Agenda i Lissabon

Morgon i Lissabon efter det stora fotbollsslaget.

Det blir en rik dagordning för diskussionerna under dagen.

Under sitt halvår kommer Portugal att ha ansvar för det stora toppmötet mellan Europeiska Unionen och Afrika. Men hur skall problemet Mugabe och Zimbabwe hanteras?

Man vill också bygga ut relationen med Latinamerika och då inte minst Brasilien. Här finns ett starkt önskemål om närmare också politiska relationer med Europa.

Vi måste rida spärr mot Chavez destruktiva populism. Och vi måste ha en beredskap inför vad som kan komma att hända på Cuba.

Och till detta kommer alla de andra utmaningarna. Säkert kommer vi att ägna mycket tid under dagen åt Balkan. Men också den fortsatta utvidgningsprocessen med inte minst Turkiet. Utvecklingen i Ryssland inför de kommande valen där.

Och alldeles självklart möjligheterna till en fredsprocess i Mellersta Östern.

För det portugisiska ordförandeskapet kommer dessutom fördragsfrågan att bli mycket stor, dock beroende av hur långt  vi kommer att komma när det gäller att på toppmötet i juni lägga en grund för kommande diskussioner.

Det blir en dag rik på diskussioner i Lissabon.

183 Responses to Agenda i Lissabon

 1. Stefan L skriver:

  Hej Carl!

  Spännande frågor!!! Hur hantera Afrika och Mugabe? Vad kan de Afrikanska ledarna själva göra – hur kan vi bistå? Kan Sveriges goda relationer med Syd Afrika hjälpa till?

  Att Portugal vill fördjupa samarbetet med Brasilien (samma språk) är naturligt. Tror jag är en utmärkt murbräcka för att släppa in EU än mer i Sydamerika…

  Cahvez och Cuba…. Iran och Nordkorea…. Det plägar nog en och annan god Portugisisk ost för att lösa dessa frågor :-)

  Tack för inblicken – intressant!

  Hälsningar
  Stefan L

 2. Jan Ericsson skriver:

  Telegraph:
  Sir Malcolm Rifkind, a former Conservative foreign secretary, claimed Britain had been let down by the rest of the EU. He said it had offered only rhetoric rather than backing economic sanctions which would put pressure on the Iranian regime to free the 15 British sailors and marines.

  Är detta en korrekt beskrivning?

 3. Stig - entreprenören skriver:

  Latinamerika är en utmaning.
  Afrika är en ännu större utmaning.
  Cuba är en lite mindre men viktig utmaning.
  För alla dessa tre ”projekt” har EU en mycket viktig roll att spela.
  1) Börja med att försöka inrätta en ”state of the art” Afrikansk och en dito Latinamerikansk centralbank.
  2) Satsa sen en slant på ett Afrikanskt vägnät med Afrikavägar A1-A50, (typ som E4 från Helsingfors till Lissabon). Använd central planering och ledning samt mycket lokala resurser och låt detta bli det första stora projektet för ett (delvis världsbanksfinansierat) Afrikanskt vägverk av modernt snitt.

  Resultaten från dessa projekt blir påtagligt synliga för människorna och kommer att motivera och inge hopp.
  De långsiktiga dynamiska effekterna kan bli häpnadsväckande.

 4. Stefan L skriver:

  Stig – entreprenören…

  Intressant förslag. Jag ser inga direkta motargument A1 – A50 i Afrika. Vad kan stå emot? Tillräckligt med pengar? – det tror jag finns… Centralt planerat – lokala resurser… Möjligen låter den centrala planeringen lite ålderdomlig…?

  Hälsningar
  Stefan L

 5. Kachina skriver:

  Även jag måste fråga dig, Carl. Vad har Chavez gjort för att göra dig så förbannad? Gett mat åt folket? Ännu har han inte kommit i Stalinklass. Det enda han har gjort är att sprida ut landets naturtillgångar och vinsterna därifrån över folket, på de äckligt rikas bekostnad.
  Har du några personliga vänner bland de äckligt rika, eftersom du är förbannad på Chavez.

  Jag måste även fråga. Vilken nytta har vi av ett utökat samarbete med fascistregimerna i Latinamerika. Är det för att vi skall lära dem något, eller för att EU och Allianzen skall lära av dem? Ni har nu i Sverige infört den marknadsliberala kapitalism som förts i Latinamerika i hundra år. Bush införde den politiken för sju år sedan. Vi ser resultatet. Fattigdomen ökar, folk svälter och människor som anses mindre värda mördas som lördagsnöje.

  OK till ökat samarbete, men bara om vi lär dem mänskliga värderingar och de inte lär oss förtryck, tortyr, svält och omätliga rikedomar för en liten klick.

 6. Stig - entreprenören skriver:

  När den nya tiden är inne på Cuba.
  Erbjud då Cuba att arrangera fotbolls VM eller friidrotts VM.
  Detta skulle ge internationell uppmärksamhet och lyfta landet i håret i ett publikt sammanhang.
  Internationellt samarbete skulle komma igång då många besökare skulle få se Cuba och kunna etablera nya affärssamarbeten. Investeringarna skulle bli betydande.

 7. Det är spännande att läsa hur en statsman arbetar man får intressanta synvinklar och impulser att skaffa mer kunskaper. Själv kämpar jag mot den röda kommunen i Malmö som har monopoliserat förståndshandikappade. Kommunen har stora resurser att solka en individ och medberoende gör att ingen i kommunen blir emot sagd an kollegan. Som utomstående som kritiserar eller som vill ha förändring blir man stämplad till syndabock till alla konflikter som finns. Det finns ingen valmöjlighet, passar inte röda arméns galoscher så får man vara utan LSS insatser. Människa tvingars slicka politiska tjänstemän och säga ”ja” ”va bra” annars blir man deras fiende. Mobbning och trakassering som vapen tystas alla som öppnar munnen i felställe, därför vågar ingen säga något. Men experter i andra människor är de alla och lovprisar varandra okunskap som högsta kunskap.

  Snälla alla hela höger och du Carl, om du läser detta. För fram min önskan att frigöra förståndshandikappade från denna röda kollektivism som har inga dagens kunskaper utan den rutna idologin som är blasé. Malmös handikappomsorg är den sista sovjetstaten och passar inte alla. Jag kväs i möten med röda tanter som har fått sina tjänster genom internrekrytering och pari boken. Jag önskar att de får ha sina tjänster men det rimliga skulle vara att man som en människa född i fri demokrati fick som alla andra välja bort dessa människor som gör livet en enda lång plåga. Jag tror att du vet vad jag menar då du har sett politiken inifrån. Ha en bra dag hälsningar från mig Maija-Leena Terryer

 8. John skriver:

  När det gäller Latinamerika så handlar det nog mer om att erbjuda dem morötter av olika slag med villkoret att dessa regimer minskar på den fascistartade politiken i dessa länder, mer än ovillkorligt samarbete med dem.
  Att helt frysa dem ute regimer man inte helt sympatiserar med har ju visat sig inte leda någon vart. Det har vi märkt inte minst när det gäller Nordkorea eller Iran.
  De så kallade sex-part-samtalen med Norkorea handlar ju just om att erbjuda dem morötter för att förmå dem att sluta med sina kärnvapenprover. Skulle man helt ignorera dem så skulle de fortsätta med detta, vilket ju inte vore helt riskfritt för omvärlden, framför att USA, västEuropa och dess befolkning.

 9. Trekronor skriver:

  Tack vare alliansregeringen och Carl Bildt skäms jag inte längre för att vara Svensk när jag diskuterar utrikespolitik på internationella forum.

  gg

 10. Stefan L skriver:

  Maija-Leena!

  Vet att punkten kanske inte hör till detta forum, men jag kan förstå dig.
  Även Malmös LSS- handläggare bör förstå att de är individens förlängda arm och skall se till att grundtanken i LSS lagstiftningen efterlevs. Man skall inte behöva sättas i kommunarrest som du upplever din situation. Ta exempelvis och titta i Stockholm, Solna, Nacka m.fl – där en större öppenhet för andra alternativ finns. Be dina politiker och tjänstemän i kommunen göra detsamma.

  /Hälsningar

 11. Testaren skriver:

  Kaschina:
  Eeh.. Chavez är ju i stort sett knäpp. De mest osannolika konspirationsteorierna avlöser ju varandra… ”Var är planen?”
  Till och med Castro håller ju en viss distans till honom.
  Visserligen en oerhört artig sådan, men ändå en tydlig distans.

 12. Kachina skriver:

  John

  Jag håller med. Inte skall vi frysa ut dem, men jag reagerar lite på Bildts uttalande att vi måste ”rida spärr mot Chavez destruktiva populism.” Vem har han varit destruktiv mot?
  Inte mot det land och folk han företräder, vad jag känner till. Upplys mig gärna om vad han gjort för att förtrycka den stora massan.

  Jag är mer rädd för att Bildt i det här fallet talar för den befallande och ekonomiska eliten.
  Superior-samhället är väl utbyggt i Latinamerika, där 70% lever som Inferiors.
  Jag har en känsla att Allianzen tänker införa det samhället här.

 13. Bergkarr skriver:

  Kachina
  Inte bara för ”befallande och ekonomisk elit”
  Lägg till ”det sunda förnuftets elit”

 14. Smålänningen skriver:

  Chavez är demokratiskt vald (får man väl ändå säga), han håller sig inom sitt lands gränser och vill så vitt jag vet inte skaffa kärnvapen eller liknande. Har svårt att se honom för ett hot mot omvärlden som det ser ut idag. Känns som att det i första hand är Venezuelas ensak, och tycker Bildts kommentar är tämligen onödig.

 15. PS: Vill bara tillägga att min dotter är både rörelsehindrad och förståndshandikappad och jag anser inte att hennes omfattande handikappa är något märkvärdigt hinder. Hinderbanan börjar i Malmö stads bemötande och detta gör livet så surt som om var straffånge. Jag kan säga att detta är fruktansvärt. En stor politisk förändring måste äga rum och tillgänglighet till kunskaper bör vara allas egendom även förståndshandikappades.

 16. Trekronor skriver:

  Principiellt så verkar ståndpunkter som som Kachina tycker illa om, saker som är moraliskt korrekta att genomföra. Maken till felfasad person har jag inte sett.

 17. SL skriver:

  Tänk, att nu kan jag och många med mig även läsa kommentarerna och få ut något av dessa.. Skönt!

 18. Kachina skriver:

  ”Det sunda förnuftet” varierar i förhållande till ur vilket perspektiv man betraktar fenomenet/problemet.

  Vad är moraliskt korrekt, TreKronor? I förhålland till vad? Var står det skrivet att några hormonstinna babianhannar (finansmän) skall lägga beslag på landets naturtillgångar?

 19. Kachina skriver:

  TreKronor

  ”Maken till felfasad person har jag inte sett.”

  Du måste tydligen vara en väldresserad person utan egen tanke.

 20. StefanD skriver:

  Chavez håller på att göra samma sak som de flesta andra socialistiska diktatorer innan honom. Samla all makt i sin hand, nationalisera alla tillgångar, använda skolan som ett medel för att hjärntvätta de yngre generationerna. Vi har sett det förut, och det har aldrig -någonsin- slutat lyckligt.

  Naturligtvis ser inte alla detta som ett problem. Speciellt personer med socialist/kommunistsympatier torde snarare se det som en framgång. Chavez är ju trots allt självuttalad Trotskist. Nu har han skaffat sig rätten att styra genom dekret i de kommande 18 månaderna, han har stängt ner en oppositionell tv-kanal, utlovat omfattande nationaliseringskampanjer och han utsett sin bror till utbildningsminister. Brodern har det uttalade målet att få bort skrämmande koncept som individualism och kapitalism från barnens (och för all del, även vuxnas) tänkande och istället skapa en fördjupad förståelse för socialism och samhället.

  What could possibly go wrong…

 21. Kachina skriver:

  Jadu, Stefan

  Det ser ut som om det är på väg rakt mot ett diktatursamhälle, men det är inte säkert. Fram till rätten att styra med dekret och tillsättandet av sin bror, har han i stort förbättrat livet för den stora massan. Det är så det brukar börja. Frågan är om han kan fortsätta på diktaturlinjen, eller om han inser att han måste stanna där han är. Vi får se de närmaste åren.

 22. Maverick skriver:

  Jag tror att även vissa inhemska Chavez- sympatisörer omvänds, nu när han
  torrlägger påsken (med en diktators, självframkallade befogenhet).
  PS Han har väl fått tipset av sin vän i Iran, knappast från vännen i Vitryssland som ju själv luktar på korken varje dag. DS

 23. StefanD skriver:

  Kachina, om du delar uppfattningen att det ser ut som att Chavez är på väg mot ett diktatursamhälle, så förstår du säkert också utrikesministerns oro. Vilket då gör din inledande kommentar lite svårbegriplig.

  Värt att notera är att jag inte ens börjat kommentera Chavez utrikespolitiska göranden och låtanden. Där har vi ännu en källa till bekymmer.

 24. Napoleon Svensson skriver:

  Om Chavez bara vore populist funnes kanske inte så mycket anledning till oro. Problemet är väl hans despotiska tendenser, som StefanD lyfter fram.

  Sen måste man förstås respektera att Chavez trots allt är demokratiskt vald, och kanske ligger det något i Kachinas kritik av Bildts formulering om man förstår Bildt som att han menar att Chavez är det stora grundläggande problemet för Latinamerika (vilket jag dock inte har svårt att se). Ett grundläggande problem där är väl däremot bland annat just de sociala orättvisorna, som Kachina lyfter fram, och som är en realitet. Frågan är dock vad som är svaret på dessa orättvisor. Jag tillåter mig tvivla på att det är den typ av despotisk socialism som Chavez verkar stå för.

 25. David Igra skriver:

  ”Och alldeles självklart möjligheterna till en fredsprocess i Mellersta Östern.”

  Med all den erfarenhet du har av konfliktlösning/hantering från Balkan så borde du kunna göra något vettigt även i denna konflikt! Men det är klart, som utrikesminister så är du väl tämligen bunden till att agera huvudsakligen för Sveriges räkning.

  När jag läser dina uttalanden om Chavez och Kuba så påminns jag ånyo om hur gott det är att äntligen ha en klok utrikesminister i regeringen!

 26. George skriver:

  Tänk…där var SPAM-boten ”Thunder/FOOL..” borta från bloggen i 1 tim och 40 min. Undrar vilka forum spamroboten våldgästade under den tiden. Knappast passagen.se som vågar spärra den.

  Ansvariga> Våga vara moderator i denna blogg!

 27. John skriver:

  Kachina

  Vad Bildt troligtvis menar med ”rida spärr mot Chavez destruktiva populism” är att så länge Chavez fortsätter med en politik som medför destruktiv populism så bör man sätta upp en krafitg spärr framför morotsförrådet så att de inte kommer åt några morötter. Att erbjuda morötter innebär oxå att man ibland måste hota med piskan om inte vissa villkor uppfylls.

 28. Kachina skriver:

  Vad många här tydligen har svårt att skilja på, är socialism och kommunism. Det vi haft i Sverige och övriga Skandinavien är socialism. Kommunism är det som fanns i Sovjet.

  Chavez började med socialism, men ser tyvärr ut att glida över mot kommunism. Han borde vid det här laget veta att det inte fungerar, så det är döfött. Men å andra sidan, den betydligt äldre liberalismen har inte heller fungerat och i det lägret fattar man ingenting.

 29. Kachina skriver:

  John

  USA är beroende av oljan från Venezuela, så det är bara att tiga och se glad ut, eller invadera. Sanktioner mot Chavez kan slå värre mot den som vidtar åtgärden, än mot Chavez. Det går en socialiseringsvåg över Latinamerika som kan stanna vid socialism, men kan övergå till kommunism om sanktioner väcker sympatier för Chavez.

 30. StefanD skriver:

  Du får mer än gärna definiera vad, enligt din mening, ”liberalism” är, och vad du grundar påståendet om att den inte skulle fungera på.

 31. Sara Norman skriver:

  Till Kachina: Här finns många märkliga avknoppningar att försöka skilja på, funderade själv över detta igår kväll … läs gärna min blogg på det temat.
  Som du skriver så är det ”glidande” var går gränsen? Vem är socialist och vem är kommunist, tror man på t ex det himmelska tillståndet om man är kommunist? Gör V i Sverige det idag eller? Det man verkar ha som en gemensam värdegrund är väl ”Manifest der Kommunistischen Partei” och det tycker jag på intet sätt kan jämföras med liberalismen även om den också fört med sig otrevligheter så räknar vi inte döda i tiotals miljoner per diktatur som vi tyvärr gör med stalinism och marxism.

 32. Kachina skriver:

  Liberalism= Liberal Kapitalism.

  Det system som tillämpats längst och ostört i Latinamerika. Resultatet talar för sig självt.

  I Nordamerika, USA, har det tillämpats av republikaner, men störts av två världskrig och demokratiskt maktinnehav. Nu, efter sju år med republikanskt styre är USA i rasande fart på väg mot Latinamerikas nivå. Bara under 2003 ökade andelen fattiga med 1 miljon och det ökar. Andelen utan sjukförsäkring börjar närma sig 50 miljoner. Kriminaliteten ökar.

  Den uteliggare som senast var nära att bli ihjälslagen var en egen företagare som råkade skada ett knä och saknade sjukförsäkring. Han förlorade allt, bilen som behövdes för jobbet och bostaden.

 33. Kachina skriver:

  Sara

  Övergångarna mellan kapitalism, socialism, kommunism,….är glidande. Det finns inga skarpa gränser mellan de närliggande, däremot är gränsen skarp mellan ytterligheterna.

 34. Kachina skriver:

  Sara

  Har kollat din blogg. Ingen ide’ att läsa Lenin/Marx. Liberalism, socialism och senare kommunism har sitt ursprung i de franska upplysningsförfattarna. Av de tre systemen är det enbart socialismen som kan hävda att den byggt hög välfärd och fördelat den ganska jämnt över befolkningen.

 35. Napoleon Svensson skriver:

  Märkligt att Kachina påstår att vi haft socialism i Sverige. I min värld har vi Sverige, precis som övriga i Norden, förenat tre ideologier: 1) konservatism, dvs. inga revolutioner, och totala brott som i Frankrike och Ryssland, utan en fredlig omvandling av samhället 2) liberalism, dvs. individens rättigheter, äganderätt, fri företagsamhet, 3) socialism inom vissa områden: vård, skola. Totalt sett tycker jag dock att socialdemokrati, socialliberalism eller kanske socialkonservatism (det senare är kanske mer applicerabart begrepp på vissa strömningar i Tyskland) vore en bättre benämning än socialism, för ordet socialism ger associationer av en totalt socialiserad ekonomi, något vi aldrig haft i Sverige och som socialdemokraterna nog bara drömde om i sina våtaste drömmar.

 36. StefanD skriver:

  Vadå liberal kapitalism? Vad finns det för andra typer? Konservativ kapitalsm måhända? Hur skiljer den sig från den liberala?

  Vilka länder, mer specifikt, syftar du på när du säger att ”liberal kapitalism” har tillämpats längst och ostört i Latinamerika.

  Och nej, resultaten talar inte för sig själv, eftersom jag inte köper dina resonemang. Jag har sett en massa påståenden från dig om rika och fattiga och dödspatruller och uteliggare i USA och allt var det nu är, men du är ganska långt från att visa ett orsakssamband som på ett rimligt sätt knyter ihop dessa företeelser.

  Du verkar påstå att marknadsliberal kapitalism leder till att rika dödar fattiga. De ”bevis” du presterat hittils på detta något uppseendeväckande påstående är luddiga hänvisningar till dödspatruller i sydamerika och några ungdomar i USA som försökt döda en uteliggare.

  Förstår du om jag säger att jag är skeptisk till frågan om du har lyckats styrka din tes genom dessa ”bevis”?

 37. Napoleon Svensson skriver:

  Kachinas definition av liberalism som republikanernas ideologi skulle nog förvåna i USA, där ”liberal” knappast brukar associeras med det partiet utan möjligen med vissa grupper inom demokraterna. Liberalism är något mycket mer än bara ekonomisk liberalism. De flesta som kallar sig liberaler i USA och västeruropa vill inte ha helt oreglerade marknadskrafter, och många är för stora inslag av offentligt finansierad välfärd. Liberalismens kärnidéer från upplysningstiden om religions-, press- och yttrandefrihet, fri handel och företagssamhet mm… har blivit någon sorts grundideologi i hela Västvärlden. Sedan har den brutits med större eller mindre inslag av socialpolitik.

 38. Guru skriver:

  Yakobo Deseti

  Har du sovit under Mugabes regeringstid. Han började som en stark och på många håll – inte minst inom den svenska socialdemokratin uppskattad frihetsledare – till att ha blivit en av sin hustru och hennes familj helt styrd robot. Inte behöver någon utifrån invadera Zimbabve. Mugabe och hans anhang har krossat ekonomin och är på god väg att krossa befolkningen också.

 39. Napoleon Svensson skriver:

  Egentligen är det ju ganska självklart att de liberala upplysningsfilosofernas tänkande är en sorts abstraktioner och att man inte kan tillämpa dem fullt ut. Ingen ideologi kan därför köpas rakt av. Men den kritiskt resonerande attityd som dessa företrädde, skeptisk till de konservativa auktoriteterna, värnande individens rättigheter och förespråkande fri handel har varit av mycket stor betydelse för Europas utveckling och idéernas tillämpning har givit goda resultat på många områden, kanske just för att liberalism när den är som bäst inte kännetäcknas av dogmatism. Samma gäller för övrigt viss konservatism. Detta kan nog tyvärr inte sägas i samma utsträckning av socialisternas främsta urkund, Marx. Ändå måste man tillerkänna Marx och socialismen betydelsen av att ha pekat på liberalismens blinda fläck: sociala orättvisor och sociala strukturer.

 40. StefanD skriver:

  Napoleon, jag vet inte om jag håller med om att sociala orättvisor och sociala strukturer är en blind fläck i liberalismen. De är snarare en konsekvens av liberalismen.

  Eftersom individens fri- och rättigheter kombinerat med en fria marknadsekonomi innebär att var och en blir sin egen lyckas smed, innebär det också med nödvändighet, eftersom människor är olika, att människor kommer att hamna på olika nivåer av inkomst och förmögenhet.

 41. Kachina skriver:

  Napoleon

  Kommunismen, som är en sentida avknoppning ur socialismen, är den enda som förespråkar planekonomi och totalt statligt ägande. Socialismen förespråkar blandekonomi.

  StefanD

  Jag talar om samtliga länder i Latinamerika under 1900-talet. Dödspatrullerna, tortyren, morden på fattiga, kriminaliteten,….är inga luddiga hänvisningar utan allmän etablerad kunskap. Vi du få en kort sammanfattning, läs ”Bakvända Världen” av Eduardo Galeano.

 42. Kachina skriver:

  Stefan

  När du talar om konservativ liberalism, talar du i princip om moderater och det som döljer sig bakom omskrivningen nyliberalism, vilket i sig bara betyder att vi ar upp det gamla sena 1800-talet igen, i bästa fall. I sämsta fall är målet att gå tillbaka till tiden före 1789.

  När du talar om ett samhälle där var och en är sin egen lyckas smed och en stat som bara är nattväktarstat och blind för sociala orättvisor och strukturer, tala du i princip om att leva som djur, pinka in revir, dominans och underkastelse, frihet att jaga även om man är mätt och att någon vaktar bytet medan du sover.

  Det är primitivt, både som samhälle och som tänkande. Jag trodde vi hade passerat det stadiet för längesedan.

 43. StefanD skriver:

  Kachina. Då misslyckas du totalt med ditt försök att styrka din tes. Alltså faller den.

  För att du ska kunna påvisa sambandet mellan ”liberal kapitalism” och dödspatruller, tortyr, mord på fattiga och kriminalitet så krävs någon form av styrkt orsakssamband.

  Till exempel, kan förekomsten av tortyr och dödspatruller ha andra förklaringar? Exempelvis förekomsten av militärdiktaturer, kommunistdiktaturer och/eller inbördeskrig? Du påstår att det är den ”liberala kapitalismen” som är orsaken. Du gör påståendet, så det är upp till dig att styrka det.

  Och nej, Kachina, det räcker inte att hänvisa till ”samtliga länder i Latinamerika under 1900-talet”. Om du hade haft någon form av högre utbildning skulle du ha vetat det.

  Just nu är du snäppet över Thunder/Fool eftersom du i vart fall kan uttrycka dig och du verkar ha någon form av intellektuell grund för dina åsikter, men om du bara börjar spy ur dig meningslösa generaliseringar av typen ”kapitalism dödar fattiga och leder till tortyr” så minskar skillnaden dramatiskt.

 44. Kachina skriver:

  ARENA i El Salvador är ett konservativt liberalkapitalistiskt parti som är medlem i IDU och vars dödspatruller är vida kända och väl dokumenterade.

  Liberalkapitalism innebär att bara kapitalägare är fria.

 45. Kachina skriver:

  Men, Stefan. Din okunnighet får du göra något åt själv. Inte har jag tänkt utbilda dig. Om du är utbildad till exv. civilingenjör, betyder det inte att du vet något om Latinamerikas sociala och politiska struktur, men förklara kanske varför du inte vet något om ARENA.

 46. StefanD skriver:

  Kachina. Försök en gång till.

  Kom ihåg att för att din tes ska funka så måste du visa att ”Arena” har dödspatruller bara därför att man är ett konservativt liberalkapitalistiskt parti. Har alla konservativa liberalkapitalistiska partier dödspatruller?

 47. Napoleon Svensson skriver:

  StefanD
  Visst kan man säga att de sociala skillnaderna (för att använda ett mera värdeneutralt ord) om man ska se det rent deskriptivt är en konsekvens snarare en en blindhet hos liberalismen. Men om man, som jag, närmast är socialliberal blir det naturligt att säga att en liberalism utan förledet social- lider av viss blindhet. Varför? Jo, därför att man inte reflekterar över olika lösningar för att minska de spänningar i samhället som uppkommer av helt fria markandskrafter. Detta innebär ju inte att man som socialliberal vill utjämna alla skillnader, men man vill ändå försöka finna en sorts balans mellan frihet och jämlikhet, upprättad genom statlig styrning. Inte ens republikanerna i USA förespråkar väl förresten helt fria marknadskrafter?

  I övrigt tror jag att jag håller med dig.

 48. Napoleon Svensson skriver:

  Kachina

  Jag kan inte hålla med om att en nyliberal förespråkar att vi ska tillaka till djurstadiet. En nyliberal värnar friheten mycket högt. Han eller hon är dock förhoppningsvis ändå en moralisk varelse. Jag tror inte att t.ex. Nozick menar att man bör bete sig som ett djur, tvärtom skulle jag tro att han menar att man ska se och bistå sin medmänniska.

  Kanske skulle man rentav kunna säga att nyliberalismen verkligen är en ideologi som behandlar människan, inte som ett djur, utan som en myndig, mogen, moralisk varelse, som inte behöver statens förmynderi. Det finns ju en släktskap mellan anarkism och nyliberalism, som du säker känner till. Inte heller anarkismen menar förespråkar att vi ska bete oss som djur.

  Sen tror jag inte på nyliberalismen själv. Den förbiser nog vissa tendenser i människans natur. Jag tror att vi behöver hjälp av en del samhälleliga strukturer och institutioner. Man kan inte förlita sig på att människor ska göra gott, varken de rika eller alla de mindre rika, som ett sådant samhälle genererar.

 49. StefanD skriver:

  Napoleon, missförstå mig inte. Jag är definitivt inte lazzie fair-liberal i den bemärkelsen. Jag ville bara konstatera att i den teoretiska liberalismen som den ursprungligen utformades så var sociala skillnader en inte okänd konsekvens.

  Sen är sociala skillnader knappast av ondo, tvärtom, de är en nödvändig förutsättning för en välmående och väl fungerande nation, men det är en annan diskussion.

 50. Kachina skriver:

  1980-94 – El Salvador: Det amerikanska stödet till El Salvadors regering beräknas uppgå till sex miljarder dollar. Under denna tid dödas kanske 100 000 människor, mest av halvmilitära dödspatruller. Den salvadoranska armén, vari många officerare ”extraknäckar” i dödspatruller är som helhet betald och utrustad av USA. Man krigar mot en gerillakoalition. Våldtäkter används systematiskt av dödspatrullerna, och ett antal präster mördas.

  http://www2.amnesty.se/annual99.nsf/44526ee0a449626cc1256789004bcac7/7cb650e9615932d0c12567890058757e?OpenDocument

  http://www2.amnesty.se/ar98.nsf/0/8e371e8887dfd625c125661f00486ebd?OpenDocument

  http://latinamerika.nu/Fakta/438/historia-el-salvador-foere-1992/?c=4El-Salvador

  http://www.vansterpartiet.se/PUB_internation/219,34901.cs

  http://www2.unttryck.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=596355,00.html?from=sectionlinks0

  Resultatet efter 100 år av liberal kapitalism.

  Jag är i grunden socialliberal, något som inte existerar i den politiska världen längre. Frihet med högt socialt ansvar, om man överhuvudtaget skall driva samhälle. Kommunism och kapitalism handlar enbart om politisk eller ekonomisk diktatur, pest eller kolera. De är alltså i sinnet djurliknande samhällen.

 51. Napoleon Svensson skriver:

  StefanD
  Jag tycker att du har rätt i att enskilda partier i olika länder i ”Tredje världen” som förespråkar kapitalism och eventuellt även kallar sig liberala, knappast bevisar liberal-konservatismens bakrutt som ideologi. Just i fallet ARENA så är det numera ett av flera partier i El Salvador och har så vitt jag känner till inte haft några dödspatruller på länge. Under tidigare mer turbulenta perioder i El Salvadors historia gjorde dock gerillan som ARENA sympatiserade med sig skyldig till en del brott. Jag kan för lite om El Salvadors historia för att kunna bestämt uttala mig om vilka faktorer som styrt landets utveckling. Men rent generellt tror jag att de flesta grupperingar i fattigare länder utan stabila demokratiska institutioner har begått oegentligheter. Det finns nog tyvärr ingen anledning att tro att ett liberalkonservativt parti inte skulle kunna ha gjort sådant. Men heller inget absolut samband.

 52. Kachina skriver:

  Stefan

  Visst får det finnas skillnader, men inte klyftor, vilket det nutida samhället skapar i hög takt.

  Napolen.

  Nyliberalismen kan i teorin skrivas lika vacker som kommunismen, men i verkligheten handlar det att pinka revir, makt och underkastelse. När man ser de grymheter som begås i dessa namn, blir man helt säker på att människan kan degenerera till det stadiet då den är en reptil. Det enda som är i funktion är instinkt och reptilhjärna.

 53. Anden skriver:

  Ja Stefan, du har sannerligen lyckats kapa Kachina längs med fotknölarna. Ganska underhållande att läsa faktiskt.

  Det där med att förstå vad ett bevis är och hur bevisföring fungerar verkar vara långt ifrån Kachinas intellektuella kapacitet.

  Vad Kachina försöker göra är uppenbart. Förutom det faktum att han inte ens själv inser att han inget har bevisat, verkar han mest intresserad av att ägna sig åt ren, och falsk, propaganda.

  Kachinas logik sträcker sig inte långt. Om en person blir mördad av någon som röker, då är alla rökare mördare.

  Orsak och verkar, sanning, logik och konsekvens är inte något Kachina förstår. Det är nog tyvärr ännu värre, han föraktar det. För Kachina tycker alltid att han har rätt ändå, även när han har fel, eller hur Kachina?

  Den tesen tror jag Kachina själv kommer bekräfta. Han har ju, så här långt, bevisligen inga bevis. Men han kommer ändå att framöver hävda att det han säger är en absolut sanning. Om han vet att han inga bevis har, och han inga kan finna, men ändå hävdar att han kommer med sanningen, vad säger det om Kachina?

 54. Smålänningen skriver:

  Har Chavez folkets mandat att göra som han gör så… jag menar vad ska man göra som utomstående? Leka världspolis?

  Just nu kan jag direkt räkna upp 20 andra länder som utövar betydligt värre grymheter mot sitt folk eller sina grannar.

 55. Kachina skriver:

  Anden

  Vilka ytterligare bevis behövs, utöver de jag länkat till?

  Räcker inte Amnestys rapport och rapporten från USA:s utrikesdepartement när det gäller Guatemala?

 56. Kachina skriver:

  När jag byter webbläsare ser jag att inlägget med länkarna inte finns med och i den andra läsaren står det, avaiting moderation.

  Så Anden, var i texten har Sefan sågat mig vid fotknölarna. Om du vill fortsätta vara struts med huvudet i sanden, kan du ju vara det. Annars är det bara att Googla på ”dödspatruller El Salvador”, så har du läsning ett tag. Men kanske du stängt sinnet och inte vill se verkligheten.

 57. Napoleon Svensson skriver:

  Nej Kachina. I ingen av de rapporterna kommer man fram till att den liberalkonservativa ideologin med nödvändighet – eller ens särskilt ofta – leder till eller skulle vara beslöktat med dödspatruller, fascism eller nazism, vilket är vad du hävdar (om jag förstått dig rätt).

  Jag håller dock med dig om att nylberalism i sin renaste form knappast är ett bra samhällssystem. Men det är en annan sak.

 58. Kachina skriver:

  Ja, det var ju enbart El Salvador, men gå själv genom samtliga Latinamerikanska länder och se vilken politik som förts de senaste hundra åren,…..avläs sedan resultatet.

  När den gäller StefanD (var inte han jurist?) och Anden så kan jag bara säga att mot dumheten kämpar även Gudarna förgäves. Jag menar, att förneka det uppenbara. Tja, det kan väl bara en försvarsadvokat göra. Att inte se det uppenbara, att USA med rasande fart är på väg mot Latinamerikas nivå, är inget annat än strutsbeteende.

 59. Fredrik skriver:

  Kachina

  Problemet med dig är att du tror att alla medlemmar i en klubb har exakt samma åsikter.
  Du har inte varit med i många klubbar, det förstår jag.
  Du skriver att vi ska googla.
  Det kan du också prova , du brukar ju skriva att du inte kan uttala dig om det och det landet. Prova google du med.
  Ekonomin i Venezuela går allt sämre, han är på väg att köra landet i botten.

 60. Lars skriver:

  Kachina,
  Har du något bra exempel på en rent socialistisk stat som har ett väl fungerande politiskt system och god ekonomi?

  Jag skulle förstås kunna Googla, men det skulle vara intressant få ta del av dina kunskaper.

 61. Kachina skriver:

  Problemet är att jag tror att alla andra vet allt jag vet.

  Jag brukar säga till när jag inte vet, vilket jag gjorde i Venezuela. Om du läst inläggen ser du att jag varit positiv till Chavez fram till dekreten. Därefter tar jag avtånd från hans agerande. Jag har inte varit speciellt intresserad av Venezuela, men OK. Jag skall Googla dit och kolla.

 62. Fredrik skriver:

  I Venezuela förekommer det tortyr och utomrättsliga avrättningar.
  Över 5500 utomrättsliga avrättningar har gjorts mellan 2000-2005.
  Tryck- och yttrandefrihetena har inskränkts.
  Dödsskvadroner med kopplingar till polisen härjar.
  Säkerhetsstykorna är inblandade i ofrivilliga försvinnanden.
  Det är bara att googla

 63. Kachina skriver:

  Lars

  Sverige före Thatcherreformen infördes 1986. Danmark. Norge…….De har visserligen haft borgerligt styre i omgångar, men vad jag tror mig veta är att alla dominerats av socialismen och blandekonomi.

 64. Fredrik skriver:

  Kachina

  Passa även på att googla angående Vitryssland.
  Du visste ju för lite om dem skrev du en annan gång

 65. Maverick skriver:

  Kachina kommer aldrig att medge sig överbevisad, vi är väl många som känner igen dessa fanatiska USA- hatare. Ändå trevligt att StefanD gör sig besvär med sina eminenta sågningar av de ständigt återkommande teserna som K ständigt sprutar ur sig!
  Kachina/Katsinas = Hopi Kachina Dolls

 66. Lars skriver:

  Kachina,
  Precis vad jag menade. De är inte rent socialistiska. Men tyvärr menar du att så fort man nämner ordet liberal så finns det en kristallklar koppling till dödspatruller. Inte så nyanserat kanske…

  Och för att klargöra… Kommunismen är en gren inom socialismen.

 67. Napoleon Svensson skriver:

  Kachina – hur kan du påstå att Sverige (fram till 1986) samt Norge och Danmark dominerats av socialismen. Det tycker inte jag. Sverige med alla sina företag, små som stora. Sverige, ett land som först bygdes av självägande bönder sedan urminnes tid, sedan i föreningen av ett arbetande folk och ett oändliga små och ett icke föraktligt antal internationella storföretag, som växt allt sedan 1800-talets slut! Förening av marknadsekonmi och socialdemokrati är väl inte socialism!?

  Endast mot slutet av den period du talar om började den offentliga sektorn växa sig riktigt stor, men fortfarande hade vi en avsevärd privat sektor, löneskillnader mm., alltså ett borgerligt liberalt samhälle, med vissa sociala inslag. För övrigt var det ju mot slutet av denna period, under 60-80-talen som andra länder började komma i kapp oss…

 68. TT skriver:

  Medelåldern på en ”vanlig” nätblogg är enligt undersökningar kring 17 år. Denna kanske har något högre med tanke på att den är politisk, men av kommentarerna att döma tror jag inte man ska dra för höga växlar på vad som skrivs här.

 69. Napoleon Svensson skriver:

  Att ”liberal” skulle ha en kristallklar koppling till dödspatrull är ungefär som att säga att sossarna har en klar koppling till gulag. Fullständigt uppåt väggarna. De mest utpräglat liberala staterna, Storbrittanien och USA, bekämpade både nazismen och kommunismen. Och i Europa har länder med en stark liberal tradition som Storbritannien, Holland, de Skandinaviska länderna varit de stabilaste demokratierna.

 70. Kachina skriver:

  Maverick

  Om du är mamma till en medlem i Hells- Angels och jag är er granne, så ser jag honom i helvetets perpektiv, medan du ser en ängel. För att åter anknyta till Bildts tal om utökat samarbete med Latinamerika. Vad är det de skall lära oss,…..;

  ……lördagsnöjet att tända eld på sovande uteliggare, eller bara det allmänt djuriska och själviska?

 71. Kachina skriver:

  Napoleon

  ”Förening av marknadsekonmi och socialdemokrati är väl inte socialism!?”

  Svar; JA!

 72. Napoleon Svensson skriver:

  Palme kallade sig ju demokratisk socialist, och sossarna drömde kanske om att reformera Sverige in i socialismen. Men som de pragmatiker de var, så kom de aldrig så långt, att man kan påstå att Sverige någonsin varit ett socialistiskt land. Länder jag kallar socialistiska är Sovjetunionen, DDR, Cuba, Nordkorea. Under en tid var Indien också ganska socialistiskt inspirerat.

 73. Napoleon Svensson skriver:

  Att tro att vi inte kan lära av andra länder, t.ex. Latinamerika, är väl lite självgott och ett lite av ett kolonialistiskt überperspektiv? Det är bra att Carl Bildt vill prata med Latinamerikas folk.

 74. Fredrik skriver:

  Kachina

  Du borde väl veta vad Socialism är.
  Avskaffande av privat ägande bl.a

 75. Napoleon Svensson skriver:

  Ja som Fredrik säger, så innebär socialism avskaffande av privat ägande och inte något mer egentligen. Liberalism är en mycket mer allomfattande ideologi som även har fokus på MR, demokratiska institutioner, men också ekonomi. Socialdemokrati är inte med nödvändighet socialism. I t.ex. Frankrike ingår socialdemokratiska grupperingar i Bayrous mittengruppering. Många som röstat på sossarna i Sverige har varit pragmatiska gråsossar, socialliberaler eller helt enkelt bara arbetare som sett partiet som en garant för sina intressen. Alla dessa har inte varit total egendomsgemenskap och sådant utopiskt, utan har i grunden snarare varit någon sorts socialliberaler.

 76. Kachina skriver:

  Helt fel. Socialism och kommunism är ljusår från varandra. De politisk/ekonomiska system vi haft i världen under 1900-talet är;

  Marknadsliberal Kapitalism

  Socialism, blandekonomi.

  Kommunism, planekonomi.

  Socialismen har aldrig talat om att avskaffa det privata ägandet. Den menar att naturtillgångar och infrastruktur skall ägas av staten, sedan är det fritt fram för privat ägande. Måhända att Palme försökte få oss närmare kommunismen, men det ingår inte socialismen som ide’. Socialdemokratin hade både ett socialt och liberalt ben, även om Palme nästan amputerade den liberala delen. Men, socialism skall mer förknippas med socialliberalism istället för kommunism.

  TT

  Kan vi få en kommentar från en mogen person som dig, med både förnuft och intelligens.

 77. lilla svamp skriver:

  Hej lilla svamp har du ätit blåbär. Nä! lilla söta hund jag har ätit lasagne!!!

 78. Kim S. skriver:

  Ändå är socialisterna emot försäljningen av statliga bolag. Apoteket t.ex. är inte en del av infrastrukturen. Jag tycker att det är bra att staten säljer ut bolag och lägger en del av pengarna på att betala av på statsskulden.

 79. Kim S. skriver:

  Socialismen och kommunismen är mer lika än vad vissa tror. ”Ta från de rika och ge till de fattiga”. Jag håller med om att man ska dela med sig, men ordet TA är inte positivt laddat i detta sammanhang.

  Är det inte önskvärt att man i stället GER till de fattiga? Fast i det här landet har staten TAGIT. Man känner sig inte som någon frivillig givare precis…

 80. Kim S. skriver:

  Det är i samma anda som man säger ”alla SKA med”…vare sig man vill eller inte så ska man med. Tvång är ordet. Tänk om man inte vill haka på sossarnas kommunistpolitik men ändå vill bo kvar i landet? Dilemma.

  Som tur är har vi en borgerlig regering som säljer ut statliga bolag och reder upp ekonomin.

 81. SL skriver:

  Kim-det mesta kan jag hålla med om, men vi bör inte sälja ut hela Telia Sonera utan behålla ”kopparnätet” som rimigtvis måste tillhöra infrastrukturen. Det kanske Du också gör? I övrigt bör vi inte sälja till vem som helst-säger inget mer!

 82. Kim S. skriver:

  Givetvis är kopparnätet infrastruktur liksom vägnätet etc. Måste försäljningen av Telia Sonera också innebära försäljningen av kopparnätet? Någon som vet?

 83. Kruzze skriver:

  Dags att reda ut begreppen här tror jag. Socialism handlar i grund och botten bara om värderingar där solidaritet, rättivsa och jämlikhet är de mest centrala begreppen. Kommunism är en variant av socialism där individen avsäger sig det mesta av sitt eget självbestämmande för att tillsammans med andra kunna uppnå de socialistiska värderingarna i praktiken.

  Socialdemokrati är när folket får vara med och bestämma om hur man ska uppnå de socialistiska värderingarna, vilket nästan alltid leder till utökade marknadslösningar. Den demokratiska vägen är givetvis mer tilltalande än den auktoritära men i grund och botten handlar det om samma värderingar. Det är däför sossarna alltid har närmare till Ohly än de har till borgarna eftersom deras värderingar i grunden är desamma.

  Om Chaves någon gång har varit en socialdemokrat så är han det definitivt inte längre, han är en kommunist. Och eftersom kommunism per definition alltid leder till elände är det alltid rätt att påtala detta faktum, vilket jag tycker Bildt har varit exceptionellt bra på. De tidigare socialdemokratiska regeringarna vi har haft i Sverige har snarare klappat kommunistdiktaturerna medhårs.

 84. Kachina skriver:

  Kim

  Ja, som det ser ut i dagsläget följer kopparnätet med i en försäljning, fastän det ligger i ett separat bolag. Minst 53% är redan sålt. Apoteket tillhör, liksom sjukhus, definitivt infrastrukturen.

  Att nationalisera Venezuelas oljetillgångar var definitivt rätt, men när han vill styra genom dekret har han passerat gränsen in till diktatur. Den är lika djävlig vare sig den utövas av högerextrema eller vänsterextrema.

 85. Kachina skriver:

  Kruzze

  Ur upplysningsförfattarnas tal om FRIHET JÄMLIKHET BRODERSKAP, kunde man i öst bara infria jämlikhetstanken, på bekostnad av friheten. I väst kunde man bara infria frihetstanken, på bekostnad av jämlikheten. I Skandinavien och ”det rosa bältet” ner mot medelhavet kunde man infria stora delar av jämlikhet och broderskap, utan alltför stora ingrepp i friheten för den stora massan.

 86. SL skriver:

  Kachina-jag vet att det sålts ut från Telia Sonera -jag är ju aktieägare där, men att kopparnätet ska följa med i dagsläget är ingenting jag ställer upp på! Vad kan vi vanliga -små- säga tro-ingenting. Hoppas att det löses och att detta är en viktig fråga , tycker jag. Är jag för liten-tro!

 87. Kruzze skriver:

  Kachina, i kommunistiska länder är alla jämlika förutom vissa som är mer jämlika än andra. Det gällde Sovjet och det gäller i Kina, Nordkorea och Venezuela.

 88. Kachina skriver:

  SL

  Nej, vi är inte för små. Bara det att fler måste få klart för sig vad som håller på att hända. Nät, stationer och master kan hamna i ägo hos privata personer som absolut inte bör ha monopol och makt över svenska folket.

  Kruzze

  Ja, så är det i kommunistiska länder, alla har det lika dåligt förutom den politiska eliten. Så är det även i de marknadskapitalistiska länderna. Alla har det lika dåligt förutom den ekonomiska eliten. Det är som jag sagt, den extrema högern och den extrema vänstern är varandras spegelbilder.

  När det gäller Kina kan jag glädja er med att kommunismen skördat ännu några offer bland befolkningen;

  ”Hagelkorn lika stora som ägg har vållat förödelse i stora områden i södra Kina och lett till 13 människors död, skriver nyhetsbyrån Nya Kina. Grödor på minst 81300 hektar mark har förstörts.

  Sju av personerna dog när en buss träffades av ett jordskred som utlösts av hagelstormarna. Övriga sex dödades av nedfallna tak och kornblixtar.

  En miljon invånare drabbades och den ekonomiska förlusten beräknas till 180 miljoner kronor. ”

  För de är väl så att när ni räknar kommunismens offer, räknar ni även de som dött i jordbävningar, översvämningar och liknande naturkatastrofer.

 89. Frihet skriver:

  13-årige Alexander Eriksson i Råneå får inte vara i klassrummet när han har sin Sverigetröja på sig.

  http://www.kuriren.nu/GEN_Utmatning.asp?ArticleID=1483355&

  Skandal!

 90. Nils skriver:

  Det FINNS en ”Pete Parfalk” faktiskt. Är hans namn ”schanghajat” av en s.k. ”Spam-bot” ( vad DET nu är) – Ni som synes veta? Eller

 91. marie skriver:

  När jag var inne tidigare idag var det någon som skrivit en inlägg om att det mest är tonåringar som är ute och skriver på bloggar. Han /hon menade på att nivån inte var så hög här…… eller något liknande.

  Ju mer man lär sig desto bättre förstår man hur lite man egentligen vet, men man skall för den skull inte förringa unga människors åsikter.

  Man är aldrig så tvärsäker på saker och ting som när man är ung. På gott och ont.

 92. Fredrik skriver:

  Kachina

  I ett marknadskapitalistiskt styre så har de flesta det bra, så är ju inte fallet i ett socialistiskt styre.

 93. Kachina skriver:

  Gå till en optiker, sedan kollar du in Mexico och resten av Latinamerika.

 94. Fredrik skriver:

  Kachina

  Man kan inte peka ut ett land och säga att då är allt dåligt.
  Problemet är att de är eller har varit diktaturer.
  Det har ingenting med marknadsekonomi att göra.

 95. Fredrik skriver:

  När man läser Thunders inlägg om mig så förstår man att det är någon sorts slumpgenerator som lägger ihop orden för det står något om att jag hatar kvinnor som vågar vara feminister???
  Det vet jag bestämt att det har jag aldrig sagt.

 96. Pravoslavac skriver:

  Nyheter om Kosovo. Idag deklarerade albanerna i Presevodalen (ligger i Serbien, utanför Kosovo) att de kräver autonomi. Själva vägrar de kalla området för något annat än ”Östra Kosovo”. Vidare deklarerar de att det är oacceptabelt att ”dela upp albanskt land” och att deras slutmål är en ”förening med Kosovo”. Något säger mig att även om Kosovo en dag skulle bli självständigt, så kommer ALDRIG Presevo att förenas med Kosovo. Någonstans måste det ändå finnas en gräns för internationella samfundets välvilja gentemot albanerna.

 97. Srb skriver:

  ”Någonstans måste det ändå finnas en gräns för internationella samfundets välvilja gentemot albanerna”

  Någonstans måste det ändå finnas en gräns för internationella samfundets antiserbianism.

 98. Calle skriver:

  Kom precis på en sak:

  Det finns bevis på att den borgerliga regeringen skapat jobb.

  Tack vare Bildt har ju Kachinka nu något att göra om dagarna…

 99. Napoleon Svensson skriver:

  Kruzze och Kashina

  Jag har inte riktigt samma definition av begreppet socialism om ni.

  Socialism måste som jag ser det även innehålla idén om egendomsgemenskap. Jag uppfattar t.o.m. att man som socialist drar det så långt att man faktiskt vill få bort den privata äganderätten i det ideala samhället. Annars blir skillnaden mot liberalism ganska luddig. För även om liberalismen mera betonar frihet, så är det ju inte så att detta värde förnekas av socialister – tvärtom menar de att de i en djupare mening kan realisera detta värde. Och omvänt så kan liberaler mycket väl tycka solidaritet och jämlikhet är mycket viktigt. Liberaler är heller inte nödvändigtvis motståndare till ett visst offentligt ägande. Och konservativa är det definivt inte. Men socialister vill att ALLT ska ägas gemensamt. Så har jag alltid fattat det iaf.

  Socialdemokrati är som Kruzze säger när man demokratiskt försöker realisera vissa värden med fokus på jämlikhet och solidaritet, men även ofta även frihet. Egendomsgemenskap kan vara – och har framförallt varit – ett långsiktigt mål för socialdemokratin genrellt, men alla socialdemokrater är inte socialister rakt igenom.

  Kommunism är upprättandet av en socialistisk stat med icke-demokratiska medel.

  Socialism är alltså som jag förstår det en idé viss idé om vilket sorts ägande vi ska ha, en utopisk vision, medan socialdemokrati och kommunism är olika metoder att nå dit. Ibland har man dock inte haft en så tydlig gräns mellan socialdemokrati och socialism. Jag uppfattar att Kachina och Kruzze tillhör en sådan tradition.

  Sverige – och de länder Kachina kallar ”rosa bältet” har präglats av socialdemokrati, men det vore fel att säga att dessa länder varit socialistiska. Liberalismen har varit minst lika betydelsefull.

  Jag menar att Sverige sedan 1800-talets liberala genombrott varit ett både konservativt (vi har ju faktiskt kvar monarkin, och har inte haft revolutioner) och liberalt land (marknadsekonomi, privat ägande, näringsfrihet, religionsfrihet, pressfrihet, fri handel), och så småningom under 1900-talet även med inslag av socialism (välfärdsstat och även visst begränsat statligt ägande inom andra områden, främst infrastruktur). Visst, vi har haft ett stort inslag av offentligt ägande, men ett visst sådant ägande har man ju t.o.m. i USA.

 100. marie skriver:

  Calle
  Med risk för att skratta på Kchinas bekostnad, men det var ett dråpligt inlägg. Förlåt Kachina!

 101. E. skriver:

  Jösses vad många kommentarer. Jag läser din blogg som oftast när den figurerar på WP:s startsida. Intressant och kul att läsa.
  Nu vill jag bara peka på kommentaren som ”Thunder/FOOL;)LazySAINTEarthling1TrinityPeteParfalk” berikade din blogg med, jag började läsa den men orkade inte ta mig igenom en artondedel av den.
  Det VAR väldigt JOBBIGT att LÄSA när NÄSTAN vart FEMTE ord stod i VERSALER.

  Nu vet jag inte hur Carl vill ha det men för behagligast läsning – keep it simple :)

  //Erik SM

 102. Kachinka skriver:

  Calle 7:20
  Är du en sån där liten lakej som försöker lyssna dig till vad den store ledaren tycker, och nu kommit fram till att hån är rätta sättet att tysta mig? Det är såna som du som först kommer att ta värvning i dödspatrullerna. Allianzen skapar nu ett samhälle för Superiors. Och du försöker visst pinka i ditt revir genom att pissa på en gammal pensionär som jag. Om du hade haft lite djupare historiska kunskaper hade du kanske genomskådat borgarnas Goebbelsretorik. Och om lite fler att känt till vilket ljud det var i skällan i Tyskland på 20-talet, så hade vi sluppit den massutslagning som nu sker i samhället. Moderaterna går i Bushs ledband och vill införa samma sorts samhälle här som i Latinamerika. Länken nazisterna – IF Farber, Prescott Bush, Republikanerna, IDU, Reinfeldt är glasklar. Jaja, allmänbildning har väl aldrig varit allianzväljarnas starka sida. Men hur många gånger ska jag behöva dra den för att det ska gå in i era allianzhjärnor? Ni är på väg tillbaka till reptilstadiet. Kommer ni inte ihåg hur klantigt Bildt skötte bankkrisen på 90-talet. Vem fick alla pengarna som han plockade ur statskassan – internationella kapitalister som George Soros och Henry Kissinger. Var tror ni Bildt har sina lojaliteter idag? Hade han haft den minsta ryggrad och inte varit en sådan knähund till det internationella nazistorkapitalet hade han inte huggit på Hugo Chavez utan fördömt Guantanamo.

 103. Kruzze skriver:

  Napoleon, men om allt alltid ska ägas av staten i ett socialistiskt land finns det ju per definition aldrig utrymme för ett land att bli socialdemokratiskt. Å andra sidan gjorde ju Palme ett försök att göra Sverige kommunistiskt när han införde löntagarfonderna, som tack och lov aldrig tilläts förstatliga hela det svenska näringslivet.

  Det är möjligt att den tekniska frågan om äganderätten är central för socialismen, men ännu mer centrala är ändå värderingarna (rättvisa, solidaritet etc.). Annars kan man ju lätt argumentera för att Nazityskland var ett genuint socialistiskt land, vilket jag tvivlar på att så många socialister skulle hålla med om, om ens någon?

  Vad gäller ”att uppnå frihet” så är det centralt i precis alla ideologier som finns (och religioner). Det som skiljer är hur friheten ska uppnås, men det är alltid slutmålet.

 104. Kachinka skriver:

  marie
  Skratta du. Det kan ni Allianzväljare behöva för att slappna efter att jag höjt ert blodtryck med mina inlägg. Allt man hör i affekt ristas in i det undermedvetna. Idag skrattar du, men i morgon kommer du att repetera vad jag säger.

 105. Fredrik skriver:

  Kachinka

  Vad är felet med dig?
  Hela tiden kommer du tillbaka till att han ska klaga på USA.
  Det är det enda som existerar i ditt huvud.
  Läs på lite om Venzuela och kom med lite beröm.

  Thunder
  Du blandar nog ihop mig med någon annan.
  Fast jag ska medge att jag inte gillar feminsister men att säga att jag hatar är överdrivet.

 106. Kachinka skriver:

  Fredrik
  USA under republikanerna strävar efter ett samhälle där superiors kan sko åt sig allt och lämnar inferiors att leva under slumartade förhållanden. Just nu verkar Allianzen vilja apa efter detta system. Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt går på möten i IDU där man inspireras av det Latinamerika, och då menar jag INTE Chavez utan de nyliberala fasciststaterna som skapats där med republikandenas stöd. Det finns en linje moderaterna – thatcherismen – republikanerna – Pinochet. Hör du inte stöveltrampet från dödspatrullerna? Bildt – kom igen, sluta vifta på svansen åt Bush och visa att du vågar kritisera de verkligt mäktiga i världen och inte bara gläfsa åt smådiktatorer i fattiga länder.

 107. Kachina skriver:

  Kachinka är en så duktig papegoja att man nästa kan tro att det är jag som skriver.

  Tydligen har mina ord ristat djupa spår i hans/hennes hjärnbark.

 108. SL skriver:

  Denna Kachinka är sent ute, tycker jag. Grytan har redan kokat så detta var gammal skåpmat. Vad heter skivan?

 109. Kachinka skriver:

  SL
  Sent, kanske det. Men jag hoppas det inte är FÖR SENT att få folk att fatta vart Allianzen vill driva oss. Läs på lite om Goebbels och googla Prescott Bush. Ja, tydligen är Allianzskallarna så tröga och har sådana grundläggande luckor i sin allmänbildning att de måste tvångsmatas med gammal skåpmat.

 110. Göran H skriver:

  Chavez, destruktiv populism?
  Jaha Bildt, på vilket sätt anser du att Chavez står för destruktiv populism. Är det måhända för att han har agerat som en social banbrytare, till skillnad från sina liberala föregångare, och bl.a öppnat skolor och sjukhus för alla i sitt fattiga land. Eller är allt så enkelt och alltför magstarkt för dig bara därför att han är så fräck att han vågar utmana din husgud G W Bush?
  Bildt, du är så okunnig om vår omvärld att det är generande. Du agerar och grimaserar likt en papegoja efter en hemmafärgad USA-press! Den enda information som du har kan vem som helst, likt dig, inhämta på vilken fördomsfull USA-amerikansk TV/radiostation som helst. Du vet absolut ingenting om Chavez och Latinamerika, men ändå har du fräckheten att låtsas och ge sken av att du vet.
  Fy fan Bildt, vilken bluff du är!

 111. marie skriver:

  Kachina
  Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är uppfriskande att du finns på bloggen. Du har humor, du har en viss självinsikt och det känns som att du (i de flesta fall) vet vad du talar om. Jag har också sagt tidigare att det Kachina säger beror på dagsformen. Jag skrattade inte åt dig, jag skrattade åt hur denne Calle fick till det. Faktum är att det han säger om dig ju lika gärna kunde stämma in på oss andra som ganska frekvent gör inlägg på bloggen.

  Det skulle intressera mig oerhört att få ta del av ditt livöde. Jag är nämligen övertygad om att du varit med om en hel del. Allt ifrån försäljing av sättpotatis i Brasilien till att (om jag läst rätt mellan raderna) blivit ganska dåligt behandlad av CIA. Jag läser med intresse dina inlägg även om jag inte håller med dig.

 112. SL skriver:

  GÖRAN H-Jag ska inte svara för CB för det kan han säkert bättre själv, men du var ovanligt ful f… Lite stil har du väl, men den verkar ha farit all världens väg. Vad vet du om Chavez som inte Cb vet-jag tror du har överskattat dig själv. Att grisa ned språket är trist.

 113. anakata skriver:

  Chavez är absolut ett problem – Latinamerika är en region med stark utveckling och oerhört stor potential, men vänstervindarna riskerar att utplåna detta och kasta de drabbade länderna in i stagnation och misär. Se hur det gick med Afrika.
  Lovande är dock att Calderon valdes i Mexiko. Det fanns visserligen ett grundmurat motstånd mot hans föregångare Fox, men det verkade närmast ha sitt ursprung i hans person, konservatism och oliberala förslag (t.ex. blev det massiva protester när han föreslog en matmoms på ett par procent för att förbättra statsfinanserna). Det är ändå oroväckande att det blev så jämnt och att motståndarlaget närmast ställde till med upplopp när valförlusten tillkännagjordes…

 114. Fredrik skriver:

  Kachinka och Göran H

  Läs på lite om Venezuela innan ni uttalar er. Pinsamt att Göran H tror sig veta nåt om Venezuela.
  Landet påminner ju grymt om högerdiktatorns Pinochets Chile.
  Angående IDU så har nog inte de som är från Latinamerika så stort inflytande på Moderaternas syn på hur saker och ting ska drivas.

 115. Fredrik skriver:

  Kachinka

  Om du tar dig tid och läsa andras inlägg så ska du se att du upptäcker i ett av mina hur jag nämner Chavez dödsskvadroner i Venezuela?
  Men det tror du väl inte på som de flesta kommunister.

 116. Kachinka skriver:

  Fredrik
  Jaså inte? Varför försöker Allianzen då genomföra sin politik för upphöjandet av Superiors? Och var har de fått sin goebbelsretorik och sina idéer ifrån, om inte från liberalfascistern i IDU? Jag tar avstånd från Chavez dekret. Men varför ska Bildt prompt attackera honom och Castro när han inte kritiserat USA:s oljestölder i Irak och på deras griseri på Guantanamo? Skäller han på Chavez för att glädje husse Bush? Eller för att imponera på sin idol Kissinger. Problemet med Bildt är inte hans person som de dynghögar han lämnar efter sig… han har för skumma kompisar.

 117. Kachinka skriver:

  Anakata
  Har du drillats av Timbro för att bli IDU:s megafon? Potential för vem? Visst. För Pinochets liberalfascistiska arvtagare och USA:s multinationella företag!

 118. Kachinka skriver:

  Fredrik
  Om du hade läst andras inlägg hade du vetat att jag inte är kommunist. Jag är socialist och jag tar avstånd från Chavez dekretpolitik. Han har gjort en del bra: fördelat landetsrikedomar, nationaliserat oljeföretagen. Det är bra att han försöker motarbeta den CIA-understödda nazi-strukturen med superiors och inferiors samt att han kritiserar Republikanerna. Men jag gillar inte att han går i från demokratin. Kommunism har aldrig fungerat, lika lite som nyliberalism! Som jag sa förut skapar både eliter av styrande medan massan får det sämre.

 119. Bertil skriver:

  Kachinka
  Dina inlägg stinker. Du upprepar Dig. Det räcker med ett inlägg för Din del per dag.
  Du är dåligt påläst om 90-talskrisen. Läs Kjell-Olof Feldt. Han vet.
  (http://www.nejtillemu.com/feldt.htm)

 120. Göran H skriver:

  Ja men snälla SL, anakata och Fredrik?
  Chavez kommer inte överens med USA och det är problemet! Vad man än säger om Chavez så är det ett faktum att hans största problem är USA och dess media. Han anser med all rätt att USA driver en pr-kampanj emot honom, trots att han vid ett flertal tillfällen vunnit i demokratiska val. Val och nyval där han har fullständigt sopat banan med sina medtävlare och fått Bush och andra småfräsare att framstå som statister med sina 38 procent i valdeltagande.
  Mina vänner, jag trodde i min enfald att Ni var riktiga demokrater där respekten för demokrati och rättvisa var allt, inte att Ni var några vanliga mediaoffer som köper allt som läses och skrivs? Chavez har i motsats till de tidigare liberala regeringarna lyft de fattiga ur förnedring och akut svält, samt är en välsignelse för sitt folk. Bildt är tyvärr bara en oralt begåvad gosse som egentligen aldrig säger någonting!

 121. Kachinka skriver:

  Bertil
  Den borgerliga regeringen fick en kris på halsen. Men de hanterade bankrisen på ett oproffesionellt sätt. Många länder har haft bankkris, men inget land klanatade till det så som Sveriges regering. Staten gav garantier – pengar som gick rakt ur medborgarnas ficka till storkapitalistiska spelare… ! Och har du någon gång frågat dig varför Bildt är sådan vän med Soros och Kissinger. Jag skulle nog kunna ha roligt med Bildt, en man som går sin egen väg och vi har samma typ av humor. Men dypölarna han lämnar efter sig…

 122. Sara Norman skriver:

  Till Fredrik & Napoleon:
  Ni verkar pålästa så jag har en fråga: (Frågade tom Jonas Sjöstedt, Vp ni vet, en gång men fick inget svar … )
  Jag fattar helt enkelt inte det här med National socialism?!
  Som Ni ser (om Ni läser min blogg vill säga ;) ) så läser jag ju … vad jag kommer över på temat ideologier men National Socialism, vad är grejen?
  Vad går ideoogin ut på?
  Och till Er andra jag har googlat …. utan framgång dock!

  Tacksam för svar från mer påläst person :)

 123. Kachinka skriver:

  Problemet är att Allianzskallarna är som mamman till en brottsling. Nejnej, inte min sån, tänker de. Därför måste man upprepa sig när man talar med dem. Det jag säger kräver inte mer än normalintelligens för att förstå om man bara vill inse.

 124. Calle skriver:

  Kachinka 7:51
  Är du en sån där liten lakej som försöker lyssna dig till vad den store ledaren tycker, och nu kommit fram till att hån är rätta sättet att tysta mig?
  -Så jäkla lång är han inte och mitt lilla inlägg gjordes främst för mitt eget höga nöjes skull även om jag inte orkade ordbajsa lika mycket som du.

  Det är såna som du som först kommer att ta värvning i dödspatrullerna.
  -Meep, jag löser hellre tvister genom ett parti alfapet.

  Allianzen skapar nu ett samhälle för Superiors.
  -Så länge de har gjort sig förtjänt av det så är det ok med mig. Handikappade, sjuka och svaga ska ha bra hjälp men inte latmaskar eller personer som kommer 8:a i Kalix distriktsmästerksap i poetry slam med dikten ”Varför jag hellre sätter upp lappar om första maj än klipper mig och skaffar ett jobb”.

  Och du försöker visst pinka i ditt revir genom att pissa på en gammal pensionär som jag.
  -Jag pissar inte. Möjligen skiter jag i det blå skåpet, men där luktar fortfarande ganska gott jämfört med den röda bajamajan. För övrigt gläder det mig att du har hittat en ny sysselsättning på gamla dar tack vare Bildt.

  Om du hade haft lite djupare historiska kunskaper hade du kanske genomskådat borgarnas Goebbelsretorik.
  -Varit ute på jakt efter en röd tråd och tappat bort dig?

  Och om lite fler att känt till vilket ljud det var i skällan i Tyskland på 20-talet, så hade vi sluppit den massutslagning som nu sker i samhället.
  -Det sker ingen massutslagning och de klyfter som bildats i samhället har inte kommit till under de månader som nuvarande regering suttit vid makten. Hur var det med historiska kunskaper?

  Moderaterna går i Bushs ledband och vill införa samma sorts samhälle här som i Latinamerika. Länken nazisterna – IF Farber, Prescott Bush, Republikanerna, IDU, Reinfeldt är glasklar. Jaja, allmänbildning har väl aldrig varit allianzväljarnas starka sida. Men hur många gånger ska jag behöva dra den för att det ska gå in i era allianzhjärnor? Ni är på väg tillbaka till reptilstadiet.
  -Orkar inte kommentera detta. Sandlådan nästa.

  Kommer ni inte ihåg hur klantigt Bildt skötte bankkrisen på 90-talet.
  -Tjipp, läs på om vad som grundlade krisen och vad som vände på steken lagom till att sossarna tog över.

  Vem fick alla pengarna som han plockade ur statskassan – internationella kapitalister som George Soros och Henry Kissinger.
  -Jag ser hellre att Soros välgörenhetsorganisationer får lite pengarna än att de går till sossarnas valkampanjer. Soros om någon har utvecklat systemet och visat på kapitalismens svagheter.

  Var tror ni Bildt har sina lojaliteter idag?
  -På betydligt sundare ställen än du har dina.

  Hade han haft den minsta ryggrad och inte varit en sådan knähund till det internationella nazistorkapitalet hade han inte huggit på Hugo Chavez utan fördömt Guantanamo.
  -Snark, tack för att jag fick bedriva lite tid inför min exjobbsredovisning imorgon genom att svara på ditt inlägg. Sen ska jag ut i arbetslivet och betala min skatt för att kunna komma hem och förnöjas av personer som du. :)

 125. Calle skriver:

  Tack för att ni rensade bort de autogenererade meddelandena. Blev först lite rädd fram tills att jag upptäckte att det enbart var spamprogrammets (Thunder är ett program för er som inte insett det) inlägg som försvann.

 126. anakata skriver:

  Problemet med Chavez är att han i princip avskaffat demokratin och pressfriheten. Och att jämföra Mexiko under Calderon med Pinochets Chile är ju bara löjligt. Pinochet var en diktator och mördare, precis som Chavez är på god väg att bli.
  Vart hade ni tänkt er att Venezuelas folk ska få inkomster från när Chavez stulit alla privata företag och drivit ut kompetensen ur landet? Nationalisering och centralplanering av ekonomin har ju faktiskt redan testats, med lika katastrofala resultat varje gång.
  Venezuela behöver utveckling, som enbart kan fås genom kapitalism och frihandel. Sorry att era utopier inte håller i verkligheten.

 127. […] Agenda i Lissabon Morgon i Lissabon efter det stora fotbollsslaget. Det blir en rik dagordning för diskussionerna under dagen. Under […] […]

 128. A-K Roth skriver:

  Skrämmande med Chavez:

  En venezuelianska (heter det så?) höll ett föredrag nyligen och sa att det är på förslag att man inte får ta sina egna barn utomlands utan att be om tillåtelse. Låter som Sovjet. Hon sa att somliga i hennes släkt skaffar sig pass och förbindelser utomlands för säkerhets skull. Folk är rädda av många olika anledningar.

  http://ignoblus.newsvine.com/_news/2007/02/22/580963-official-antisemitism-erupts-in-venezuela

  http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/4925_13.htm

  Chavez’ regering göder antisemitism som är på uppsving.

 129. Kachina skriver:

  För er som tror att Kachinka är jag, vill jag bara säga att han/hon är ett levande bevis på att det jag säger gör intryck, fastnar i hjärnan liksom, eftersom han/hon kan upprepa mina ord nästan exakt. Kul, fortsätt med det. Vetandet/åsikterna sprids bara i vidare kretsar.

 130. marie skriver:

  Hade nog börjat misstänka det. Många fel i stavning och ett grövre språk. ”Allianzskallarna” – nej det är inte ett språk du använt tidigare.

 131. TT skriver:

  Att läsa kommentarerna här, speciellt Kashinas, är terapi för själen. Gud var jag mår bra och har ett bra liv.

 132. Fredrik skriver:

  Kachinka

  Socialist ja, om du inte anser att det är = med kommunist så kan du inte ha något parti du röstar på.
  Chavez polistyrkor har mördat över 6000 människor sedan år 2000 utan att de fått någon rättegång. Men det är ju förstås ingenting mot några hundra fångar på Guantanamo eller…..
  Göran H.
  Att man blir vald ursäktar väl inte att man tar livet av sitt eget folk.
  Han har ju utvecklats till en diktator.
  Ser du inte det?

 133. Kachina skriver:

  Jag vet inte om du Fredrik ser skillnad på mig och Kachinka, men för min del måste jag säga att det är historikt etablerat att kommunismen uppstod ur socialismen den senare hälften av 1800-talet och avknoppades totalt, skilde sig helt, från socialismen.

  Bruket att använda socialism även om den yttersta vänstern är ett påfund som kom på 90-talet, troligtvis ett försök att dra med socialismen i kommunismens fall. Jag hittar inga uppgifter på att Chavez mördat 6000 människor. Kan du ge en länk?

 134. marie skriver:

  Calle
  Ett litet tips – när du tar text från någon annan för att kommentera den är det lättare för oss läsare att förstå om du sätter ett ”-tecken runt den delen av texten. Jag fick läsa flera gånger för att förstå sammanhanget.

  MVH

 135. Ronald skriver:

  Kachinka
  Vi har USA att för att inte kommunismen tog över land efter land i Latinamerika under kalla kriget. Då hade vi suttit med en massa Cuba där idag. Det är en ständig kamp mot kommunister och nu även islamister. Detta vad CIA gör och de har alltid hanterat de här frågorna på ett kompetent sätt. När man som jag vet vilka gangstrar vi har att göra med, tackar man USA.

 136. Ronald skriver:

  Kachinka
  Allt var socialism. Sedan knoppade sossarna av sig i en demokratisk riktning och kommunisterna intog Kreml, men de var också socialister – ”Socialistiska Rådsrebliker” kallades dom. Där har du din socialism.

 137. Kachina skriver:

  Jag efterlyste ett intelligent inlägg från TT och ser att han/hon levererat.

 138. Kachina skriver:

  Ronald

  Jaha, du är i Ryssland och seglar. Jag tänker mer på det som hände i England och Tyskland, när det gäller socialismens utveckling.

 139. Ronald skriver:

  Lugn Kachinka, bara USA blir färdiga med Irak kommer de att ta sig an Venezuela, Nordkorea och Iran också.

 140. Fredrik skriver:

  Kachina

  Jag vet att Kommunismen föddes ur Socialismen men Socialism är Gemensamt ägande.
  Ur socialismen föddes 2 grenar varav den kommunistiska var den ena som bl.a företräddes av Marx och Engels.
  Ur den grenen föddes sen den reformistiska och den revolutionära delen.
  Alltså socialdemokrati respektive kommunister.
  Den socialdemokratiska delen tog avstån från Marx och Engels ideer.
  Det som socialdemokratin började föra in var kapitalism med socialistiska inslag.
  Och det är definitivt inte Socialism.

 141. Ronald skriver:

  England – vansinniga fackföreningar som Thatcher kväste. Tyskland? Tänker du på nationalsocialism?

 142. Ronald skriver:

  Det är bra att Carl Bildt inte jamsar med kommunister i Latinamerika som sossarna alltid har gjort utan kritiserar dessa fiender till det öppna samhället och stärker den transatlantiska länken.

 143. Ronald skriver:

  Kachinka
  Du verkar sakna elementär allmänbildning. Lyssna på den här låten så kanske du fattar ett och annat. Den heter ”Heja USA!”

 144. Kachinka skriver:

  Ronald
  Jag vet inte om du ser skillnad på mig och Kachina, men om du allvarligt håller med vad som sägs i den sången tror jag inte att vi kommer så mycket längre i diskussionen.

 145. Anden skriver:

  Kachina. Ett Ego utan dess like har du Kachina, det måste sägas. Att någon mindre tillräknelig härmar dig och kallar sig Kachinka är väl knappast något att vara stolt över. Den typ av kopiering denna person ägnar sig åt är ju knappast att beteckna som normalt. De enda Du attraherar är andra lättlurade dårar.

  Människor här ser ser dina argument och hur enkelt de pulvriseras av Fredrik mfl. Du kommer med socialismens argument. Vad folk sedan läser och ser är hur lätt dina argument krossas, hur lite du har att sätta bakom dina ord.

  Det är det folk minns. Det är det som sätter sig i folks huvuden. Dessa motargument MOT socialismens, som med din hjälp, lärs ut här kommer att användas i andra sammanhang.

  Men fortsätt du att förstora dig själv. Hur var det nu med dina bevis kring dödsskvadronerna och deras absoluta koppling till liberalismen? Fortfarande har du inte kommit med ett enda bevis.

  Vem är det som stoppar huvudet i sanden? Du slänger ur dig ett uttalande, helt utan relevans, sedan kör du ner ditt tryne i sanden så du skall slippa höra motargumenten. Varför? För att du inte kan bevisa dina lösryckta påståenden.

 146. Kachinka skriver:

  Anden
  Vad då mindre tillräknerlig och normal? Hur tillräknerlig och normal är du? Om Kachina är så obetydelsefull som du påstår, varför lägger du ner tid på att argumentera mot honom då? Din argument ad hominem tyder på att du redan vacklar. Du verkar upprörd – är det kanske för att mina ord börjar verka i Anden?

 147. Ronald skriver:

  Kachinka
  ”mina ord börjar verka i Anden”
  Tror du att du är Gud eller? Såna som du är farliga!

 148. Anden skriver:

  Socialismen har precis som liberalismen genom åren uppdelats i en mängd riktningar. Det torde dock inte råda något tvivel om att gemensamt för alla socialistiska finns frågan om ägande som en central fråga. I samtliga fall handlar det om minskande av det privata ägandet. Avskaffande av det kapitalistiska systemet är också fundamentalt för socialismen.

  Kommunism är en av dessa socialistiska inriktningarna, tyvärr den mest tongivande. Kommunister tillämpar alltså socialism.

  Socialismen eftersträvar planekonomi. Blandekonomi är ett nödvändigt steg på vägen dig. Produktionsmedel och samhällsresurser skall samtliga bli statligt ägda.

  Kachina har i stor utsträckning rört ihop kapitalism med socialism. Men att han rör ihop det mesta lär väl knappast ha undgått någon.

 149. Kachinka skriver:

  Ronald
  Jag förstår att du genom ditt namn vill deklarera din beundran för Ronald Reagan. Om du hade känt till lite mer om hans understöd till contras i Nicaragua, hans nära relation till Pinochet mm. hade du nog inte tyckt att det var så lustigt.

 150. Kruzze skriver:

  Sara Norman, jag är nog en hyfsat påläst person på området. Skrev min examensuppsats om extremgrupper och då med fokus på nazismen.

  Nationalsocialism eller nationell socialism som man lika gärna skulle kunna säga, är i grunden en ideologi som har sina rötter både på vänster- och högerkanten. Det socialistiska inslaget är att staten/landet ska äga allt (även om Hitler tillät vissa industritoppar att producera och sälja eftersom de var bra på det och levererade). En annan likhet med socialismen är att individen i jämförelse med nationen/staten och folket/arbeterna är av underordnad betydelse och vars rättigheter skall begränsas.

  Nationalsocialismens värderingar grundar sig i en stark nationalistisk känsla och att det egna folket (egna rasen) är överlägset och att andra folk är underlägsna. Dessa värderingar skulle kunna härledas både till någon slags utilitarism där det svaga föraktas och det starka lyfts fram, eller till något vänsterelitistiskt synsätt där det egna folket ska hållas rent och starkt och skyddas från sådant som är svagt. Det var ju bl a det som sossarna i Sverige sysslade med när de tvångssteriliserade mindre begåvade och ”oönskade” element i samhället, eftersom de förpestade folkhemmet.

  Nationalsocialism kan alltså ha flera olika ideologiska utgångspunkter samtidigt, från höger eller vänster, men eftersom nationalsocialism är en ideologi som sätter sin tilltro i första hand till kollektivet/folket/rasen och inte inviden måste det i första hand ses som en vänsterrörelse med elitistiska ambitioner.

 151. Ronald skriver:

  Anden
  Kapitalism genererar tillgångar i ett samhälle. Socialdemokrati kan bara fördela dessa rikedomar. Om man hade infört socialism i Sverige hade ekonomin stangerat som i de socialistiska staterna. Kachinka verkar inte ha en aning om vad dessa länder gått igenom.

 152. Kachina skriver:

  Ronald

  ”England – vansinniga fackföreningar som Thatcher kväste. Tyskland? Tänker du på nationalsocialism?”

  Du är inte ens i rätt århundrade. Thatcher var inte ens ägg på 1800-talet, då kommunismen formades. Socialism och kommunism är inte samma sak. Börja vid första hälften av 1700-talet och läs dig framåt till 1920-talet, kanske du får en aning om vad det handlar om.

 153. Ronald skriver:

  Socialism och nationalsocialism måste alltid bekämpas.

 154. Ronald skriver:

  1800-talets utopister – Owen, Saint-Simon, Fourier – var tokar som trodde att man kunde skapa det perfekta samhället. Det går väl an så länge man nöjer sig om att drömma om en ideal värld. Men när man ska tvinga på andra sina idéer, vad händer då? Utrensningar, Sovjettanks och militärparader och kom att leda till i praktiken när man försökte omsätta idéerna i praktiken. Och i Sverige har vi fackföreningar som inte respketerar enskilda människor som arbetar hårt och försörjer sig som egna företagare.

 155. Christoffer skriver:

  Katchina; I venezuela finns ingen opposition. Chavez skaffar sig makten över allt större delar av samhället. Just nu så har parlamentet dessutom gett honom rätt att styra genom dekret – det behöver inte godkännas i det parlament där han själv har majoritet.

  Hans inställning till demokrati är ganska märklig. Han verkar vilja samarbeta med alla som är ”emot USA” som t.ex. Iran. Det är ganska märkligt. För Iran och Venezuela har inte så mycket gemensamt i övrigt. Men det borde vara ganska svårt att bygga en koalition enbart på motstånd till USA.

  Visst är det bra att han ger mat till folket. Det är knappast DET som är problemet. Så påskina inte det heller.

 156. Kalle skriver:

  Re: Fredrik Says:
  april 3rd, 2007 at 6:25 am

  Intressant att du rättfärdigar Guantanamo med att Chavez är värre.

 157. Ronald skriver:

  Christoffer
  Synd att USA har fullt upp i Irak och Afghanistan. Annars kunde de kanske ägnat lite mer tid åt att försöka få bort den där pöbel-ledaren.

 158. Fredrik skriver:

  Kachina har fått en länk av mig.
  Hoppas han tar sig tid att läsa den

 159. Christoffer skriver:

  Det kanske ska tilläggas att oppositionen valde att bojkotta valet 2005, för att de befarade val-fusk. Detta ledde till att Chavez parti fick alla 167 parlamentsmandat.

 160. Ronald skriver:

  Kalle
  Intressant att du säger att Chavez är värre. Då var det väl bra att Bildt började med det!

 161. Christoffer skriver:

  Ronald; jag ger inte så mycket för USA när det kommer till att försöka ”lösa” problem av det slaget.

  Det är bättre att bygga koalitioner än att bomba. För övrigt har Rumsfeld sagt att de inte har några problem att föra krig på två fronter. Fast då gällde det Nordkorea. Men, som sagt, USA är ganska utflippade när det handlar om internationell politik.

 162. Ronald skriver:

  Det skulle behövas en ledare av Thatchers kaliber i Sverige. Reinfeldt är en jöns.

 163. Fredrik skriver:

  Kalle

  Jag rättfärdigar inte, men jag tycker det är värre det Chavez gör.
  De som tjatar om Guantanamo bryr sig inte att han har tagit död på 6000 människor av sitt eget folk sedan år 2000. De har bara sitt USA hat att tänka på.

 164. Lars skriver:

  Kachina,
  Kan du inte bara medge att du har en annan syn på socialism än den gängse definitionen. Det du menar med socialism är socialdemokrati. Socialdemokraterna i Sverige idag definierar snarare en sorts ”socialkapitalism”.

  Om du är av annan åsikt får du gärna förklara dig. Och säg inte att du inte behöver förklara dig och att allt finns att läsa om man bara vill ta till sig informationen. Det argumentet har du kört lite för många gånger.

  Kruzze,
  Mycket bra analys!

 165. Ronald skriver:

  Om det inte hade varit för USA:s marchallplaner och kontinuerliga renhållningsarbete hade hela Europa (utom möjligen Storbritannien) och hela Latinamerika varit behärskat av socialism och nationalsocialism.

 166. Ronald skriver:

  Sossarna borde tacka USA och ge en medalj till alla dess presidenter, inklusive den nuvarande. De har alla hållit rent från socialism och nationalsocialism. Dessutom har USA försett Sverige och Västeuropa med en konsumtionshungrig växande ekonomi. Utan det kapitalistiska, starka USA hade inte sossarna kunnat realisera sin lila snuttesöta socialkapitalism.

 167. Ronald skriver:

  Medan USA upprätthöll mer eller mindre förpliktigande garantier om att försvara sosse-Sverige mot Sovjet (trots att vi inte gjort ett skit för att nedgöra nationalsocialismen) gjorde Palme sig märkvärdig och hyllade Castro.

 168. Kachina skriver:

  När man tvingar på andra sina ide’er händer samma sak oavsett om det är vänsterextrema eller högerextrema som tvingar. Nationalsocialismen och elitismen måste alltid bekämpas.

 169. Lars skriver:

  Ronald,
  Du är ungefär lika nyanserad som Kachina, fast åt andra hållet. USA är ett land med enorm potential men de har tyvärr i dagens läge en bedrövlig utrikes- och inrikespolitik.

 170. Ronald skriver:

  Carl, det var ju lite ruter i dig när du var klassisk moderat. Se till att Reinfeldt gaskar upp sig och hittar tillbaka till sina gamla nyliberala takter från början av 90-talet. Littorin och Anders Borg verkar vara en sorts reservsossar. Är du säker på att moderaterna inte infiltrerats och tagits över av sossarna sedan du slutade?

 171. Kachina skriver:

  Fredrik

  Jag kan bara konstatera att dödspatruller tydligen är en generell företeelse i Latinamerika.
  Jag har inte gett Chavez stöd för något annat än nationaliseringen av oljetillgångarn. Det som i övrigt sägs i UD-rapporten när det gäller bortförande, tortyr och fängelser, kan samma formuleringar användas mot USA.

 172. Anden skriver:

  Kachinka, att du inte kan vara vid dina sinnes fulla bruka när du till oigenkännlighet kopierar Kachina torde stå klart för alla.

  Debatterar gör jag för att det är roligt. Jag är med i många debatter på många olika ställen. Kachina är en liten plutt i sammanhanget. För att inte tala om dig…

  När det handlar upprördhet, skulle inte tro det. Men jag har kul:-)

  I talet om socialismens kopplingar till nazismen kan jag tillägga att fascismen skapades av Mussolini. Mussolini var från början kommunist. Han vidareutvecklade dessa kommunistiska tankar och ideér, och voila, fascismen skapades.

  Att fascism och nazism felaktigt idag kallas för högerextremister är en av vänsterrörelsens största propaganda framgångar. Och en av de mest förfalskade.

 173. Ronald skriver:

  Kachina
  Du verkar vara en naiv vänstertok. Vet du vilka USA har att göra med? Kommunister och terrorister som vill rasera västsamhällets själva fundament. Det är bara USA som har kapacitet att stå emot det kaos som de vill dra in oss i.

 174. Anden skriver:

  Kachina skriver: ”Jag kan bara konstatera att dödspatruller tydligen är en generell företeelse i Latinamerika.”

  Så föll då ytterligare ett av dina argument som du så hårt drivit om kopplingen mellan liberalism och dödspatruller.

  Kanske rent av Kachina skulle kunna erkänna att hans tidigare påståenden var felaktiga?

  Men näää…. det lär vi inte få höra. Vänta en liten stund, en dag eller så, så kommer man höra samma gamla falska argument från Kachina igen. Om jag har rätt? Den som väntar får se…

 175. Ronald skriver:

  Anden
  Alldeles riktigt Anden! All extremism är vänster! Även rasism är en form av vänstertänkande efter som det utgår från föreställningar om olika grupper. Feminism också. Om Fi får fortsätta ser vi väl snart hur fascistiska nationalfeminister växer fram.

 176. Ronald skriver:

  Eftersom nationalsocialism är vänster, så står socialdemokratin närmare nazismen än Allian(s)en. Därför borde Kachina sluta skriva Allian(s)en med z. Dock är det tydligt för alla sunt tänkande människor att Allian(s)en inte står för något verkligt brott. Därför skriver jag Allian(s)en.

 177. Kachina skriver:

  Ronald

  Var det inte du som gjorde ett examensarbete om nazismen. Då bör du veta att Hitler tog över ett skelett, ett vrak ett namn, ett parti i trasor som råkade heta nationalsocialister. Med den ”ramen” byggde han en ny politik och hans väg till makten finansierades av industrin, främst Thyssen och Harriman. Det var borgarna som förde Hitler till makten och SS, åtminstone befälen, byggdes upp från de borgerliga leden.

  Demokrati i namnet, betyder inte att man är demokrater. Se bara på IDU. Valfusk är närmast ett varumärke i de leden. Om man säger sig vara socialist, betyder det inte att man är socialist, inte heller kommunist. (Det är Tmbro som ständigt ändrar värde på orden. Socialist blir kommunist, försäkringstagare blir bidragstagare.)

  Någon frågade om min socialism, om den är närmast socialdemokratin. Nej, inte som den utvecklas. Jag håller mig till det genomgående temat hos upplysningsförfattarna, socialism och liberalism. Det betyder socialiberala värderingar, inte att förväxla med folkpartiet, och blandekonomi.

 178. Fredrik skriver:

  Kachina

  Det var väl Kruzze som gjorde examensarbete om nazismen

 179. Tobias .e skriver:

  svaret på alla frågor och svar finns på hemsidan http://www.langsr8or.be/
  Det är verkligen värt en läsning.

  /Tobias .e

 180. Anden skriver:

  Kachina skriver: ”Jag håller mig till det genomgående temat hos upplysningsförfattarna,..”

  Ahha, det är alltså du som står för 1700-tals andan, den som du med aggresiva ordalag beskyller andra för.

  Vi andra har följt med i utvecklingen från 1700-talet och framåt. Vi vill inte tillbaka till 1700-tals samhället, men det verkar du vilja. Ideologierna har faktiskt vidareutvecklats sedan denna tid, jag loovar…

  Nazismen ja. Det som man kan argumentera runt just nazismen är inte dess namn, utan det system som Hitler faktiskt utvecklade. Du kan inte smita ifrån de starka beröringspunkterna genom att förska bluddra bort dig med någon sorts namntvång. Han valde detta parti för att stod honom närmast.

  Visst var det en typ av socialism som Hitler stod för. Många av de rörelser socialismen skapade passade i hans ideologi. Folket och arbetaren skulle arbeta och var jämlika och hyllades. Det folkliga prioriterades. Staten skulle vara stark och detaljstyrande. Några få kapitalister tilläts växa sig starka.

  Precis som i det klassiska sosse Sverige där en stark stat blandades med att vissa företag och kapitalister accepterades.

  Mussolini utvecklade sin fascism från sin tidigare kommunistideologi.

  Sedan vet jag inte om jag rakt av håller med dig Ronald att all rasism med tvång kommer från vänster. Men fascismen gör det definitivt och nazismen har starka beröringspunkter med socialismen.

  Vissa vill påstå att det var engelsmännen som uppfann rasismen i sin iver att ta över världen. Ett sätt att rättfärdiga imperialism helt enkelt. Det är så mycket lättare att motivera stöld av land och massmord om de som man mördar inte är riktiga fullvärdiga människor.

 181. Ronald skriver:

  Om jag är en högerstolle så är ta mig fan Göran H en vänsterstolle. Lyssna på den här låten Göran, så blir du nog omvänd.

 182. saranorman skriver:

  Tack Kruzze!
  Det var sakligt och pedagogiskt ;) det ”klarnar” eller nu fattar jag …. när jag läser det du skriver så är det ju inte så obegripligt!

%d bloggare gillar detta: