan vi idiota tillsammans.
  Världen är ond,taskig, ohyfsad, orättvis, snefördelad, tragisk, tråkig så länge det inte faller dig på läppen Kachina.

  Måste vara trist att se pessimism i precis allt. Inte undra på södra dalälvspopulationen blir större om detta är tankesättet i norr. Jag hoppas dock på motsatsen.

 366. Kachina skriver:

  ”Världen är ond,taskig, ohyfsad, orättvis, snefördelad, tragisk, tråkig,….”

  Ser man på, det börjar klarna för evilchamp angående tillståndet i världen. Kanske vi skulle göra något åt det, kanske införa lite EQ i utbildningen, så att skolorna inte bara spottar ut logiska idioter.

 367. Torsten skriver:

  Kachina,

  Varför slutar Du inte upp med Dina IQ-formler?
  De existerar inte och Du gör Dig bara till åtlöje.

 368. Kachinka skriver:

  Thatcher och Reagan ingjöt nytt självförtroende i liberalismen efter den romantisk-socialistiska och totalitärt anstrukna vänstervåg som svepte genom Västeuropa under det sena 60-talet och 70-talet. Hade vi inte fått regeringsskifte i Sverige 1976 vet man inte var det hade slutat. Förmodligen med fondsocialism, stagnation och enhetsstat. När socialdemokraterna åter kom till makten 1982 hade den värsta vänstervågen ebbat ut, men Mitterrands ekonomiska misslyckande och liberala vändning som sista stapplande försök. 80-talet kom sedan att präglas av det klassisla socialdemokratiska Sveriges sakta söndervittring, med det neutralitetspolitiska dubbelspelet och ubåtskränkningarna som utrikespolitisk fond till den inhemska devalveringspolitiken. Under dessa år var Carl Bildt en av de ledande borgliga utmanarna till den Palme som egentligen redan tillhörde en svunnen tid då han brutalt mördades 1986 och därmed sannolikt fått ett bättre eftermäle än vad som annars blivit fallet. 1991 kunde Bildt ta över landet i en ny tid. Den mer verklighetsförankrade och utåtblickande politik som då inleddes har i mångt och mycket forsatts av Göran Persson, även om socialdemokraterna inte velat erkänna det. Efter den förlusten av den tidiga arbetarrörelsens bildningsideal och den flumsocialistiska 70-talsideologins bakrutt har socialdemokraterna i mångt och mycket förvandlats till ett parti som endast kan hoppas på att behålla makten. Alliansens seger 2006 kröner den utveckling som påbörjades mot slutet av 70-talet, och kan äntligen omvandla Sverige till ett normalt borgerligt land av västeuropeiskt snitt.

 369. Kachina skriver:

  Jag kan i princip hålla med om din historieskrivning av sossarnas fall, med undantag av några små detaljer som inte är lönt att orda om.

  Men din hyllning till Thatcher, Reagan, Allianzen och liberalismen, är som taget ur en avhandling från Goebbles-akademin. Rakt ut sagt; SKITSNACK.

  Den marknadsliberala kapitalismen inledde sin karriär genom Storbritannien, som på ca, 1850-talet låste in Indiens risskörd i magasin för att höja marknadspriset, varpå miljoner Indier svalt ihjäl. Den marknadsliberala kapitalismen har verkat i Latinamerika sedan 1900, utan att störas av några världskrig, och närmare helvetet kan man väl inte komma. En komplett kriminell kontinent,…..och den politiken vill ni smeta ut över hela planeten bara för att några äckligt rika skall kunna såsa i sina lyxyachter.

 370. Kachina skriver:

  Torsten

  IQ * EQ = I, existerar i allra högsta grad. Du har bara inte förstått symboliken ännu.

 371. Kachinka skriver:

  Kachina, du har rätt i att en totalt fri marknad kan vi inte ha. Den måste begränsas med förnuft. Det görs till och med i USA, även om man kunde önska att man var lite mer intresserad av social utjämning där. Man måste även med klok lagstiftning och skatter försöka göra något åt miljöförstöringen, vilket bör ske på global nivå, i brist därpå inom ramen för EU. Men ekonomins grund bör var fri företagsamhet och konkurrens. Och Thatcher och Reagan var betydelsefulla när totalitära Sovjet, påhejade av Västeurropas förvirrade vänsterflumintelligentia, hotade att ta död på vår civilisation. Ett viktigt borgerligt uppvaknande, som även fick sina verkningar i Sverige. Britternas kolonialism ser jag ingen som helst anledning att försvara, i synnerhet inte den händelse du nämner. Det är en mörk – om än komplex – sida av det moderna Europas framväxt.

 372. Kachina skriver:

  Vi börjar vara överens, men varför ser du inte att de beslut Allianzen tar, går mot ett ekonomiskt segregerat samhälle som i USA. Allianzens politik är identisk med republikansk politik, i varje detalj.

  Sedan förstår jag inte vad sossarna gjort för att försvåra för företagaren. Jag tro ni har gjort er en bild av USA som inte stämmer. Lagstiftningen mot företag är stenhård och en vanlig anställds privatdeklaration är på trettio sidor, inte en enda siffra förtryckt. Och så gnäller ni om byråkratin i Sverige och facket i Sverige. Åk till de nyliberala länderna Etsland, Lettland och Litauen och du tvingas teckna avtal med maffian, om det inte skall börja hända otrevligheter. De kallar sig bevakningsföretag och själva bossarna lever på stora gods på Rivieran.

 373. Kachinka skriver:

  Kachina, jag är inte företagare och har aldrig varit i närheten av att hålla på med företagande, så det är möjligt att du har rätt. Desto bättre i så fall. Jag överlåter till andra som är företagare här inne att svara på din fråga om varför socialdemokraterna fått detta rykte. Estland, Lettland och Litauen växer så det knakar tack vare marknadsliberalismen! Mycket bra! Snart är de ikapp oss. Grattis säger jag till dem. De får nog ordning på maffian då. Sverige är ju trots allt ett ganska välordnat land, ända sedan Axel Oxenstiernas dagar, va? Men de har ju inte haft så lång tid på sig i Baltikum och störts av andra stater med imperieambitioner, så det ordnar nog upp sig.

 374. Kachina skriver:

  Vi får hoppas att du har rätt.

  I Latinamerika har det inte ordnat upp sig, trots hundra år med liberal kapitalism. Där blir det bara värre. Människohandel med unga människor och barn, kidnappingar, som pågått länge i Latinamerika, har bara ökat i USA och EU alltsedan Thatcherismens och Reaganismens införande.

 375. Mats skriver:

  Bra skrivet, Carl!
  Det liberala systemskiftet är lika angeläget idag som någonsin och det är en trend som bör stödjas.

 376. Kachina skriver:

  Det kändes viktigt även för den nazistiska hybrisen att skapa ett samhälle för en lite elit.

  Ni har bara sänkt kraven lite. DÅ krävdes vissa fysiska företräden. Nu räcker det med ett fett bankkonto och höga värderingar från papegoj-skolan, värderingar som den kommersiella skolan gör utifrån pappas plånbok.

%d bloggare gillar detta: