Kväll i Luxembourg

En rätt sen kväll efter en mycket trevlig middag med medarbetare i den charmiga gamla staden i Luxembourg.

Flög ner tillsammans med Jan Eliasson som är här för att berätta om sitt uppdrag i Sudan på ministermötet i morgon.

Och direkt efter landning åkte vi för att titta på den amerikanska krigskyrkogård där generalen Patton ligger begravd tillsammans med mer än 5 000 stupade från Ardennerslaget.

Vi behöver påminnas om den europeiska historien – och betydelsen av banden över Atlanten.

Första omgången i franska presidentvalet avgjordes snabbt. Det tog bara 25 minuter efter det att vallokalerna stängts förrän Nicolas Sarkozy stod i talarstol och presenterade sin uppläggning inför den avgörande andra omgången.

Och jag kunde inte låta bli att notera att Europa inte ens nämndes under hans inte alltför korta anförande. Världen passerade snabbt förbi i en formulering om att värna Frankrikes ställning i världen och några ord som tenderade i riktning mot protektionism.

Som signaler till ett Europa och en omvärld som nu har fokus på Frankrike kunde det möjligtvis har varit bättre.

Men nu får vi se.

Opinionsundersökningarna har redan korat sin segrare i den avgörande andra omgången – men det är faktiskt väljarna som avgör.

Och debatten under veckorna tills dess kommer att bli spännande att följa.

21 Responses to Kväll i Luxembourg

 1. Bo W. Höglund skriver:

  I anledning av ”banden över Atlanten” – vore det inte en god ide att sälja det franska valtekniska räknesystemet till någon intresserad firma inför nästa Amerikanska presidentval?

 2. patrikbergstrom skriver:

  Undertecknad hann bli först att kommentera Ekots inslag på fredagen, och jag
  kan bara säga heja Carl, detta har du hanterat så bra som någon över huvud
  taget kunnat göra.

  Sen verkar storyn ha dött under helgen.

  Så storyn borta, rättelse begärd och allt frid och fröjd?

  Nej, tyvärr blir det kvardröjande intrycket i allmänhetens ögon att din
  rustning fått ännu en rispa. Den här storyn var en anka, och du hade inget
  att dölja. Trots detta har ohederliga reportrar med en egen agenda än en
  gång lyckats få åtminstone någon dynga att dröja sig kvar i vårt kollektiva
  medvetande. Och med tillräckligt många sådana rispor i rustningen blir det svårt att sitta kvar när du till sist gör ett verkligt misstag, även om det misstaget i normala fall inte skulle behövt betyda avgång.

  I Sverige har vi idag rekordhög tillväxt, lägre arbetslöshet och högre
  sysselsättning än på decennier. Budgetöverskottet kommer kommande år att dra
  ner statsskulden till historiskt låga nivåer. Alliansregeringen genomför
  exakt vad den sade att den skulle göra före valet, till skillnad mot många
  tidigare regeringar.

  Oppositionen anfördes fram till för en kort tid sedan av en fd statsminister
  som folket var hjärtligt trött på, och som knappt syntes i media fram till
  sin avgång. Den nya oppositionsledaren Mona Sahlin har egentligen inte
  hunnit sätta sin prägel på partiet ännu, och i mängder av frågor har partiet
  inte tagit ställning.

  Trots detta ligger alliansen på 42% i mätningarna och oppositionen på 58%.
  Vän av ordning kan fundera över vad detta beror på.

  Min enkla åsikt är att borgerlighetens allt överskuggande problem är den
  negativa mediebevakningen. En tung majoritet i journalistkåren tycker inte
  som ni, och många tvekar inte att under objektivitetens flagg driva sin egen
  agenda.

  Självfallet drabbas varje sittande regering av det faktum att det är lättare
  att rapportera kring försämringar på kort sikt än långa, mer eller mindre
  dolda positiva förändringar på längre sikt.

  Men även om man tar hänsyn till denna medielogik finns det ingen rim och
  reson i det bombardemang regeringen utsatts för under sin tid vid makten.

  Listan kan göras oändligt lång. När budgeten presenterades gav DN en helsida
  åt en ”vanlig” familj på söder. Rubriken var något i stil med ”Lite mer
  pengar men en gnagande oro för framtiden.” Rätt väl formulerat av någon som
  tycker att borgerligheten tar pengar från svagare medborgare och ger till starkare, men
  naturligtvis fullständigt ohederligt som neutral rapportering.

  Bo Rothstein skriver idag på DN debatt att journalister som försöker driva en tes ringer vidare till nästa ”expert” om den de först får tag på har fel åsikt. Det pågår en våldsam debatt om etik i näringslivet, bonusar, uppförandekoder med mera. Men var är debatten om journalistiken?

  Den bittra sanningen är nog tyvärr att ingen politiker vågar ge sig på journalistkåren, av rädsla för vad det kommer att betyda för partiet och den egna framtiden.

  Ni MÅSTE hitta något sätt att agera mot medias ensidiga rapportering om ni ska ha några utsikter att vinna nästa val. I annat fall förblir borgerligheten evigt fördömd till att endast vinna val när ekonomin befinner sig i fritt fall.

 3. pettson skriver:

  patrikbergström
  Jag håller med till 100%.

 4. maverick skriver:

  patrikbergström och pettson,
  Instämmer till fullo!

  Och rekommenderar alla att läsa Bo Rothsteins inlägg på DN debatt (som patrikbergström bl.a. refererar till).

 5. Kachina skriver:

  Stackars Rothstein, han är sårad för att hans namn inte fanns med i artikeln.

  Sedan är det ju väl känt att den som kontrollerar media, styr folket i den riktning han vill.

  Det jag funderar på är, vem kontrollerar Expressen? Är det borgerligtheten eller medias undersökningsplikt? Om det är den senare borde ni väl glädjas åt att demokratin fungerar.

  Ni överdriver Ekots rapportering och dess betydelse. Den har inte ens gett en rispa i Bildts rustning och genomslagskraften var låg. Få minns ens vad det handlade om.

  Varken gamla styrelseposter eller optioner kan fälla Bildt, däremot kan relationer göra det. Tankesmedjorna har han lämnat, men i affärer mellan Sverige och hans gamla bolagsstyrelser kan fråga om vänskapskorruption komma upp. I fråga om gasledningen finns bara en lösning. Delegera ärendet inom departementet. Han får inte röra i det, inte ens med tång, inte enbart för nutidens ifrågasättande utan även med tanke på hur historien skrivs om trettio år.

  Det jag funderar starkt på är Bildts attityd till Darfur och varför han har den åsikten att det inte finns någon militär lösning. Jag upplever honom som ganska ”trigger-happy” åtminstone i det hopplösa projektet Irak. Varför inte i Darfur, där en militär intervention är direkt nödvändig, omedelbart. Kan det ha att göra med personliga relationer?

 6. hans2 skriver:

  1. Instämmer i patrikbergströms inlägg ovan. Med tillägget att det vore olyckligt att modifiera vad Alliansen gick till val på för att påverka media för att få upp opinionssiffrorna. Sveriges regeringar tillsätts/byts inte baserat på opinionssiffror. Den sittande regeringen har väljarnas mandat att genomföra de åtgärder de gick till val på. Dessa åtgärder är vad majoriteten av valsmanskåren väntar sig att de genomföra.

  2. Att vara utrikesminister är ett krävande arbete. Fordrar inte endast ett stort antal personliga egenskaper och kontakter utan även många resor, långa arbetsdagar, massor av möten. Det måste finnas tid att planera. Finns det inte det blir arbetet inte så väl urfört som annars vore möjligt. Utrikesministern måste ges arbetsro att fokusera på vad som är väsentligt i det utomordentligt viktiga jobb han har att utföra. Jobbet gör han för Sverige, dvs för oss alla svenska medborgare. Även om en minoritet av valmanskåren i höstas hade önskat någon med andra värderingar i befattningen. Men så fungerar en demokrati. Det måste finnas en gräns. En gräns när grävandet upphör och UD kan gå vidare. Med CB antingen utbytt eller med möjlighet at koncentrera sig på jobbet som utrikesminister.

  3. CB skriver ovan om franska valet. Jag är pro-EU. Därför oroar jag mig för EU:s framtid med Sarkozy vid det franska rodret. Inte blir jag lugnare av CB:s kommentarer ovan. Frankrike är en stor spelare i sammanhanget. Mera ”ära” och ”fosterland” och mindre samarbete tror jag vore olyckligt.

 7. Kachina skriver:

  CARL BILDT!!!!!!

  Jag funderar fortfarande på det här med Darfur. Ett Blixtkrig in där, kommer sannolikt att förstöra någon eller några av Lundin Oils oljekällor.

  Är det detta som hindrar dig från att göra det enda rätta?

 8. hillary2 skriver:

  hans2

  1. Läs gärna valanalysen 2006 av Holmberg et al. Finns på SAPs Göteborgssida.

  2. Instämmer. Bildt borde koncentrera sig på sina utrikespolitiska arbetsuppgifter istället för att ägna oceaner av tid på att putsa på sin image och sitt ego. Roligt att även du kan tänka dig en annan utrikesminister…

  3. Till skillnad från dig oroas jag över Bildts negativa syn på Frankrike. Chirac fattade ett mycket klokt beslut när han höll Frankrike utanför senaste Irakkriget. Ett annat klokt franskt
  beslut var att inte godkänna en ny EU-konstitution med risk att få mer överstatlighet i en organisation vars framtida omfattning vi inte kan överblicka.

  4.Vive la France! Landet med mångårig erfarenhet av vad alltför stor maktkoncentration kan leda till. Landet där principerna från Franska revolutionen fortfarande hålls levande.

  5.De illa dolt krigiska svenskarna Bildt och Odelberg en fara för såväl Sverige som andra nationer. till skillnad från fransmännen. JAS-haveriet kom lämpligt. Ett sådant haveri i Afghanistan hade kunnat ge upphov till ryktesspridning och ännu större oro där borta. Övertro på teknik och klåfingrighet är kännetecknade för både Bildt och Odelberg. Det är stabila och väl fördelade ekonomiska förhållanden som bevarar fred – inte militärmakt.

 9. kenthm skriver:

  Tittade nyfiket på länken i Carls inlägg och inser att det finns elva (11!) amerikanska krigskyrkogårdar bara i Frankrike…

  Angåande Frankrike så vågar jag uttala mig eftersom jag bor här sen 7 år och ser på nära håll hur det fungerar. Samhället i stort fungerar oerhört bra för oss som bor här – men man har haft en tendens att skjuta problemen framför sig och väldigt framgångsrikt till och med. Det ska bli intressant om Sarko kan ta tag i problemen som han lovat om/när han blir vald.

  Vad gäller utrikespolitiken de fört så skäms jag å republikens vägnar – detta ständiga gullande med despoter skapar ingen bättre värld. Hillary2 skulle kanske kolla lite mer hur aktiv den franska vapenexporten varit? Frankrikes val att stå utanför Irakkriget beror nog mer på att de var redan engagerade på Saddams sida genom fifflandet i Food-for-oil programmet – att Frankrike stod samman med Ryssland o Kina i upptakten till kriget genom att vägra upprätthålla de FN resolutioner som faktiskt fanns bidrog aktivt till att kriget bröt ut. Det hade kunnat undvikas om Säkerhetsrådet visat enighet och framför allt visat att de kan mena allvar. Men så blev det inte…

  I nuläget så verkar vi ha bättrat oss lite genom att i skarpare ordalag fördöma Iraks kärnvapen, flåt, ”energi” program. Men frågan är hur ärligt menat det är. Det finns band både här och där – Var levde Ayatollah Khomeini i exil? Svar: i Irak och Frankrike…

 10. hillary2 skriver:

  kentm

  En vanlig dumhet är att anklaga debattörer för vad de inte skriver istället för vad de skriver. Vidhåller att det var ett klokt beslut att Chirac höll Frankrike utanför senaste Irakkrig oavsett de bevekelsegrunder du anger. Chirac själv angav naturligtvis andra….
  Visst finns det också negativa sidor i fransk politik – inte minst i resterna av deras kolonialpolitik , men i mitt inlägg opponerade jag bl.a. mot att storhertig Bildt inte låtsas begripa att det finns en poäng med att Frankrike inte vill låta EU bli ett maktfullkomligt överstatligt organ oavsett landets bevekelsegrunder. Har f.ö. Storhertig Bildt några invändningar mot fransk vapenexport eller fransk kärnteknologi? Men privatpersonen Hillary ska ha?….Tvivlar på att den du borde adressera ämnet till – storhertig Bildt -har några. I grunden är Bildt en makt- och krigsromantiker.

 11. solevani skriver:

  Ja feghet har visat sig vara en nyttig egenskap i politik. Chirac var mer angelägen om att inte tillåta USA utvidga sin makt och få ett rejällt fotfäste i mellanöstern, framför att det Irakiska folket led, och hade lidit en jädrans massa år. Att miljontals människor dött under Saddams brutala styre var givetvis inte skäl nig. Hillary du har nog rätt, visst gjorde han rätt som höll sitt land utanför. Men han måste idag jämra sig över att det gick så pass bra som det faktiskt gjorde. Ett folk utan demokratisk tradition, får nu uppleva frihet.

 12. hillary2 skriver:

  solevani

  Det gör mig ont att du är så troskyldigt skriver – att det gick såpass bra – . Vem håller med dig? – ett folk utan demokratisk tradition får nu uppleva friheten – skriver du. Friheten att själva ha ihjäl varandra?

 13. Kachina skriver:

  solevani

  ”Att miljontals människor dött under Saddams brutala styre ,……”

  Vem höll räkningen? Vet vi om han dödade fler än Thatchers vän, Pinochet?

 14. pettson skriver:

  Det är många oskyldiga som får betala ett högt pris för friheten, ja. I ett historiskt perspektiv börjar en befrielseprocess och demokratiseringsprocess alltid med att folk har ihjäl varandra. Men det är en process som leder till frihet. Skillnaden är alltså kosmisk om vi jämför detta med att en dikator (exempelvis kommunistisk) systematiskt förföljer och utrotar sitt eget folk.

 15. solevani skriver:

  Alla de massgravar vittnar om den saken. Har ni hört talas om anfal där 200.000 kurder dödades. Eller kanske Halabja där 6000 män, kvinnor och barn gasades ihjäl. Eller alla de avrättningar som skedde på shiiter? Hillary, det gör mig än mer ont att du ser Saddam som ett bättre alternativ än att de faktiskt idag kan få avgöra sina och landets öde. Ingen av klagar väl på att USA satte stop för hitlers planer nu med facit i hand. Vem vet hur det kunde se ut hade inte USA tagit saken i egna händer. Där EU visade en vedervärdig feghet, visade USA principfasthet. Skäms på er!

 16. hillary2 skriver:

  pettson

  ja det börjar ju ”bra” snart med en planerad mur i Bagdad. Finns det ingen potentiell efterträdare till en diktator kan det vara kört. Jag tror att demokratiska processer måste initieras innan utländska krafter gör sig av med en diktator. Finns det ingen folklig tradition eller mottaglighet för demokrati kommer den aldrig att uppstå. När det handlar om ”krigs” gäller förmågan att rätt värdera timing.

 17. solevani skriver:

  Det intressanta är att en hillary 2utnämnt sig själv till både politisk och säkerhetsanalytisk expert, detta utan geopolitisk kännedom. Låt mig få förklara en sak för dig. Irakierna ser ljusare och ljusare på sin framtid. Idag massdeporteras inte människor. Folk gasas inte ihjäl. Hela byar utplånas inte. Människor används inte till medicinska experiment. Folket lever inte i ständig skräck. Visst existerar det krig lite här och var. Men jag som är kurd från den delen, och nyligen kommit hem borde veta lite bättre än du, eller vad säger du hillary2?

 18. pettson skriver:

  solevani

  Tack för ditt tydliggörande. Jag är glad att situationen är så mycket ljusare i Irak. Jag hoppas och tror på en framtida fredlig samexistens mellan Iraks olika folkslag och religiösa grupper.

  hillary2 förtjänar nog både din och min respekt och ödmjukhet. Varken du eller jag, eller någon annan i detta forum, kan komma att ifrågasätta hennes överlägsenhet i bildning, kunskaper och kännedom om aktuella händelser och förhållanden i världen. hillary2 är Gud. Vi andra får kräla i stoftet.

  hillary2
  ”Finns det ingen folklig tradition eller mottaglighet för demokrati kommer den aldrig att uppstå”. Underbart! Låt de döda varandra – är det det du menar? Vad gör du och dina gelikar för att förhindra detta? Sitter ni framför TV-apparaten och ojar er över storhertig Bildt eller Sverigedemokratena?

 19. solevani skriver:

  Pettson, Inget att tacka för. Jag är glad över att det finns individer som är mottagliga för lite empiriska fältstudier och inte enbart löstyckande som vissa andra. Jag tror att situationen handlar mycket mer än bara om Irak. USA har sått ett demokratins frö i mellanöstern, detta kommer inspirera miljontals andra människor i grannländerna där det är brist på frihet och enpartistat utmärkande. Jag var i norra irak(kurdistan) Som är autonomt och där kom jag i kontakt med en massa andra minoriteter religiöst som etniskt, och inte en enda vill ha tillbaka Saddam. Det är ju givetvis så att baathregimen iscensatt ett helvete för nästkommande makt, för de visste onekligen att de tids nog skulle falla. Nu kan folket andas och kvintessensen blir att Demokrati och frihet måste värnas och försvarar- Till vilket pris!

 20. pettson skriver:

  solevani, jag blir glad om du håller oss underrättadom utvecklingen i Irak! Jag är inte direkt en USA-vän, men jag måste säga att jag beundrar USA:s oförtröttliga kamp och uppoffringar (materiel och mänskligt lidande) för demokrati och frihet.

 21. solevani skriver:

  Pettson. Sure will. Detsamma gäller mig. Mitt samvete tolererar inte att jag skall ifrågasätta USA´s invasion av Irak, äntligen kan mitt folk(kurderna) njuta av frihet.
  Bättre sent än aldrig.

%d bloggare gillar detta: