Beriktigande efterfrågas

Jag har nu sänt ett mail till den ansvarige utgivaren för Dagens Eko med följande innehåll:

På Ekots hemsida i går läser jag att det nyhetsinslag man sände visar att ”representanter för tio tankesmedjor och företag svarar ja på frågan om Carl Bildt finns kvar på sitt uppdrag även nu sedan han blivit svensk utrikesminister”.

Anklagelsen om företag är självfallet allvarlig. Jag har tydligt sagt att jag avgått från alla styrelseuppdrag i företag, och sådana skulle inte vara förenliga med statsrådsuppdraget.

Den lista som publiceras på Ekots hemsida innehåller tio fall där man enligt egen uppgift fått detta besked. I intet enda av dessa fall rör det sig om företag.Ekots allvarliga anklagelse är grundlös och felaktig.

Med tanke på att det handlar om en allvarlig fråga anser jag mig ha rätt att kräva ett tydligt beriktigande från Ekots sida.

Jag vill understryka att detta inte innebär att jag anser att Ekots uppgifter i övrigt är riktiga, men de uppgifterna har ju en annan karaktär. Skulle jag sitta kvar på uppdrag i företag skulle det däremot vara tydligt oförenligt med mitt uppdrag som statsråd.

Med tanke på att inte ens Ekots egna uppgifter stöder den anklagelse man för fram utgår jag från att ett beriktigande på denna punkt kommer snabbt.

84 Responses to Beriktigande efterfrågas

 1. Dag Selander skriver:

  Svenska folket i stora delar är urbåta trött på den hetsjakt som satts igång av somliga mediaföreträdare och som nu dessutom följs upp av landets public service-organ SR. Beriktigande, är ordet.

 2. mararh skriver:

  Som du så mycket riktigt skriver; ”Anklagelsen om företag är själlfallet allvarlig”. Det är en anklagelse om att du bryter mot konstitutionen och det är mycket, mycket allvarligt att de anklagar dig för detta.

 3. […] Utrikesministern har på sin blogg publicerat ett brev till Dagens Eko där han begär en rättelse eftersom redaktionen påstått att han inte avsagt sig styrelseuppdrag för olika företag: […]

 4. ollemunter skriver:

  Varken tidningar eller politiker kan man lita på idag. Att en politiker som CB nu blir utsatt för medias drev är bara en följd av etablissemangets agerande självt.

  När Fredrik Reinfeldt utsåg sin regering, glömde han en massa saker. Han tog naturligtvis för givet att dom blivande stadsråden inte hade några lik i sina garderober.

  Tänk efter och minns, den uppsyn han visade, som en ertappad skolpojke, med rosa kinder och fingrarna i syltburken, när media nu kastade sig över honom med tusen frågor om ej betalda TV-licenser mm.

  Självfallet är det på det viset nu, när Carl Bildt blir ifrågasatt om sina bolag, media har inte glömt hösten 2006

 5. knightone skriver:

  Jag har alltid undrat vilka ekots redaktion är.

  De får statliga pengar men behöver inte svara till Granskningsnämnden.

  Och deras artiklar är helt anonyma.

  Ofta rena faktafel och konstiga påståenden. Jag är mycket besvärad av att Ekot har en så stark position.

 6. maverick skriver:

  Källa: Svenska Dagbladet (Erik Sidenbladh) 070421

  Dagens Eko i Sveriges Radio har från 10 av drygt 50 företag och organisationer fått uppgiften att Carl Bildt fortfarande har uppdrag för dem. Enligt grundlagen får ett statsråd inte ha sådana uppdrag.
  Men Bildt avvisar uppgifterna. Han har lämnat alla uppdrag utom posterna i de mer dekorativa rådgivande redaktionsråden för tre internationella tidskrifter.
  Är de engagemangen förenliga med grundlagens krav?
  –Ja.
  Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, har heller inga invändningar mot Bildts engagemang:
  –Jag brukar kritisera Carl Bildt när det finns skäl att göra det. Här finns det inte det, säger han.

 7. sofia L.S. skriver:

  jag hörde det på radion. Håller med om det, att alla måste vara tydliga, politiker med. Men där finns stora brister tycker jag. Vem av er kan man lita på egentligen? Det är nu ingen tarvlig fråga, utan en allvarligt menad fråga. Jag tycker inte att det är så stor skillnad på någon politiker. Kanske är jag okunnig, men era beslut lämnar tydliga spår och syns i mitt liv. Alliansen fullföljde nu bara vad socd och deras allierade försiktigt påbörjade tycker jag. Egentiligen ingen skillnad med andra ord.
  Så då kan jag väl få räkna mig som drabbad av politik, oavsett vilka politiker det är.

 8. maverick skriver:

  Vad säger ”det ampra paret” Morgan Johansson och Berit Andnor om sin partikamrat månne?

 9. Stefan D skriver:

  Lördagsintervjun på P1 var väldigt intressant.

  Det är tyvärr mycket talande att Bildt sällan eller aldrig får prata till punkt. Istället avbryts han ofta av intervjuaren som så uppenbart försöker blåsa upp eller vinkla fakta och frågor för att skapa intrycket av oegentligheter.

  Den här bloggen blir då ett utmärkt tillfälle att få tala till punkt. Det måste vara mycket skönt att kunna kommunicera direkt till allmänheten utan att avbrytas eller att få citat lösryckta ur sitt sammanhang.

 10. Kachina skriver:

  ”Smutkasta, håna, ljuga och förfölja. Börjar kännas ganska obehagligt för en anhängare av en borglig politik.”

  Smutskasta, håna, ljuga, förfölja,……….fråga sjuka, arbetslösa, pensionärer, hur de har känt sig alltsedan Allianzen bildades. Visst är du lite uppblåst nu.

  Sedan, Carl. Nog var det allt mycken solarplexusreaktion att skriva till ekot. Vad är det att hetsa upp sig för? Reportern gör det han skall göra, frågar de olika styrelserna om du är kvar. Du gör det du skall göra, bekräfta eller dementera. Du har dementerat, sedan är det klart. Tankesmedjor är minst lika allvarliga som bolagsstyrelsen, men du har själv sagt att du lämnat alla tankesmedjor. Saken är därmed utagerad.

 11. sofia L.S. skriver:

  jag hånar INTE Carl Bildt för att tala för mig. jag hånar ingen politiker, däremot så ställer jag mig frågande till mycket. Häcklar lite på allvar och lite på skoj gör jag, men håna, nej. jag tycker ganska bra om CB. men som maggiHaglund beskriver det så får jag en otäck känsla av att hon vill ha diktatur. Ingen får säga vad dom vill. det låter lite otäckt. mvh sofia

 12. hans2 skriver:

  Kachina,

  Är det ett objektivt konstaterbart faktum att sjuka, arbetslösa och pensionärer känner sig smutskastade, hånade och förföljda sedan nya regeringen tillkom? Kan Du peka på någon undersökning där detta konstateras?

  OBS! Jag frågar inte efter Din egen subjektiva uppfattning.

  Antag att Du, Kachina, dels skulle vara en officiell person, del bli utsatt för media-drevet i en fråga där Du själv var fullständigt övertygad om Din egen total oskuld. Skulle Du då anse att det är väl inget att hetsa upp sig för? Du har dementerat. Därmed är det klart. Eller skulle Du reagera som Persbrant (stavar han så?)?

 13. Karl H. skriver:

  Skadan är redan skedd. Ett beriktigande i det här läget har inte så stor betydelse, eftersom den ursprungliga ”nyheten” alltid får så mycket större uppmärksamhet. De allra flesta som tagit del av media de senaste dagarna kommer likväl att få ett vagt, bestående intryck av att Bildt inte går att lita på. Utan att kunna peka på nånting konkret kommer de att anse att Bildt är inblandad i ”skumma saker”, far med osanning och går diverse suspekta organisationers ärenden.

  Vänstern gottar sig naturligtvis åt detta. Fastän Bildt inte har gjort något fel blir han ändå en belastning för Alliansen, eftersom gemene man ser honom som opålitlig. Sånt kan man plocka många poäng på i kommande valrörelser. Men det är tyvärr en del av det politiska spelet. Och de borgerliga brukar ju inte hålla sig för goda för att utnyttja samma magkänslor hos den stora massan när det drabbar rödgröna politiker.

 14. Kachina skriver:

  Jag svarade på maggis subjektiva känsla. Men, jag tor inte det är nödvändigt med någon objektiv undersökning för den som hört vad Allianzen sagt under valrörelsen. Man kan ju dra vissa slutsatser om hur de utpekade mår, sjuka framställdes som simulanter, arbetslösa som lata, bägge grupperna sades hellre leva på bidrag än på arbete. Sveriges ekonomi höll ju på att raseras av sjukutbetalningarna, detta samtidigt som f-kassan hade ett överskott på 30 miljarder 2003-2006. Jämför man lögnerna mot de sjuka med lögnerna mot Bildt, bidde det bara en tåfjutt av det senaste. Inte ska Bildt klaga, han är inte i närheten av att ha blivit så förödmjukad som de sjuka har.

  Förresten, hur tror du det känns att vara norrlänning när era politiker står i media och talar om, lata bidragsberoende norrlänningar? Behöver du verkligen en objektiv undersökning för att förstå känslan, ja då har du verkligen ett Z-sinne.

 15. Kachina skriver:

  Karl

  Ingen skada har överhuvudtaget uppkommit. Trams och solarplexusreaktion av Bildt och smörbyttorna i den här spalten.

 16. Kachina skriver:

  Alltså, en förklaring till. Bildt är inte dum i huvudet. Det vet de flesta i det här landet. Jag tog för givet att han lämnat alla bolag och jag tog för givet att uppgiften från bolag/org. som sade annat helt enkelt berodde på dålig hantering i bolaget.

  Det viktiga för mig och landet är att han lämnat tankesmedjorna. Det har han förklarat att han gjort och jag finner ingen anledning att ifrågasätta det.

 17. maverick skriver:

  ”Men, jag tor inte det är nödvändigt med någon objektiv undersökning för den som hört vad Allianzen sagt under valrörelsen. Man kan ju dra vissa slutsatser om hur de utpekade mår, sjuka framställdes som simulanter, arbetslösa som lata, bägge grupperna sades hellre leva på bidrag än på arbete.”

  Kunde lika gärna ha skrivits av Castro, Chavez, AH, Mugabe et consortes. Men citatet kommer som alla kan se från…………. precis som vanligt!

 18. Kachina skriver:

  Jahaaaa,……maverick

  Och,……du hörde inget av detta under valrörelsen? Vax eller filter i öronen?

 19. torsten99 skriver:

  Tyvärr är det så att vår så kallade nyhetsbevakning totalt spårat ur.
  Journalister tävlar om att avslöja och dissikrera kända människor.
  Någon nämnde Persbrandt. ”Det kunde vara sant”, sa Expressens chefredaktör.
  Det finns en lång rad exempel där ”avslöjanden” visat sig vara en ren bluff.
  Vad beror nu detta på? Maktlystnad? Kanske. men problemet är kanske djupare.
  Vi har ju läst Björn Fries debattartikel i Aftonbladet.
  http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,1013160,00.html
  Är missbruket så utbrett som ha påstår, är hela nyhetsbevakningen inne på en mycket farlig väg. Det går ju inte lita på något som skrivs av en kokainpåverkad person.
  SR är ju ett public service företag och borde stå utanför detta svineri. Men vad är det som säger att det inte spritt sig även dit??

 20. Kachina skriver:

  Vad är det som säger att det inte spritt sig in i de politiska partierna och riksdagen?

 21. hans2 skriver:

  ”Det viktiga för mig och landet…” Oj! Skall vi sätta likhetsteckan mellan vad som är viktigt för Kachina och vad som är viktigt för landet?

  ”Jag tror inte det är nödvändigt med någon objektiv undersökning för den som hört vad Allianzen sagt under valrörelsen”.

  Majoriteten röstade i höstas sannolikt baserat på just vad de hört undre valrörelsen. Så långt är vi överens. ”Man kan ju dra vissa slutsatser om hur de utpekade mår…” Först, ”utpekade = av Dig utpekade. Detta är viktigt. Inte av Alliansen utpekade. Utan av DIG utpekade!
  Därefter. Klart man kan dra slutsatser..Om man kallar sig Kachina och anser sig veta svaret på alla frågor är det enkelt att dra slutsatser som leder till den förutbestämda slutsatsen.

  Vem, person och/eller organisation, har framställt sjuka som simulanter och arbetslösa som lata? När och var?

  Hur känns det att vara norrlänning när ”era politiker står i media och talar om lata, bidragsberoende norrlänningar?”. Kachina, vem och när?

  Jag skall härmed be att få sticka ut hakan med risk att ha fel. Har jag fel kommer jag oförbehållsamt att be om ursäkt.

  Jag påstår (med risk att ha fel) att ingen politiker från Alliansen har någonsin påstått att sjuka är simulanter eller att arbetslösa är lata eller att det finns lata, bidragsberoende norrlänningar.

  Kachina, vill Du ha min ursäkt, visa mig vilken politiker som sagt ovanstående. Samt när och var .

  Om Du inte kan det, kan Du då vara så ärlig att Du erkänner att hela Ditt resonemang bygger på felaktiga premisser?

 22. Kachina skriver:

  NEJ, NU GÅR DET FÖR LÅNGT!!!!

  Då menar jag att det gjorts en polisanmälan mot Carl Bildt för vad en signatur Kalle skrivit om palestinier. Bakom varje inlägg finns ett IP-nummer. Var och en får ta ansvar för det han/hon skriver. Kommuner har anslagstavlor. Om någon hänger upp främlingsfientliga texter där, blir kommunen åtalad då? Det må vara om ni granskar Bildt in på bara skinnet, städar varje garderob han har, men när han blir polisanmäld för någon annans åsikter, DÅ HAR DET GÅTT FÖR LÅNGT.

  Maggi, du klagar att du börjar må illa för att du känner igen nazisten inom dig. Det är småsaker jämfört med hur sjuka och arbetslösa kände/känner sig. Talar du om att jag förföljer och smutskastar när jag i klartext talar om vad ni gjort och vissa av er fortfarande gör?

 23. Kachina skriver:

  När det gäller försvaret säger jag inte emot dig i annat än att vårt försvar skall inte vara större än så här och att det är rätt att satsa på JAS. Där är det MYCKET viktigt att vi håller oss i den absoluta toppen.

 24. soli01 skriver:

  Kachina-4.33 pm- kom med något konkret när det gäller vad alliansen sagt i valrörelsen. Kunde vara intressant att få det bekräftat ”hört vad Alliansen sagt i valrrörelsen”:hela den smutskastning du nu försöker att kabla ut. Nu kommer du inte undan längre och jag kommer att spjälka upp allt du häver ur dig av lögner. Visst har vissa personer sagt dumma saker om norrlänningar, men nu vill jag veta vad den POLITIKER heter du syftar på. Du är ju otrolig på att kasta ur dig skit och egentligen skulle man inte bemöda sig en kommentar.

 25. hans2 skriver:

  Kachina,

  Det finns absolut ingenting i Maggis inlägg som kan föranleda en slutsats att hon mår illa för att hon känner igen nazisten i sig. Jag skulle kunna tänka mig att en dylik kommentar framförd muntligt till Maggi i vittnens närvaro skulle kunna leda till en fällande dom mot Dig. Det vore klädsamt om Du bad Maggi om ursäkt!

  På tal om ursäkt, är det Du eller jag som skall be om ursäkt avseende Ditt påstående om förringande av sjuka, arbetslösa och norrlänningar? Jag påstår att Du fabulerar! Har jag fel?

 26. Kachina skriver:

  Politikern heter Leijonborg och han yttrade i närvaro av de andra tre, vid bildandet av Allianzen, att Sverige hade de högsta sjuktalen jämfört med andra länder, bl. a Finland.

  Vid ett annat tillfälle samma vecka talade Reinfeldt om de orimliga kostnaderna för sjuka.

  Efter ytterligare en vecka visade det sig att siffrorna om sjuktalen var en lögn. I Sverige kunde folk gå sjukskrivna i sju år, medan de i andra EU-länder sjukpensionerades efter ett år. Lade man ihop antalet sjukskrivna och sjukpensionerade visade det sig att Finland hade ca. 2% högre sjuktal än oss. Vi låg på medel. Sedan visade det sig dessutom att Reinfeldts tal om katastrofala kostnader var ren och skär lögn. F-kassan hade mellan 2003 – 2006 ett överskott på 30 miljarder.

  Trots detta gick ett flertal ”gruppenführers” i olika kommuner ut i debattartiklar och snackade om svensken som sjukast i världen. Du kan väl inte ha varit så borta att du missat det?

  Som de gamla sjunga, kvittra de unga och de borgerliga ungdomsförbunden var synnerligen aktiva förra året. Därifrån härleds talet eom den ”late och bidragsberoende norrlänningen” som bara jagade och fiskade, hade flera skotrar på gården och minst två bilar.

  Jag tror att Carl förstår precis vart sånt snack på gräsrotsnivå kan leda och vore jag i hans kläder skulle jag få myror i kalsongerna. Fortsätter det här så kommer delningen vid Dalälven, oundvikligen. Talet på gräsrotsnivå styrs från toppnivå. De lyssnar på det toppen säger mellan skål och vägg, så för regeringen är det bara att välja, sila snacket eller förbered för delning. Jag är inte alls emot en delning.

  Jag tror dessutom att Carl förstår mer än den minister som var nere i Rosengård i veckan och sade att det inte kunde jämföras med Paris, för i Rosengård var det grabbar på en åtta-nio år. Det var lugnt. Nej, det är livfarligt. Kan de åstadkomma etta när de är åtta, vad kan de då åstadkomma när de är mellan 13 – 20 och hormonerna löper amok, kokar ut genom öronen?

  Och,…..Allianzen för exakt den politik som kommer att göra dessa livsfarliga.

 27. Kachina skriver:

  ”Ditt påstående om förringande av sjuka, arbetslösa och norrlänningar?”

  Menar du att Alliazen inte gjorde det? Jag påstår det? Stäm mig. Jag behöver några månader att plocka fram bevisen.

 28. Kachina skriver:

  maggi

  Alla tillmälen. Det är så jag upplever Allianzen och jag menar att de gjort sig förtjänt av dem. Alltså när Z-sinnet säger det gamla mantrat ”ta dig i kragen”, men människan är naken så det finns ingen krage att ta i, är detsamma som att säga ”klipp dig och skaffa ett jobb”, när det inte finns några jobb, ger den logiska slutsatsen att här arbetar inte mer än en byte, alltså olika kombinationer av åtta nollor och ettor. Det är inte mycket att hänga i julgranen om man skall bygga samhälle.

 29. mararh skriver:

  Karl H
  Du har så rätt. Skadan är redan skedd ”ett vagt bestående intryck”. Just därför är det naturligtvis oerhört viktigt att Carl Bildt tillskrivit Ekot för ett beriktigande.

  Jag tycker att det börjar bli en riktigt otäck stämning. Smutskastningen har tappat alla proportioner.

  hans2
  Dina inlägg mot Kachina och anhang äger…….fortsätt så……;)

  Kachina
  Ditt inlägg mot Maggi var ett lågvattenmärke av stora mått.

 30. torsten99 skriver:

  Kachina,
  Du använder Dig av ett gammalt knep för att svänga fokus från syftet av mitt inlägg.
  Du pekade snabbt på en helt annan grupp som inte alls varit utpekad förr. Typiskt för en journalist.
  Du kanske kände Dig träffad? Fult gjort i alla fall.

 31. soli01 skriver:

  Kachina- detta var inget svar på min fråga att Lejonborg sade att vi hade det högsta sjuktalet av många länder, var väl inte vad jag ville veta. Är det fel att säga detta om det är sant!! Nädu det du håller på med här är inte rumsrent-vad olika personer yttrade före valet i olika sammanhang ska du inte pådyvla alliansen. Vi måste kunna diskutera olika spörsmål, men att generellt -i stort sett- smutskasta sin måtståndare är inte upplysande för någon och gör att intresset svalnar.

 32. Kachina skriver:

  Men kära lilla soli01, det var inte sant och är inte sant, att vi hade eller har de högsta sjuktalen. Läst du inte inlägget? Inom en vecka kom svar från en forskare på universitetet i Helsingfors som visade att Finland hade HÖGRE sjuktal än oss.

  Nej, nej,…..ni har varken förödmjukat eller förnedrat sjuka och arbetslösa. Visst inte,…..och förintelsen har aldrig ägt rum. Förträngning kallas det. Ja. ja, jag håller med. Allianzen är så snälla och gulliga mot sjuka och arbetslösa. Vill bara deras bästa. Lite klumpigt uttryckt bara, som när jätten Dumle skall klappa barnen på kinden och slår ihjäl dem, men avsikten var ju god.

 33. hans2 skriver:

  Kachina,

  Lejonborg påstod att Sverige hade det högsta sjuktalen… Har Lejonborg därmed framställt sjuka som simulanter?

  Nu fick vi reda på källan! Borgerliga ungdomsförbunden. ”Därifrån härleds talet om …”
  Alla fyra ungdomsförbunden?
  Härleds?
  Vem?
  När?

  Om jag skall be om ursäkt må Du vara avsevärt mer specifik än så!

  Så blir det jobbigt när Du totalt tappar fotfästet. Gruppenführers i i kommuner, Oundviklig delning vid Dalälven. Oundviklig! I går skulle det bli revolution för att tippa vagnen.

  Jag påstår med 100%-ig övertygelse.: Under Din och min livstid, Kachina, blir det vare sig någon delning vid Dalälven eller revolution i Sverige. Med sådana uttalanden gör Du Dig till fullständigt åtlöje Kachina! Det smärtar mig att Du inte förstår det.

  Och så tror Du att CB förstår mer än ”den minister som var nere i Rosengård”. Så kanske det är. Men varför är det intressant?

 34. Kachina skriver:

  torsten

  Syftet var att vidga ditt fokus. Du lever i en tunnel, ser inte att kokainmissbruket är utbrett över hela samhället och främst i de klasser där man har råd att köpa. Vår riksdag som har sålt 57% av telenätet, stationerna och masterna,……?????? Ja, man kan ju fundera, är det synkronisering av idiotin eller något annat. Vore jag yngre och hade mer kraft, skulle jag pröva dem inför domstol. Jag tro inte att de har mandat att sälja ut vår fasta egendom.

 35. cduckling skriver:

  Hur värderar Ekot nyheter?

  Uppenbarligen är inte utrikesministerns begäran om ett beriktigande värd att nämnas som en nyhet i Ekot. Jag tipsade dem just om följande nyhet om man mot förmodan inte känner till den:

  nyhetstips.ekot@sr.se
  Som ni säkert känner till har utrikesministern begärt ett tillrättaläggande från Ekot med anledning av att ni publicerat som nyhet att han fortsatt har engagemang i tio organisationer och företag. Ni har enligt uppgift inte kunnat peka på något enda företag, där så skulle vara fallet. Ministern har brevledes begärt ett beriktigande från er. Varför görs inget beriktigande? Är inte begäran om beriktigandet en nyhet värd att publicera? Hur kommer denna fråga att hanteras?
  bh

  bh
  duckling

 36. hans2 skriver:

  Kachina,

  Nu har det gått fullständigt överstyr! ”lilla”soli01. Hur vet Du att han inte är 2.50 lång och väger 350 kg? Eller menar Du att han är intellektuellt ”liten”?

  ”Ni har varken förömjukat …”. Ni? Vilka ni? Nyss var det ungdomsförbunden. Nu ar det ett antal odefinierade ”ni”.

  Och så blandar Du in förintelsen. Det, påstår jag, är rent oförskämt! Förintelsen är bland de mest tragiska händelser som inträffat i världshistorien. Finns inget positivt att säga om den. Av någon. Någonsin. Finns ingen som vill förtränga den.

  Kachina, Du är rent ruskig. Är Du totalt oförmögen att förstå det?

 37. Kachina skriver:

  Den enda jag krävt en ursäkt av är Reinfeldt. Om du Fredrik kallar dig hans och vill bli påmind om vad du sagt, ger jag Bildt tillåtelse att lämna ut min adress till dig, både fysisk och i cyberspace. Sedan behöver jag tid att gå igenom alla nyhetssändningar och alla debattartiklar i lokaltidningar och på nätet. Jag har gott minne och vill du bli påmind om vad du sagt, skall du få det.

  Sedan smärtar det mig att du inte förstår att en norrlänning både tänker och känner när han hör att man anser honom vara, bidragsberoende norrlänning. Det tar tid för en norrlänning att reagera, men när reaktionen väl kommer blir jobbet väl utfört.

 38. Kachina skriver:

  hans

  Förintelsen är den mest tragiska händelsen som inträffat i världshistorien, därefter kommer valrörelsen i Sverige 2006. Än mer tragiskt är att ni förnekar att ni förödmjukat och förnedrat sjuka och arbetslösa. Det är fortfarande inte sant att Sverige har högre sjuktal än Finland och det har aldrig varit sant.

 39. soli01 skriver:

  Kachina-tack för första raden-liten är jag däremot inte, har även full längd och inte är jag någon ungdom heller!
  Har du ändrat lite i den taktiska dipositionen? Tiden får utvisa vad som blir slutresultatet! Jag har dock inga större förhoppningar att detta ska ske i nutid!

 40. hans2 skriver:

  Kachina,

  Reinfelt är – tror jag – 40 någonting, jag är 64. Har aldrig arbetat politiskt.

  Kan jag förstå att en norrlänning blir upprörd när … Men en norrlänning måste inte totalt tappa fotfästet för det. Delning vid Dalälven, revolution.

  Vilka ”ni” har förödmjukat och förendrat? Du drar till med något svepande om ”ungdomsförbunden”. I pluralis. Utan specifikation. Jag är 64. Platsar inte i något ungdomsförbund.

  Valrörelsen hösten 2006 i Sverige var den näst mest tragiska händelsen i världshistorien! Kommentarer överflödiga.

 41. Kachina skriver:

  soli01

  Jag förstår inte vad du menar i talet om taktisk disposition.

  Maggi

  Det är helt klart att jag är skyldig dig en ursäkt, jag körde en liten genväg och syftade på det jag tidigare sagt, att vi har alla en sadist/nazist/fascist inom oss, som vi inte ser själva utan omgivningen håller den i schack åt oss. Det blev helt fel formulerat i sammanhanget.

  Det jag menar är att du kanske börjar må illa för att det gått upp för dig vart Allianzens politik kommer att leda. Det har jag sett länge och jag har mått illa länge.

 42. Kachina skriver:

  hans

  Jag tror inte heller på en revolution, utan jag tror att det blir en fredlig delning. Ingen kan väl kräva att sörlänningarna skall föda lata och bidragsberoende norrlänningar, och sörlänningarna vill absolut inte jobba medan för att betala norrlänningarnas skoterkörning.

  Delningen kommer av sig självt. Sörlänningen är trött på att ge bidrag och norrlänningen tröttnar på gnället. Glada i hågen hjälps de åt att resa gränsstationer på var sida älven.

 43. hans2 skriver:

  Konstaterar att det – innan denna – skrivits totalt 45 kommentarer i denna sträng. 17 från Kachina och 7 -inklusive denna – från mig. Det känns som jag skrivit alltför många. Ber om ursäkt för det. God natt!

 44. mararh skriver:

  ”Lilla Kachina”
  För det är väl så vi hävdar oss mot varandra, att redan i anförandet nedgöra den andra för att växa själva….eller

  Du traglgar ditt mantra om och om igen. Du utger dig för att försvara en stor grupp människor som har blivit sparkade på för att de är sjuka och arbetslösa. Var är alla dessa människor? Varför skriver de inte själva i tidningar och i bloggar? Tidningarna skulle ju svämma över och reportagen skulle inte handla om annat. Är det så? Nej!!!

  Jag är ensamstående med tre barn och jag har definitivt inte fått det sämre, tvärtom. Nu vågar jag istället tro på framtiden. Om jag verkligen skulle bli långtidssjuk eller verkligen skulle bli arbetslös tvivlar jag inte på att jag skulle bli hjälpt. MEN….jag ber inte förrän jag uttömt alla andra möjligheter. Jag är akademiker och skulle kunna anmäla mig till arbetsförmedlingen om jag inte fick jobb inom den sektor där jag tänkt mig att få jobb utifrån mina kvalifikationer. MEN…. om jag inte fick jobb inom den sektorn skulle jag inte tveka en sekund att ta vilket jobb det vara månde för att försörja mina barn, utan inblandning av staten. Det är min rättighet i vårt samhälle, att själv få välja och MIN skyldighet mot mina barn. Den dagen jag inte själv kan ge mina barn omsorg vet jag att LUV 2 § om bristande omsorg tar hand om mina barn, men det är långt dit. Under tiden försöker jag efter bästa förmåga klä mina barn, föda mina barn och uppfostra mina barn utan inblandning av staten.

 45. mararh skriver:

  skall vara tragglar ditt mantra ;)

 46. pettson skriver:

  Kachina

  Dina verbala diarréer om regeringens politik har roat mig en hel del. Du tjatar om arbetslösa, sjuka och pensionärer. Fast egentligen vet du inte vad du snackar om. Jag föreslår att du för en liten stund låter bli att maniskt repetera vad husse tutar i dig, och tar del av fakta om den borgerliga regeringens politik. Eftersom det i dina kretsar kan vara svårt (eller rent av otillåtet) att tänka själv, hjälper jag dig gärna att öppna dina ögon:

  Den omfattande arbetslösheten vi har haft i Sverige är resultatet av långvarig socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik = passivisera och göra människorna beroende av sossestaten (för att sedan kunna köpa deras röster med löfte om en extra hundralapp i bidrag – se exempelvis ett av valen på 90-talet). Det är klart att en del av dessa effektivt passiviserade människor är djup chockerade över att de nu helt plötsligt betraktas som vuxna, självständiga individer, som förväntas ta ett eget ansvar. (Vuxna, självständiga människor med eget ansvar har alltid varit sossestatens värsta mardröm.) Vår nya regerings arbetsmarknadspolitik går ut på att få ut så många som möjligt av dessa människor i arbetslivet. Vad är det som är så skrämmande med det? Möjligen kan jag förstå oron för ytterligare ett förlorat val …

  En annan orsak till arbetslöshet är fackföreningarna, som har vuxit som en svulst på samhällskroppen, och håller på att kväva den. Fackföreningsledarna, dessa rasistiska, ansvarslösa, egoistiska blodsugare har alldeles för stor makt och deras egenmäktiga ageranden gör att antalet arbetstillfällen begränsas. Fackföreningarna sitter på miljarder, och fackföreningsledarnas fantasilöner måste vara ett veritabelt hån mot dem dessa företräder. (Tänk om dessa miljarder skulle kunna komma vård, skola och omsorg till godo?)

  Det är alarmerande att 100000 människor står utan arbetslöshetsförsäkring. Detta tyder på en gränslös nonchalans hos ett så stort antal svenskar i fråga om ett samhällsansvar och ett individuellt ansvar. (Det finns ju alltid socialhjälp att få …) Ni skriker er hesa ”Rör inte vår A-kassa”. Vem rör er A-kassa? Nå, inte är det regeringen! Regeringens målsättning är att skapa en obligatorisk, rättvis (och gärna fackföreningsneutral) arbetslöshetsförsäkring. Indirekt innebär detta att regeringen arbetar för att var och en skall ha ett större ansvar över sitt eget liv. Och att minska det horribla bidragsberoendet.

  Det är under långvarigt socialdemokratiskt styre som antalet sjukskrivningar har ökat dramatiskt. Människor mår inte bra av att vara sjukskrivna och sysslolösa. Den nya regeringens politik avser att hjälpa många av dessa tillbaka till arbetslivet. Sossarnas lösning var att levande begrava dessa (typ förtidspensionering och bidragsberoende). Menar du verkligen att sosselösningen var bättre?

  Du nämner även pensionärerna. Vad är det med dem? Det har ju alltid varit sossarna som gång efter annan försämrade de ekonomiska förutsättningarna för denna grupp. Det var exempelvis sossarna som har rånat änkorna (i ”jämställdhetens” namn), har du glöm det?

  Min vän, det verkar som att du har vaknat i din mörka grotta, vettskrämd av den friska morgonluften och solljuset, som håller på att tränga undan sossepolitikens nattståndna, unkna stank och kompakta mörker. Välkommen ut och ta del av en bättre värld.

 47. Kachina skriver:

  ”Var är alla dessa människor? Varför skriver de inte själva i tidningar och i bloggar?”

  De som är tillräckligt sjuka och nere orkar inte försvara sig. Det finns inget försvar mot ”ta dig i kragen” då man gjort allt man kan. Jag kan inte räkna upp alla fall, men har du missat han i Lycksele som föll från en steg på jobbet och krossade bägge fötterna. Efter tre månader fick han veta att det bidde ingen sjukersättning. Han skulle ha anmält sig på arbetsförmedlingen eftersom han kunde jobba med armarna. Har du missat byggnadsarbetaren i Sthlm som hade utsliten höft och väntade på operation, plus ett brutet lårben, som förväntades kunna gå till jobbet och klättra i ställningar.

  ”MEN….jag ber inte förrän jag uttömt alla andra möjligheter. ”

  Vad är det som säger att andra inte uttömt alla möjligheter?

  ”MEN…. om jag inte fick jobb inom den sektorn skulle jag inte tveka en sekund att ta vilket jobb det vara månde för att försörja mina barn, utan inblandning av staten.”

  Vad är det som säger att andra inte gör detsamma?

  ”Under tiden försöker jag efter bästa förmåga klä mina barn, föda mina barn och uppfostra mina barn utan inblandning av staten.”

  Gör inte andra det?

  Du är akademiker. Du kan säkert förstå varför vissa inte har något val när det finns 300.000 arbetslösa och 20.000 jobb. Eller, säger du åt dem ”klipp dig och skaffa ett jobb”

 48. soli01 skriver:

  Kachin-du vet säkert -sinne för taktik och mottaglighet. Tycker att sammansättningen inte var glasklar-vi glömmer detta!
  Jag måste trösta dig med att jag sover gott om nätterna numera och det är befriande att vi skiftat styre.
  ”Nya kvastar sopar bäst” är något som stämmer även i politiken. Vi höll ju för sjuttan på att få rena inaveln. Jag har varit med länge och jag vet att detta med a-kassan var nödvändigt-har ju egna barn- och som nu fått arbete genom detta”tryck” när stämplingstiden blev kortare. Inte har jag sämre barn för det! Alla kan givetvis inte komma i åtnjutande av att ha ett arbete och nu hoppas jag mycket på den obligatoriska a-kassan.

 49. mararh skriver:

  Kschina
  När var det han i Lycksele föll från stegen och krossade bägge fötterna, eller han i Stockholm fick en utsliten höft och ett brutet lårben? Under nuvarande eller under förra regeringen? Egentligen ganska ointressant. Regeringen får inte blanda sig i enskilda ärenden….endast den enskilde själv kan överklaga ett beslut fattat av en myndighet.

  De 20.000 jobb du relaterar till, är det de jobb som annonseras till Arbetsförmedlingen. Du utger dig för att vara f d företagsledare…..hur många lediga jobb lade du själv ut till arbetsförmedlingen?

  Den som är ihärdig, vill ha jobb och tar det som bjuds behöver inte vara arbetslös.

 50. Kachina skriver:

  Jadu, pettson, du skall tala om propaganda. Första hälften av ditt inlägg är som taget direkt ur Goebbles direktiv för verklighetsförfalskning.

  Jag kan hålla med om att facket har spelat ut sin roll och blivit en bromskloss, men sjuktalen i Sverige har inte ökat mer än i andra länder. Arbetslösheten är inte orsakad av sossarna, utan av globaliseringen och mekaniseringen. Sedan kommer detta sjuka igen;

  ”Och att minska det horribla bidragsberoendet.”

  Vilka bidrag, till vem? Företag får miljonbidrag och så har vi barnbidrag. Vilket av dem är horribelt, eller känner du till några bidrag som jag inte är medveten om?

  När det gäller a-kassan håller jag med. Den skall vara obligatorisk. Men om jag minns rätt från 50-talet var det borgarna som hindrade att den blev obligatorisk. Rätta mig om jag har fel.

  ”Vår nya regerings arbetsmarknadspolitik går ut på att få ut så många som möjligt av dessa människor i arbetslivet.”

  Nej, regeringens politik går inte alls ut på det. Borgerlig politik leder till höjda räntor och höjda räntor leder till bromsad tillväxt. Ökade klyftor i samhället minskar köpkraften i den stora massan, med följd att marknaden krymper och det blir färre jobb.

  Skall du ha ovanstående som första majtal, se då till att publiken är rejält bakfull.

 51. Kachina skriver:

  ”Den som är ihärdig, vill ha jobb och tar det som bjuds behöver inte vara arbetslös.”

  Så du menar att det finns 280.000 jobb som inte är anmälda till AF? Ska du dra den om Rödluvan också. Jag anmälde alla lediga jobb eftersom man då var ganska petiga om den lagen.

 52. torsten99 skriver:

  Kachina,
  Vad väldigt vad Du var fixerad av Din tunnel. Ja, Din symbol kan ju också liknas vid en tunnel.
  Nu är det ju så att det finns belägg för att kokainmissbruket är utbrett bland journalister. Det har Björn Fries visat med sin debattartikel.
  Du försöker vifta bort det hela med att direkt anklaga en annan grupp som inte tidiare varit aktuell. Syftet kan man ju fundera över.
  Om Du läser CB:s rubrik på detta inlägget kanske Du förstår varför jag tagit upp frågan.
  Och Kachina, kanske lika bra att Du stannar i Din grotta.

 53. mararh skriver:

  Med ”uttömt alla möjligheter” innefattar jag även flytt Jag har flyttat för att få jobb och på förekommen anledninga vill jag påpeka att det inte varit till men för mina barn. De mår utmärkt! De har fått en mor som mår bra och kan försörja dem med egen kraft. Visst…. de har fått byta skola, men de har också vidgat sina vyer.

  Du utger dig för att ha varit egen företagare,men snälla Kachina, vem försöker du lura? Varje liten företagare vet att de flesta jobb skapas av att de arbetstagande kommer och frågar om jobb. Tror du på statistiken? Hur många småföretagare har vi inte här i landet? De har inte råd att annonsera efter personal. De vet att endera dagen kommer någon/flera att fråga efter jobb.

  Klart att det finns jobb om man verkligen vill ha. Jag har ”sänkt” mig under min s k nivå många gånger. Jag har aldrig varit arbetslös och jag har alltid funnit sätt att försörja mina barn utan att anmäla mig till arbetslöshetskass eller till socialen.

 54. bockgaard skriver:

  KNÖLSVANAR I ANKDAMMEN
  Olof Palme och Carl Bildt är båda något arroganta statsmän, som är lite för stora för den Svenska ankdammen. Sticka ut är inte – – – – –

 55. maverick skriver:

  Alla ni som varit med ett tag på denna blogg kommer säkert ihåg den famöse THUNDER som slutligen slängdes ut efter oupphörliga, fullkomligt schizofrena inlägg. Tyvärr har vi nu ännu en välkänd och dominerande signatur som fullkomligt verkar ha tappat fotfästet –
  när man läser nedanstående citat av signaturen ifråga måste väl alla förstå att vi har att göra med en mycket störd person!

  ”Kachina Says:
  april 21st, 2007 at 7:37 pm

  hans

  Förintelsen är den mest tragiska händelsen som inträffat i världshistorien, därefter kommer valrörelsen i Sverige 2006.

 56. sacarlbildt skriver:

  Fy vad onödigt att hålla på och insiunera och hålla på. Tur att du kan säga hur det är på riktigt, Carl Bildt.

 57. […] Beriktigande efterfrågas Jag har nu sänt ett mail till den ansvarige utgivaren för Dagens Eko med följande innehåll: På Ekots […] […]

 58. Kachina skriver:

  ”Varje liten företagare vet att de flesta jobb skapas av att de arbetstagande kommer och frågar om jobb. ”

  Nej, varje företagare vet att nya jobb skapas av marknaden, ökad efterfrågan på den produkt man säljer. Ovanstående sagt av dig är ytterligare struntprat som skapats av Allianzen.

  Maverick

  Jag ber om ursäkt för yttrandet. Det är sånt man yttra när man blir heligt förbannad och jag blir heligt förbannad när någon förnekar att Allianzen förödmjukat sjuka och arbetslösa genom att kalla dem bidragsberoende fuskare. Pettsons inlägg ovan sammanfattar ganska tydligt den propaganda Allianzen basunerat ut.

 59. kruzze skriver:

  Kachina, varför debatterar du när du på förhand alltid vet vem som har rätt och att alla andra som inte tycker som du är dumma i huvudet??! Blir det inte lite tråkigt i längden?

 60. watson69 skriver:

  Kachina

  Du skulle göra dig bra som diktator i exempelvis Zimbabwe.
  Annars undrar jag om du inte är en papegoja för du upprepar dig hela tiden.

 61. mararh skriver:

  Men Kaschina….självklart är det marknaden. Jag fullföljde bara min tankegång om vilka erbjudanden om jobb som aldrig syns i statistiken. Du vet exakt vad jag talar om, men för att inte förstöra det budskap du försöker föra fram går du till attack på något annat oväsentligt i mitt inlägg. Spelade du offensiv i fotbollsllaget också när du var barn? Du vet precis hur du skall göra för att föra debatten i din riktning……..och visst för den ovane är det lätt att gå på det.

  Nu har du fått en (över)värdig motståndare på den här bloggen i hans2. Han är skicklig och går inte på någon av dina finter. Istället klär han av dig in på bara skinnet.

 62. john81 skriver:

  Stå på dig med korrekt fakta Carl. Det är du som bäst känner till dina egna förehavanden. Om du någon gång skulle börja samla frimärken så är du välkommen att gå med i Järfälla frimärksklubb, kanske få en plats i styrelsen med ansvar för kontakterna med andra frimärksklubbar i stockholmsregionen.

 63. Monika skriver:

  mararh
  Tyvärr är det så att de som är sjuka och arbetslösa blir många gånger väldigt utsatta när de skriver blogg mm. av besökare. Därför går det inte att utgå från att eftersom inga röster hörs så existerar inget missnöje.
  Till maggi som skriver
  […]som vägrar att inse att de faktiskt förlorat makten till en borglig majoritet. Hur de än fäktar och skriker kvarstår fakta. Vi har en borglig regering efter folkets val och vilja.[..]
  Såg en undersökning för någon vecka sen i vilken socialdemokraterna ensamma är större än alliansen tillsammans, så även om valresultatet bidrog till att alliansen fick makten, så verkar stödet onekligen har sjunkit….

 64. Kachina skriver:

  mararh

  Hur jag än känner efter kan jag inte finns att varken hans2 eller du har klätt av någonting på kroppen eller sakinnehållet. Ni kör bägge med det totala förnekandet och sånt svammel som du just uppvisat, tron att man skapar 280.000 jobb genom att gå runt och fråga om jobb. Är Allianzen dum, naiv eller förutsätter den att folk är dumma?

  Allianzen HAR förödmjukat och förnedrat sjuka och arbetslösa ända sedan den bildades. Deras angrepp på sjuka och arbetslösa är det som dominerat hela valrörelsen, ändå förnekar ni att det hänt. Det kan jämföras med att man förnekar föintelsen, trots att den uppenbarligen har hänt.

  Allianzen har sänkt a-kassan för att, som det lades fram, arbetslösa skall bli er motiverade att söka de jobb som inte finns. på den marknad som inte finns. Detta för att ”hjälpa” de arbetslösa. Det är tattartag säger jag och ännu djävligare är att ni förnekar händelsen.

  De ville sänka sjukkassan med motiveringen att den kostade för mycket. Detta drev de samtidigt som f-kassan hade ett överskott på 30 miljarder. Det kallar jag bedrägligt beteende och ni förnekar intill dumhet att det hänt.

  De överdrev arbetslösheten, sade att folk hellre gick arbetslösa än tog ett jobb. Vi hade ingen högre arbetslöshet än andra. Det område vi avvek på var ungdomsarbetslösheten, men den har politikerna skapat själva genom att uppmana gamla gubbar att sitta kvar och blockera jobben.

  Vi var sjukast i världen sade Allianzens alla fyra toppledare. Samma partiledare sade att vi hade högre sjuktal än Finland. Bägge påståendena var ren och skär lögn

  Och,….ni förnekar intill dårskapens gräns. Rena tattartagen, opålitligt skumrask, det är precis vad det är.

 65. waxy skriver:

  Det som är TRAGISKT i denna tråd är inte egentligen Kachina, utan hur ALLA reagerar på henne.

  Ser ni inte hur hon kategoriskt monopoliserar (konstigt för en vänsteraktivist, va?) samtalsämnena runt de HON vill tala om, och fållar alla små fåren. Allt som behövs är EN, sägs det ju. Vore jag nu Kachina skulle jag kalla henne die Führer, eller liknande.

  Jag ber er alla, tala om vad som skrivs på CB’s blogg istället…

  Men; herregud, här sitter jag och skriver oviktiga saker… ”Hur är läget i Guantanamo?”, menar jag NATURLIGTVIS?

 66. maverick skriver:

  Den, enligt egen utsago, mycket bildade personen har återigen skämt ut sig!

  >>Tattare är ett skällsord för resandefolket. För en person av resandefolket är det mycket diskriminerande att bli kallad för ”tattare”.

 67. Kachina skriver:

  Jag vet inte var du fått den definitionen ifrån. Tattare är ett folkslag som inte längre finns, men från den tid de fanns var förknippat med skumraskaffärer.

  Det som är TRAGISKT är att ni förnekar det som uppenbarligen hänt. Av den anledningen måste jag ständigt upprepa mig. Ni får inte förfalska verkligheten, varken genom att ändra värdet på en försäkringsersättning till bidrag, eller förneka det som dominerat hela er valrörelse och fortfarande dominerar er politik. Man hjälper inte genom att bygga en klyfta mellan Superior och Inferior.

 68. maverick skriver:

  Från Wikipedia:

  Resandefolket (resande; förr tattare, ordet nu nedsättande) härstammar från olika grupper som i äldre tid stod utanför det etablerade svenska samhället.

 69. maverick skriver:

  Här kommer några källor (trots att källforskning har ju aldrig varit din starka sida).

  * Allan Etzler Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (1944)
  * Adam Heymowski Swedish Travellers and Their Ancestry (1969)
  * Birgitta Svensson Bortom all ära och redlighet. Tattarnas spel med rättvisan (1993)
  * Bo Hazell Resandefolket – från tattare till traveller (2002)
  * Christian Catomeris Det ohyggliga arvet – Sverige och främlingen genom tiderna (2004)
  * Bo Lindwall Hund-Fias härstamning. Om de resandes ursprung (Släktforskarnas Årsbok 2005)

 70. pettson skriver:

  … och en definition från NE (för kachinka: NE står för Nationalencyklopedin)

  tattare (samma ord som tatar, p.g.a. att romerna förväxlades med tatarer), i det svenska bondesamhället nedsättande benämning på vissa befolkningsgrupper. Ordet har länge haft omtvistad betydelse. Ibland har tattare antagits vara ett blandfolk med romska inslag, ibland har ordet använts huvudsakligen för att beteckna en social utanförgrupp med rörlig livsföring. Själva betraktar de sig i allmänhet som en egen grupp inom det romska folket. I dag kallar de sig resande, och ordet tattare upplevs som ett skällsord.

 71. jumblatt skriver:

  Vad har du nu gjort Istvan!!! Uttalandet från Calle blir legendariskt.

 72. Monika skriver:

  Men det är ju rent otroligt. Företag mm gör miljardvinster och så jagar man sjuka och arbetslösa och får det till att dom inte vill jobba eller att de inte är tillräckligt sjuka .. osv. Sjukfrånvaron är beroende av hur folk mår. NU lär många må ännu sämre. Ett företag blomstrar om personalen är frisk. Likaså ett land. Men, gör då inte folk sjukare genom att jaga dem med piskan. Uppmuntra arbetslösa istället för att dra in och tvinga dem till jobb de i allafall i slutändan inte kommer bra av att utföra. Något som AG förlorar på i långa loppet. Och om jag vore företagare skulle jag vilja ha anställda som söker sig till mig, inte för att de tvingas söka för att inte förlora a-kassan.

 73. Monika skriver:

  Det är väl konstigt att man inte kan förstå att stimulans är bättre … :-( …grr…

 74. maverick skriver:

  Monika,
  Vad har du för erfarenhet av företagande? Och av problematiken kring anställda och sjukfrånvaro? Lönsamhetsbegrepp för det stora antalet företag, dvs småföretag?
  I mina ögon verkar du vara en i mängden av flummiga vänsteraktivister som sätter likhetstecken mellan några få storföretag som gör miljardvinster och den absoluta majoriteten av företag som drivs av småföretagare.
  Din tillämpning och baskunskap av företagsekonomi verkar vara byggd kring principerna i din disputation av 2001 ”Platon och hans pedagogik”.
  Välkommen till verkligheten!
  /mvh M (61- årig småföretagare)

 75. Kachina skriver:

  maggi

  Jag gick in på RFV och sökte på 2002:11 och fick 88 dokument som svar. Vilket tänker du på? Kraftig minskninga av sjukrånvaro eller ökning av sjukpensionärer, eller något annat? Kan du ge en länk? Ökningen av sjukpensionärer beror på att Sverige började tillämpa EU-norm att pensionera efter ett år, istället för att de skulle gå sjukskrivna i sju år.

 76. Kachina skriver:

  men maggi ESO/RFV är ju en partsinlaga från kristdemokraterna, inte ett fakta underlag.

  Det enda underlag man kan få ut där är en bedömninga av förståndsbegåvningen hos borgare.

  ”Kristdemokraterna vill att det ska införas ett nytt mål för den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken som innebär ökad andel arbetade timmar. ”

  Vad är utveckling, om inte den minskade arbetstiden under 1900-talet. Vill borgarna så gärna tillbaka till 1700-talet?

 77. waxy skriver:

  ANALYS:

  Kachina ÄLSKAR detta forum.

  Hon dikterar. Hon bestämmer. Hon för.

  Det som verkligen förvånar, och förtvivlar, är att ni alla hänger med i hennes sneda argument. INGEN annan här verkar reagera på att en liten socialist kan så komplett dominera ett forum.

  I do despair.

  Diskutera i stället den framtidstro, den ljusning i tunneln som vi äntligen kan skönja här. Bara Bildts Cuba-kommentarer gör det hela TROVÄRDIGT igen. Tack för att Sverige äntligen börjar få en tunga i det internationella samfundet.

 78. waxy skriver:

  Och med den kommentaren (lite motsägelsefull, kan tyckas, eftersom också jag lallar med i Kachina-snacket), kan jag härmed utlova att Kachina får säga precis vad som helst ,utan att jag kommenterar detta hädanefter.

 79. Kachina skriver:

  Mina sneda argument, specificera utan att förneka?

  ”Bara Bildts Cuba-kommentarer gör det hela TROVÄRDIGT igen”

  Underlåtenheten att i samma andetag kommentera Guantanamo, gjorde hela uttalandet till ett fiasko. En strålande uppvisning i svenskt självbedrägeri och feghet.

  Sedan skall då få dig en överraskning, waxy med de förutfattade och felaktiga meningarna. Kachina är en man.

  Varför övertar du inte dominansen i detta forum med sakliga argument?

 80. maverick skriver:

  waxy,
  Du skriver bl.a. ”Ser ni inte hur hon kategoriskt monopoliserar (konstigt för en vänsteraktivist, va?) samtalsämnena runt de HON vill tala om, och fållar alla små fåren.”
  Räknar du även in sign. hans2 i din fårskock? Då rekommendrar jag dig att läsa om hans inlägg!

 81. Monika skriver:

  Maverick
  Jag hade ett liv innan min disputation …och doktorsgrad och det såg lite annorlunda ut än vad det gör idag. Har man inga argument så tar man det man haver … något ur en persons liv och drar långtgående slutsatser. Om jag är flumvänster eller inte, ja det lär du aldrig få veta. Jag tittar på alliansen politik och från min utikspost så sparkar man på det som redan ligger ner. Om det är deras mening? Nej kanske inte. Men så blir konsekvenserna.

  Välkommen till verkligheten.

 82. Kachina skriver:

  Jag söker på de kriterier du angett och för ESO/RFV får jag upp två dokument, där bägge är en partsinlaga från KDS. För 2002:11 får jag upp 88 dokument, alla med olika rubriker. Jag förstår inte vilket du menar, trots att jag rådfrågat min eminenta hjärna. :-)

 83. Kachina skriver:

  ”Rapporten ”Den svenska sjukan – sjukfrånvaron
  i åtta länder” är skriven av Riksförsäkringsverket
  och forskare vid Uppsala universitet
  på uppdrag av ESO. Det är en kort skrift inklusive en relativt omfattande bilaga som i mycket upprepar huvudtexten. Ansvarsförhållandena
  i studien och dess delar är något oklara, vilket kanske återspeglar den turbulens
  som uppkommit till följd av ett politiskt beslut att lägga ner ESO sommaren 2003.”

  Den troligaste orsaken till att ESO lades ner torde vara att nämnda professor gjorde fatala missar i sin undersökning, som påpekades av hans kollegor bl.a i Finland. Hans slutsatser var helt enkelt felaktiga, eftersom han inte använt likadana faktorer för alla länder. När man gjorde jämlika värderingar hade exv. Finland högre sjuktal än oss, ca. 2% om jag minns rätt.

 84. Kachina skriver:

  Intressant läsning om ESS, men jag har inte hittat något som motsäger mina påståenden.

%d bloggare gillar detta: