Anders Jonsson menar samtidigt att Carl Bildt ännu inte kommenerat den allvarligaste punkten i Experssens avslöjande: den att han ställde sig bakom invasionen av Irak för att USA sedan skulle ge honom ett toppjobb under återuppbyggnaden av landet.