Turkiet och Europa

Strax iväg till först UD, sedan riksdagen och sedan Helsingfors. Men först snabbtitt på olika saker.

Just före jul förra året var EU:s fortsatta utvidgning inte minst med Turkiet den fråga som ledde till stora diskussioner mellan medlemsstaterna.

Men vid ministerrrådsmötet den 11 december fick vi efter en rätt omfattande diskussion till stånd en kompromiss som sedan dess respekterats av alla.

Frågan är dock inte avklarad i och med detta, och en intervjuare i den turkiska tidningen Zaman bad mig häromdagen att förklara min position och resonera om hur politiken kan komma att utvecklas.

Och det försökte jag  göra.

71 Responses to Turkiet och Europa

 1. Klas skriver:

  När skall man dra gränsen för EU-utvidningen ?
  Skall hela jorden vara med (en global firhandleszon) – det låter som en utopi med tanke på att man itne kan komma överens inom länder ibland ens.

  Finns det inte en risk att för många länder i EU samarbetet, speciellt länder som kanske kulturellt ligger en bit ifrån varandra, snarar stjälper än hjälper EU ? Inte för att vi skall bygga höga murer mot omvärlden, men man kanske kunde ha fullvärdiga medlemmar, och sen något slags avtal med andra länder som ger dom ett ”halvt” mdelemsskap. Jag ser iaf en risk att käbblet inom EU kan komma att öka såpass att byråkratin som redan idag är trög lamslås !?

  /K

 2. Leonardo skriver:

  Var går Europas gränser? Vid Uralbergen och Bosporen brukade man säga när jag gick i skolan.

 3. Pedge skriver:

  Turkiet, är det ett land som passar in i EU. Hur står det till med yttrandefriheten i landet, när journalister blir mördade på öppengata. Kanske kan dock EU vara ett verktyg för att hjälpa Turkiet i dess demokrateseringsprocess. Eller är det vi i väst som har ett fel synsätt om vad demokrati är för något?

 4. konstprojektet skriver:

  Hej Carl!

  I frågan om Turkiets medlemskap i EU går nog inte den politiska eliten i takt med befolkningen.

  Men som man säger: Den som går i andras fotspår kan alldrig komma först.

  Hälsningar
  Bernt-Åke

 5. Karl P skriver:

  Min personliga åsikt är att EU medlemskap för Turkiet är framför allt en ambition i processen och inte ett utlovat mål. Att det ur förhandlingarna kan komma djupa samarbetsavtal som tillgodoser bägge parter och som utgör en god grund för fortsatt samarbete.

  Norge är ju ett exempel som med EES avtalet fått goda relationer med EU och vise versa och där ett fullständigt medlemskap kan komma i framtiden om politiskt och folklig vilja finns. Med Turkiet gäller det nog att ta steg framåt men inte jättekliv.

 6. Carl skriver:

  Härligt att vi har en utrikesminister som vågar se frammåt, och se Turkiet som en given del av EU-projektet.

  Jag är övertygad om att ett Turkiskt medlemskap är ett viktigt och nödvändigt steg för EU att ta.

  Allt tal om att Turkiet och EU har sådan vansinnigt olika kultur är bara illa dold neofobi (i bästa fall). För inte så länge sedan minns jag rädslan för en ”östeuropeisk utvidgning” och ”forna sovjetstaters” inträde i unionen.
  Det skulle vara intressant och se personer som argumenterar för EU:s och Turkiets kulturella skillnader redogöra för de, implicerade, stora kulturella likheterna mellan kanske Sverige, Bulgarien (med sina 83% ortodoxkristna och 13% muslimer) och Portugal.

  EU är, precis som Carl säger i artikeln, i grunden ett fredsprojekt. Turkiet är nästa steg.

  Tack för en uppfriskande blog, även om den stundvis är lite väl trolltät :)

 7. Stig skriver:

  Ställer mig oxå frågan om vart gränsen ska dras med medlemskap i EU. Turkiet är ju inte riktigt samma sorts sammhälle som det vi har. Inte för att jag känner turkiet speciellt väl men som jag ser det är deras sammhälle och deras kultur och värderingar helt annorlunda än våra. Hur ska man på några få år kunna förändra ett helt sammhälle så att det passar vårt europa? Är inte det här upplagt för kulturkrock?

 8. Oscar Jaurin skriver:

  och det har sagts gång på gång inom EU att man vill att det skall spridas utanför Europa (huruvida det är en enhällig åsikt har jag ingen aning om).

 9. Tobias skriver:

  Finns en viktig poäng med turkiskt medlemskap som Bildt talar om i den turkiska tidningen och det är att ett EU-medlemskap för Turkiet skulle kunna ha en stabiliserande effekt för en orolig region.

 10. Tomas skriver:

  Med Turkiet i EU blir vi en stormakt att räkna med, som Ryssland, Kina och USA.
  Ett drömscenario eller hur Carl?
  Turkiet själva har inte släppt sina egna stormaktsambitioner, ett stolt folk,
  med en stark militär och ultra nationalistiska krafter som arbetar inom polisväsendet.
  Turkiet skulle bli en tredje del av EU, en stark kraft, är EU mogen för denna?
  Turkiet själva brottas med helt moderna storstäder och en gammaldags landsbyggd med charialagar och hederskodex som är skrivna i sten.
  (Debatten om att poliserväsendet inom eu land får operera över nationsgräser skulle legalisera deras åsikter även i Stockholm med artikel 301.)
  Att EU lobbar för Turkiet, att det blir en buffert zone är nog mer lämpligt, tills både EU och Turkiet är stabiliserade.

 11. Desideria skriver:

  Keep on rocking!

 12. Desideria skriver:

  Keep on rocking! Du är den bäste av dem alla!!!!

 13. Rune Larson skriver:

  Den ingående turkiska intervjun med dig borde bli känd i Sverige. Utan att förminska betydelsen av alla genomtänkta ståndpunkter tycker jag särskilt bra om ”history should be left to historians”. Jag upplever också att trycket mot Turkiet från Europa under det senaste decenniet har burit frukt. Från att tidigare varit starkt emot deras medlemskap i EU är jag i dag helt för. Ett framtida EU med Turkiet som medlem kommer att öka EUs betydelse i världen.

 14. Egon skriver:

  Kan vara en väg att införa liberal demokrati i ett muslimskt samhälle.

  En reformistisk väg som steg för steg skapar frihet.
  Till skillnad från de numera avsomnade neokonservativa i USA som
  ville genom krig ( revolution ) införa demokrati.

 15. Sture skriver:

  Verkligen intressant att läsa din blogg och få inblick i ditt arbete.

  När det gäller Turkiet så menar jag att mer problematiskt än Cypern är hur Turkiet hanterar de kurder som bor i norra och östra Turkiet – en stor folkgrupp som man konsekvent har förtryckt. Den frågan borde verkligen få en ordentlig belysning genom att komma upp på EU’s agenda vid bedömningen av landet.

 16. Claes skriver:

  Hej Carl.
  Vill bara först säga att det är mycket ”uppfriskande” (i brist på ett bättre ord;) att du har startat denna blogg.
  Jag har en åsikt i Turkiets ”vara eller icke vara” ett medlemsland.
  Och det är den komplexitet som ligger i de mycket grundläggande frågor som gäller mänskliga rättigheter (MR). Inte minst med tanke på Sveriges roll i att driva frågor om MR. Sverige arrangerar ju Europarådets Forum för demokrati som går av stapeln i Sigtuna i sommar. Och jag tror att kan vi (ska heller inte glömma bort Spanien som faktiskt driver MR frågor mycket starkt & framgångsrikt) och de övriga EU medlemsländerna få Turkiet att ansvara för att undanröja lagar, förordningar, traditioner och seder som diskriminerar (framför allt kvinnor och flickor) så kan ett Turkiskt medlemsskap innebära otroligt mycket positivt för hela Balkan regionen.

  Vill även passa på att ge beröm för vår Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som jag tycker talar ett betydligt tydligare språk i dessa frågor än vad tidigare ministrar har gjort i frågan om MR och vikten att öka inslaget av ”egen makt & individuella rättigheter” åt individen.

 17. Alfons skriver:

  Att man ska fortsätta förhandlingarna om turkiskt medlemskap men inte vika på de punkter där de föreligger problem tycker jag är självklart. Men nu är det väl i praktiken omöjligt att utvidga mer utan att man på något vis ändrar grunden för EU-samarbetet. Carl kan väl rätta mig om jag har fel men utan en ny konstitution för EU så finns ingen möjlighet att ta in fler nya medlemmar i unionen än dagens 27. Sedan så är det ju rent olustigt tyst om EU i Sverige. Jag var så naiv att jag trodde att nejet till det nya konstitutionsförslaget skulle få som konsekvens att politikerna här i Sverige och andra länder i högre utsträckning skulle föra en aktiv debatt om unionens framtid. Men det är så tyst så tyst. Det hela är väldigt märkligt.

  Det är nu över 10 år sedan vi gick med i EU men trots detta så är denna ytterligare dimension i politiken helt bortappad i det dagliga politiska samtalet. EU framstår allt mer som ett projekt för den politiska eliten och byråkrater. I vart fall är det så i Sverige och ett flertal andra länder. Situationen är annorlunda i de f.d. sovjetiska sattelitstaterna som med större entusiasm sett medelmskapet i EU som ett sätt att ytterligare stärka sin självständighet i förhållande till Ryssland.

  Jag uppmanar därför Carl initiera en diskussion om EU både inom partiet och regeringen som tar sikte på att få till stånd ett samtal om nyttan med EU både i egenskap av fredsprojekt och som en faktor som kan hjälpa till att stärka den ekonomiska tillväxten i Europa och Sverige. Det är rätt eländigt med kunskaperna om EU hos allmänheten som det ser ut idag. Det är en uppgift för politikerna att här visa prov på lederskap genom att förklara och entusiasmera. Den uppgiften har såväl moderaterna som socialdemokraterna i egenskap av ledande politiska krafter kapitalt misslyckats med. Personligen förstår jag inte riktigt var vi är på väg. Det förefaller mer eller mindre som att utvecklingen av EU nu är slut då det för mig mig förefaller som önsketänkade att tro att en ny, för EU-projektet vitaliserande konstitution, ska antas av alla medlemsländer utan att man ens lägger ner någon tid alls på att förankra medlemskapet i sin nuvarande form hos medborgarna.

 18. Alfons skriver:

  För att ytterligare klargöra saken. EU måste vara en naturlig del av det politiska samtalet. Det går inte att politikerna från tid till annan kommer som lismande bilförsäljare och vill ha våra röster i en folkomröstning. Valrörelser är mycket men de brukar verkligen inte präglas av nyanserad information och intressanta diskussioner. Jag misstänker att en framtida omröstning om ny konsititution dels kommer att präglas av å ena sidan vänsterpartiets hets mot ”monsterstaten” och å den andra sidan borgerlighetens oreserverade stöd. Det är så det har låtit de gånger EU har diskuterats. Vad som än sägs om valrörelser så är de knappast folkbildande. De brukar istället vara rikta folkförvillande cirkusföreställningar. Varje bra försäljare vet att det viktigaste för att behålla sina kunder är att etablera ett förtroende för sin produkt. Samma sak gäller EU. Detta är en produkt som fortfarande inte åtnjuter särskilt stort förtroende. Ska den få ett sådant måste den marknadsföras bättre och kunderna måste få framföra förslag på förbättringar etc. Men intresset för att tala för produkten är litet. När det görs så framstår det som sagt mest som en föreställning där sliskiga bilförsäljare förtiger alla eventuella nackdelar i syfte att prångla på oss den snabbt och lustigt. Det inger verkligen inget förtroende.

 19. z, again skriver:

  Förstår att det är knepigt…
  ….att göra sig av med aktier o miljoner som indirekt tjänats på vapen, men JESUS säger att du kan sälja detta och ge pengarna till fattiga.

  Annars blir det svårt att följa Honom och att ta steget och bli katolik. Du kommer då bara att fortsätta att grubbla. Slå dig fri från korruptionen. Gör tankarna fria.

 20. Rune Larson skriver:

  Jag håller med Alfons att det är beklämmande hur EU-frågan har misskötts i Sverige. Det vore en höjdare om M och/eller alliansen skulle kunna få med S på en omfattande folkbildning i frågan. En förklaring till ointresset är naturligtvis att vi sluppit vara med i de två senaste krigen i Europa.

 21. Kachina skriver:

  Vad gäller det redan befintliga EU, är det ett viktigt som saknas. En gemensam valuta. Den är grunden att bygga på, både vad gäller gemensam kultur, gemensamma avtal och gemensam politik.

  I det fallet var det helt vansinnigt att fråga svenska folket vad de känner i magen. Några kommer att känna sig illamående någon månad, men det går över. Här krävs det politisk kraft, mod och en enig riksdag. (som vi faktiskt har i frågan) Sedan tar man beslut.

  Nog är det sju resor värre att riksdagen säljer ut Sveriges fasta egendom och infrastruktur, på ett mycket tveksamt mandat som de gett sig själva, utan att folket får säga sitt.

 22. Alfons skriver:

  Till Maggi Hagglund:

  Nu tycker jag att du är väl elitistisk i ditt tänkande. Jag tycker att vad som saknas är en fördjupand och kontinuerlig diskussion. Att större förändringar bör förankras genom en folkomröstning tycker jag är klart. Formellt går det såklart att strunta i att ha en folkomröstning. Dels saknar vi ju något rättsligt institut för att att medborgarna ska kunna inititera sådana dels så har vi ju bara rådgivande folkomröstningar. Så det går bra att både strunta i att ha någon folkomröstning eller för den delen inte respektera utfallet av en sådan. Det står inte i strid med gällande rätt. Men politiskt vore det såklart mycket olämpligt.

 23. Kachina skriver:

  Tja, nu har till och med Forbes blivit en äcklig kommunistmegafon. Hur skall detta sluta om inte alla hyllar den marknadsliberala kapitalismen? Måste vi spärra in dem på Guantanamo?

  http://www.forbes.com/etfs/2007/02/23/sweden-denmark-etf-pf-etf-in_cd_0222soapbox_inl.html

 24. Rune Larson skriver:

  Men visst är det märkligt att två så stora och internationellt etablerade valutor som den tyska marken och den franska francen kunde avvecklas utan att det blev revolution.

 25. Alfons skriver:

  Kachina:

  Det tycks som att ni är många som anser att vi som medborgare ska ha mindre inflytande än idag. Det tycker jag är tokigt resonerat. EMU kan och har också utstått ganska stark kritik liksom EU. Thatcher, som jag personligen håller högt, har t.om. i ett uttalande skarpt ifrågasatt EU i dess nuvarande form. Britterna har också ståndaktigt stått kvar vid sitt pund istället för att införa euron. Jag skulle tro att de resonerat i ungefär samma banor som författaren till denna artikel: http://www.mises.org/story/1857

 26. Marguerite Lagerström skriver:

  Är för ett turkiskt medlemskap i EU.
  EU startades ursprungligen som ett fredsprojekt. Aldrig mer skulle europeer kriga mot varandra. Målet verkar ha uppfyllts.
  Turkiet kan kanske bli den frdliga länk som Europa behöver till den muslimska världen.

 27. Jonny.r skriver:

  Vad gäller EU eller arabvärlden för Turkiet är det upp till Turkiet att välja tycker jag, men EU ska inte krypa eller ge undantag när det gäller förhandlingarna om medlemskap eller mänskliga rättigheter med civiliserade industri samhällens tolkning.

  ps; Kul att du bloggar men en tanke jag fick var att borde inte regeringen och riksdag ha en egen portal?

 28. Kachina skriver:

  Alfons, jag förstår din synpunkt om vårt inflytande, men valutan är fel sak att lägga sig i. Vi har ingen känslomässig bindning till kronan, i så fall är den inbillad. En gemensam valuta stärker vår identitet som europe’er. Sedan kan vi ventilera andra sakfrågor hur mycket vi vill.

 29. Göteborgare skriver:

  I dagens Svd finns en tänkvärd understreckare om situationen i Kina: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14736586.asp Den slutar: ”De frågor vi ställs inför i dag är: hur mycket har vi som västerländska demokratier gjort för att förvandla Kina till ett öppnare samhälle? I hur hög grad förändrar Kina som en auktoritär stat vårt sätt att leva? Är det neokommunistiska Kina verkligen en god nyhet för Sverige och den övriga världen?” Vad har utrikesminister Carl Bildt för tankar om detta?

 30. Oskar skriver:

  Faktum är att Carl Bildt kan glömma Turkiet som medlem i EU. Det kommer inte att förverkligas av det enkla skälet att inte minst Frankrike redan har givits rätten att folkomrösta i saken, och drygt 80% av befolkningen är emot. Det lär inte förändras, och den sannolike nye presidenten Nicolas Sarkozy är fullständig motståndare. Dessutom kommer inte Turkiet att ha kunnat eller velat genomföra alla de anslutningskrav som har ställts. Så det är lite naivt och faktiskt lite oärligt av den svenske utrikeministern att förespegla saker som inte ommer att ske, och dessutom utan att konkret förklara vad Sveriges intresse i en turkisk EU-medlem skulle vara.

  När nu det är sagt så vill jag också påminna om att Turkiet inte är ett europeiskt land, varken kulturellt, geografiskt eller på något annat sätt. Jag tycker mycket om Turkiet och turkarna och har rest mycket i landet.

 31. Syster Yster skriver:

  För att bli medlem i EU har vissa regler satts upp. Det är så enkelt som att när de är uppfyllda då får man bli medlem! Undantag skapar bara en massa trassel.
  Det blir ett evigt förhandlande som på småbarns vis, om du får det så får jag det!

  Jag anser även att eftersom vi ÄR medlemmar i EU så ska vi ha gemensam valuta. Man kan inte gå med i en gemenskap till hälften.
  Patrioter över våra enkronor vinner vi ingenting på att vara utan se till enkelheten med gemensam valuta istället!
  Ha en bra dag!

 32. Kalle skriver:

  Sänk inte kraven på turkiet , annars kan dom va välkommna.

 33. Jonny.r skriver:

  Till den diskussionen som utvecklat sig på sidan om svenskars kunnande och om folkomröstningar. Jag vet bara att jag och många med mig vill vara med och fatta de beslut som rör oss, om det blir genom lokala folkomröstningar eller att gå till en lokal och göra sin röst hörd spelar inte så stor roll, men om makthavarna ska styra och ställa utan folkets stöd blir det inte långvarigt! Det fins det många bevis för! Jag ser inga egna fördelar med EU medlemskapet eller byte av valuta eller att EU ska stifta lagar åt oss. Jag har däremot märk en massa nackdelar med medlemskapet!

  Om alla får välja, så kan vissa välja att inte välja, men alla borde få chansen att välja.

 34. Målarn skriver:

  Hej käre Carl Bildt. Vi vill tacka för intressant läsning under Veckan, och rekomendera ett lästips på DN om att antalet elefanter i frihet börjat öka igen sedan jakten på elefanter förbjudits i sydafrika. Det är härligt att läsa glada positiva nyheter i dagens DN så här inför helgen.

  Allt gott från ”Målarn”

 35. Elia skriver:

  Maggi
  Håller med om att många är helt ointresserade av samhälls frågor,och håller även med om att många frågor som möjligen skulle folkomröstas om ÄR för komplicerade..men..jag anser att folkomröstningar är ett demokratiskt fenomen som bör inte bara behållas utan även utvidgas.Det är en farlig utveckling att låta en mindre maktelite bestämma den politiska utvecklingen i Sverige.För även om det finns många ointresserade och ”okunniga”så finns det många medborgare som mycket väl kan ha sunda åsikter utan att för den sakens skull vara experter inom alla områden,det är ju trots allt så att även politiker är sällan experter utan lutar i sin tur ofta sina åsikter på en mindre grupp experter,eller helt enkelt luftar politiska åsikter..och du vet ju vad dom säger om åsikter..*ler*

 36. Stig skriver:

  Så klart att vi ska gå med i valutaunionen….men bara när det är bra för Sverige. Just nu finns det väl ingen anledning till det , när vår valuta är starkare än på länge,
  Är mera tveksam till folkomröstning av det enkla skälet att detta är komplicerade saker och jemene man kanske inte kan eller vill sätta sig in i det. Men det finns säkret många menigar om detta.

 37. Exonymia skriver:

  Hej Carl Bildt (och andra debattörer)!
  Kapitalismen är väl den förenande kraft som det inte verkar finnas något alternativ till. Den fungerar ihop med alla trosriktnigar, kulturer och geografier. Inte ens de skarpaste kritikerna har ett alternativ. I en demonstration i England lär ett plakat ha haft texten ”Capitalism should be replaced by something nicer”. Om det är en skröna är det ändå bra. Det finns inget ”nicer”.

  Nämligen är det så (och där är jag böjd att hålla med en tidigare kommentator) att vi lever med plånbokens bäst för ögonen. Först vårt bästa, sedan andras. Och onekligen är det så att materiellt välstånd verkar befämja demokrati? Jag tippar att kapitalismen kommer att fortsätta sin färd över klotet och så småningom kommer dess råa kraft att tämjas.

  Turkiet vill gå med i EU mestadels av ekonomiska skäl. Vi bör ta med dem av samma skäl. Som bieffekt får vi mera dialog med muslimerna, mera demokrati och mera frihet i den muslimska världen. När oljan sedan fasas ut så kommer den muslimska världen att bli alltmer intresserad av dialog med oss.
  Trevlig helg på er!

 38. Ingmar skriver:

  Mycket intressant att följa kommentarerna – även om alla verkligen inte är så genomtänkta. Ett förslag: visa kommentarerna i omvänd ordning med de senaste högst upp. Det blir lättare att följa debatten då!

 39. Roger Kardell skriver:

  Mycket intressant att följa vår utrikesminister i det dagliga arbetet.
  En befogad fråga: Har vårt land tidigare haft någon utrikesminister som rest och prioriterat som många utrikeskontakter under sina första 5-6 månader?
  Jag undrar om vårt land någonsin haft en utrikesminister med CB:s internationella
  kunskaper och kompetens. Får detta förbli, undrar jag om någon utrikespolitisk företrädare runt vår jord, inte kan placera Sverige på värdskartan.
  Ytterligare en tanke som kom upp: Hur många länder har en utrikesminister som tidigare varit statsminister?

 40. Bozkurt skriver:

  Ataturks Vision var ett turkiska union varför turkens mission är att bilda en turkisk uninon.Alternativet till turkiskuninon är Shanghai-Gruppen där flera turkiska stater är med.

 41. Hans von Schmalensee skriver:

  Det är utomordentligt intressant att ta del av vad Du skriver i din blogg med Dina stora utrikespolitiska erfarenheter

 42. Miss_white_lily skriver:

  EU är och kommer alltid att vara en sandlåda, och tids nog kommer någon ”få sand i ögonen” och någon annan ”bli av med spaden”…och vad händer då???

 43. Leonardo skriver:

  Den paneuropiska tanken från Coudenhove-Kalergi via Churchill till dagens EU har varit framgångsrik men man bör kanske nu stanna upp och reflektera över dagens situation.

 44. ulla skriver:

  Hej Carl
  Det är bra att vi medborgare på detta sätt får läsa om, vad Du dagligen gör. Tidningar och TV har som enda uppgift att skapa skandaler runt Dig. Medierna är inte intresserade om Ditt arbete och vill inte berätta för oss om Dina framsteg som utrikesminister.
  Vi medborgare håller med Dig och regeringen fast det inte syns i medierna.
  Med vänliga hälsningar Ulla

 45. Monika skriver:

  Jag förstår öht inte hur ett EU-medlemsskap är möjligt så länge de är kvar på Cypern. Kan EU verkligen acceptera ett land som fullvärdig medlem som ockuperat annan nations landområde. Faller inte hela idén med EU då.

 46. Douglas skriver:

  Du skriver dina rubriker med första bokstaven i varje ord i versaler. T.ex. skriver du ”Band Mellan Länder”. Det ser illa ut på svenska, speciellt för äldre.

 47. Stefan skriver:

  Och så var det över 300k i statsen, jag hoppas att framöver få se mera av bloggandet som det var inledningsvis, intresseväckande rapporter om utrikespolitiken, för i ”randstatens” media saknas sådant.
  Helt klart finns det nya sätt att nå ut med information bara viljan är äkta, så förhoppningsvis ger ”mediadrevet” snart upp och lämnar ännu mer plats för ”vår” röst i världen :-)

  Ha det!

 48. Jacob skriver:

  Ja, jag skulle också önska att Sveriges utrikesminister följde svensk praxis och endast använde versaler i rubrikernas inledande ord!

 49. MatsLu skriver:

  Angående rubrikerna så misstänker jag att det är bloggtjänsten som ser till att det blir stora bokstäver på ett ”icke-svenskt” sätt.

  En kommentar om kommentarerna: Jag tycker att det är en relativt hög nivå på debatten i kommentarstrådarna och att de oseriösa inläggen faktiskt drunknar i de seriösa. På många andra ställen på Internet brukar det vara tvärt om. Jättekul att läsa och oväntat bra. Får mig nästan att få lite hopp om svenskarna… ;-) SÅ – till oss alla – se till att hålla nivån! Till CB – instämmer i alla glada tillrop. Keep up!

 50. Marie skriver:

  Ingmar
  Jag tänkte likadant som du igår och var på vippen att skriva ett inlägg om att ha de senaste inläggen högst upp, men nu när jag såg det i skrift och tänkte efter var det inte en så bra ide längre. För att följa en diskussion kan man ju inte börja med det sista inlägget och nysta sig bakåt.

  Kachina
  Det var det här språket jag menade igår ”marknadsliberala kapitalister”, ”fascister”. Det bara rinner ur fingrarna på dig. För egen del tror jag att det fjärmar dig från diskussionen. Det var det jag försökte förklara för dig (var det igår?). Lägg ner nivån lite för oss som inte är så politiskt bevandrade. Alla är vi barn i början när vi håller på och lär oss. Jurister gör likadant; obsolet, de lege ferenda, le lege lata, nulla poene sine lege. lex speciales osv. Rätt kul att svänga sig med, men inte trevligt att använda när man pratar med folk som inte kan.

  Jag tror de flesta är överens om att Bildts blogg även bör vara tillgänglig för oss som inte är så politiskt insatta. Det är kanske därför vi är här; för att lära oss och bli insatta.

  Uppmuntra oss istället för att stjälpa oss.

 51. Kachina skriver:

  OK, Marie. Tack för påpekandet. Skall försöka tänka på det och anpassa mig.

 52. Hillary skriver:

  Du svarar tydligen gärna turkiska och utländska journalister. Varför inte också svenska? Du är en representant för Sverige och inte för dig själv…

 53. Hillary skriver:

  @MatsLu. Dra in hakan. Här finns inga oseriösa inlägg utom i din odemokratiska fantasi. Visa respekt för dina medmänniskor. Tack!

 54. Smålänning skriver:

  Hillary: Svenska journalister har inget större intresse för utrikesfrågor, det kan man ganska lätt konstatera efter att ha följt debatten i några år. Man fokuserar på några få gamla käpphästar (som Israel/Palestina) och skyller mest på att EU är stängt för journalister (märkligt att man i andra europeiska länder har så mycket bättre bevakning av Bryssel isåfall). Annars är det väl mest aktieinnehav, utdelningar och bloggar som smäller högst…

  Sen vill jag gärna påpeka att det här är Carls blogg, där han väljer den del av sina dagshändelser som han vill förmedla till oss intresserade. I Hillarys blogg kan Hillary skriva precis vad Hillary vill.

  Till ämnet: Har varit tveksam till Turkiet innan, främst p.g.a. tjurnackandet angående Cypern och behandlingen av kurder. Men det är historia. Visar man nu upp annan attityd (men vet ju knappt p.g.a. att svensk media inte bryr sig) så är det ytterst välkommet, inte minst för att EU i första hand är en fredsunion. Turkiet och Grekland i samma union är bra för regionen, liksom att – som många skriver om – det är en bra länk till muslimska länder.

 55. Monika skriver:

  Om något fortfarande pågår, kan man inte förpassa det till historien….?

 56. Robin Hood skriver:

  EU, som var tänkt som ett fredsprojekt genom frihandel, går idag protektionisternas ärenden. Som hård liberal, ser jag idag inga fördelar med EU eftersom de pålägger medlemsstaterna stora tullar mot fattiga länders komparativa handelsfördelar. Turkiet, likt Sverige, tror jag skulle kunna må bättre av att stå utanför EU och dess protektionism, jordbrukssubventioner och välfärdsstatsambitioner.

  Liberaler som är för frihandel och fred, borde vara emot EU och dess protektionism och storstatsbyggande.

 57. Marie skriver:

  ”We have a tradition of a very wide interpretation of freedom of expression…..” utdrag ur intervjun i Zaman. Det finns ju en del som inte verkar ha förstått det att vi har yttrandefrihet i Sverige. Dock är den inte lika skyddad som de flesta tycks tro. Den går att begränsa i ganska stor utsträckning genom lagstiftning.

  Jag kan inte se syftet med den inskränkning i din yttrandefrihet som privatperson som Torekull efterfrågar. I din blogg förmedlar du en liten del oskalad politik, vilket många av oss uppskattar oerhört mycket.

  Men……det är ju naturligtvis inte det som är problemet för Torekull och grabbarna! Det är att du inte låter dig skrämmas till underdånighet av media som ju har en tradition av att styra Sverige. Fortsätt i den andan. Du är en vinnare alla kategorier!

 58. Smålänning skriver:

  Monika: Väldigt sant. Pågår det fortfarande (jag vet inte, förklarar tydligt att jag inte är upplyst i frågan) så ska det givetvis upphöra.

 59. Tim skriver:

  Sverige har haft en statsminister och en utrikesminister som mördats på öppen gata. Innebär detta att sverige inte skulle vara demokratiskt? Självklart inte. Man kan inte argumentera mot turkiskt medlemskap i EU på sådana grunder. Eller är det någon som har några bevis på att turkiet som stat skulle ligga bakom journalistmord?

 60. Tim skriver:

  Kolla denna kartan: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Map_of_Europe_%28political%29.png

  Armenien och Georgien är självklara till att kunna bli kandidater men även Kazakstan och Azerbadzjan är politiskt och historiskt väldigt europa.

 61. Jens Staal skriver:

  Eftersom diskussionen på detta inlägg gått från Turkiets anslutning till EU till en allmän diskussion om utvidgning och fördjupning av EU i största allmänhet så skulle jag vilja framföra en annan aspekt. Innan det så vill jag bara säga att jag tycker att Turkiskt medlemskap är något mycket önskvärt och en historisk utmaning och möjlighet.

  Nu till ytterligare en avkrok i diskussionen handlar om EU-språken. Det finns redan en hel massa språk inom EU som alla är officiella och där alla dokument skall översättas. I detta sammanhang tycker jag att det är oerhört onödigt att vi Skandinaver envisas med att skriva på olika sätt. Om Norge går med så kommer det innebära att samma språk (Skandinaviska) skrivs på 4 olika sätt! I stället borde vi dra vårt strå till EU-stacken och börja förhandla om att upprätta en språkunion där vi i ett första steg harmoniserar skrivspråket mellan Sverige, Danmark och Norge (läs på baksidan av valfri schampoflaska så ser ni redan att det är samma språk som bara stavas lite annorlunda). Detta är inte så ”gammeldags” som man kanske kan tro. Flandern, Surinam och Nederländerna inrättade tillexempel en språkunion så sent som 1980 med gemensama skrivregler och ordbok. Jag bor just nu i Flandern som post-doc och har börjat inse att många Flamländska dialekter är mer olika varandra än de ”nationella dialekterna” Svenska, Danska och Norska.
  Som sagt. I ett första steg är det vettigt att officiella skrifter övergår till gemensam Skandinavisk stavning (kan lätt implementeras i vanliga ordbehandlare med en synonymordbok för att varna för ”falska vänner”), medan de ”dialektala” skrivspråken lever vidare i tidningar och böcker för att successivt fasas ut. På det kulturella och intellektuella planet är det ju definitivt mer rationellt med en språkgemenskap på 20 millioner (5+6+9) användare än dagens uppdelning i 4 skrivspråk. Inte minst eftersom tidningar och böcker får en mycket större potentiell läsekrets.

 62. Tim skriver:

  Var ju efter utträdandet från Kalmarunionen som svenska språket började formas för att distansiera sig från danskan och vara ett eget språk. Tror inte på att börja med ett gemensamt nordiskt språk utan jag skulle hellre lyfta fram engelskan, tyskan och franskan så att EU arbetar för att minska språkbarriärerna. Skall det bli en mer europeisk identitet måste vi förstå varandra och då är 23 språk för mycket i gemensamma sammanhang.

 63. Egon skriver:

  Ett alternativ till gemensam europeisk identitet,
  som skulle vara mycket effektivt om det genomfördes,
  är skapandet av en gemensam sportidentitet.

  Tänk att man fortsatte med EM i fotboll men i VW-sammanhang
  ett EU-lag representerade Europa.

  Jag förstår att det i dagsläget inte är politiskt möjligt,
  men tror att det något av detta slag som skulle behövas för
  att skapa en europeisk identitet.

 64. Jens Staal skriver:

  Jag håller med om att Engelska skulle vara ett utmärkt gemensamt EU-språk., om inte annat som gemensamt referenspråk så att antalet språk-kombinationer som behöver översättas inte blir så många. Däremot tycker jag att det skulle vara synd om vi gav upp Skandinaviskan som arbetspråk. Jag tror också att det är politiskt omöjligt att komma överens om ett gemensamt EU-språk just nu.
  Vi i norra europa är generellt sett mer pragmatiska och prestigelösa på dessa symbolområden. Därför tror jag att vi skulle kunna komma en bit på väg – genom att dra vårt lilla strå till stacken genom ett gemensamt skrivspråk (talspråket är dock en helt annan sak som jag inte tror att vi politiskt kan reglera).
  Om inte annat så skulle det ju som jag sade expandera täckningsområdet för både traditionella media och ‘bloggosfären’ om det var 20 millioner som skrev och läste på samma sätt istället för 9, 6 eller (5/2 – jag vet inte förhållandet bokmål/nynorsk) millioner på respektive sätt. Trots att det är ganska små skillnader så verkar de ju som effektiva barriärer för fritt idéutbyte.

 65. Pravoslavac skriver:

  Claes skrev att ”ett Turkiskt medlemsskap i EU skulle innebära mycket positivt för hela Balkanregionen”.

  Jag vill bara påpeka att under hela det ottomanska imperiet (ungefär 1300-1900) så stod Balkan och framför allt Serbien i frontlinjen och försvarade Europa från Turkarna. Vid några tillfällen lyckades turkarna ta sig förbi oss och vidare upp mot Ungern och Österrike. Men under nästan hela perioden lyckades vi hålla dem stången och försvara Europa och europeiska kristna värderingar. Det skulle vara oerhört märkligt om Turkiet nu fick gå med i EU, men Serbien och Balkan fick stå utanför.

  Det skulle dock inte vara särskilt förvånande. Tack vare Serbien nådde Ottomanerna aldrig Tyskland, och som tack blev Serbien flygbombat av tyskarna både 1941-1944 och 1999. Därför blir jag inte förvånad om resten av EU tackar Serbien genom att låta Turkiet gå med, men låta oss stå kvar utanför, som en ö i hjärtat av Europa omringat av EU.

 66. Tim skriver:

  Pravoslavac: Anledningen till att Nato bombade Jugoslavien (Serbien & Montenegro) var för att det mer eller mindre förekom etnisk rensning i området. Det var europeiska muslimer och inte islamistiska erövrare som massakerades. Även jag var emot natos hårda tillvägagångssätt men förstår inte kopplingen mellan ottomanska riket och serbien på 90-talet.

 67. Pravoslavac skriver:

  Tim> Kopplingen är att om Serbien hade varit mjuka i ryggen och inte stått upp emot Turkarna så hade de erövrat stora delar av Europa och Islam hade spridit sig långt norrut. Jag anser att Europa därför står i tacksamhetsskuld till Serbien, men vissa länder har ett lite märkligt sätt att visa sin tacksamhet på…

  Du skrev också om muslimer på Balkan. De flesta av dem är i grund och botten Slaver, men de tog till sig Islam under tiden Balkan var ockuperat av Turkarna. Genmässigt är både Bosnienmuslimer, Kroater och Serber identiska. Fd Kroatiske presidenten Franjo Tudjmann startade ett program där man tog blodprov på olika folkslag på Balkan. Syftet var att visa att Kroater inte skulle vara Slaver. Tyvärr för dem visade blodproven att Kroater är lika mycket slaver som Bosnier och Serber ;-)

  När det gäller etnisk rensning så visade Haagtribunalen att Serbien inte gjort sig skyldig till det. Varken i Bosnien eller Kosovo. Eventuellt gjorde vissa Bosnienserbiska paramilitära grupper sig skyldiga till etnisk rensning, men inte moderlandet Serbien. Se mer om detta i dokumentären om Milosevicrättegången söndag 22.15 i SVT1. Däremot gjorde sig Kroaterna skyldiga till etnisk rensning i regionen Krajina under operation Storm.

 68. Kersti skriver:

  Se till att folk både i Europa och i Turkiet läser tex Pamuk och Shafek och tittar på TIMEs DVD om The Armenian Genocide. Låt Turkiet erkänna sin skuld, säkra sina mänskliga rättigheter och ta bort paragraf 301 innan det är dags för EU.

 69. […] turkiska (islamistiska) dagstidningen Zaman, som han själv länkar från en några dagar gammal post på Alla Dessa […]

 70. özcan kaldoyo skriver:

  DEN TURKISKA STATEN FORTSÄTTER MED SITT HOT MOT ICKEMUSLIMER

  ACSA har nyligen skrivit om det religiöst grundade hot som fortlöpande sprids från det statliga turkiska ministeriet med ansvar för religiösa frågor, Diyanet Isleri Baskanligi.

  Europaparlamentet har krävt att Turkiet skall upphöra med dessa hot, men ingen skillnad har uppstått. Tvärtom har man snarast intensifierat hoten.

  Nu, när hela världen fördömer mordet och sörjer den armeniske
  journalisten, Hrant Dink, och med vetskap om att tiotusentals muslimer med samveten deltog och sörjde Hrant Dink, har samma ministerum uttalat sig på sin webb-sida,www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp

  På webb-sidan uttalas att det, i religiöst hänseende, är oacceptabelt för en muslim att delta i ickemuslimers religiösa ceremonier. Vidare uttalas att muslimer ej får be om välsignelse eller välgång över en avliden ickemuslim.

  Mullan i Istanbul, som nyligen mötte påven och förmådde påven att ” i toleranses namn ” vända sig mot Mecka, kunde följaktligen inte besvära
  sig med att ” i samma anda ” närvara vid Hrant Dinks begravning.

  EU-kandidaten Turkiet fortsätter alltså, efter och i anledning av Hrant Dinks död, att från högsta ort, sitt religionsministerium, sprida hatpropaganda mot ickemuslimer.

  Denna statliga, turkiska, religiösa hatpropaganda mot ickemuslimer måste stoppas.

  Hur länge ska EU och dess medlemsstater blunda för detta barbari ?

  Södertälje den 24 januari 2007

  ACSA Assyrian-Chaldean-Syriac Association
  Özcan Kaldoyo
  Jakob Rohyo
  Olle Wiberg

 71. özcan kaldoyo skriver:

  TURKIET VILL INTE ÄNDRA SIG

  EU-kommissionen offentliggjorde den 9 november 2006 sin framstegsrapport rörande Turkiet. Det rapporten utvisar är dock snarast bakslag.

  Med utgångspunkt från tidigare års rapporter, kan man konstatera att det som EU redan 1999 ville att Turkiet skulle ändra, har fortfarande inte genomförts.

  Därför måste pga rapporten upprepas – ännu en gång även för detta år – att det finns allvarliga brister i Turkiet på viktiga områden:
  -Brister vad gäller demokratin och militärens fortfarande alltför stora makt.
  -Brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Tortyren fortsätter. Domstolar dömer fortfarande i strid med EU-konventionen. Yttrandefriheten hotas dagligen.
  -Brister vad gäller religionsfriheten, som fortfarande är ett av de stora ämnena. Ickemuslimer exponeras fortfarande i olika officiella dokument, trots att landet har avskaffat religionstillhörigheten i identitetshandlingarna. Ickemuslimer har inte rätten, som muslimer, att bilda nya stiftelser. Tyvärr kvarstår denna etniska eller religiösa diskriminering år 2006.

  -Andra brister vad gäller minoritetsrättigheter. Egendom som tillhör ickemuslimska stiftelser och som har konfiskerats, har inte återlämnats. Ickemuslimer har inte rätt att utbilda sina präster. Grekisk-romerska skolan Halki är fortfarande stängd. Ickemuslimer attackeras och hotas, medan staten sanktionerar detta genom att bara passivt titta på. Assyrier-syrianer möter stora svårigheter hos myndigheter, när de skall registrera sina fastigheter. Många ickemuslimer riskerar att få sina fastigheter konfiskerade.

  -Även Alevitiska minoriteten diskrimineras. Alevitiska barn tvingas i skolan att undervisas i sunnitisk lära.

  Turkiet har fortfarande inte undertecknat Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

  Ingen bör bli förvånad, eftersom Turkiet fått bete sig på det sättet ända sedan 1950. Turkiet skrev redan 1950 under Europakonventionen för de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna, men landet har aldrig respekterat konventionsbestämmelserna.

  Människorättsorganisationen IHD har presenterat sin rapport angående kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet för de första 9 månaderna av 2006. Tortyren fortsätter, med 427 rapporterade fall av tortyr dessa månader.

  Nu måste EU visa att demokrati, mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter tas på allvar och att EU gör allvar av kraven på Turkiet.

  Tillåt ingen mer frist för Turkiet utan verkliga framsteg i praktiken på ovannämnda områden.

  Avbryt förhandlingarna till dess Turkiet i realiteten och praktiken har uppfyllt Köpenhamnskriterierna.

  Stoppa all ekonomisk hjälp till Turkiet till dess. Turkiet har åren 1996-2005 mottagit motsvarande 25 miljarder kronor och har lovats 5 miljarder årligen för 2006 och framåt.

  Södertälje den 2 dec 2006

  ACSA

  Assyrian-Chaldean-Syriac Association

  Özcan Kaldoyo

  Jakob Rohyo

  Olle Wiberg

  Tel: 0732-623722

  E-post: kaldoyo@spray.se

  Hemsida: http://www.acsa.nu

%d bloggare gillar detta: