Spänningar i Turkiet

Jag känner en viss oro för utvecklingen i Turkiet just nu – och den oron finns också i diskussionerna i korridorerna här på Brussels Forun.

Den turkiska militärens uttalande i går kväll – mitt i den känsliga processen att välja en ny president – ter sig svårt att förena med de demokratiska värderingar och principer som bär upp den europeiska reformprocessen i landet.

Det kan självfallet finnas olika meningar om vilken person som är bäst lämpad att bli president. Det ligger i demokratins natur. Men i en europeisk konstitutionell demokrati har militären ingen roll i denna process.

Det gäller i alla Europas huvudstäder. Också i Ankara.

45 Responses to Spänningar i Turkiet

 1. pettson skriver:

  Hej Carl!

  Det är onekligen med oro jag ser på utvecklingen i Turkiet. Tyvärr så måste vi erkänna att EU:s vacklande kring ett turkiskt EU-medlemskap gör att EU inte står helt utan skuld.

  Jag tycker att Turkiet skall välkomnas in i EU:s gemenskap. Visst finns det en del problem som Turkiet måste lösa. Dock skulle nog landet ha större chanser att lösa dessa problem som medlem i EU. Genom att bara ställa krav på Turkiet för att uppnå villkoren för ett ev. framtida medlemskap, spelar EU i händerna på de antidemokratiska krafterna. Tar dessa krafter makten, kommer det att innebära stora lidanden för det turkiska folket.

  Vi får inte låta Turkiet gå förlorat. Europa behöver Turkiet betydligt mer än vad Turkiet behöver Europa.

 2. solevani skriver:

  Carl när skall du diskutera mänskliga rättigheter och i synnerhet bristen på dem i ett land som turkiet. Där kurderna ständigt förföljs, förnedras och berövas deras rätt att helt enkelt få vara kurder. Det existerar 20-30 miljoner kurder i Turkiet, en dialog måste komma till stånd. för Turkiet kan onekligen inte vinna striden om att turkifiera ett folk som i många avseenden är helt annorlunda, kulturellt, språkligt, etniskt osv. Jag hoppas du tänker på detta Carl!

 3. ollemunter skriver:

  Ja du Carl, nu väntar vi på ett svar, på en mycket aktuell fråga, har du somnat efter lunchen, eller?

 4. Monika skriver:

  Ett land där militären uttalar sig … vilket skapar spänningar skall inte ingå i EU. Sen har vi fortfarande den så aktuella Cypernkonflikten … så länge den inte är löst, kan jag inte förstå hur de skall kunna bli fullvärdig medlem i EU. Tillåter EU ockupationsmakter, vilket Turkiet i det här fallet är?

  Nix pix!

  Sen har det ingen betydelse huruvida vi behöver Turkiet mer än Turkiet behöver oss. Bara detta uttalande att de inte skulle behöva oss är ju skrämmande. Då kan de ju utöva påtryckningar inifrån … Sakta i backarna!

 5. Dag Selander skriver:

  Spänningar på många plan…
  Turkiet och EU är ingen lätt operation. Om islamofobin är utbredd i EU så tillkommer också kristofobin i Turkiet.
  Efter att tre kristna mördats i Malatya den 18/4 sägr man bl.a. att ”Kristna är värre än terrororganisationer”…
  “Missionaries are more dangerous than terror organizations,” Niyazi Guney, Ministry of Justice director general of laws, commented only a day after the murders, according to the daily Milliyet newspaper.”

 6. hillary2 skriver:

  Oro för militärens inflytande?

  Är det inte militären som vaktar den sekulariserade staten Turkiets demokrati? Militären försöker balansera det ökande islamistiska inflytandet såvitt jag kan se.
  Turkiet verkar ha lång väg att gå innan de kan bli medlemmar av EU. De är mer intresserade av euro än av basala mänskliga rättigheter. Hälften av befolkningen – kvinnorna verkar i praktiken sakna dessa.

 7. pettson skriver:

  Monika, vilka påtryckningar? Sedan så kan man ju med skräckblandat förtjusning se fram emot att Turkiet hamnar i händerna på religiösa fundamentalister. Då är det kört. Vet du förresten hur många turkiska medborgare och/eller personer med turkisk bakgrund som bor i Europa? Kan du uppskatta hur stor andel av dessa människor är mottagliga för nationalistisk och/eller religiös fundamentalism? Kan du uppskatta vad dessa skulle kunna förmås till i nationens/religionens namn? Bara sådär rent hypotetisk? Utan att vilja måla fan på väggen. Nå, vi får naturligtvis ha olika åsikter, men jag står fast vid att vi måste inlemma Turkiet i EU.

  Det finns självfallet en historisk bakgrund till Cypernkonflikten, den blossade inte upp just idag precis.

  Du undrar om EU tillåter ockupationsmakter. Menar du på fullt allvar att EU är fri från ockupationsmakter?

 8. soli01 skriver:

  Kommer verkligen Turkiet att bli medlemmar i EU under överåskådlig tid. Sverige tillhör ju de länder som är mest positiva till att Turkiet blir medlemmar. Inget fel i detta.
  Vi har ju en gång i tiden haft goda och nära förbindelser med detta land, jag tänker då på Karl XII under Nordiska Kriget. Det slutade ju i osämja 1713 när svenskarna jagades iväg från Bender.
  Detta har vi säkert glömt de flesta och nu är det nutid som gäller.
  Kurderna får inte glömmas bort och är ingen liten grupp-ca 20 miljoner. Hur kommer detta att hanteras. Frågorna är många och tittar man lite historiskt är Turkiet inte vilket land som helst!

 9. Kachina skriver:

  Spänningen ökar, jag väntar fortfarande på att få höra vad han egentligen sade den där militären. Är det någon som vet?

 10. tsolin skriver:

  Turkiet är onekligen en svårknäckt nöt. Det vi helst skulle vilja ha – ett sekulariserat, demokratiskt, välmående Turkiet, integrerat med EU, är nog en illusion. Militären går hårdhänt fram mot islamistiska tendenser och anser sig vara den yttersta garanten för Ataturks sekulära modell. Jag tycker i princip denna modell är den rätta för Turkiet i den utvecklingsfas landet befinner sig just nu. Men den innebär bad news för mänskliga rättigheter (och för minoritetsrättigheter såsom kurderna). Alternativet är dock islamisering av Turkiet. Och vad islamisering av ett land kan innebära ser vi tydligt i fallet Iran – ett land som var välmående, med högutbildad befolkning – men styrt med (ytterst) hårda händer av Shahen. Revolutionen 1978-1979 kastade av det ok Iran burit i form av utländsk dominans, korruption och brutala repressioner. Men blev det bättre med islamiseringen? Tvärtom. brotten mot mänskliga rättigheter mångfaldigades och Iran kastades tillbaka i utvecklingen. Tyvärr löper Turkiet en liknande risk att kastas tillbaka om den sekulära Ataturk-modellen förkastas/förlorar. Det finns inte ett enda exempel idag i världen på en islamisk stat som är demokratisk! Konklusionen är att: a. Vi bör göra allt för att Turkiet närmar sig EU och allt för att EU håller dörren öppen för Turkiet. b. Tyvärr måste vi vara medvetna om att militären kommer att fortsätta att spela en aktiv roll i Turkiet – och i viss utsträckning får vi vara beredda att acceptera detta som det mindre onda, jämfört med en islamisering av landet som vore betydligt värre.

 11. David Igra skriver:

  Visst ter det sig svårt att se Turkiet som en EU-stat som alla andra, onekligen verkar många turkar inte vara villiga att gå igenom de förändringar som krävs för att uppnå ett medlemsskap. Och visst skall vi ställa krav, samma krav som på alla andra medlemsstater för det är viktigt att de blir medlemmar, inte bara för alla de turkar som verkligen önskar det utan mestadels för oss. Att ha en sådan stor nation som Turkiet utanför det Europeiska samarbetet kommer i längden bara skapa större slitningar och problematik.

  Jag har sagt det förut och säger det igen, Turkiet måste bli medlem i EU – för vår skull!

 12. Kachina skriver:

  Jag har läst lite på nätet.

  Turkiet,………glöm det. För vår skull skall de inte in i EU.

 13. soli01 skriver:

  Slutmålet måste vara att Turkiet kunde inlemmas i EU. Det ser inte så bra ut i dagens läge. Risken är stor att Turkiet helt kommer att islamiseras och då blir ett svårt att bli EU-medlem. Tror någon på fullt allvar att något medlemskap kan ske under de närmaste 20-åren-jag tror det inte.

 14. Kachina skriver:

  Vill man att EU skall explodera inifrån, då ansluter man Turkiet. Det blir bäddat för ett inbördes/religionskrig, något som kommer efter en längre lågkonjunktur.

 15. bockgaard skriver:

  Må så vara att militären inte har någon roll att spela i Europas huvudstäder, men Ankara ligger ju i Asien och det förklarar kanske en hel del.

  Att Turkiet skulle bli medlem i Europeiska Unionen verkar i sanning lite långsökt. Skall vi inte öppna dörren för Israel och Palestinierna också, så blir inte EU-byråkraterna arbetslösa framöver. Lite mer än jordbrukspolitken att fundera på.

 16. testaren skriver:

  Arrgh! Nu har jag letat överallt och inte hittat nånting om nåt uttalande?
  Är det nån som har en länk eller nåt?

  För övrigt håller jag med Kaschina(faktiskt) om medlemskap.
  Turkiet har en urusel demokratisk tradition. Dock tror jag inte ett religionskrig skulle vara följden..Då måste man ju ha motståndare, och det känns som få EU-länder är tillräckligt kyrkliga i sin politik för det.. Det är ju ingen poäng att ha ett krig om ingen kommer som amerikanarna säger.

  Lördag => in vino veritas => mer kommentarer från mig.

  Trevlig helg alla!

 17. Monika skriver:

  Pettson
  Du får gärna berätta för mig vilka länder i EU som har ockuperade områden i andra länder just nu år 2007. Och om så vore, är det knappast ett bra argument för att låta Turkiet som ockuperat norra Cypern att fortsätta göra detta. Det är upprörande och en fruktansvärd skymf mot den grekiska delen av ön som sa nej tidigare att mena att trots deras protester ändå inbjuda Turkiet som medlem.

  Cypernkonflikten är en undanskuffad konflikt. Ingen verkar bry sig.

 18. Monika skriver:

  Jag håller med Kachina – vi skall inte låta Turkiet verka inifrån … Nej, reglerna som gäller för övrigt skall även gälla Turkiet. Eller är det möjligen så att USA har intressen där som gör landet så högaktuellt …. ??

 19. stig2entreprenoren skriver:

  Vi skall inte stänga dörren för Turkiet.
  Ett demokratiskt Turkiet, integrerat i EU kan bli ett föredöme och en vägvisare för övriga länder i regionen. Det är en historisk chans.
  Istanbulregionen är en tillväxtmotor, som ett ”Europeiskt Singapore”, med dynamik och framtidstro. Infrastrukturinvesteringar kommer att öppna landet alltmer österut. I EU blir det obekvämt att sitta med utan att uppföra sig ordentligt och ”civilisationens fernissa” kommer successivt att bli allt bättre. Inte minst de turkiska kvinnorna kommer då att kunna ta för sig allt mer.
  Vad väntar vi på?

 20. Kachina skriver:

  Stig

  Vi väntar på att militären skall sluta styra landet, genom statskupper och från kulisserna.

  Vi väntar på att kurdernas situation skall lösas gemensamt i Irak och Turkiet. Det måste vara klar innan ett inträde ens kan diskuteras.

  Vi väntar på att sekulariseringen skall bli mer än en teori, sånt tar tid.

 21. pettson skriver:

  Monika
  ”Cypernkonflikten är en undanskuffad konflikt. Ingen verkar bry sig.” Tyvärr så innebär detta att man kanske inte heller bryr sig att ta reda på fakta. Väljer man den enkla lösningen, dvs, ”turken är skurken”, så är det ju lätt att falla i affekt.

  Jag fortsätter gärna denna diskussion, men jag vill inte leka folkbildare. Det kanske finns bibliotek där du bor, och du har ju även tillgång till information på nätet. Ta reda på bakgrundsfakta, och välkommen åter. Några tips att utgå ifrån: ta reda på Storbritanniens och Aten-juntans roll i Cypernkonflikten. Det kan alltid vara en fördel att inhämta faktakunskaper innan man uttalar sig.

  Någon
  Det är lätt att sitta i sin trygga lilla ankdamm och högljutt ”kräva” att regeringar i länder, betryggandle långt borta, skall göra si eller så. Det är naivt att tro att vi med ”vi-väntar-på”-mentalitet löser exempelvis kvinnans situation i Turkiet.

  Självfallet är det i allas vårt intresse att inlemma Turkiet i EU och att solidariskt stötta landets utveckling i riktning mot en trygg demokrati, fredlig samexistens mellan olika etniska och religiösa grupper och den turkiska kvinnans kamp för jämtsälldhet. Här kan vi också dra väldigt stor nytta av de talrika turkiska invandrargrupperna i olika EU-länder. Deras erfarenheter, kunskaper och rötter i två kulturer kan ses som ett värdefullt kapital i närmandeprocessen mellan Turkiet och EU.

 22. Kachina skriver:

  ”Här kan vi också dra väldigt stor nytta av de talrika turkiska invandrargrupperna i olika EU-länder. ”

  Så länge som religionen inte är helt separerad från staten, bygger vi in en bomb i EU som bara väntar på att explodera. Gå inte för fort fram.

 23. tsolin skriver:

  Jag håller helt med pettson ovan. Turkiet har redan fått ett löfte från EU om medlemsskap i och med att man givits kandidatlandsstatus. Medlemsskapet är dock mycket långt borta tidsmässigt och beror på förhandlingar och uppfyllandet från Turkiets sida av en rad politiska och ekonomiska krav. Där kommer förstås också Cypern in. Men att nu stänga porten för Turkiet vore förödande och skulle öppna upp för en stark destabilisering, inte bara av Turkiet utan också av Europa (med de enorma turkiska invandrargrupper som finns i länder som Tyskland etc). Ljuset i tunneln måste finnas där. Vi bör inte ägna oss åt hårklyverier om var Europas gräns går. Perspektivet måste finnas där för de länder som har en rimlig chans att acceptera och implementera europeiska normer. Det kommer vi alla att tjäna på.

 24. pettson skriver:

  tsolin, ja, det mesta kan vi vara överens om. Jag ber dock om ursäkt när jag undrar vad du menar med ”europeiska normer”?

  Var hittar vi de europeiska normerna? Vatikanen? I Eiffel-tornets skugga? På Oxford Street? I Skuggan av Parnassus? På Reeperbahn i St. Pauli, Hamburg? Bakom Laestadius pörte i Karesuando?

  Om du däremot menar demokratiska värderingar, erkännande av varje människas frihet och rättigheter, jämställdhet, osv. då är jag nästan med. Nästan. För jag hoppas att du inte inskränker dessa demokratiska värderingar enbart varande europeiska? (Japan, Australien, Kanada, etc …)

 25. Monika skriver:

  Pettson

  Jag har redan tillräcklig bakgrundsfakta …
  Men något svar på vilka EU-länder som nu ockuperar annat lands område gav du mig inte.
  Vem har sagt att ”Turken är skurken”. Jag talar om Turkiet som nation.

  Jag tar ställning och du tar ställning.
  Vi har den rätten båda två utan att bli klappade på huvudet som mindre kunniga.
  Eller hur?

 26. Kachina skriver:

  tsolin

  ”Perspektivet måste finnas där för de länder som har en rimlig chans att acceptera och implementera europeiska normer.”

  Precis,…..och hur bedömer du sannolikheten att Turkiet, under denna generation, uppnår de målen? Dörren skall inte vara stängd, den skall inte heller stå vidöppen med signaler att det bara är att traska in. Så länge militären styr politiken och så länge som kurdfrågan inte är löst, kan det inte ens vara tal om att kika in i dörröppningen. Cypernfrågan kommer att få sin lösning när Turkiet är inne i EU, men till dess krävs en del av dem. Skynda inte på. Vi är inte alls i behov av Turkiet som det ser ut nu.

 27. Monika skriver:

  tsolin
  Jag stänger inte porten för Turkiet, men undrar om det är möjligt att de kan bli medlemmar i nuläget … med tanke på bl.a Cypern. Kan verkligen EU släppa in dem i nuläget, som vissar anser att dom skall. Sen finns det andra saker som t.ex. militärens uttalande i samband med valet, som bidrar till att det är oroande om de skulle bli medlemmar…

  ”Det får inte glömmas att de turkiska väpnade styrkorna deltar i debatten och är sekularismens ståndaktiga försvarare”, löd meddelandet från militärledningen sent i fredags. Generalerna sade att ”ingen ska sväva i tvivelsmål” om att militären ”öppet och klart tänker klargöra sin inställning och attityd när så blir nödvändigt”.

  Det hotfulla uttalandet väckte oro i vida kretsar.
  (Svd. 070428)

  Jag har svårt att tro att det är möjligt att förändra Turkiet endast genom att de blir medlemmar. Snarare är risken stor att det blir konflikter inom EU som förstör gemenskapen…. Det är mycket som behöver förändras i Turkiet för att ett medlemsskap skall bli möjligt. Starka krafter inom landet som knappast EU har möjlighet att stå emot. När de inte lyckas nu när Turkiet vill in, hur skall de då lyckas när de väl är inne.

  Någon som kan svara på den frågan?

 28. pettson skriver:

  Jag kan inte svara på frågan, möjligen lägga till ytterligare en fråga: Hur skall de lyckas om vi helt stänger porten?

  Obekväma lösningar kan vara både av ondo och av godo. Ibland kan obekväma lösningar vara befogade. Den som lever tillräckligt länge kommer att få klarhet i de obekväma lösningarnas historiska roll. Samtiden har rätt att tycka och tänka, men de rätta svaren finns i framtiden, och då som historiska fakta.

 29. Monika skriver:

  Ge det tid kanske! Inte forcera saker och ting.
  Nej, jag har inte heller svaret!

 30. asinsara skriver:

  ni vet verkligen inte vad som hander i turkiet. den bilden ni far e den bilden median vill att ni ska ha…danmark later heller inte en kvinna med slöja tt bli vald till parlamentet, varför skrivs det inte om detta om det nu e bratt mot mansklıga rattigheterna…
  jag fattar verkligen inte att ni kan saga att ha slöja e en firhet!!! nat som gör kvinnor till andra klassens mannıskor…
  vılken valfrihet har 8 arıga flickor som tvingas att ha slöjor??
  sitt inte ar o skriv en masssa , de som demonstrerade i ankara o istanbul va inte folk som va emot religiojnen…
  sekularism ar inte att inte lata manniskor tro pa va de vill, sekularism innebar att statsstyrelsen och religionen ska vara sepererade !!! vilket e logiskt
  men ni föredrar att sitta dar o tanka att kvınnor som ınte far komma in med sına slöjor till unıversitet ar förtryckta , kom igen vilken kvainna vill att hennes make ska kunna ha 4 fruar, eller vilken 8 arıg har mognat tıllracklıgt sa hon sjalv valjer att ha slöja??
  jag ska fortsatta att skriva

 31. tsolin skriver:

  pettson,

  Du frågar vad som är ”europeiska normer”. Det är förstås ett rätt oprecist begrepp men en första utgångspunkt är att vara medlem av Europarådet, som är (eller i alla fall borde vara) en garant för mänskliga rättigheter, ett oberoende rättsväsende etc. Till detta är det förstås ytterst långt i fallet Turkiet, men jag tror ändå att det går i den riktningen. Nu kan man hävda att, i så fall, vad har Ryssland att göra i Europarådet? Svaret är att idag skulle Ryssland nog inte ha en chans att komma med (när de kom med för ett antal år sen såg det bättre ut). Naturligtvis har Du rätt i att dessa normer (oberoende rättsväsen, fria val mm) inte begränsar sig bara till Europa utan också gäller, som Du skriver, länder som Austrlien, Canada mm. Men dessa länder är ju definitivt inte europeiska och kan heller därför heller inte definitionsmässigt någonsin bli medlemmar av EU (om man inte ändrar EU:s stadgar). EU är öppet för alla ”europeiska länder” som uppfyller kraven på medlemsskap. Frågan är då vad en ”europeisk stat är”. Jag tycker nog man kan kalla Turkiet för det (trots allt ligger en del av landet i Europa – men var gränsen går är ju svårt att säga…). Men hur är det med de kaukasiska länderna, eller Ukraina? Jag tycker nog man kan räkna också dem till Europa. Därmed har de med automatik ett EU-medlemsskapsperspektiv. Men de är långt borta från att uppfylla normerna för medlemsskap, men ljuset i tunnel finns där ändå i fjärran och det är viktigt.

 32. pettson skriver:

  tsolin, då är vi överens.

 33. mararh skriver:

  Asinsara

  Jag har arbetat mycket med turkiska invandrarflickor och sett det du talar om. De som mitt under gymnasietiden anlade slöja försökte förklara att de gjorde det frivilligt, men deras ögon ljög inte. De var deprimerade och fulla av tårar. Men som du själv säkert vet finns det två sidor av detta. En sida är att de blir tvingade, en annan sida är att de ”vill” eftersom många av flickorna vet att de anses som sämre byte om de inte har slöja och de fogar sig då i kulturen utan att kanske ha blivit tvingade av föräldrarna.

  Pettson

  Jag håller med om det du skriver ovan. Jag tror att det bästa för det Turkiska folket vore medlemskap i EU. Många av de europeiskt invandrade turkarna skulle säkert vilja flytta tillbaka. Med en växande ekonomi och sekularisering vid ett EU-inträde försvinner ju också incitamentet till att de befinner sig i Europa idag. Detta kan naturligtvis inte ske över en dag, men det är bättre att börja i en ände än att inte börja alls. Många konflikter skulle försvinna och förhoppningsvis skulle EU kunna utöva påtryckning för kurderna och syrianerna som varit förtryckta så länge i Turkiet.

 34. Monika skriver:

  Det finns någon slags naivitet hos svenskarna men det är klart – vi har ju plaskat omkring i vår lilla ankdamm i flera hundra år. Två minstermord har vi haft och Ådalen 31 och lite annat, men för övrigt har det varit jämförelsevis lugnt. Vi försöker komma fram till lösningar genom samtalet eller genom att ge upp och låta andra sköta saken. Naiviteten visar sig genom att många tror att om vi bara får in Turkiet i vår gemenskap så kan vi förändra det. Jovisst, en del kanske vi inom EU kan förändra, men som jag skrivit förut – det är starka krafter det handlar om. Och som framgår i en av kommentarerna – vad vet vi här om hur det är att leva i Turkiet. Det är ju heller inte så att Turkiet slutar att vara Turkiet bara för att de blir medlemmar. Om det ändå riskerar att bli sanktioner, bråk och kanske uteslutande (om det nu är möjligt och det är det väl) så är det väl bättre att vänta och ställa krav på nationens möjlighet att bli medlem.
  Känner man till Turkiets historia och deras nutid så förstår man nog att det inte är så lätt att förändra ett lands konstitution och tradition som är så olikt vårt sätt att tänka. Assimilering är väl knappast möjligt och inte heller önskvärt…. Förändringen måste, som jag ser det, ske i Turkiet och utan inblandning. För då är risken stor att vi får ett nytt Irak.
  Nåväl, hur som helst … vi kan ju sitta här och plaska och tycka till … det förändrar ändå ingenting!

 35. krikon skriver:

  Den turkiske generalstabschefens, General Büyükanıt , varning till den islamistiska regeringen i Turkiet.
  http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=71863

 36. mararh skriver:

  Monika

  Självklart skall vi plaska och tycka till. Vad vore väl livet utan åsikter.

  Jag tror vi diskuterar lite päron och äpplen här.

  Du utgår ifrån vad som är bäst för EU, jag utgår ifrån vad som är bäst för det turkiska folket, eller nåväl, för kurder och andra minoriteter i landet.

  I ditt resonemang raljerar du runt det svenska folkets naivitet, som om det vore något alla andra, men inte du, besitter. när det gäller frågan om att släppa in Turkiet i EU eller inte. Jag skulle vilja vända på det och säga, Du pratar om den lilla ankdammen Sverige som du faktiskt representerar i allra högsta grad när du inte vill ”släppa in”. Det är ju just det som är så typiskt för Sverige…..att inte släppa in den utifrån kommande. Hela vår historia handlar om det. Flytta ut till en liten by med 200-300 bybor, då kommer du att upptäcka vad jag pratar om. Varken första eller andra generationen blir betraktade som bybor. Här pratar man inte med grannen eftersom hans kusins brorsbarns faster gjorde ens egen mosters svågers ingifta farbror något illa för sisådär 80 år sedan. Jag vet att du varit utsatt för 08-syndromet eftersom du talat om det tidigare. Så visst vet du vad utanförskap är. J

  ag är överens med dig ifråga om att det förmodligen skulle komma att bli sanktioner och bråk, men är det bättre med den segregation vi upplever i Europa idag? Min mening är att, om Turkiet kommer in i EU så kommer de att kunna ta i med hårdhandskarna med sina egna landsmän som redan befinner sig i Eu och lever ett liv som en anständig turk aldrig skulle göra i sitt eget hemland. De utvandrade turkarna ser på oss som naiva idioter eftersom vi öser över dem bidrag. Det skulle bli slut med det om Turkiet kom med. Dessutom, om EU så att säga finns på plats nere i regionerna har EU en större möjlighet att påverka situationen i området.

  (Jag hoppas att det inte är för många stavfel, har skrivit utan glasögon ;)

 37. testaren skriver:

  Skitsvår fråga det där.
  Det generalstabschefen säger saknar ju inte helt bäring såvitt jag såg heller.
  Att dra in religion i styret av stater slutar ju aldrig väl, se på Iran, Afganistan…
  Och USA också för den delen. Där har ju den ”separation of Church and State” som de varit så stolta för innan krympt avservärt.

  Jag gillar inte denna, nästan globala, trend alls. Den är oerhört fördummande.
  Jag tar hemskt gärna en diskussion på det området förresten. :-)

 38. Monika skriver:

  Mararh
  Vi har olika synpunkter och jag utesluter absolut inte mig själv – titta på sista raden … jag skriver faktiskt ”vi”….

  Jag resonerar utifrån vad som är bäst för EU, säger du.
  Du menar att du resonerar utifrån vad som är bäst för det turkiska folket.

  Och det menar du inte att jag gör?
  Du menar att du vet vad som är bäst för det turkiska folket. Är inte det att inta ett västerländskt perspektiv. VI vet vad som är bäst för andra …

  Nej jag vet inte alls vad som är bäst för det turkiska folket. Däremot kan jag tycka vad som är bäst för EU i det stora hela.

  Jag tycker det är helt fantastiskt att man så oproblematiserat menar att det är bästa att öppna dörren. Men visst, man får tycka vad man vill. Jag är dock inte övertygad.

  Sen har jag tänkt på en sak som jag skall fundera vidare på … måste undersöka saken först. Men … har inte USA intressen i Turkiet. Kanske USA ligger bakom … det är ju en fantastisk möjlighet för USA att komma in i EU-gemenskapen. De har ju svårt att hålla sig utanför … hehe… Nåja, jag skall fundera vidare.

  Raljerar? Tänk att så många debattörer alltid måste gå in på motståndarens egenskap eller sätt att framföra något på … Igår fick jag höra att jag borde gå och uppsöka ett bibliotek om det nu fanns där jag bor … och idag att jag raljerar och att jag tänker ensidigt.

  Jag kan tycka till om naivitet, men jag går inte på enskilda debattörer iaf.

 39. Monika skriver:

  Har hittat att USA stöder Turkiet inom nästan alla områden, samt att Turkiet är en stark NATO-stat . Den största efter USA … Får fortsätta leta … och sen skriva ett inlägg någon annanstans än här. Är inte USAs stöd intressant ..?

 40. mararh skriver:

  Monika

  Det var absolut inte min mening att hoppa på dig. Jag gillar bara att lägga in lite ”crisp” i tonen ibland. Vi är ett naivt folk, det är därför vi ”alltid” kan lukta oss till en svensk på utländsk mark.

  Jag sade inte att det var bäst för det turkiska folket, snarare drog jag nog upp kurderna och minoriteterna i landet. Var och en läser ut vad den vill ur ett inlägg, det kan inte författaren av ett inlägg påverka.

  Jag undrar förresten varför det skulle vara så hemskt med USA och NATO?

 41. Monika skriver:

  Stora och starka militärstater…

  PS!
  Ta det inte så allvarligt bara … var inte arg alls…

 42. Monika skriver:

  Skrev fel – militärmakter skall det vara ..

 43. mararh skriver:

  Små pojkar små vapen….stora pojkar stora vapen….:D

  Skulle inte ha något emot att ha en egen stat och där skulle inga vapen få finnas;D

  Vet du Monika, jag har faktiskt funderat en hel del på de här frågorna och jag bryr mig inte ett dugg om vad som är politiskt korrekt utan jag låter de proffessionella tyckarna få ha sina åsikter ifred. Jag tror att både EU, USA och NATO vill ha in Turkiet i EU eftersom man vill kunna påverka skeendet i området. Det är den sista ”porten” mot resten av arabvärlden som ju är och har varit en oroshärd i många år. Jag är inte så naiv att jag tror att det är hela sanningen…………naturligtvis betyder kontrollen över oljan något också, även om jag personligen tror att t o m USA har börjat blicka åt andra håll efter naturliga bränslen nu när klimathotet stirrar oss i vitögat. Eller så låtsas USA tro på klimathotet som ett led i affärerna med oljestaterna, som ett sätt att visa att man faktiskt inte är så intresserad längre. Aja, vem vet vad de talar om på sina möten, världens ledande magnater, det kommer ju ändå aldrig ut till oss vanliga.

 44. Monika skriver:

  Nej och tänk – jag håller helt med dig – Kors i taket !!

 45. mararh skriver:

  Monika

  Oj då, jag skrev en Valborgsmässohälsning nyss, innan jag gick ut med hunden, men den har försvunnit. Här kommer en ny hälsning…………….

  Det finns nog hopp för framtiden när två så inbitna kan enas om en tanke :) Vi hörs vidare på din blogg……

%d bloggare gillar detta: