Vid Weser

Jag tror att det råder konsensus bland EU:s utrikesministrar att vi uträttar mer på dessa informella möten än vad som ofta blir fallet på de mer formella motsvarigheterna i det stora huset i Bryssel.

Park Hotel i utkanten av Bremen passar alldeles utmärkt. Och vi sitter 27 kring ett runt bord som medger någonting som kommer det informella samtalet mycket nära. Lägg därtill en trevlig och avspänd middag med rika möjligheter till olika samtal och det blir påtagligt bra.

Gårdagens två dominerande ämnen var dels situationen på Balkan och dels den iranska kidnappningen av 15 britter.

När förhandlingarna om en resolution om Kosovo nu inleds i FN:s säkerhetsråd är det naturligt att det sker ett nära samråd mellan de EU-länder som sitter där – Storbritannien, Frankrike, Italien, Belgien och Slovakien.

Gårdagens diskussion handlade mycket om detta. Jag hade också en del synpunkter på de utmaningar som ligger framför oss efter det nödvändiga beslutet i FN:s säkerhetsråd och i den vidare regionen. Oh de frågorna kommer vi att arbeta vidare med.

Naturligt var att vi uttalade starkt stöd för de brittiska ansträngningarna att få Iran att släppa de 15 brittiska flottsoldater som man av ett eller annat skäl plötsligt kidnappat. Så får det inte gå till – och vi är beredda till ytterligare åtgärder om inte personerna återfår sin frihet.

Sedan blev det middag på anrika rådhuset i Bremen. Vi hamnade på ett bord med mina italienska, ungerska, polska, irländska och litauiska kollegor och hade synnerligen trevligt.

Men jag skall undanhålla informationen om vilka det sedan var som fortsatte med försök att sjunga irländska sånger i baren alldeles för sent på kvällen.

Nu återsamlas vi på morgonen. Nu är det möjligheterna till en fredsprocess i Mellersta Östern som står på dagordningen.

Jag kommer att ha en hel del att säga också om detta.

48 Responses to Vid Weser

 1. Maverick skriver:

  Tack för att du (och hela EU) talar klarspråk betr. Iranaffären. Visar att du tänker i lite andra banor än dina företrädare. Lycka till!

 2. Niklas skriver:

  I think the same as Maverick, Good Work Carl keep up the good process. Although there is still much mess to handle and clear out. Good luck!

  Greetings,
  Niklas

 3. Naim Murseli skriver:

  Kan du berätta vad du tycker Kosovo/a ska få för status Carl Bildt?

  Så media och svenska folket samt det albanska folket vet vad Sverige ser för status för Kosovo/a.

 4. Kristoffer Bjärkefur skriver:

  Hej Carl!

  Jag satsar mina pengar att det var du som stod lite för länge i baren och sjöng irländska pubvisor. Jag vet att du komer förneka det men utan problem föreställer jag mig dig i baren med en pint i ena handen och en utrikesministerkamrat under den andra fint trallande genom den irländska vis-skatten.

  Men som sagt, du lär förneka det.

 5. dest skriver:

  Dom kidnappade väll britterna för att dom åkte in på iranskt vatten med vapen har jag för mig. Får dom ta britterna till fånga eftersom dom inte är i krig eller vad är det som gäller?

 6. Jon Ekström skriver:

  Jag är lite nyfiken på vad du tycker om att din blogg är blockerad av de kinesiska myndigheterna och därför inte går att nå via någon kinesisk server?

 7. David Igra skriver:

  Irans desperata försök att provocera fram den ena konflikten efter den andra med omvärlden är ett led i denna totalitära stats envisa försök att hävda sig som den nya maktcentrumet i området. Att i arabvärldens ögon ständigt utmana västvärlden och komma undan med det är deras nya praxis och kommer med all säkerhet bara bli värre när de väl utvecklat de kärnvapen de så uppenbart har för avsikt att producera. Denna gång har de kkidnappat 15 brittiska soldater på obestämd tid, nästa gång är det sannolikt avsevärt mer omfattande.

  Den uppenbara frågan är vad gör vi bäst för att stävja detta? Ignorerar det, vilket brukar vara Sveriges vanliga taktik, eller bör vi vara mer proaktiva och i sådant fall – hur? Jag lämnar frågan öppen.

 8. Lars N skriver:

  Verkar vara ett tekniskt glapp i systemet.
  angivna 6 kommentarer i bloggen visar sig vara 3 när man tittar på kommentarsidan. Det finns säkert de som omedelbart drar slutsatsen att censuren slagit till. Jag vill hellre tro på teknikens ofullkomlighet

 9. Lars N skriver:

  Saknade kommentarer dök plötsligt upp!

 10. alandalus skriver:

  Vad tycker du om att Israel i onsdags kidnappade minst 33 palestinier runtom på Västbanken?

 11. AndersW skriver:

  Bäste Carl Bildt!

  ÄMNE:

  Framtiden för Kosov@(=Kosova/Kosovo/Kosovo Metohdija/Kosmet)

  Glädjande skriver du om att ni förhandlade om Kosov@s framtid. Denna knut för ett framtida fredligt och utvecklat Balkan MÅSTE lösas! Om man avstår från att agera så kan situationen bara förvärras på Balkan med mycket, mycket stor risk för fientliga handlingar som ex. sabotage, olika attentat och t.o.m. rena upplopp som redan har skett i Makedonien och i Kosov@. Spänningen är m.a.o. redan mycket stor i området och görs inget kommer den bara växa.

  Fattigdomen och arbetslösheten på Balkan och framför allt i det fattigaste landet, Kosov@ innebär en grogrund för extremism. Du skriver om Iran i din text ”Vid Weser”. Iran spelar en betydande roll på Balkan. Detta kan de berätta öppet om när man besöker Iran. Att det finns grund för detta kan man mycket enkelt konstater när man rör sig på gatorna i ex. Sarajevo. Där har de ex. öppnat ett gratis internetcafe för muslimska kvinnor på vissa tider varje dag. Kravet är då att inga män får vistas i lokalen. Om man åker till industristaden Zenica som ligger ca en timmes resväg norr om Sarajevo kan man t.o.m. se kvinnor klädda i burqa! De extremistiska wahaditerna från Saudiarabien finns också på plats och försöker konkurrera om själarna genom att erbjuda muslimer gratis datautbildning söder om den kosovska staden Mitrovica. Det enda kravet är att första lektionen skall ägnas åt bön och den sista lektionen skall ägnas åt bön.

  Den kosovska staden Mitrovica, Europas nya Väst- och ÖstBerlin, med modifieringen att den delade staden Mitrovica delas i en norr och i en sydlig del samt det faktum att ingen utav de två stadsdelarna är omringad utav den andre. Denna skillnad gör att stadens politiska klimat är mycket värre än vad den var för Berlin. Båda delarna har ett starkt inflytande utav extremister från utlandet(framför allt Serbien, Ryssland,Saudiarabien och Iran), trots alla dimråder ledarna för de båda delarna av staden försöker lägga ut. Dessutom så finns det oövervakade, inofficiella övergångar mellan de två stadsdelarna, vilket utgör en uppenbar risk för våldsamma sammanstötningar.
  Med en sådan ”ljuvlig” cocktail så kan reslutatet bara bli ett, OM världen avstår från att agera fortast möjligt. Om världen väljer fortsatt status qou, så är frågan inte hur många år, utan istället hur många månader, hur många veckor, hur många dagar som kommer att gå innan nästa våldsdåd inträffar i Mitrovica. Båda sidors extremister vinner på att konflikten förvärras. T.o.m. finns det anhängare i Sverige som arbetar aktivt här med att hälla på bensin på elden! Ett sätt att försöka styra muslimer både i Kosov@ och i Sverige är genom att erbjuda fattiga församlingar en gratis moske´, OM de ger majoritetsinflytandet åt ex. de sunnimuslimska wahabiterna eller åt deras mest ihärdiga motståndare, de extremistiska iranska ,shiauslimerna. Detta har redan skett i Kosov@ och Sverige och de nöjer sig inte heller med moskéerna utan riktar in sig också på att börja i tidig ålder med påverkan av barnen i deras privata, godkända skolor.
  Iran vill t.o.m. skicka gratis modersmålslärare till Sverige så att dessa skall kunna arbeta i ALLA( ink. kommunala!) grundskolor i Sverige! Vilken möjlighet till informationsinhämtande! Små barn är mycket öppna och omedvetna om vad de säger till personer som de står i beroende- och förtroendeställning till, som ex. lärare!

  Motståndarsidan gynnar istället de organisationer i Kosov@ och i Sverige som är extremetniska/-rasistiska genom ex. föreningsbidrag. Detta för att dessa föreningar skall kunna ex. genomföra anställning av personal för den etniska klubben och av datorpersonal som jobbar aktivt med internet. Framtidens slagfält kommer att vara i första hand på internet. Detta såg man tydligt på internet strax före och under Kosov@kriget 1998-1999. Frågan är inte OM utan istället NÄR någon hackar sig in på Carl Bildts hemsida! Motståndarsidan saknar ett välutbyggt system utav religiösa trossamfund med tillhörande kyrkor, men kompenserar detta mycket bra genom att helt lagligt med bl.a. svenskt föreningsbidrag öppna olika kontor och även andra inrättningar för informationsinhämtande i Sverige och i Kosov@.
  Informationskriget om Kosov@ pågår för fullt redan!

  Sveriges aspirerande på att få ett större inflytande i Kosov@, när FN lämnar och EU tar över, är mycket glädjande! Redan nu kan man arbeta aktivt för en fredlig kosovsk framtid genom att inbjuda olika kosovska etniska, religiösa och politiska samfund i Sverige till samtal i Arvfurstens palats. Påverkansmöjlighetsförutsättningarna finns redan här(!) och det är bara upp till Sveriges ledning hur mycket man vill engagera sig. Problemet är om de extremistiska utländska krafterna får kännedom om detta, så utsätts de inblandade kosovarerna för en mycket, mycket starkt tryck att avstå från deltagande, speciellt om det skulle röra sig om en multietnisk konferens. Att hitta ett tillvägagångssätt för att brygga över denna klyfta är svårt i Sverige, men ännu svårare i Kosov@. Därför är det en unik chans Sverige har med så pass mycket invandrare från olika kosov-etniska grupperingar för att skapa en grogrund för en fredlig samexistens. i framtiden. Till en början måste detta ske bakom stängda dörrar, men förhoppningsvis kan detta ske med öppna dörrar i en inte alltför avlägsen framtid. Man måste i alla fall hoppas!

  Om Sverige vill spela en större roll i den kosovska framtiden så är det mycket viktigt med vilka personer som representerar Sverige på plats. Om man väljer fel personer så kommer den svensk-kosovska satsningen bli katastrofal! Tidigare svenska personlanseringar har varit delvis katastrofala, vilket borde ha varit uppenbart. De personer som var med om att skriva avtal med Milosevic´, speciellt frontfiguren är direkt omöjlig i en svensk delegation med tanke på det nuvarande kosovska politiska klimatet. Kanske kan det som skedde under 90-talet i den svenska statsledningen vara glömt i den kosovska framtiden, men i nuläget är det i högsta grad ett levande minne. Med tanke på att Sverige består av över nio miljoner individer så borde det vara möjligt att hitta lämpliga personer till ett sådant delikat updrag, eller hur?!

  Mycket glädjande att du, Carl Bildt vill fortsätta jobba med denna mycket svåra uppgift som har fått många att slå sina huvuden blodiga, men som också kommer bli vägledande för framtida konfliktlösningar runt omkring i världen! Lycka till!

 12. Robert skriver:

  Om Iran:
  irans kidnappning påminner om Nordkoreas oförståeliga handlande när de blev isolerade och kände sig hotade. Bättre att tala med fienden som verkar vara Condolezzas klokare sätt att bedriva utrikespolitik.
  Västvärlden borde naturligtvis tala med regimen i Iran, istället för att riskfyllt hota landet med hangarfartyg i Persiska viken. Ingen upprepning av USA:s angrepp på Iraq.
  USA kan ju inte gå i krig på att de MISSTÄNKER att Iran utvecklar kärnvapen. EU bör förhandla fram ordentliga inspektioner av Irans kärnkraftsprogram och på så sätt kontrollera att det är ett fredligt program. iramn måste ju vara i sin fulla rätt att nyttja kärnkraft för energiproduktion. Eller har USA andra syften? Att helt dominera regionen för att komma åt ännu ett lands olja.
  TALA MED FIENDEN istället för att hota med att starta ytterligare ett dyrt krig som dödar massor av människor. T.ex har Iraqkriget kostat 60-70.000 irakiska liv, snart 3000 amerikanska och 1 miljon flyktingar för att USA ska kunna komma åt irakisk olja!

 13. Sara Norman skriver:

  Iran, vilken huvudvärk … Vad vill dom? Vad håller dom på med?
  Som jag läste i en annan kommentar så verkar det ju som att de verkligen försöker ”mucka” med alla.
  Skönt att Ni är eniga iaf!

  Varma hälsningar från en solig altan
  på Hotell Wilhelmina i Södra Lappland!

 14. Napoleon Svensson skriver:

  Kontrade du inte och sjöng den svenska sången fyra bugg och en coca-cola för utrikesminstrarna?

 15. Dag Selander skriver:

  Mycken sång och glam… Kommer anförandet om Mellanöstern att också innehålla ett politiskt korrekt bildtskt solo till tonerna av Global Choir Inadmissible efter Hillel Neuer’s aria under veckan, tro? Se: Video UN Watch

 16. David Igra skriver:

  Kommentatorn med alias ”alandalus” (vilket återspeglar den arabiska ockupationen av Spanien) försöker göra en jämförelse mellan arresteringar av vanliga kriminella och Irans kidnappning av brittiska soldater på Irakiskt vatten med hänvisning till en pro-palestinsk ”nyhets”-hemsida. Sådana jämförelser låter sig inte göras då det egentligen inte finns särskilt många gemensamma nämnare.
  Sådana åsikter är allt för onyanserade för att man ska kunna ta dem på allvar, men bör ändå bemötas vilket jag precis gjort.

 17. SL skriver:

  Ang Iran och ders arbete med att ordna sin elförsörjning kan även vara ett försök att framställa kärnvapen. Det måste framtvingas en KONTROLL i annat fall står vi där en dag och har en ny stat med kärnvapen. Som många känner till så måste det produceras bränsle till ett kärnkraftverk, uranet måste anrikas och koncentrationen av uran -235 höjs 4-5 procent. OM MAN VILL GÖRA EN BOMB KRÄVS BETYDLIGT HÖGRE NIVÅER MEN EXAKT SAMMA TEKNIK.
  Det är ju detta som är det svåra när länder man inte litar på skaffar kärnkraft.
  Alltså: in och kontrollera att det går rätt till och det brådskar!
  För att använda en atombomb krävs att man separerar plutoniumet ut från det radioaktiva avfallet-upparbetsanläggningar.
  Länder som nu väljer att skaffa anriknings-eller upparbetsanläggningar har på detta sätt en kort väg fram till en atombomb.
  Carl-kör hårt!

 18. Julius Caesar skriver:

  Om Du har en hel del att säga om Mellanöstern, så säg då att det blir inget flörtande med palestinierna så länge terrorister ingår i en ”regering”. Det kräver anständigheten. Och absolut ingen ny arabisk diktatur som granne till demokratin Israel. En självklarhet.

 19. Trekronor skriver:

  Thunder, mycket snack men liten verkstad.

  Gör om gör rätt.

 20. Harry Utterström skriver:

  En speciell person på denna blogg måste gå på syra!

 21. Kalle skriver:

  Härligt Bildt , klarspråk att vi tar parti för demokratin.
  Tidigare har iran fått dubbla budskap när väst självsencurerade sig i samband med muhammed teckningarna.Ett misstag som direkt har straffat sig.

  För global frihet , demokrati och irans folk , visa att vi tar striden nu istället för sent.

 22. för son inge n skriver:

  De som absolut måste kackla med varandra om någon mindre väsentlig sak kan väl göra det i någon gammal tråd?
  Om ni vill snacka enskilt så behöver ni inte stå mitt på scenen och skymma sikten.
  Låt det bli en ”sport” att använda scenen till genomtänkta och välformulerade inlägg så kan vi se vart detta leder?
  Tips från en coach.

 23. Maverick skriver:

  ”Nu återsamlas vi på morgonen. Nu är det möjligheterna till en fredsprocess i Mellersta Östern som står på dagordningen.
  Jag kommer att ha en hel del att säga också om detta.”
  Tror jag säkert, ser fram emot din nästa personliga rapport!

 24. Halland skriver:

  Flottsoldater? Du menar väl flottister, jösses!

 25. BefriaIran skriver:

  Hej Bildt
  Kul att se dig blogga, fortsätt med det. Kika gärna in på min blogg om IRAN.
  hälsningar
  BefriaIran

 26. Stefan Olsson skriver:

  Hej Carl

  Är det inte dags att börja moderera kommentarerna? Det vill jag i alla fall råda dig till. De seriösa kommentarerna dränks ju annars i utbrott av oförskämdheter.

  Stefan Olsson

 27. StefanD skriver:

  Halland. Nej, han menar flottsoldater. Googla ”marines” och ”sailors” så förstår du skillnaden.

 28. JohanT skriver:

  Thunder,

  Dina inlägg påminner mig om Författaren Nikanor Teratologens bokserie om Pyret, förutom att dom saknar samma intensiva allmänbildning och djup, vilket tyvärr gör att man tappar intresset rätt fort. Man får helt enkelt ingen belöning för att man orkar kämpa sig igenom dom. Du borde korta ner dom till ‘kommentarer’ istället för små noveller.

  MVH // Johan

 29. Kachina skriver:

  ”Kommentatorn med alias “alandalus” (vilket återspeglar den arabiska ockupationen av Spanien) försöker göra en jämförelse mellan arresteringar av vanliga kriminella och Irans kidnappning av brittiska soldater,……”

  Skall DU snacka om onyanserat?

  Vet DU om soldaterna var på Iranskt eller Irakiskt vatten?

  Vet DU vad dessa 33 ”kriminella” har gjort för kriminella handlingar? För mig ser det ut som om israelerna haffat bara de som råkat befinna sig på gatan när de kom. Kan du redovisa anklagelsepunkterna för samtliga?

 30. alandalus skriver:

  David Igra

  Då tycker du förstås det är ok om palestinierna börjar göra räder in i Israel och för bort personer de anser ”kriminella”?

 31. Kalle skriver:

  Intressant att så många uttalar ett sådant ”hat” mot Iran, vad gjorde en sådan gummibåt där överhuvudtaget? Det är så löjligt att bara för att det var Iran eller som någon annan skrev om Palestinerna så är det helt fel. Tills Storbrittanien visar sina ”bevis” istället för att bara prata om dem hela tiden så förstår jag inte alls vad folk får sina idéer ifrån.

 32. StefanD skriver:

  Bakgrunden till kidnappningen av de 15 brittiska marinsoldaterna står att finna i Irak. Över 200 Iranska officerare och medlemmar av underättelsetjänsten har blivit tillfångatagna av Irakiska och amerikanska styrkor.

  Anledningen är lika enkel som självklar. Iran tjänar på att Irak destabiliseras, Iran tjänar på att USA lider förluster, prestige och ställning. Därför beväpnas olika Irakiska paramilitära styrkor av Iran och man har officerare och medlemmar av underättelsetjänsten som ”rådgivare” hos dem.

  Fram till ett par månader sedan hade de amerikanska styrkorna stående order om att inte onödigtvis provocera Iran. Det innebar att när Iranska medborgare togs tillfånga så släpptes de senare, eller ja, de utvisades, men det är samma sak. Vidare skulle man, om möjligt försöka undvika att dessa blev skadade eller dödade i strider. Nu, när man fått en ny befälhavare i Irak (Petreaus) har denna order ändrats. Iranierna behandlas precis som vem som helst annars som påträffas i liknande situationer. Därav en mängd dödsfall och över 200 tillfångatagna Iranier.

  Det är ingen slump att de 15 britterna kidnappades. Och det är ingen slump att det senaste Iranska budet var att utbyta de 15 britterna mot 5 tillfångatagna Iranier som sitter i Irak.

 33. Kachina skriver:

  Var det en slump att israelerna gick in på västbanken och kidnappade 33 palestinier?

  De kanske hade gått vilse, de stackars israeliska soldaterna och kidnappade vägvisare så att de skulle hitta hem.

 34. StefanD skriver:

  Eller…kanske mer relevant; har det någonting med diskussionen om Iran att göra?

 35. David Igra skriver:

  Eftersom det i dagsläget är tämligen oklart huruvida ”palestina” överhuvudtaget är en stat så är det också en jämförelse som inte är helt sjävklar. Men låt oss för tankeexemplet i fråga säga att det är en suverän stat. Då kan man säga att denna stat de facto förklarat krig mot Israel genom att under många, många år beskjutit och attackerat Israel på en rad olika sätt. Vilket också leder till en situation då självförsvar i olika former faktiskt är sanktionerat. Ehuru ingen stat har frambringat en krigsförklaring råder en något oklar situation, men om Israel ständigt besköt uppenbart civilia mål inom det som kallas ockuperade områden men i vårt exempel är en suverän stat, då skulle nog fler än jag dra åt sig öronen. Så är dock icke fallet!
  Med detta anser jag diskussionen vara avslutad tills dess att Carl Bildt själv adresserar frågan, nu handlade det om Irans kidnappning av brittiska soldater om jag inte missminner mig.

 36. Kachina skriver:

  Frågan är väl större än Iran. Får en suverän stat kidnappa människor utanför sin stat, oavsett om det är från annan stat eller annat kulturellt/religiöst område?

  Sedan har du missat något, David. Israel HAR beskjutit civila mål i Palestina. De har sprängt hus där föräldrar till misstänkta motståndsmän/terrorister bor, precis som tyskarna gjorde i Norge.

 37. Kalle skriver:

  Till min namne

  UK ( gummibåtarna.. ) patrollerar vattenvägar in till irak för att förhindra smuggling av vapen, allt enligt beslut av FN och i Iraks demokratiskt valda regering.

 38. Kalle skriver:

  Fö , ni usa hatare som måste stå på diktaturens irans sida, vet ni om att det sitter 2 oskyldiga svenskar dömda för ”spioneri” i fängelse i iran. Står ni lojala med iran där med?
  Även dom används för att förhandla ner sveriges kritik mot iran i FN.

 39. Egon skriver:

  Kan vara intressant att veta att det var ett enhälligt beslut i FN:s säkerhetsråd
  den 24/3 som tog beslutet att skärpa de ekonomiska sanktionerna mot Iran.

  Måste varit ett stort nederlag för Iran att deras samarbetspartners Ryssland och
  Kina röstade för resolutionen. Bl.a. röstade Sydafrika och Indonesien också för
  resolutionen.

  Finns i stort sett ingen stat i världen som stödjer Irans kärnkraftprogram.
  Alla är överens om att Iran har rätt att utveckla kärnkraft, men ingen litar
  på Iran när de säger att de inte ska skaffa kärnvapen.

  Vill du höra de olika inläggen? Se här:

  24 March 07 Security Council: Non-proliferation.
  Statements by Member States: English

  http://www.un.org/webcast/sc.html

 40. Halland skriver:

  Stefan: Han kanske menar ex jägarförband som är stationerade på båtar. Flottsoldater
  finns inte i vår vokabulär. Möjligtvis flotta soldater.

 41. A-K Roth skriver:

  Kachina: ”Var det en slump att israelerna gick in på västbanken och kidnappade 33 palestinier?”

  Det var ingen slump. Har du inte märkt att det pågår ett terrorkrig? Kan det ha att göra med planerade brott? PM har enligt otaliga avtal skyldigheten att arrestera kriminella som planerar brott, har begått brott eller håller på att begå brott, Numera gäller det mest raketattacker och självmordsterror. Om du inte gillar att Israel tvingas gå in och stoppa fler attacker mot sina civila kan du klandra PM för att de inte gör det. Men du kan inte klandra Israel för att de försöker stoppa sitt folks mördare; det är varje stats skyldighet.

  Sedan när du läser länken alandalus gav inser du säkert att det fattas en hel del. Jag ser direkt från språket och vinklingen att det är en propagandasajt .

  Låt oss hoppas att omvärlden agerar unisont mot kidnappningen av de brittiska soldaterna.

 42. Pravoslavac skriver:

  @AndersW, bra och insatt inlägg du skrev. Jag kan bara lägga till att vid mötet i Bremen i fredags så diskuterades Kosovo under 11 timmar. Länderna som opponerade sig var Slovakien, Spanien och Grekland. Anledningen tll att de opponerade sig var att Ahtisaaris förslag (om att stycka upp Serbien, mot serbernas vilja) strider mot internationell lag. Den verkliga anledningen är dock en annan. I samtliga dessa länder så finns situationer som liknar den i Kosovo. I Spanien har vi Baskerna och i norra Grekland bor det många albaner (som kräver självständighet även där). Att ge Kosovo självständighet är som att öppna Pandoras ask. Det kommer att destabilisera hela Europa! För att inte tala om Ryssland som har fyra sådana regioner (där finns det dessutom kärnvapen…).

 43. […] Vid Weser Jag tror att det råder konsensus bland EU:s utrikesministrar att vi uträttar mer på dessa informella möten än vad […] […]

 44. Smålänning skriver:

  Att ”skapa” ett nytt land för att lösa en konflikt har stundtals visat sig fungera bra, men på kort sikt kan det som många skribenter här inne är inne på leda till ökade oroligheter i andra länder och områden.

  Man ska nog individuellt värdera varje situation och inte alltid säga ”men klart de ska få sitt egna territorium” som en slags standardlösning.

 45. Kachina skriver:

  A-K Roth

  Visst var det en propagandasajt, men det jag ifrågasätter är om de verkligt vet att de som soldaterna arresterar verkligen planerar terrordåd. Det måste finnas skälig misstanke, som redovisas när den som arresteras får ett juridiskt ombud, något som inte görs.

 46. Göran H skriver:

  Ge dig nu Bildt! Varför gjorde du inte ditt jobb vid utrikesministermötet, varför krävde du inte en oberoende kommission som sanningsenligt klargjorde om Engelsmännen var på Iranskt territorium eller inte?
  Varför köper du utan bevis och ograverat Engelsmännens version av det hela, är det verkligen som folk antyder att Ni är några stycken inom EU som till varje pris vill gå USA:s ärenden och ha krig med Iran?
  Tycker du, att alla (inte bara dina tjugotalet beundrare) medborgare i Sverige skall behöva acceptera en utrikesminister som är så slapp att han inte ens ifrågasätter Engelsmännens ständigt ”oskyldiga” och skenheliga uppsyn i mellanöstern, speciellt också som detta är så allvarligt att det kan leda till krig?
  Avgå Bildt, jag tycker att du inte ens är värd de pengar som jag och andra betalar i skatt!
  Axel
  P.S. publicera detta, annars visar du med önskvärd tydlighet vilken krake du verkligen är!

 47. Kalle skriver:

  ”Fö , ni usa hatare som måste stå på diktaturens irans sida”

  Vem har pratat om hat mot USA eller att inte bry sig om att Iran håller fångar. Det ÄR INTE SAMMA SAK som att kritisera ETT FEL HANDLANDE. Du till skillnad från resten av inläggen visar tydligt din åsikt (att USA inte kan ha fel, och oavsett så gör Iran fel). Alla kan ge åsikter, men vad har det med saken att göra?

 48. Kalle skriver:

  Övrigt så bra skrivet Göran H, en oberoende granskning är det bästa. Hur kan någon (oavsett om det är Sverige eller Iran) helt blint lita på någon man tycker bättre om än att lyssna på fakta…

%d bloggare gillar detta: